Skip to main content
21 Απριλίου 2009

Η Aνεξάρτητη αυτοδιοίκηση των πολιτών για θέματα της επικαιρότητας

-Έργα υποδομής -αναπτυξιακά- ΕΣΠΑ

Βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλης στασιμότητας λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην έναρξη υλοποίησης του ΕΣΠΑ αφ ενός και λόγω του ισχνού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αφ ετέρου.

Οι πόροι του ΕΣΠΑ που διατίθενται για την ΠΙΝ και τα νησιά μας υστερούν κατά πολύ των υπαρκτών και διαπιστωμένων αναγκών.

Η προεκλογική αλλά και μετεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης ότι το 80% των πόρων του ΕΣΠΑ θα επενδυθεί στην περιφέρεια δεν φαίνεται να μπορεί να υλοποιηθεί, με ολοφάνερες τις αρνητικές συνέπειες στην αναπτυξιακή της προοπτική.

Σε αυτό το πλαίσιο ,η μη ένταξη κανενός έργου οδοποιίας από τα πέντε που είχε προτείνει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στο αντίστοιχο προκηρυχθέν μέτρο της ΠΙΝ είναι οδυνηρή. Η οδύνη όμως μετατρέπεται σε οργή όταν γίνεται φανερό πως η μη ένταξη ,τουλάχιστον για δύο από τα πέντε έργα, δεν εδράζεται σε αντικειμενικές αδυναμίες. Ακριβέστερα, ο γ.γ της ΠΙΝ δικαιολογεί την μη ένταξη επικαλούμενος ελλείψεις που όμως αποτελούσαν υποχρέωση των υπηρεσιών που προΐσταται ο ίδιος!

Πρόκειται, κατά την γνώμη μας ,για πολιτική απόφαση με μικροκομματικά χαρακτηριστικά.

Αυτά συμβαίνουν όταν ο Δημοκρατικός Προγραμματισμός αντικαθίσταται από την δήθεν «ωριμότητα των έργων» και τις διαχειριστικές αρχές, αυτά συμβαίνουν όταν τα αιρετά όργανα της αυτοδιοίκησης αντικαθίστανται από την «ενός ανδρός αρχή» και μάλιστα διορισμένου!

Προβάλλει επιτακτική η ανάγκη της καθιέρωσης της αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με αιρετό επικεφαλής και της άμεσης επαναφοράς του Δημοκρατικού Προγραμματισμού ,ως στοιχείου διαφάνειας και αξιοπιστίας των διαδικασιών στην επιλογή και προώθηση των έργων.

Τα ίδια συμβαίνουν, κατ αναλογία, και με την προώθηση και ολοκλήρωση ενός μεγαλεπήβολου για την περιοχή μας έργου όπως είναι το “Αναβάθμιση και ενίσχυση υφισταμένων υποδομών για τη υποστήριξη Αστροδιαστημικών και Γεωδυναμικών δράσεων έρευνας και τηλεμάθησης στο Ιόνιο » ,όπου ο γγ της ΠΙΝ δρώντας ως πολιορκητικός κριός μικροκομματικών και τοπικιστικών συμφερόντων προσπαθεί είτε να το ακυρώσει είτε να το καθυστερήσει.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει ήδη ζητήσει την άμεση αποκατάσταση της βλάβης που υπέστησαν οι Κεφαλλονίτες και Θιακοί εξ αιτίας των καταχρηστικών αυτών πρακτικών του γγ της ΠΙΝ. Όλοι οι τοπικοί παράγοντες ,ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, οφείλουν να συμπαρασταθούν έμπρακτα.

