Η ΛΕ Ε.Π.Κ.Α. και η δράση της μέσα σε μια εποχή έντονων προκλήσεων…
Η ΛΕ Ε.Π.Κ.Α. και η δράση της μέσα σε μια εποχή έντονων προκλήσεων…
Η ΛΕ Ε.Π.Κ.Α. και η δράση της μέσα σε μια εποχή έντονων προκλήσεων…
Η ΛΕ Ε.Π.Κ.Α. και η δράση της μέσα σε μια εποχή έντονων προκλήσεων…
13 Δεκεμβρίου 2011

Η ΛΕ Ε.Π.Κ.Α. και η δράση της μέσα σε μια εποχή έντονων προκλήσεων…

Δεκάδες είναι τα ιστάμενα μνημεία της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης που παραμένουν σιωπηλοί μάρτυρες ενός μακρινού παρελθόντος. Παρά το κατακρεουργημένο σώμα τους από τους σεισμούς, τις καιρικές συνθήκες και την ανθρώπινη αδιαφορία, εξακολουθούν να ορθώνονται αγέρωχα στον ορίζοντα και πεισματικά αξιώνουν την προσοχή μας. 

Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ η Εφορεία ενέταξε και ανάδειξε τις ρωμαϊκές επαύλεις στην Σκάλα και στην Αγία Ευφημία, τους αρχαιολογικούς χώρους Κράνης και Σάμης στην Κεφαλονιά και τον αρχαιολογικό χώρο Αλαλκομενών στην Ιθάκη. 

Η ρωμαϊκή έπαυλη στην Αγ. Ευφημία ήταν παντελώς άγνωστη, αφού πριν τις εργασίες ανάδειξης της φάνταζε σαν ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο που είχε μετατραπεί σε σκουπιδότοπο και εστία μολύνσεως. Αποτέλεσμα ήταν η υποβάθμιση της γύρω περιοχής. 

Όμως, αμέσως μετά τις παρεμβάσεις μας η εικόνα είχε αλλάξει ριζικά. 

Σήμερα, ποιες είναι οι προοπτικές ανάδειξης που διαγράφονται για τα μνημεία και ποια από τα μνημεία μπορούν να προταχθούν προς αυτή την κατεύθυνση; 

Πρωταρχικός στόχος μας ήταν η εκπόνηση μελετών για μνημεία που για δεκαετίες στέκονταν σιωπηλοί μάρτυρες ενός απώτερου παρελθόντος. Στο μεταξύ όμως η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως νέες και εξίσου σημαντικές αρχαιότητες που και αυτές απαιτούσαν επιτακτικά την προστασία και την ανάδειξη τους. Συνεπώς, η επιλογή ήταν εξαιρετικά δύσκολη και για αυτό πρυτάνευσαν οι πλέον σημαντικοί παράγοντες.

Η ανάδειξη των μνημείων μπορεί να επιτευχθεί είτε με την ένταξη μερικών από αυτά στο Ε.Σ.Π.Α., είτε με την συνεργασία φορέων και χορηγών ή και ακόμα με τις πενιχρές πιστώσεις της Εφορείας μας. Ήδη η υπηρεσία μας συνέταξε 14 μελέτες ανάδειξης ισάριθμων μνημείων και δύο μουσειολογικές μελέτες για τα αρχαιολογικά μουσεία Ιθάκης και Σάμης. 

Οι εργασίες που προτείνονται κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες: η πρώτη αφορά κοινές εργασίες που θα γίνουν σε όλους τους χώρους και χαρακτηρίζονται ως ήπιας μορφής, όπως είναι οι αποψιλώσεις, οι αποχωματώσεις, οι περιφράξεις, η δημιουργία εσωτερικών διαδρομών, οι μικροστερεώσεις και η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ευρείας κλίμακας εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης δομικών στοιχείων, αναστηλώσεις, αλλά και νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες παρεμβαίνουν δυναμικά στο χώρο των μνημείων, ωστόσο είναι απαραίτητες για την προστασία και τη διατήρηση τους.

Οι ήπιας μορφής επεμβάσεις που προτείνονται για τα Μυκηναϊκά νεκροταφεία της Λακήθρας και των Μαζαρακάτων (14ος 11ος αι. π.Χ.), με τους χαρακτηριστικούς υπόγειους τάφους, θα βελτιώσουν την εικόνα των μνημείων, που βρίσκονται πολύ κοντά στην πρωτεύουσα του νησιού και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Η συνδυασμένη επίσκεψη στους χώρους αυτούς δίνει σημαντικές πληροφορίες για τα ταφικά ήθη και έθιμά της Μυκηναϊκής Περιόδου στην Κεφαλονιά.

