27 Φεβρουαρίου 2008

Εκδόσεις Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών όρων από την Πολεοδομία Ν.Α Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δ/νση Πολεοδομίας & Περ/ντος της Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 471/04-02-2008 απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου τύπου 5*5 εμβαδού 551 τ.μ., εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 9.064,60 τ.μ., ιδιοκτησίας Κοινότητας Ομαλών, στη θέση Λαγκαδάκια εντός ορίων οικισμού Βαλσαμάτων, Κοινότητας Ομαλών Νομού Κεφαλληνίας».

Η παραπάνω ανακοίνωση βρίσκεται στο Γραφείο Προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου επιθυμεί να λάβει γνώση του φακέλου.
Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δ/νση Πολεοδομίας & Περ/ντος της Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 4672/2007/25-01-2008 απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Πρατήριο διάθεσης υγρών καυσίμων σε τροχοφόρα οχήματα και πλυντήριο – λυπαντήριο, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΟΕ, στη θέση Κρανιά Δήμου Αργοστολίου».

Η παραπάνω ανακοίνωση βρίσκεται στο Γραφείο Προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου επιθυμεί να λάβει γνώση του φακέλου.

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δ/νση Πολεοδομίας & Περ/ντος της Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 7367/11-02-2008 απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Υφιστάμενο κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα κλασσικού τύπου 4* αστέρων & δυναμικότητας 38 κλινών, ιδιοκτησίας της «Τσιμάρας Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.», σε οικόπεδο 916,10 τ.μ., εντός εγκεκριμένου σχεδίου Βαθέως Ιθάκης του Δήμου Ιθάκης, Νομού Κεφαλληνίας».

Η παραπάνω ανακοίνωση βρίσκεται στο Γραφείο Προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου επιθυμεί να λάβει γνώση του φακέλου.

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 7503/11-02-2008 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας : «Κτηνοτροφική μονάδα τύπου ελεύθερου σταυλισμού δυναμικότητας 4 ισοδύναμων ζώων (200 αίγες), ιδιοκτησίας του κ. Αναστάσιου Καβαλιεράτου του Γερασίμου, σε γήπεδο έκτασης 5.567,99 τ.μ., στη θέση «Διχάλι – Παλιά Βλαχάτα» εκτός ορίων εγκεκριμένου σχεδίου Καραβόμυλου, Δήμου Σάμης Νομού Κεφαλληνίας».

Η παραπάνω ανακοίνωση βρίσκεται στο Γραφείο Προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου επιθυμεί να λάβει.

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 5970/07/23-01-2008 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα : «Μικτή κτηνοτροφική μονάδα ελεύθερου σταυλισμού 218 αιγών και 35 αγελάδων, εκμετάλλευσης της κ. Μπερδεμπέ Ουρανίας, σε γήπεδο εμβαδού 4.029 τ.μ. στη θέση Κουκίστρα Φάλαρης, εκτός ορίων οικισμού Μακρυώτικων Δήμου Πυλαρέων, Νομού Κεφαλληνίας».

Η παραπάνω ανακοίνωση βρίσκεται στο Γραφείο Προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου επιθυμεί να λάβει γνώση του φακέλου.

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 6392/07/24-01-2008 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας: «Κτηνοτροφική εγκατάσταση ελεύθερου σταυλισμού δυναμικότητας 300 αιγοπροβάτων, ιδιοκτησίας κ. Δημήτριου Παπαλεξανδράτου του Ιωάννη, εντός γηπέδου 4.199,52 τ.μ., στη θέση Περάματα εκτός ορίων οικισμού Λουκάτων Δήμου Πυλαρέων Νομού Κεφαλληνίας».

Η παραπάνω ανακοίνωση βρίσκεται στο Γραφείο Προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου επιθυμεί να λάβει γνώση του φακέλου.

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δ/νση Πολεοδομίας & Περ/ντος της Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 6834/07/15-02-2008 απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου – δραστηριότητας: «Κτηνοτροφική εγκατάσταση σταβλισμού 170 προβάτων (3,4 ισοδύναμων ζώων) σε ποιμνιοστάσιο, ιδιοκτησίας κ. Γεράσιμου Δρακονταειδή, σε αγροτεμάχιο 4.021,41 τ.μ., στη θέση «Κλεισούρα», εκτός ορίων οικισμού Φαβατάτων Δήμου Παλικής Νομού Κεφαλληνίας».

Η παραπάνω ανακοίνωση βρίσκεται στο Γραφείο Προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου επιθυμεί να λάβει γνώση του φακέλου.

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δ/νση Περ/ντος & Χωρ/ξίας, εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 19626ΠΕ/18-02-2008 απόφαση Τροποποίησης της με αριθμ. Πρωτ.9069/12-07-06 Απόφαση Γ.Γ. Π.Ι.Ν. σχετικά με τη Μονάδα εντατικής εκτροφής ευρύαλων ειδών θαλασσινών ψαριών (τσιπούρας-λαυρακίου), στη θέση Βορειοδυτικά Όρμου Χαλίκι, Νήσου Πεταλά, Εχινάδες Νήσοι, Δήμου Πυλαρέων, της Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, από την εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.» ως προς την ενότητα Δ) Τεχνικά Έργα και Μέτρα Αντιρρύπανσης ή γενικότερα Αντιμετώπισης της Υποβάθμισης του Περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν.

Η παραπάνω ανακοίνωση βρίσκεται στο Γραφείο Προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου επιθυμεί να λάβει γνώση του φακέλου.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση κέντρου Κοινότητας Δήμου Σάμης σε ημέρα δράσης «STREETWORK» στο Φισκάρδο
27 Ιουνίου 2022

Πρόσκληση κέντρου Κοινότητας Δήμου Σάμης σε ημέρα δράσης «STREETWORK» στο Φισκάρδο

Αύριο Τρίτη 28.06.2022 και ώρα 10.30 π.μ., το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Σάμης, θα βρίσκεται στ…
Εκδήλωση αφιέρωμα «Κωνσταντίνος Γεράκης, ο Κεφαλονίτης πρωτοσύμβουλος στην αυλή του Σιάμ»
27 Ιουνίου 2022

Εκδήλωση αφιέρωμα «Κωνσταντίνος Γεράκης, ο Κεφαλονίτης πρωτοσύμβουλος στην αυλή του Σιάμ»

Το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 και ώρα 21.00 θα πραγματοποιηθεί στον κήπο του Νάπιερ στο Αργοστόλι, η…
32nd KEFALONIA GYM ESTIVAL «ANNA POLLATOU» @AΡΓΟΣΤΟΛΙ [26.06.2022]
27 Ιουνίου 2022

32nd KEFALONIA GYM ESTIVAL «ANNA POLLATOU» @AΡΓΟΣΤΟΛΙ [26.06.2022]

Με την κεντρική παρουσίαση των ομάδων στο Αργοστόλι ολοκληρώθηκε το 32nd KEFALONIA GYM FESTIVAL …

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

To Kefalonia Gym Festival ANNA POLLATOU επιστρέφει δυναμικά μετά από 2 χρόνια απουσίας
21 Ιουνίου 2022

To Kefalonia Gym Festival ANNA POLLATOU επιστρέφει δυναμικά μετά από 2 χρόνια απουσίας

Φωτογραφίες: Δώρα Πανουσοπούλου Το τετραήμερο Πέμπτη 23 – Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 η μεγαλύτερ…
Το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του
20 Ιουνίου 2022

Το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του

Η ζωή είναι πιο νόστιμη στη θάλασσα, γι’ αυτό το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι, διευρύνει το ωρά…
Στο Artostoli φρέσκο παγωτό μηχανής «CARPIGIANI» που όλοι αγαπήσαμε
10 Ιουνίου 2022

Στο Artostoli φρέσκο παγωτό μηχανής «CARPIGIANI» που όλοι αγαπήσαμε

Φρέσκο παγωτό μηχανής CARPIGIANI προφέρει πλέον το Artostoli! Αξία ανεκτίμητη όπως αναφέρουν …
Chimroll: Μια βόλτα στη πιο γλυκιά γωνία του Αργοστολίου!
25 Μαΐου 2022

Chimroll: Μια βόλτα στη πιο γλυκιά γωνία του Αργοστολίου!

Αν ψάχνετε για τις πιο ωραίες γλυκές γεύσεις στο Αργοστόλι, σίγουρα θα πρέπει να επισκεφθείτε το…
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design