Δικαιολογητικά για την αίτηση κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης
Δικαιολογητικά για την αίτηση κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης
Δικαιολογητικά για την αίτηση κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης
Δικαιολογητικά για την αίτηση κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης
1 Νοεμβρίου 2018

Δικαιολογητικά για την αίτηση κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης

Προκειμένου να υποβληθεί αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ο αιτών οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Έντυπο συναίνεσης, υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή αστυνομία).
– ΑΜΚΑ και ΑΦΜ όλων των μελών του νοικοκυριού.
– E-mail και αριθμό τηλεφώνου.
– Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (στο όνομα του αιτουμένου).
– Αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
– Ε1 2017.
– Για ανέργους, δελτίο ανεργίας ή βεβαίωση ΟΑΕΔ με το λόγο απόρριψης ένταξης στο μητρώο ανέργων.
– Για αλλοδαπούς, άδεια παραμονής (και φωτοτυπία διαβατηρίου/ταυτότητας).
– Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, προσκομίζεται αποδεικτικό μονογονεϊκότητας.

Προσοχή! Για την αποδοχή της μονογονεϊκότητας, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον γονέα και το ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα.

– Για άτομα ανίκανα για εργασία έως 65 ετών, απόφαση αναπηρίας ΚΕΠΑ.
– Σε περίπτωση νοικοκυριού με ανήλικα τέκνα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση απαιτείται βεβαίωση φοίτησης των ανήλικων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν συμφωνεί με τα προ συμπληρωμένα στοιχεία, που εμφανίζονται στην πλατφόρμα, θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως για
παράδειγμα:
– Σε περίπτωση προσθήκης μέλους: πιστοποιητικό γέννησης ή γάμου & ΑΜΚΑ μέλους.
Προσοχή! Μέλη άνω των 25 ετών, τα οποία δεν είναι σύζυγοι, δεν μπορούν να προστεθούν.
– Σε περίπτωση διαγραφής μέλους: νέο μισθωτήριο λόγω μετοικεσίας ή ληξιαρχική πράξη
θανάτου.
– Στοιχεία κατοικίας: o Για διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία, απαιτείται η προσκόμιση συμβολαίου που τεκμηριώνει την ιδιοκτησία και λογαριασμού ΔΕΚΟ ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης ή κινητής τηλεφωνίας με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος.

o Για διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία, η προσκόμιση αντιγράφου/ων ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που τεκμηριώνει/ουν τη διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία για τουλάχιστον 6 μήνες πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης για το ΚΕΑ και λογαριασμού ΔΕΚΟ ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης ή κινητής τηλεφωνίας με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος.

o Για διαμονή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία, να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και λογαριασμός ΔΕΚΟ ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του παραχωρησιούχου με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος.

o Στην περίπτωση των αστέγων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης χρήσης των υπηρεσιών από Υπνωτήριο ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας.

Προσοχή! Οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση.
– Οικονομικά στοιχεία:
o Σε περίπτωση εσόδων από εργασία: καρτέλα ενσήμων του ασφαλιστικού φορέα ή μισθολογική κατάσταση από εργοδότη με καθαρές αποδοχές ανά μήνα.
o Σε περίπτωση εσόδων από αγροτική δραστηριότητα: οποιοδήποτε δικαιολογητικόαποδεικνύει το ποσό και το μήνα καταβολής.
o Σε περίπτωση εσόδων από ενοίκια: Ε2 2017 ή έγγραφο που αποδεικνύει το ποσό και το μήνα καταβολής.
o Σε περίπτωση εσόδων από επίδομα ανεργίας: κατάσταση πληρωμών επιδομάτων από τονΟΑΕΔ.
o Σε περίπτωση εσόδων από συντάξεις: έγγραφο που να αποδεικνύει το ποσό και το μήνακαταβολής.
o Σε περίπτωση εσόδων από Ελ. Επαγγέλματα: έσοδα μείον ασφαλιστικές εισφορές.
o Σε περίπτωση εσόδων από επιδόματα: κατάσταση πληρωμών π.χ. επιδόματος παιδιο΄, επιδόματος θέρμανσης κτλ.
o Σε περίπτωση εσόδων από εργόσημα: έγγραφο ΟΓΑ, που πιστοποιεί το ποσό και τον χρόνο είσπραξής τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η εισοδηματική ενίσχυση παραμένει σταθερή μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής. Με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος, οι δικαιούχοι υποβάλλουν νέα αίτηση. Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να τροποποιηθεί από τον δικαιούχο απευθείας, ή μέσω του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας του τόπου διαμονής, καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος αποκλειστικά για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή των πεδίων διασύνδεσης με τις λοιπές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες και άρα όχι για οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της. Η επόμενη δήλωση Ε1 πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το Κ.Ε.Α.. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπαγωγή στο πρόγραμμα θα διακόπτεται και θα επιστρέφονται τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία, τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Κεφαλλονιάς είναι στη διάθεση των δημοτών από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00π.μ – 15:00μ.μ.
Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Κεφαλλονιάς
Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00-15:00
Ταχ. Δ/νση.: Σουηδίας 11, Αργοστόλι, 28 100
Τηλ.-Fax: 26710 22395
Email: kentrokoinotitaskef@gmail.com
Facebook: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς με Παράρτημα ΡΟΜΑ