Η Σάμη

Η Σάμη λόγω των μνημείων, του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και της γεωγραφικής της θέσης, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρότυπο οικιστικό μοντέλο ανάπτυξης. Τα μνημεία της καταδεικνύουν ότι η πόλη υπήρξε μια οικονομικά εύρωστη δύναμη, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα του νησιού από τους κλασικούς έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους. 

Οι περισσότερες αρχαιότητες βρίσκονται στην καρδιά του σύγχρονου οικισμού και η πρόταση για την ανάδειξή τους θα πρέπει να έχει ως γνώμονα την ένταξή τους μέσα στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό, καθιστώντας τα αναπόσπαστο και λειτουργικό κομμάτι του δίνοντας στους κατοίκους, αλλά και στους επισκέπτες πληροφορίες για την ιστορία του τόπου και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ζωής.

Απαραίτητη επομένως είναι η ένταξή τους σε μία ενιαία πολιτιστική διαδρομή που θα τα συνδέει με αφετηρία το αρχαιολογικό μουσείο και κατάληξη τις ακροπόλεις του Παλιόκαστρου και των Αγίων Φανέντων.

Ωστόσο, πριν από οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητες εργασίες ανάδειξης και συντήρησης των συγκεκριμένων μνημείων. 

Η αρχαία Σάμη

Στην αρχή της διαδρομής μετά το αρχαιολογικό μουσείο ο επισκέπτης συναντά το ρωμαϊκό βαλανείο, για την περίπτωση του οποίου προτείνονται, εκτός των άλλων, εργασίες στερέωσης των τοίχων και συντήρησης των ψηφιδωτών δαπέδων, ενώ ο ηλεκτροφωτισμός του θα τονίσει τον μνημειακό του χαρακτήρα. 

Δεύτερος σταθμός της διαδρομής θα είναι στην Πλατεία Κωνσταντάτου, όπου ξεχωρίζει μνημειακών διαστάσεων οικοδόμημα – λουτρική εγκατάσταση / θέρμες, που κοσμείται με ψηφιδωτά δάπεδα, από τα οποία χαρακτηριστικό είναι αυτό με παράσταση Διονύσου. Το συγκρότημα εκτείνεται και σε παρακείμενες οδούς και ιδιόκτητα ακίνητα και διατηρείται σε κατάχωση. 

Στην πλατεία διατηρείται επίσης σε κατάχωση τμήμα του κλασικού λιμενοβραχίονα, με δέστρα, άγνωστο μέχρι το 2007. 

Τρίτος σταθμός το τμήμα του παράλιου τείχους, το οποίο ήρθε στο φως το 2007, επίσης άγνωστο μέχρι τότε στοιχείο της τοπογραφίας της αρχαίας πόλης. Οικιστικά λείψανα ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου συμπληρώνουν την εικόνα του χώρου, ενώ στη θάλασσα είναι ορατό τμήμα του ρωμαϊκού αυτή τη φορά λιμενοβραχίονα, η θέση του οποίου ήταν ήδη γνωστή από παλιά. 

Τέταρτος σταθμός της διαδρομής, στα όρια της αρχαίας πόλης, το διθάλαμο κρηναίο οικοδόμημα. Πρόκειται για μνημείο με κοινωφελή χαρακτήρα, μοναδικό στη Δυτική Ελλάδα. Για την ανάδειξή του προτείνονται εργασίες συντήρησης και στερέωσής, ενώ απαραίτητη είναι η δημιουργία τοιχίου αντιστήριξης. 

Οι ακροπόλεις στους λόφους του Παλιόκαστρου και των Αγίων Φανέντων θα αποτελούν το επιστέγασμα της διαδρομής. Σημαντικά τμήματα της αρχαίας οχύρωσης δίνουν, μετά τις εργασίες πεδίου στα πλαίσια του έργου του Γ΄ ΚΠΣ, μια εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη εικόνα της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής της αρχαίας πόλης. Η ανατολική πύλη της μεγάλης ακρόπολης, η οποία ήταν κρυμμένη κάτω από τεράστιους όγκους χώματος, αποκαλύπτει τον μνημειακό χαρακτήρα της. Για την αντιμετώπιση των στατικών προβλημάτων προβλέπονται έως και εργασίες αναστήλωσης.

