Αποτελέσματα δρόμου "Κουνόπετρας"
Αποτελέσματα δρόμου "Κουνόπετρας"
Αποτελέσματα δρόμου "Κουνόπετρας"
Αποτελέσματα δρόμου "Κουνόπετρας"
30 Αυγούστου 2018

Αποτελέσματα δρόμου "Κουνόπετρας"

Δείτε τα αποτελέσματα από τον αγώνα δρόμου στην Κουνόπετρα

runnernumberwomanrunnernamerunnersurnamerunneryearbirthcategoryarrivaltime
144FALSEΓΙΩΡΓΟΣΜΠΕΝΑΤΟΣ19763. 36 – 5000:37:41
107FALSEΠΑΝΑΓΗΣΧΑΛΔΑΣ19733. 36 – 5000:39:22
152TRUEΑΝΔΡΙΑΝΑΒΑΣΙΛΑΤΟΥ19902. 19 – 3500:39:22
141FALSEΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΝΤΩΝΕΛΟΣ19664. 51 – 6000:39:49
145FALSEΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΒΟΥΤΣΙΝΑΣ19823. 36 – 5000:40:00
101FALSEΓΕΡΑΣΙΜΟΣΛΑΜΠΙΡΗΣ19584. 51 – 6000:42:00
147FALSEΓΕΡΑΣΙΜΟΣΚΟΥΝΑΔΗΣ19733. 36 – 5000:42:00
142FALSEΔΗΜΗΤΡΗΣΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ19962. 19 – 3500:43:13
109FALSEΣΩΤΗΡΗΣΒΛΑΧΑΚΗΣ19942. 19 – 3500:47:07
137FALSEΑΝΔΡΕΑΣΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ19763. 36 – 5000:47:14
139FALSEΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ19654. 51 – 6000:47:21
104FALSEΠΑΝΑΓΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ19545. 61 +00:47:38
130TRUEΣΟΦΙΑΛΟΥΚΑ20051. 13 – 1800:47:45
106FALSEΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΙΩΤΗΣ19743. 36 – 5000:47:50
146FALSEΓΙΩΡΓΟΣΦΩΚΑΣ19773. 36 – 5000:48:22
113TRUEMARYPICKSLEY19594. 51 – 6000:48:24
150FALSEΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ19565. 61 +00:49:33
105TRUEΖΑΧΑΡΟΥΛΑΜΠΕΝΑΤΑΤΟΥ19654. 51 – 6000:50:02
185FALSEΧΡΗΣΤΟΣΚΑΡΑΦΛΟΣ19565. 61 +00:50:59
127FALSEΑΓΓΕΛΟΣΣΙΑΜΑΝΗΣ20081. 13 – 1800:51:19
135TRUEΕΛΕΝΗΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ19743. 36 – 5000:51:22
151FALSEΓΕΡΑΣΙΜΟΣΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ19604. 51 – 6000:51:56
110TRUEΡΕΓΓΙΝΑΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ19793. 36 – 5000:52:09
120FALSEΣΩΤΗΡΗΣΣΤΑΘΑΤΟΣ20081. 13 – 1800:52:19
115FALSEΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ19535. 61 +00:52:38
125FALSEΔΗΜΗΤΡΗΣΑΡΜΟΔΟΡΟΣ19535. 61 +00:53:21
103TRUEΜΑΡΙΑΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ19505. 61 +00:53:57
117FALSEΔΙΟΝΥΣΗΣΠΕΤΙΝΑΤΟΣ19624. 51 – 6000:54:28
129TRUEΧΡΥΣΑΝΘΗΣΟΥΛΤΗ19793. 36 – 5000:54:38
132FALSEΣΠΥΡΟΣΧΑΛΙΩΤΗΣ19683. 36 – 5000:55:02
102TRUEΡΕΝΑΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΥ19575. 61 +00:56:35
126FALSEΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΙΑΜΑΝΗΣ20061. 13 – 1800:56:41
121FALSEΧΡΗΣΤΟΣΜΑΡΟΥΛΗΣ19713. 36 – 5000:56:57
124FALSEΔΙΟΝΥΣΗΣΠΡΕΝΤΑΝΟΣ19773. 36 – 5000:57:33
149FALSEΒΑΣΙΛΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ19614. 51 – 6000:57:44
138FALSEΙΩΑΝΝΗΣΚΕΚΚΑΤΟΣ19575. 61 +00:58:13
128FALSEΣΠΥΡΟΣΙΩΑΝΝΑΤΟΣ19674. 51 – 6000:58:20
114FALSEΓΙΩΡΓΟΣΒΑΝΔΩΡΟΣ20041. 13 – 1800:58:43
136TRUEΦΩΤΕΙΝΗΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ19823. 36 – 5000:58:47
131TRUEΑΝΝΑΔΙΑΚΑΤΟΥ20071. 13 – 1800:59:13
148FALSEΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΔΕΚΙΛΗΣ19565. 61 +00:59:59
122TRUEΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑΔΕΡΕ19862. 19 – 3501:03:19
123TRUEΑΓΓΕΛΙΚΗΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ19832. 19 – 3501:03:19
140TRUEΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΝΤΩΝΕΛΟΥ19634. 51 – 6001:04:40
112FALSEΑΝΔΡΕΑΣΚΟΣΜΑΤΟΣ19733. 36 – 5001:07:50
116TRUEΝΙΚΗΠΕΤΙΝΑΤΟΥ20041. 13 – 1801:11:39
134TRUEΧΑΡΑΠΕΦΑΝΗ20081. 13 – 1801:13:25
133TRUEΕΛΕΝΗΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ20091. 13 – 1801:13:25
143FALSEΘΟΔΩΡΗΣΣΤΡΙΜΠΕΡΗΣ20041. 13 – 1801:17:16
119FALSEΔΙΟΝΥΣΗΣΠΟΛΛΑΤΟΣ19763. 36 – 5001:17:46
111TRUEΕΙΡΗΝΗΜΑΝΟΥΒΕΛΟΥ20051. 13 – 1801:18:24
118TRUEΒΑΡΔΙΑΝΑΠΕΤΙΝΑΤΟΥ20041. 13 – 1801:18:24
153FALSEΧΑΡΗΣΠΡΕΝΤΑΝΟΣ19793. 36 – 50