Η μέσω του τοπικού τύπου ενημέρωση του τοπικού βουλευτή ότι η εθνική οδός Αργοστολίου-Σάμης εντάσσεται στις συνδετήριες οδούς της Ιόνιας Οδού, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να λειτουργήσει εξισορροπητικά για όλα τα παραπάνω. Πρόκειται ασφαλώς για πρόσθετη αναγκαιότητα στις υποδομές και μάλιστα άλλης κλίμακας και εμβέλειας. Για την ουσία τώρα του έργου αυτού:

1)πρώτο το Νομαρχιακό συμβούλιο ,με πρόταση μας, έχει υποδείξει στην συζήτηση για το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο την ένταξη του κύριου εσωτερικού μας οδικού δικτύου στις συνδετήριες της Ιόνιας Οδού(αρ. απ. 94/2008). και

2)το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωμένη μορφή, ως Σάμη- Αργοστόλι-Πόρος, ώστε εκτελούμενο να προσφέρει τα μέγιστα στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη. Διαφορετικά θα πρόκειται για ημίμετρο.

-γέφυρα Αργοστολίου

είχαμε τονίσει και στο πρόσφατο παρελθόν, η έλλειψη σαφούς και σταθερής πολιτικής βούλησης από το υπ. Πολιτισμού για την κατασκευή του έργου οδήγησε σε απένταξη του από το 3ο Κ.Π.Σ ,σε απώλεια σημαντικών πόρων για τον τόπο μας και εν τέλει σε σημαντικό πισωγύρισμα που έθεσε και θέτει εν αμφιβόλω την σωτηρία της ιστορικής γέφυρας.

Η τελευταία συνάντηση τοπικής αντιπροσωπείας με τον υπ. κ. Σαμαρά, στην και συμμετείχαμε, δημιούργησε τα εξής νέα δεδομένα τα οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ευτυχή κατάληξη το εγχείρημα της αναστύλωσης ,αναβάθμισης και μονοδρόμησης της γέφυρας:

1) Ο υπουργός δεσμεύθηκε για την ένταξη της χρηματοδότησης του έργου στο περιφερειακό πρόγραμμα πολιτισμού, αμέσως μόλις αυτό ενεργοποιηθεί.

2)θα ανατεθούν άμεσα από το υπουργείο δυο μελέτες που κρίθηκαν απαραίτητες για την περαιτέρω τεχνική τεκμηρίωση της δυνατότητας της γέφυρας να λειτουργήσει ως μονόδρομος εντασσόμενη στον κυκλοφοριακό ιστό.

3)το θέμα της χρήσης θα τεθεί ενώπιον του ΚΑΣ σε μια από τις πρώτες συνεδριάσεις του.

Τα όσα πικρόχολα σχόλια ακολούθησαν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της συνάντησης αυτής είναι η έκφραση των «παράπλευρων» πολιτικών απωλειών που προκαλούνται από τις εξελίξεις αυτές.

-Κυα για τον Αίνο

Το κείμενο του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), το οποίο βρίσκεται σε δημόσια συζήτηση αυτή την περίοδο στα δημοτικά συμβούλια της περί τον Αίνο περιοχής , αποτελεί καθυστερημένο κατάλοιπο μιας διαδικασίας για την Προστασία και Ανάδειξη του Εθνικού Δρυμού που ξεκίνησε δέκα τρία χρόνια πριν με την εκπόνηση του Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου Εθνικού Δρυμού Αίνου από την Δ/νση Δασών του νομού μας και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Η θεσμοθέτηση της ΚΥΑ δεν προχώρησε λόγω της μη γνωμοδότησης από το Ν.Σ της περιόδου 2002-2006,αλλά και έκτοτε οι διαδοχικές ηγεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν ανακίνησαν το θέμα.

Η σύσταση όμως και η λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης του Αίνου και κυρίως το πρόσφατο έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ θέτουν το θέμα επί τάπητος.

