Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία – Χρήσιμες Οδηγίες
Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία – Χρήσιμες Οδηγίες
Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία – Χρήσιμες Οδηγίες
Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία – Χρήσιμες Οδηγίες
12 Σεπτεμβρίου 2018

Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία – Χρήσιμες Οδηγίες

Αγαπητοί επιτυχόντες μαθητές και μαθήτριες, – Επί τη ευκαιρία αυτής της επιστολής θέλουμε να σας συγχαρούμε για άλλη μία φορά για την εισαγωγή σας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση!!

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από Δευτέρα 10 έως και Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 με το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται με υποβολή αίτησης για το Τμήμα  επιτυχίας σας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήσατε για την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού  Δελτίου. Επίσης χρειάζονται να έχετε διαθέσιμα κατά την υποβολή: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας , ενεργό λογαριασμό email και αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή , στην περίπτωση που έχετε εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνετε το Τμήμα στο οποίο είστε ήδη εγγεγραμμένοι και θα υποβάλλετε ταυτόχρονα τη διαγραφή σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στο νέο Τμήμα.

Η αίτηση εγγραφής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Μετά την είσοδο σας στην εφαρμογή θα πρέπει να συμπληρώσετε τον προσωπικό σας Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ και θα πρέπει να διασταυρώσετε τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωριστεί στο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας.

Αν κάποια στοιχεία έχουν αλλάξει (π.χ. αλλαγή ταυτότητας λόγω απωλείας), θα πρέπει να διορθώσετε τα στοιχεία αυτά στο ΑΜΚΑ πηγαίνοντας στο πλησιέστερο ΚΕΠ και μετά να ολοκληρώσετε την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθημερινή επίσκεψη στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος σας και παρακολούθηση των ανακοινώσεων για τους πρωτοετείς φοιτητές και μελέτη του Οδηγού Σπουδών.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής και προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξετε στη Γραμματεία του Τμήματος αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους μέσα στο χρονικό διάστημα που το κάθε τμήμα ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του.

Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία μπορεί να σας ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά , όπως αντίγραφοb τίτλου απόλυσης και αντίγραφο βεβαίωσης συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, ατομικό δελτίο επιτυχίας, φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας κ.ά.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε εσάς ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων θα καθοριστεί και θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΣΥ.Π)
ΜΙΝΩΟΣ 3 (ΣΤΕΝΟ ΔΕΗ) – ΤΗΛ. : 2671 026374 – Email: kesypkef@sch.gr
Λειτουργεί: Δευτέρα έως Παρασκευή 08.30 – 15.00 – Απόγευμα: Με ραντεβού
Σύμβουλοι ΣΕΠ: Δημήτρης Ζαβιτσιάνος – Αικατερίνη Πετρούτσου
Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Διαδικασία – Χρήσιμες Οδηγίες

ΚΕΣΥΠ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – Εγγραφές σε ΑΕΙ – Διαδικασία – Οδηγίες – Χρήσιμες Πληροφορίες – Σεπτέμβριος 2018 – [2]

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα σας αποσταλεί στο email, το οποίο δηλώσατε στην αίτηση εγγραφής, ένας κωδικός από τη Γραμματεία του Τμήματος, με τον οποίο θα ανοίξετε τον Ιδρυματικό Λογαριασμό . Μέσω αυτού θα έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος όπως:
● → Έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας («πάσο»),
● → Εγγραφή και ανανέωση στα εξάμηνα
● → Δήλωση μαθημάτων, παρακολούθησης ακαδημαϊκής πορείας
● → Δήλωση διδακτικών συγγραμμάτων
● → Βεβαίωση φοίτησης
● → Αίτηση για σίτιση ή/και στέγαση
● → Υγειονομική περίθαλψη για τους ανασφάλιστους φοιτητές

ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ/ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.
– Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
– Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (Ι.Κ.Υ.)
– Υποτροφίες – βραβεία – κληροδοτήματα (Ι.Κ.Υ)
– Προσφορές συνδέσεων κινητού – internet