01:20:00

Αποτελέσματα 10 κ.μ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
runnernumberrunnernamerunnersurnamerunneryearbirthcategoryarrivaltime runnernumberrunnernamerunnersurnamerunneryearbirthcategoryarrivaltime
144ΓΙΩΡΓΟΣΜΠΕΝΑΤΟΣ19763. 36 – 5000:37:41 152ΑΝΔΡΙΑΝΑΒΑΣΙΛΑΤΟΥ19902. 19 – 3500:39:22
107ΠΑΝΑΓΗΣΧΑΛΔΑΣ19733. 36 – 5000:39:22 130ΣΟΦΙΑΛΟΥΚΑ20051. 13 – 1800:47:45
141ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΝΤΩΝΕΛΟΣ19664. 51 – 6000:39:49 113MARYPICKSLEY19594. 51 – 6000:48:24
             
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13-18 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13-18
runnernumberrunnernamerunnersurnamerunneryearbirthcategoryarrivaltime runnernumberrunnernamerunnersurnamerunneryearbirthcategoryarrivaltime
127ΑΓΓΕΛΟΣΣΙΑΜΑΝΗΣ20081. 13 – 1800:51:19 131ΑΝΝΑΔΙΑΚΑΤΟΥ20071. 13 – 1800:59:13
120ΣΩΤΗΡΗΣΣΤΑΘΑΤΟΣ20081. 13 – 1800:52:19 116ΝΙΚΗΠΕΤΙΝΑΤΟΥ20041. 13 – 1801:11:39
126ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΙΑΜΑΝΗΣ20061. 13 – 1800:56:41 134ΧΑΡΑΠΕΦΑΝΗ20081. 13 – 1801:13:25
             