Οι ανασκαφές στο Φισκάρδο

Όσο αφορά στο Φισκάρδο, οι ανασκαφικές έρευνες σωστικού χαρακτήρα που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια, έφεραν στο φως τα ερείπια ενός εκτεταμένου και οικονομικά εύρωστου ρωμαϊκού οικισμού. Η θέση του μάλιστα στα βοεριοανατολικότερα παράλια της Κεφαλονιάς, υποδεικνύει ότι αποτελούσε ένα από τα παραδείγματα παράλιων εγκαταστάσεων – επινείων, που δημιουργούνται και αναπτύσσονται την περίοδο αυτή λόγω της ασφάλειας που εξασφάλιζε η Pax Romana. 

Ως τυπικό παράδειγμα πόλης, που εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης οικιστικής πολιτικής της εποχής, το Φισκάρδο έχει να υποδείξει αρχαιότητες μνημειακού χαρακτήρα. 

Στον Όρμο του Αγίου Ανδρέα, με τις ήπιας μορφής επεμβάσεις, αλλά και τις ευρείας κλίμακας εργασίες συντήρησης, θα τονίζεται πια ο δημόσιος χαρακτήρας του νεκροταφείου, χωρίς να αλλοιώνεται η σχέση του με το τοπίο. Ο επισκέπτης σε ένα πραγματικά ειδυλλιακό περιβάλλον, έρχεται σε άμεση επαφή με τους δύο ταφικούς περιβόλους και τους διαφόρων τύπων τάφους, μεταξύ των οποίων και οι δύο σαρκοφάγοι με τις ανάγλυφες παραστάσεις.

Ενώ, λίγο νοτιότερα θα μπορεί κανείς να επισκεφθεί το σύγχρονο του νεκροταφείου, βαλανείο και να αντιληφθεί τις αντιφάσεις του αρχαίου Φισκάρδου, υποψιαζόμενος τη σχέση εξαγνισμού που θα μπορούσε να έχει ένας χώρος κατάνυξης και θλίψης με ένα χώρο χαλάρωσης και ευεξίας. Στην περίπτωση του βαλανείου βέβαια, λόγω της φύσης του μνημείου και της κατάστασης διατήρησής του, προβλέπεται και η κατασκευή στεγάστρου, με δυνατότητα επέκτασης.

Στην καρδιά του οικισμού, ο επισκέπτης έρχεται αντιμέτωπος με μια άλλη αντίφαση, που δημιουργείται από την ύπαρξη του θεάτρου/ ωδείου πλησίον ενός ταφικού θαλάμου, του χαρακτηριστικότερου ίσως από τα ταφικά μνημεία του Φισκάρδου, που μπορούν να συγκριθούν με τα σύγχρονά τους επονομαζόμενα μαυσωλεία της Νικόπολης, αλλά και τα ταφικά μνημειακά κτίσματα της Ρώμης, της Πομπηίας και της Όστιας. Και συνειδητοποιεί ότι ο ρόλος ενός θεάτρου ή ωδείου μπορεί να μην είναι μόνο ψυχαγωγικός, αλλά και να σχετίζεται με τελετές αφηρωισμού των νεκρών. Γι’ αυτό και η διαλογική σχέση των δύο μνημείων επιβάλλει ανάλογη πρόταση ανάδειξής τους. Για την προστασία του θαλάμου, η μελέτη προβλέπει την κατασκευή δίρριχτου στεγάστρου με μεταλλικό σκελετό και γυαλί, που θα αναρτάται σε πεσσούς κατά μήκος του τοιχίου αντιστήριξης. 

Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων

Η μεμονωμένη, όμως ανάδειξη μνημείων δεν θα έχει επιτύχει το σκοπό της, την κατανόηση δηλαδή της αρχικής μορφής και λειτουργίας τους, αν σε μια δεύτερη φάση δεν προχωρήσει στο φιλόδοξο σχέδιο της ενοποίησης των χώρων, με τη δημιουργία ενιαίων διαδρομών. Μια σύνθετη διαδικασία, για την οποία, εκτός των άλλων, θα πρέπει να εκπονηθούν μελέτες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, πεζοδρομήσεις και περιορισμοί δόμησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον οικισμό του Φισκάρδου, καθώς αποτελεί ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό σύνολο, έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και χρίζει ειδικής κρατικής προστασίας. Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων σε συνδυασμό με τη διατήρηση των παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων του, θα εξασφαλίσουν την ιστορική συνέχειά του και θα αναβαθμίσουν την εικόνα του οικισμού. 