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς-Ιθάκης στην 47η Συντονιστική Επιτροπή του European Geoparks Network
28 Μαρτίου 2023

Το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς-Ιθάκης στην 47η Συντονιστική Επιτροπή του European Geoparks Network

Συμμετέχουμε στην 47η Συντονιστική Επιτροπή του European Geoparks Network με 27 ευρωπαϊκά Γεωπάρ…
Εκδήλωση προβολής της Κεφαλονιάς στην Γαλλία
28 Μαρτίου 2023

Εκδήλωση προβολής της Κεφαλονιάς στην Γαλλία

Δημοσιογράφοι και επαγγελματίες της τουριστικής αγοράς της Γαλλίας είχαν την ευκαιρία να ανακαλύ…
Διαδικτυακή ομιλία-συζήτηση με θέμα «Η Κεφαλληνιακή και Ιθακήσια Γλωσσική Ποικιλία στο πλαίσιο της ευρύτερης Επτανησιακής»
28 Μαρτίου 2023

Διαδικτυακή ομιλία-συζήτηση με θέμα «Η Κεφαλληνιακή και Ιθακήσια Γλωσσική Ποικιλία στο πλαίσιο της ευρύτερης Επτανησιακής»

Η Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά, η Ιακωβάτειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη – Μουσε…
Περιήγηση στην Ι.Μ. Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς
28 Μαρτίου 2023

Περιήγηση στην Ι.Μ. Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς

Περιήγηση στην Ι.Μ. Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς και στα γειτονικά ερειπωμένα μοναστήρια. Ο Πολιτι…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Βρες ιδιαίτερα φανταχτερά αξεσουάρ στο κατάστημα «DMK Professional»
10 Μαρτίου 2023

Βρες ιδιαίτερα φανταχτερά αξεσουάρ στο κατάστημα «DMK Professional»

Στο κατάστημα DMK Professional θα βρείτε ιδιαίτερα αξεσουάρ για τα μαλλιά και όχι μόνο. Για …
Βρείτε οτιδήποτε χρειάζεστε για την Τσικνοπέμπτη στο κρεοπωλείο «Αφοί Δεληκωστόπουλοι»
15 Φεβρουαρίου 2023

Βρείτε οτιδήποτε χρειάζεστε για την Τσικνοπέμπτη στο κρεοπωλείο «Αφοί Δεληκωστόπουλοι»

Η προετοιμασία για την Τσικνοπέμπτη στο κρεοπωλείο «Αφοί Δεληκωστόπουλοι» έχει ήδη ξεκινήσει! …
Σε ερωτική ατμόσφαιρα το ανθοπωλείο Μπενετάτος
14 Φεβρουαρίου 2023

Σε ερωτική ατμόσφαιρα το ανθοπωλείο Μπενετάτος

Τι πιο όμορφο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα για τον α…
Bosonis Art & Flower: Με τις πιο πλούσιες ιδέες για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
13 Φεβρουαρίου 2023

Bosonis Art & Flower: Με τις πιο πλούσιες ιδέες για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Το ανθοπωλείο Bosonis Art & Flower σας προτείνει ιδεές για εκπλήξεις που θα μείνουν αξέχαστε…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design