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 19-35 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 19-35
runnernumberrunnernamerunnersurnamerunneryearbirthcategoryarrivaltime runnernumberrunnernamerunnersurnamerunneryearbirthcategoryarrivaltime
142ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ19962. 19 – 3500:43:13 122ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑΔΕΡΕ19862. 19 – 3501:03:19
109ΣΩΤΗΡΗΣΒΛΑΧΑΚΗΣ19942. 19 – 3500:47:07 123ΑΓΓΕΛΙΚΗΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ19832. 19 – 3501:03:19
             
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 36-50 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 36-50
runnernumberrunnernamerunnersurnamerunneryearbirthcategoryarrivaltime runnernumberrunnernamerunnersurnamerunneryearbirthcategoryarrivaltime
145ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΒΟΥΤΣΙΝΑΣ19823. 36 – 5000:40:00 135ΕΛΕΝΗΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ19743. 36 – 5000:51:22
147ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΚΟΥΝΑΔΗΣ19733. 36 – 5000:42:00 110ΡΕΓΓΙΝΑΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ19793. 36 – 5000:52:09
137ΑΝΔΡΕΑΣΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ19763. 36 – 5000:47:14 129ΧΡΥΣΑΝΘΗΣΟΥΛΤΗ19793. 36 – 5000:54:38
             
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 51-60 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 51-60
runnernumberrunnernamerunnersurnamerunneryearbirthcategoryarrivaltime runnernumberrunnernamerunnersurnamerunneryearbirthcategoryarrivaltime
101ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΛΑΜΠΙΡΗΣ19584. 51 – 6000:42:00 105ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΜΠΕΝΑΤΑΤΟΥ19654. 51 – 6000:50:02
139ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ19654. 51 – 6000:47:21 140ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΝΤΩΝΕΛΟΥ19634. 51 – 6001:04:40
151ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ19604. 51 – 6000:51:56       
             
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 61 + ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 61 +
runnernumberrunnernamerunnersurnamerunneryearbirthcategoryarrivaltime runnernumberrunnernamerunnersurnamerunneryearbirthcategoryarrivaltime
104ΠΑΝΑΓΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ19545. 61 +00:47:38 103ΜΑΡΙΑΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ19505. 61 +00:53:57
150ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ19565. 61 +00:49:33 102ΡΕΝΑΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΥ19575. 61 +00:56:35
185ΧΡΗΣΤΟΣΚΑΡΑΦΛΟΣ19565. 61 +00:50:59       

Αποτελέσματα στα παιδικά

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΑ 0-5 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0-5  
runnernamerunnersurname runnernamerunnersurname  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΜΑΡΟΥΛΗ  
ΙΑΣΩΝΑΣΚΡΗΤΙΚΟΣ ΥΡΩΒΟΛΤΕΡΑ  
ΓΙΑΝΝΗΣΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΑΛΙΩΡΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ – ΤΟΥΝΟΥ  
       
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΑ 6-7 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 6-7  
runnernamerunnersurname runnernamerunnersurname  
ΓΙΑΝΝΗΣΔΕΜΙΣΑΡΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜΙΧΕΛΗ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΜΕΛΙΑΝΑΤΟΥΜΑΣΗ  
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΛΕΝΙΑΒΙΤΩΡΑΤΟΥ  
       
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΑ 8-9 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9  
runnernamerunnersurname runnernamerunnersurname  
ΟΡΦΕΑΣΣΩΤΗΡΑΣ ΣΟΦΙΑΙΩΑΝΝΑΤΟΥ  
ΓΡΗΓΟΡΗΣΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ  
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΝΟΥΒΕΛΟΣ
ΜΑΖΙ ΣΤΗ 3η ΘΕΣΗΚΑΤΕΡΙΝΑΣΤΑΪΚΟΥ  
ΣΠΥΡΟΣΜΑΡΟΥΛΗΣ     
       