Τα νέα μουσεία Ιθάκης και Σάμης

Και ενώ τα παραπάνω μνημεία της αρχαιότητας αποτελούν στιγμιαίες εκφράσεις της ανθρώπινης δημιουργικότητας, στα σύγχρονα μουσεία αποτυπώνεται η διαχρονική κατοίκηση του τόπου και παράλληλα συσσωρεύονται σε αυτά οι μαρτυρίες για τις ποικίλες εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Το μουσείο Ιθάκης παύει πλέον να χαρακτηρίζεται ως στατικός φορέας πολιτισμού ενώ το νέο μουσείο Σάμης ακολουθεί τις νέες τάσεις της μουσειογραφικής και μουσειολογικής αντίληψης. Και τα δύο μουσεία αναπτύσσουν μια νέα δυναμική, που αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού έναντι της πολιτιστικής κληρονομιάς, στη συμμετοχή του κοινού σε δρώμενα που λαμβάνουν χώρα μέσα στα μουσεία, στην ανάπτυξη ποικίλων εκδηλώσεων, στη δημιουργία υποδομών για ομάδες πληθυσμού με προβλήματα, στην εκδοτική δραστηριότητα, στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων κα. 

Χάρτες, φωτογραφίες και σχέδια θα ενημερώνουν τον επισκέπτη σχετικά με τον τόπο προέλευσης και τις συνθήκες εύρεσης των ευρημάτων που θα φιλοξενούνται στα δύο μουσεία. Τέλος πλούσιο ενημερωτικό υλικό θα πληροφορεί τον επισκέπτη για τη χρονολόγηση, τη σημασία και τη χρήση των αντικειμένων των εκθέσεων. 

Αναβάθμιση στο αρχαιολογικό μουσείο Ιθάκης

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέως Ιθάκης επεκτείνεται και επισκευάζεται και αποκτά αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Το μουσειολογικό του πρόγραμμα διαρθρώνεται σε θεματικές ενότητες με κυρίαρχη εκείνη της διαχρονικής κατοίκησης του Πίσω Αετού από την Πρώτη έως την Ελληνιστική περίοδο. 

Η έκθεση του μουσείου πλαισιώνεται με τις ενότητες της θρησκείας, της ντόπιας κεραμικής, των ταφικών εθίμων, του καλλωπισμού και των εμπορικών συναλλαγών. Εκείνη όμως που θα χαρακτηρίζει το μουσείο της Ιθάκης είναι η ενότητα του πολυμήχανου Οδυσσέα, ενός παγκόσμιου και πανανθρώπινου σύμβολου. Μέχρι σήμερα ο επισκέπτης της Ιθάκης εγκατέλειπε το νησί με πικρία και απογοήτευση, αφού πουθενά στην περιήγηση του στο μυθικό βασίλειο του Οδυσσέα δε συναντά το βασιλιά του. Εξολοκλήρου λοιπόν η τρίτη αίθουσα του μουσείου είναι αφιερωμένη στα Ομηρικά Έπη, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιπλανήσεις του ήρωα. Είτε με πρωτότυπα έργα, είτε με τη χρήση ψηφιακών μέσων, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την περιπλάνηση του μέσα από κορυφαία έργα της αρχαίας ελληνικής τέχνης, της μεσαιωνικής και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Αναβάθμιση στο αρχαιολογικό μουσείο Σάμης

Από τις ενότητες του μουσείου της Σάμης επιλέγονται για παρουσίαση εκείνες του υγρού στοιχείου, είτε ως πόσιμου, είτε ως μέσο εξαγνισμού και καθαρμού, είτε ως μέσο μεταφοράς.

Οι ενότητες του καλλωπισμού, της παρασκευής και σερβιρίσματος του φαγητού, των αγωνισμάτων, του πολέμου, της θρησκείας και των ταφικών εθίμων, πλαισιώνουν την έκθεση του μουσείου. 

Επιστέγασμα της έκθεσης είναι οι ενότητες των γυάλινων αγγείων και των ψηφιδωτών δαπέδων. Αγγεία από διάφανο γυαλί σε ποικιλία χρωμάτων και πρωτότυπων σχημάτων εντυπωσιάζουν ακόμα και τον ειδικό. Τα ψηφιδωτά δάπεδα με την πολυχρωμία τους, την πολυπλοκότητα των διακοσμητικών θεμάτων τους και με τις ανθρωπόμορφες παραστάσεις τους θέλγουν την όραση και τέρπουν την ψυχή.

Ανάδειξη των μνημείων

Η ανάδειξη των μνημείων για να ολοκληρωθεί ως ενέργεια θα πρέπει να ακολουθείται και να συμπληρώνεται από την προβολή τους. Η καταχώρηση τους σε ιστοχώρους όπως είναι το site της Εφορείας, του ΥΠ.ΠΟ.Τ και άλλων δημόσιων φορέων, στον έντυπο και ηλεκτρονικό ημερήσιο και περιοδικό τύπο, η διοργάνωση ημερίδων, η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγών, η παραγωγή και η διάθεση ντοκιμαντέρ θα συμβάλουν στην προσέλκυση του κοινού που είναι ο τελικός αποδέχτης των έργων. Αλλά πιο πολύ επιδιώκεται η επαφή των νέων ατόμων με την πολιτιστική κληρονομιά. Έτσι, τόσο κατά τη φάση της υλοποίησης των έργων όσο και μετά την ολοκλήρωση τους, προγραμματίζονται επισκέψεις και ξεναγήσεις σχολικών ιδρυμάτων όπως και διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η απήχηση τέτοιων δράσεων είναι τεράστια, όπως αποδεικνύεται από την έως τώρα εμπειρία μας. Η συμμετοχή των μαθητών του δημοτικού σχολείου Σκάλας κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκόλλησης και συντήρησης των ψηφιδωτών δαπέδων της ρωμαϊκής έπαυλης υπήρξε επιτυχής, εποικοδομητική και άκρως αποκαλυπτική. 

Το πρόγραμμα της Εφορείας μας για την ανάδειξη των μνημείων εμφανίζεται φιλόδοξο και για αυτό δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι θα ολοκληρωθεί στο ακέραιο. Ωστόσο, έστω και αν ένα μικρό τμήμα του υλοποιηθεί, θα έχουμε την ηθική ικανοποίηση ότι συμβάλαμε στην ανάδειξη των μνημείων του νομού και στην περαιτέρω προώθηση της έρευνας.

Κείμενα: 
Ανδρέας Σωτηρίου

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κατάθεση στεφάνων στο Ιταλικό Μνημείο της Μεραρχίας Acqui [27.09.2022]
27 Σεπτεμβρίου 2022

Κατάθεση στεφάνων στο Ιταλικό Μνημείο της Μεραρχίας Acqui [27.09.2022]

Σήμερα το πρωί τέθηκε το ετήσιο μνημόσυνο προς τιμή των αξιωματικών και στρατιωτών της Ιταλίας …
Έρχεται το 1ο Διεθνές Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑμεΑ 2022 στο Αργοστόλι
27 Σεπτεμβρίου 2022

Έρχεται το 1ο Διεθνές Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑμεΑ 2022 στο Αργοστόλι

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.30 στην πλατεία Παναγή Βαλλιάνου στο Αργοστόλι θα πραγματοπ…
Πρόγραμμα Erasmus με θέμα «Risk Impact Zone Environment» στο 2ο Λύκειο Αργοστολίου
26 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόγραμμα Erasmus με θέμα «Risk Impact Zone Environment» στο 2ο Λύκειο Αργοστολίου

Σήμερα το πρωί το 2ο Λύκειο Αργοστολίου υποδέχτηκε, εκπαιδευτικούς και μαθητές των συνεργαζόμενω…
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σάμης διοργανώνει ημέρα δράσης «STREETWORK» στην Αγία Ευφημία
26 Σεπτεμβρίου 2022

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σάμης διοργανώνει ημέρα δράσης «STREETWORK» στην Αγία Ευφημία

Ημέρα Τετάρτη 28.09.2022 και ώρα 11.00 π.μ., το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Σάμης,θα βρίσκεται σ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Εμπόριο πέτρας & οικοδομικών υλικών «Konesha H. Hashan»
21 Σεπτεμβρίου 2022

Εμπόριο πέτρας & οικοδομικών υλικών «Konesha H. Hashan»

H επιχείρηση του Κonesha H. Hashan, παρέχει: λιθοδομή, εμπόριο πέτρας και οικοδομικών υλικών. Υ…
Χρειάζεσαι πιστοποίηση γνώσεων υπολογιστή για το δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά; Μην καθυστερείς!!
13 Σεπτεμβρίου 2022

Χρειάζεσαι πιστοποίηση γνώσεων υπολογιστή για το δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά; Μην καθυστερείς!!

Οι εγγραφές ξεκίνησαν εδώ στο Αργοστόλι, Μίνωος & Ασκληπιού 7 (Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα), Exc…
Νέα συλλογή στρωμάτων Candia – Προσφορές Σεπτέμβριος 2022
10 Σεπτεμβρίου 2022

Νέα συλλογή στρωμάτων Candia – Προσφορές Σεπτέμβριος 2022

Ανακάλυψε τις νέες συλλογές στρωμάτων Candia με έκπτωση έως 40% The I…
Απογευματινός καφές στο «19_61 coffe n’ more»
6 Σεπτεμβρίου 2022

Απογευματινός καφές στο «19_61 coffe n’ more»

H ομάδα του kefalonitis επισκέφθηκε το κατάστημα «19_61 coffe n’ more » για έναν απογευματινό κ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design