Skip to main content
8 Οκτωβρίου 2008

Απολογισμός Δήμου Παλικής για το έτος 2007 – Ισολογισμός – έκθεση πεπραγμένων έτους 2007

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο απολογισμός του Δήμου Παλικής για το οικονομικό έτος 2007, ο Ισολογισμός και η έκθεση πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2007.

Η Δήμαρχος στην εισήγηση της επεσήμανε ότι ήταν η πρώτη χρονιά θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής μετά τις εκλογές του 2006 που η Δημοτική Αρχή λειτούργησε μέσα στα εξής δεδομένα:

– Εφαρμογή νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

– Μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ με διαχείριση ανάλογων υποθέσεων χωρίς να συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους στην πλειοψηφία τους

– Ασκηση πολιτικών από τους ΟΤΑ που αφορούν την ανάπτυξη (έργα, δράσεις), την τοπική οικονομία, την απασχόληση, την πρόνοια, την παιδεία, κ.λ.π.

Στόχοι της Δημοτικής Αρχής για το 2007 ήταν:

– Η εκτέλεση έργων του Γ΄ ΚΠΣ ενταγμένων ή μη ενταγμένων, συμβασιοποιημένων ή μη συμβασιοποιημένων, ώστε να μη χαθεί ούτε ένα Ευρώ από το Γ΄ ΚΠΣ.

– Εκτέλεση έργων του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ σύμφωνα με το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής.

– Εκτέλεση όλης της προγραμματισμένης ΣΑΤΑ στα χωριά όπως προεκλογικά δεσμεύθηκε η παράταξη της Δημάρχου.

– Δράσεις πάνω στον πολιτισμό και στην πρόνοια και διαχείριση της καθημερινότητας με σύγχρονη αντίληψη όπως οι νέες απαιτήσεις επιβάλλουν.

– Προετοιμασία για το ΕΣΠΑ

Έτσι εκτελέστηκαν κατά το 2007 και ολοκληρώθηκαν εντός του 2008 τα παρακάτω έργα από πιστώσεις του Γ΄ ΚΠΣ

– Προμήθεια εξοπλισμού Θεάτρου Ληξουρίου ποσού 242.681,46 Ευρώ
– Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνων Δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου ποσού 425.000 Ευρώ και ποσό 20.000 Ευρώ για αντικατάσταση
αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Χαβδάτων (O Δήμος από δικές του πιστώσεις συμπλήρωσε το έργο των παροχών)

– Περιφερειακός Δρόμος Ληξουρίου ποσού 604.788,17 Ευρώ για την πληρωμή του αναδόχου και 283.000 Ευρώ από το Γ΄ ΚΠΣ για την ολοκλήρωση του έργου (Γ΄ Κλάδος, νέα πίστωση).

– Διαμόρφωση – Ηλεκτροφωτισμός Κεντρικής Λεωφόρου ποσού 1.067.600 Ευρώ

Από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ δημοπρατήθηκαν και εκτελέσθηκαν:

– Διαμόρφωση πλατειών Λιβαδίου, Χαβδάτων ποσού 120.000 Ευρώ

– Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων ποσού 210.000 Ευρώ

– Αγορά αποτεφρωτικού κλιβάνου σφαγείων ποσού 26.180 Ευρώ

– Από τις Οριζόντιες δράσεις του ΘΗΣΕΑ αυξήθηκε κατά 50.000 Ευρώ το ποσό για την ηλεκτροδότηση των ποιμνιοστασίων Χαβδάτων ύψους συνολικά 119.000 Ευρώ

– Εκτελέστηκε το έργο σε συνεργασία με τη ΔΕΗ για ηλεκτροφωτισμό των ποιμνιοστασίων Αγίας Θέκλης Καμιναράτων.

Σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας ελήφθησαν αποφάσεις και ολοκληρώθηκε η διαδικασία μέσα στο 2008 για:

– τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,

– μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΔΕΚΠΑ σε κοινωφελούς χαρακτήρα με την επωνυμία ΔΗΚΕΠ,

– ύση και εκκαθάριση των Δημοτικών Επιχειρήσεων με τις επωνυμίες ΑΝΤΕΔΠ και ΔΕΑΠ που είναι σε εξέλιξη, σύσταση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Αθλητικών Οργανισμών και Σχολικών Επιτροπών.

– Συνεχής κατάρτιση προσωπικού για τις νέες εξελίξεις κυρίων από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης.