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΑ 10-12 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10-12  
runnernamerunnersurname runnernamerunnersurname  
ΠΑΝΑΓΗΣΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΠΡΕΝΤΑΝΟΥ  
ΡΗΓΓΙΝΟΣΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΚΡΗ
ΜΑΖΙ ΣΤΗ 2η ΘΕΣΗ
ΓΙΑΝΝΗΣΣΙΝΑΪ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣΩΤΗΡΑ  
   ΗΛΕΚΤΡΑΒΑΝΔΩΡΟΥ  
       
       
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 +     
runnernamerunnersurname     
ΚΑΤΕΡΙΝΑΠΥΛΑΡΙΝΟΥ     
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΙΑΜΑΝΗΣ     
ΜΑΡΙΑΝΝΑΙΩΑΝΝΑΤΟΥ     
       
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαδικτυακή ομιλία-συζήτηση με θέμα «Η Κεφαλληνιακή και Ιθακήσια Γλωσσική Ποικιλία στο πλαίσιο της ευρύτερης Επτανησιακής»
28 Μαρτίου 2023

Διαδικτυακή ομιλία-συζήτηση με θέμα «Η Κεφαλληνιακή και Ιθακήσια Γλωσσική Ποικιλία στο πλαίσιο της ευρύτερης Επτανησιακής»

Η Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά, η Ιακωβάτειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη – Μουσε…
Περιήγηση στην Ι.Μ. Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς
28 Μαρτίου 2023

Περιήγηση στην Ι.Μ. Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς

Περιήγηση στην Ι.Μ. Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς και στα γειτονικά ερειπωμένα μοναστήρια. Ο Πολιτι…
Μια ξεχωριστή θρησκευτική συναυλία με ύμνους από την Μ. Εβδομάδα και από το έργο του Μάριου Τόκα “Θεογεννήτωρ Μαρία”
27 Μαρτίου 2023

Μια ξεχωριστή θρησκευτική συναυλία με ύμνους από την Μ. Εβδομάδα και από το έργο του Μάριου Τόκα “Θεογεννήτωρ Μαρία”

“Ω! Γλυκύ μου Έαρ” Σπύρος & Μάκης Καραβιώτης / Γρηγόριος Κακούρης «Ω! Γλυκύ μου ‘Εαρ» …
Π.Σ. «Ιόνιος Πνοή»: Στιγμιότυπα από την πρόβα generale
27 Μαρτίου 2023

Π.Σ. «Ιόνιος Πνοή»: Στιγμιότυπα από την πρόβα generale

«Τρυπώσαμε» εχθές το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» απαθανατίζοντας όμορφε…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Βρες ιδιαίτερα φανταχτερά αξεσουάρ στο κατάστημα «DMK Professional»
10 Μαρτίου 2023

Βρες ιδιαίτερα φανταχτερά αξεσουάρ στο κατάστημα «DMK Professional»

Στο κατάστημα DMK Professional θα βρείτε ιδιαίτερα αξεσουάρ για τα μαλλιά και όχι μόνο. Για …
Βρείτε οτιδήποτε χρειάζεστε για την Τσικνοπέμπτη στο κρεοπωλείο «Αφοί Δεληκωστόπουλοι»
15 Φεβρουαρίου 2023

Βρείτε οτιδήποτε χρειάζεστε για την Τσικνοπέμπτη στο κρεοπωλείο «Αφοί Δεληκωστόπουλοι»

Η προετοιμασία για την Τσικνοπέμπτη στο κρεοπωλείο «Αφοί Δεληκωστόπουλοι» έχει ήδη ξεκινήσει! …
Σε ερωτική ατμόσφαιρα το ανθοπωλείο Μπενετάτος
14 Φεβρουαρίου 2023

Σε ερωτική ατμόσφαιρα το ανθοπωλείο Μπενετάτος

Τι πιο όμορφο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα για τον α…
Bosonis Art & Flower: Με τις πιο πλούσιες ιδέες για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
13 Φεβρουαρίου 2023

Bosonis Art & Flower: Με τις πιο πλούσιες ιδέες για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Το ανθοπωλείο Bosonis Art & Flower σας προτείνει ιδεές για εκπλήξεις που θα μείνουν αξέχαστε…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design