Η αντίδραση που εμφανίστηκε στα δημοτικά συμβούλια που συζητήθηκε το Σχέδιο, οφείλεται κατά την γνώμη μας σε τρείς παράγοντες κυρίως: 1)η μεγάλη χρονική απόσταση από την περίοδο που εκπονήθηκε και συζητήθηκε η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) που προηγήθηκε του Σχεδίου της ΚΥΑ και που εν πολλοίς καθόρισε και το επίμαχο κείμενο. 2)το κείμενο αυτό καθ¨ αυτό διέπεται από την γνωστή και από άλλα ανάλογα κείμενα «ξύλινη και ανθρωποφοβική» γλώσσα ,γλώσσα των επιστημόνων γραφείου που όχι λίγες φορές απλώς αντιγράφει μηχανιστικά. 3)το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν συνέβαλε σε πραγματικό διάλογο ουσίας μη παίρνοντας μέρος στις συζητήσεις και μη αναλαμβάνοντας την ευθύνη της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.

Η θέση μας καθορίζεται από την βασική αρχή της παράταξης για προστασία και ανάδειξη του οικοσυστήματος του Αίνου στα πλαίσια μιας πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης .Σαν οικοσύστημα του Αίνου αντιλαμβανόμαστε το φυσικό τοπίο, το μοναδικό έλατο, την υπόλοιπη χλωρίδα ,την πανίδα ,τον άνθρωπο επισκέπτη ,τον άνθρωπο χρήστη και παραγωγό, κτηνοτρόφο και γεωργό, τον επιστήμονα, την οικονομική δραστηριότητα, τους περιμετρικούς οικισμούς.

Είμαστε αποστασιοποιημένοι από τις δημόσιες τοποθετήσεις ορισμένων κομμάτων και προσώπων που πάσχουν είτε από καλπάζοντα λαϊκισμό , είτε από απώλεια του πολιτικού μέτρου.

Καλείται το ΥΠΕΧΩΔΕ να δώσει υπεύθυνα το στίγμα του ,τι θέλει ακριβώς και πότε, για να σταματήσει «το ψάρεμα στα θολά νερά» από ορισμένους.

Η προστασία και ανάδειξη του Αίνου είναι πραγματικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί και να επιλυθεί. Εμείς, είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στην κατεύθυνση αυτή, στηρίζοντας τον Αίνο με τους ανθρώπους του και τις περιουσίες τους, τον Αίνο με την χλωρίδα και την πανίδα του.

Θεσμικά ζητήματα

1)Την ερχόμενη Τετάρτη (29/4) η ΕΝΑΕ έχει προαναγγείλει κινητοποίηση όλων των νομαρχιών της χώρας που περιλαμβάνει :κλείσιμο των νομαρχιών, συγκέντρωση νομαρχών και νομαρχιακών συμβούλων έξω απ την Βουλή και πορεία στα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

Αιτήματα της κινητοποίησης: οικονομική στήριξη, απόδοση των υπεσχημένων για το οδικό δίκτυο και τις μεταφορές μαθητών, άμεση κύρωση και εφαρμογή του νέου κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κάλυψη των μεγάλων αναγκών σε προσωπικό.

Πρόταση μας είναι να συνεδριάσει έκτακτα το ν.σ με το θέμα αυτό και να αποφασίσει την συμμετοχή στην κινητοποίηση και την ενημέρωση των συμπολιτών μας. Παράλληλα να διευρύνει το διεκδικητικό πλαίσιο και με άλλα φλέγοντα ζητήματα του θεσμού, όπως :άμεσο άνοιγμα των διαδικασιών του ΕΣΠΑ, εφαρμογή του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, ψήφιση χρονοδιαγράμματος για την διοικητική μεταρρύθμιση και την καθιέρωση της αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση η πορεία του θεσμού για να την αφήνουμε στις επιθυμίες και τις πρακτικές της συμβιβασμένης πλειοψηφίας του Δ.Σ της ΕΝΑΕ.