Σε σχέση με την Παιδεία ο Δήμος έλαβε το αστείο ποσό των 10.736 Ευρώ για το σχολικό έτος 2007 – 2008 και διέθεσε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό ύψους περίπου 30.000 Ευρώ για συντήρηση και επισκευή των σχολείων.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας στον προγραμματισμό της προέταξε την κατασκευή κτιρίου Νέου Ενιαίου Λυκείου το οποίο η Δημοτική Αρχή διεκδικεί από οποιαδήποτε χρηματοδότηση είναι προσφορότερη (ΕΣΠΑ, ΟΣΚ, κ.λ.π)

Ο Δήμος συνεργάστηκε με τον ΟΣΚ και την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για τις μελέτες επισκευής εργαστηρίων ΤΕΛ ποσού 20.000 Ευρώ και για τις τσιμεντένιες βάσεις της ΕΠΑΣ ύψους 35.000 Ευρώ

Σε θέματα Πολιτισμού – Τουρισμού – Αθλητισμού πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

– Συντήρηση του Δημοτικού Θεάτρου

– Λειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου με μεγάλη επιτυχία κάτι που αποτελεί πολιτιστική και οικονομική ανάσα για τη χειμερινή περίοδο.

– Ανέβηκε πολύ ψηλά ο πήχης των εκδηλώσεων με δύο κεντρικούς πόλους: το καρναβάλι όπου ομολογουμένως επί των ημερών της σημερινής Δημοτικής Αρχής απογειώθηκε και οι Καλοκαιρινές Πολιτιστικές Διαδρομές του Δήμου Παλικής που προσέφεραν εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου με επώνυμα σχήματα μουσικών και θεατρικών αντάξιων της παράδοσης της Παλικής που αγκαλιάστηκαν από ντόπιους και επισκέπτες.

Για την τουριστική προβολή: ο Δήμος Παλικής συμμετείχε το 2007 στην έκθεση τουρισμού πολιτισμού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στη PHILOXENIA το Νοέμβριο 2007 με νέο οπτικοακουστικό υλικό που διατίθετο από το αναβαθμισμένο περίπτερο του Δήμου
Για θέματα αθλητισμού: επισκευές του ανοικτού γηπέδου και του κλειστού γυμναστηρίου, ενίσχυση του εξοπλισμού τους.

Υλοποιήθηκαν πάμπολες αθλητικές εκδηλώσεις, ποδηλατικοί αγώνες κ.λ.π., 12 προγράμματα μαζικού αθλητισμού όπου αθλήθηκαν περίπου εξήντα άτομα. Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Παιδί και Θάλασσα» που συμμετείχαν εβδομήντα παιδιά.

Σε θέματα υγείας πρόνοιας: μείωση 50% των ανταποδοτικών τελών στα ΑΜΕΑ. Συνεργασία με την κινητή μονάδα ψυχικής Υγείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» (παρακολουθούνται τριάντα πέντε άτομα) παρέχεται ηθική και υλικήξ συμπαράσταση με διάφορους τρόπους σε ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού του Δήμου μας.

Απόφαση για τη δημιουργία εργαστηρίων ΑΜΕΑ τα οποία λειτουργούν εντός του 2008.

Εργασίες συντήρησης και ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

Στο Δήμο Παλικής έλαβαν χώρα εντός του 2007 Ιατρικές Ημερίδες και Συνέδρια (Πανελλήνιο Παιδοχειρουργικό Συνέδριο κ.λ.π) με τη στήριξη του Δήμου.

Εκτός από τις ανωτέρω προγραμματισμένες δράσεις και έργα ο Δήμος αντιμετώπισε σοβαρό έκτακτο πρόβλημα λειψυδρίας και διέθεσε ένα μεγάλο κονδύλι για να αντιμετωπισθεί το θέμα της υδροδότησης και να μην μείνει η Κατωγή και το Ληξούρι χωρίς νερό.

Τέλος ο κ. Πατερομιχαλάκης (ορκωτός Λογιστής) ανέγνωσε την έκθεση ορκωτών Λογιστών και τόνισε ότι: Η εξέλιξη των εσόδων του Δήμου ήταν ικανοποιητική ενώ οι λειτουργικές του δαπάνες συγκρατήθηκαν στους προκαθορισμένους στόχους που είχαν τεθεί. Η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα αντανακλώντας τη θετική εικόνα των οικονομικών του.

Σε σχέση με το 2006 παρουσιάστηκε μια αύξηση των εσόδων με βάση τα στοιχεία του ισολογισμού σε ποσοστό περίπου 8% ενώ το κόστος αγαθών και υπηρεσιών του Δήμου αυξήθηκε παράλληλα σε ποσοστό 4% περίπου λόγω αυξημένων λειτουργικών δαπανών (μισθοδοσία αμοιβές τρίτων κ.λ.π.