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
– Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης
– Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
– Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
– Φωτοαντίγραφο Δελτίου Επιτυχίας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
– Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ
– Βεβαίωση ΑΦΜ
– Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– Τελευταίο εκκαθαριστικό οικονομικής εφορίας
– Υπεύθυνη δήλωση για τη μόνιμη κατοικία των γονέων
– ́Εγγραφο Δημόσιας Αρχής ή Υπηρεσιών ή Λογαριασμών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας των γονέων, από το οποίο θα προκύπτει η μόνιμη κατοικία τους
– Αίτηση με τα στοιχεία του φοιτητή
– Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του φοιτητή
– Μισθωτήριο συμβόλαιο σπιτιού

To Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) Αργοστολίου θα σας παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη και στη φάση αυτή της μετάβασής σας στο νέο ακαδημαϊκό περιβάλλον [εγγραφές – μετεγγραφές

– άλλες εναλλακτικές επιλογές (δήλωση με το 10% – σπουδές στο εξωτερικό κ.λ.π.)- οδηγός επιβίωσης κτλ.]

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχή διαχείριση όλων των προκλήσεων της φοιτητικής σας ζωή!

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Ο καραγκιόζης & ο καπετάν απέθαντος»
20 Μαρτίου 2023

«Ο καραγκιόζης & ο καπετάν απέθαντος»

Την Παρασκευή 24/03 ώρα 5.00 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου “Κέφαλος” ο θρύλος του Καπετάν…
Ληξούρι: Πρόγραμμα εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1821
20 Μαρτίου 2023

Ληξούρι: Πρόγραμμα εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1821

23 Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη: Γενικός σημαιοστολισμός από 8ης πρωινής ώρας της 23ης μέχρι κ…
Περιήγηση στα παλιά Βαλσαμάτα [19.03.2023]
19 Μαρτίου 2023

Περιήγηση στα παλιά Βαλσαμάτα [19.03.2023]

Ο Πολιτιστικός, Ιστορικός, Λαογραφικός Σύλλογος «Το Ριφόρτσο» σε συνεργασία με τον Χορευτικό όμι…
Ο Π. Σ. Φαρακλάτων «Παναίτ Ιστράτι – Κυκλώπεια Τείχη» στις εκδηλώσεις της 17ης Μαρτίου 1821 στη Μάνη
18 Μαρτίου 2023

Ο Π. Σ. Φαρακλάτων «Παναίτ Ιστράτι – Κυκλώπεια Τείχη» στις εκδηλώσεις της 17ης Μαρτίου 1821 στη Μάνη

Για μια ακόμη φορά ο Σύλλογός μας, συμμετείχε στις εκδηλώσεις της 17ης Μαρτίου 1821 στην Αρεόπολ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Βρες ιδιαίτερα φανταχτερά αξεσουάρ στο κατάστημα «DMK Professional»
10 Μαρτίου 2023

Βρες ιδιαίτερα φανταχτερά αξεσουάρ στο κατάστημα «DMK Professional»

Στο κατάστημα DMK Professional θα βρείτε ιδιαίτερα αξεσουάρ για τα μαλλιά και όχι μόνο. Για …
Βρείτε οτιδήποτε χρειάζεστε για την Τσικνοπέμπτη στο κρεοπωλείο «Αφοί Δεληκωστόπουλοι»
15 Φεβρουαρίου 2023

Βρείτε οτιδήποτε χρειάζεστε για την Τσικνοπέμπτη στο κρεοπωλείο «Αφοί Δεληκωστόπουλοι»

Η προετοιμασία για την Τσικνοπέμπτη στο κρεοπωλείο «Αφοί Δεληκωστόπουλοι» έχει ήδη ξεκινήσει! …
Σε ερωτική ατμόσφαιρα το ανθοπωλείο Μπενετάτος
14 Φεβρουαρίου 2023

Σε ερωτική ατμόσφαιρα το ανθοπωλείο Μπενετάτος

Τι πιο όμορφο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα για τον α…
Bosonis Art & Flower: Με τις πιο πλούσιες ιδέες για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
13 Φεβρουαρίου 2023

Bosonis Art & Flower: Με τις πιο πλούσιες ιδέες για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Το ανθοπωλείο Bosonis Art & Flower σας προτείνει ιδεές για εκπλήξεις που θα μείνουν αξέχαστε…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design