2)Η Ν.Α με απόφαση του ν.σ έχει προχωρήσει στην σύσταση ενός ΝΠΔΔ με τίτλο «Οργανισμός Εφαρμογής Πολεοδομικού Σχεδιασμού ν. Κεφαλληνίας » ,που έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. (1166Δ/25-06-2008)

Το όργανο αυτό θα έχει μια πολύ σημαντική δουλειά να κάνει. Να «ξεκολλήσει» τα σχέδια πόλης που φυτοζωούν είκοσι χρόνια τώρα, να στηρίξει την πρόοδο των ΣΧΟΟΑΠ των Δήμων, να ασχοληθεί στα σοβαρά με τις απαραίτητες διορθώσεις και αναθεωρήσεις των ΖΟΕ, κ.α.

Αυτό που εκκρεμεί όμως είναι η ενεργοποίηση του από το εποπτεύον υπουργείο ,το ΥΠΕΧΩΔΕ, δηλαδή η χρηματοδότηση του και ο κανονισμός λειτουργίας του ,ιδιαίτερα για το προσωπικό.

Έχουμε θέσει το θέμα και στον βουλευτή του νομού εγγράφως και αναμένουμε την δραστηριοποίηση του σχετικά.

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΜΕΣΗς ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ (αν θέλει να είναι χρήσιμος)

Όταν πριν καιρό στείλαμε τις προτάσεις του τότε βουλευτή του νομού κ. Αλιβιζάτου, για το μείζον θέμα της σοφίτας , στους ενδιαφερόμενους δήμους για να γνωμοδοτήσουν δεν περιμέναμε ότι θα υπάρξει τόση και τέτοια αδιαφορία. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση και αυτό ας το γνωρίζουν οι συμπολίτες μας που ρωτούν! Το θέμα συνεπώς παραμένει ανοικτό και θα πρέπει οργανωμένα και συλλογικά να προωθηθεί η διευθέτηση του, ώστε να πάψει η ταλαιπωρία εκατοντάδων οικογενειών. Μέχρι τότε όμως, προτείνουμε το εξής:

Στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ για την τακτοποίηση των ημιυπαιθρίων να συμπεριληφθούν και οι σοφίτες.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Σε μια περίοδο που σίγουρα θα διέπετο από τα χαρακτηριστικά της διεθνούς οικονομικής κρίσης, πήραμε όσα μέτρα μπορούσαμε ,στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, για ελαχιστοποίηση των συνεπειών στην τοπική οικονομία. Στηρίζοντας την καλή εικόνα που είχαμε πέρυσι στις αγορές εξωτερικού (αύξηση επισκεπτών 16%) παρουσιαστήκαμε σε 19 τουριστικές εκθέσεις και σε 4 απ αυτές χωρίς την παρουσία της ΕΤΙΝ.

Ταυτόχρονα, συμμετείχαμε στην έκθεση της Θες/νίκης, στην έκθεση για τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και ετοιμαζόμαστε για την έκθεση της Αθήνας σε λίγες ημέρες από τώρα.

Την προσεχή Δευτέρα ανοίγουν οι φάκελοι των διαγωνισμών για την τουριστική προβολή στο εσωτερικό και τα γραφεία δημοσίων σχέσεων στην Μ. Βρετανία και την Ολλανδία. Ευελπιστούμε να έχουμε σύντομα αναδόχους ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στους τομείς αυτούς.

Επίσης είμαστε σε συνεννόηση για την πρόσκληση και φιλοξενία κατάλληλων προσώπων που μπορούν στην συνέχεια να προβάλλουν τον τόπο μας στην Ιταλία, το Βέλγιο ,την Ολλανδία και την Ρωσία.

Επιθυμούμε να τονίσουμε την καλή συνεργασία της Ν.Α με τους εταίρους μας στα πλαίσια της τουριστικής προβολής και πολιτικής, σε αντιδιαστολή με την μη στήριξη ,παρά τα παχιά λόγια από την κυβέρνηση ,το αρμόδιο υπουργείο και την περιφέρεια Ιονίων. Δύο παραδείγματα αρκετά χαρακτηριστικά: α) στις αρχές του Γενάρη 2009 ζήτησα, ως μέλος του Δ.Σ της ΕΤΙΝ, την συνεδρίαση του Δ.Σ προκειμένου να συζητήσουμε και να χαράξουμε την στρατηγική προβολής των Ιονίων, ως οφείλαμε άλλωστε. Σήμερα, πέντε μήνες σχεδόν μετά .Άούτε φωνή ούτε ακρόασηΆ από τον κατά τα άλλα λαλίστατο κ. γγ. Και β)Το εγκεκριμένο ποσόν των 180000 ευρώ για την τουριστική προβολή του έτους 2008 ,δεν έχει ακόμη πιστωθεί στα ταμεία μας.!