Η Δημοτική Αρχή το 2007 κινήθηκε με σύνεση και προγραμματισμό, ελέγχοντας και περιορίζοντας τις δαπάνες στις απολύτως αναγκαίες.
Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι Δήμοι βιώνουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και για να αντιμετωπίσουν τη δεινή οικονομική θέση που έχουν επέλθει καθίσταται απολύτως αναγκαίο:

– να υλοποιηθούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες και συγκεκριμένα να εκταμιευθούν τα παρακρατηθέντα έσοδα των Δήμων, 1.176. Ευρώ σε ομόλογα, υπόσχεση που δεν έχει σαφή χρονικό ορίζοντα

– Αμεση απόδοση των 250 εκατομμυρίων Ευρώ στους ΟΤΑ σε τέσσερις δόσεις (υπόσχεση που δεν έχει υλοποιηθεί)

Η Δημοτική Αρχή τελειώνοντας είπε ότι είναι ικανοποιημένη με τους στόχους που είχε βάλει για το πρώτο έτος της θητείας της, ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο και με περισσότερη εμπειρία γνώση και αίσθημα ευθύνης κινήθηκε και το 2008 (αποτέλεσμα οι έκτακτες επιχορηγήσεις 180.000 Ευρώ, από το ΥΠΕΣ), συνεχίζοντας τον εκσυγχρονισμό του Δήμου και την προετοιμασία για το ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται ότι εκτός ημερησίας διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο καταδίκασε το κλείσιμο του γραφείου της ΔΕΗ στο Ληξούρι εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια του για την παραπάνω ενέργεια.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΙΚΗΣ

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

27 Σεπτεμβρίου 2023

Εναρκτήριο κονσέρτο στο Συμπόσιο και έκθεση με θέμα «Timeless Light» στα Μεταξάτα

Το Ιόνιο Κέντρο Τεχνών & Πολιτισμού την Πέμπτη 28 Σεπτέμβρη 2023 , 8.30μ.μ.  &nbsp…
27 Σεπτεμβρίου 2023

Χορωδία & Μαντολινάτα Αργοστολίο: Νέα ημερομηνία για την Συναυλία Αλληλεγγύης

Με πολύ στενοχώρια και λύπη , αναγκαστήκαμε να αναβάλουμε την ΣΥΝΑΥΛΙΑΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , που είχαμε ε…
27 Σεπτεμβρίου 2023

Τριήμερη 39η Χορωδιακή Συνάντηση Κεφαλονιάς

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι αναλάβαμε την διοργάνωση της 39 ης ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΕΦ…
25 Σεπτεμβρίου 2023

Λύκειο των Ελληνίδων παράρτημα Αργοστολίου: Έναρξη Λυκειακής Χρονιάς

Το Λύκειο των Ελληνίδων παράρτημα Αργοστολίου ξεκινά την Λυκειακής Χρονιάς με την συνάντηση όλω…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Θες κι εσύ να αποκτήσεις την πιο γλυκιά ανάμνηση; Τρέξε τότε στο «Loukoumania»
25 Σεπτεμβρίου 2023

Θες κι εσύ να αποκτήσεις την πιο γλυκιά ανάμνηση; Τρέξε τότε στο «Loukoumania»

Με μεγάλη μας χαρά επισκεφθήκαμε το κατάστημα Loukoumania που βρίσκεται στο Αργοστόλι και ήρθε η…
Γνωρίστε κι εσείς τον Αθλητικό Σύλλογο καράτε Κεφαλονιάς
12 Σεπτεμβρίου 2023

Γνωρίστε κι εσείς τον Αθλητικό Σύλλογο καράτε Κεφαλονιάς

Είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον Σύλλογο καράτε Κεφαλονιάς και να μάθουμε περισσότερες πλη…
Στο βιβλιοπωλείο «Κύβος» θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την νέα σχολική χρονιά
8 Σεπτεμβρίου 2023

Στο βιβλιοπωλείο «Κύβος» θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την νέα σχολική χρονιά

Το βιβλιοπωλείο «Κύβος» καλωσορίζει τη νέα σχολική χρονιά με μία μεγάλη ποικιλία από πρωτότυπα σ…
Γνώρισε κι εσύ τον «Ναυτικό Όμιλο Αργοστολίου»
6 Σεπτεμβρίου 2023

Γνώρισε κι εσύ τον «Ναυτικό Όμιλο Αργοστολίου»

Είχαμε την τιμή να παρευρεθούμε στον Ναυτικό Όμιλο Αργοστολίου και να θαυμάσουμε τον χώρο όπου…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU