26 Σεπτεμβρίου 2007

Επισκευές δημοτικού γραφείου και ανάπλαση πλατείας Φαρακλάτων

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής Δ.Αργοστολίου , κ. Παναγής Κοψαχείλης , Α/Δήμαρχος Αργοστολίου διακηρύσσει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.7 του Π.Δ/τος 609/85 καθώς και τις διατάξεις των Ν. 1418/84 και 3263/2004 και των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους και ήθελαν ισχύσει από την ημερομηνία δημοπράτησης, το έργο: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΔ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ” Προϋπολογισμού 32902,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 19 %),Το έργο θα κατασκευαστεί στο Δήμο Αργοστολίου με συνολική προθεσμία εκτέλεσης 125 (Εκατόν είκοσι πέντε ) ημερολογιακές ημέρες και χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. 2007 .

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Αργοστολίου Ν.Κεφ/νίας (Πλατεία Βαλλιάνου 28100 Αργοστόλι) την Τρίτη 09 ( εννέα ) Οκτωβρίου 2007 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη αποδοχής προσφορών) Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία πράξη θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα αλλά και θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράτε).

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην A1 και ΑΝΩ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , εργοληπτικές κοινοπραξίες και αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως και κατασκευαστικές επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 552,98 ευρώ, βεβαιώνεται με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , προς το Δήμο Αργοστολίου και δεν γίνεται δεκτή, αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των 210 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει μόνον μία οικονομική προσφορά. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τμήματα του έργου ή εναλλακτικές προσφορές. Κριτήριο για την ανάθεση είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε από κοινό εκπρόσωπό τους. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά.

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν καταθέτοντας έγγραφη αίτηση που θα περιέχει τα πλήρη στοιχεία τους, αντίγραφο της Διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης (για παραγωγή αντιγράφων με δικά τους έξοδα και ευθύνη) καθώς και το πρωτότυπο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους), μέχρι και την (ημέρα) γνωρίζοντας ότι σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας), οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν πλήρη ευθύνη για την μη έγκαιρη παραλαβή τους.

Πληροφορίες & Διάθεση Τευχών: Δημαρχείο, Τεχνική Υπηρεσία , Πλατεία Βαλλιάνου 28100 Αργοστόλι (κ. Ελένη Μπενετάτου τηλ. 26710-23824 ,φαξ 26710-22572, e-mail: eleni@argostoli-mun.gr).

Αργοστόλι 23-8-2007

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής
Παναγής Κοψαχείλης

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πανηγύρι Διώτισσας στα Λουρδάτα με τον Π.Σ Λουρδάτων «Ο Πλάτανος» [02.07.2022]
2 Ιουλίου 2022

Πανηγύρι Διώτισσας στα Λουρδάτα με τον Π.Σ Λουρδάτων «Ο Πλάτανος» [02.07.2022]

Το βράδυ της Παρασκευής διοργανώθηκε στα Λουρδάτα το πανηγύρι της Παναγίας της Διώτισσας με τον …
Eγκαίνια των Εικαστικών τμημάτων του Δήμου Αργοστολίου [01.07.2022]
2 Ιουλίου 2022

Eγκαίνια των Εικαστικών τμημάτων του Δήμου Αργοστολίου [01.07.2022]

Πραγματοποιήθηκαν εχθές τα εγκαίνια των εικαστικών τμημάτων του Δήμου Αργοστολίου στο Δημοτικό Θ…
Έκθεση με τίτλο «Η ηχώ του παρελθόντος» του Αλέξη Αυλάμη στο Κοργιαλένειο Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο [01.07.2022]
1 Ιουλίου 2022

Έκθεση με τίτλο «Η ηχώ του παρελθόντος» του Αλέξη Αυλάμη στο Κοργιαλένειο Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο [01.07.2022]

Ο Αλέξης Αυλάμης παρουσιάζει την έκθεση του με τίτλο «Η ηχώ του παρελθόντος» στο Κοργιαλένειο Ισ…
Στο Ζάππειο Μέγαρο πραγματοποιήθηκε συναυλία αφιέρωμα στον μουσικοσυνθέτη Παναγιώτη Καρούσο
1 Ιουλίου 2022

Στο Ζάππειο Μέγαρο πραγματοποιήθηκε συναυλία αφιέρωμα στον μουσικοσυνθέτη Παναγιώτη Καρούσο

Στις 29 Ιουνίου 2022 στο Ζάππειο Μέγαρο ο κ. Ιωάννης Μαρωνίτης, Πρόεδρος του Ομίλου για τηνUNESC…

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Καλοκαιρινές επιλογές από το κατάστημα «DMK Professional»
30 Ιουνίου 2022

Καλοκαιρινές επιλογές από το κατάστημα «DMK Professional»

Στο κατάστημα DMK Professional θα βρείτε νέες προτάσεις για καλοκαιρινά body mist και κρέμες σώμ…
To Kefalonia Gym Festival ANNA POLLATOU επιστρέφει δυναμικά μετά από 2 χρόνια απουσίας
21 Ιουνίου 2022

To Kefalonia Gym Festival ANNA POLLATOU επιστρέφει δυναμικά μετά από 2 χρόνια απουσίας

Φωτογραφίες: Δώρα Πανουσοπούλου Το τετραήμερο Πέμπτη 23 – Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 η μεγαλύτερ…
Το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του
20 Ιουνίου 2022

Το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του

Η ζωή είναι πιο νόστιμη στη θάλασσα, γι’ αυτό το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι, διευρύνει το ωρά…
Στο Artostoli φρέσκο παγωτό μηχανής «CARPIGIANI» που όλοι αγαπήσαμε
10 Ιουνίου 2022

Στο Artostoli φρέσκο παγωτό μηχανής «CARPIGIANI» που όλοι αγαπήσαμε

Φρέσκο παγωτό μηχανής CARPIGIANI προφέρει πλέον το Artostoli! Αξία ανεκτίμητη όπως αναφέρουν …
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design