Δεν μπορούμε τέλος παρά να μνημονεύσουμε με υπερηφάνεια τα δημοσιεύματα που φέρουν τον τόπο μας ως τον 4ο κατά σειρά επιλογής προορισμό «με ειδυλλιακές συνθήκες για να ζει κάποιος» .Πράγματι η επιλογή έγινε για λογαριασμό του διάσημου και έγκυρου αμερικανικού περιοδικοί Forbes ,όπου και πρωτοδημοσιεύθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη είναι πια ένας τόπος που η φήμη και η εικόνα του «σπάει» τα όρια! Στο χέρι μας είναι να τον προστατεύσουμε και να τον αναδείξουμε κι άλλο.

Αργοστόλι,21/04/2009
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

30 Σεπτεμβρίου 2023

Σήμερα 2 η δεύτερη μέρα της 39 ης ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη Έναρξη της ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, χθες , 29 Σεπτεμβρίο…
30 Σεπτεμβρίου 2023

Δήμος Σάμης: Άσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-23»

Ο Δήμος Σάμης ενημερώνει ότι την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 κατά την διεξαγωγή τηςΆσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑ…
29 Σεπτεμβρίου 2023

Εξαιρετική η 39η Χορωδιακή Συνάντηση Κεφαλονιάς @Πνευματικο Κέντρο Κουρκουμελάτων [29.09.2023]

Παρακολουθήσαμε σήμερα για άλλη μια χρόνια την εναρκτήρια συναυλία της τριμερούς Χορωδιακής Συνά…
28 Σεπτεμβρίου 2023

Τριήμερη 39η Χορωδιακή Συνάντηση Κεφαλονιάς

 ΤΡΙΗΜΕΡΡΗ 39Η ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι αναλάβαμε τ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Θες κι εσύ να αποκτήσεις την πιο γλυκιά ανάμνηση; Τρέξε τότε στο «Loukoumania»
25 Σεπτεμβρίου 2023

Θες κι εσύ να αποκτήσεις την πιο γλυκιά ανάμνηση; Τρέξε τότε στο «Loukoumania»

Με μεγάλη μας χαρά επισκεφθήκαμε το κατάστημα Loukoumania που βρίσκεται στο Αργοστόλι και ήρθε η…
Γνωρίστε κι εσείς τον Αθλητικό Σύλλογο καράτε Κεφαλονιάς
12 Σεπτεμβρίου 2023

Γνωρίστε κι εσείς τον Αθλητικό Σύλλογο καράτε Κεφαλονιάς

Είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον Σύλλογο καράτε Κεφαλονιάς και να μάθουμε περισσότερες πλη…
Στο βιβλιοπωλείο «Κύβος» θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την νέα σχολική χρονιά
8 Σεπτεμβρίου 2023

Στο βιβλιοπωλείο «Κύβος» θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την νέα σχολική χρονιά

Το βιβλιοπωλείο «Κύβος» καλωσορίζει τη νέα σχολική χρονιά με μία μεγάλη ποικιλία από πρωτότυπα σ…
Γνώρισε κι εσύ τον «Ναυτικό Όμιλο Αργοστολίου»
6 Σεπτεμβρίου 2023

Γνώρισε κι εσύ τον «Ναυτικό Όμιλο Αργοστολίου»

Είχαμε την τιμή να παρευρεθούμε στον Ναυτικό Όμιλο Αργοστολίου και να θαυμάσουμε τον χώρο όπου…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU