29 Ιουλίου 2011

Θερινό Σχολείο για τη Διοίκηση Μέσων Ενημέρωσης από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Μια πρωτότυπη εκπαιδευτική δράση που απευθύνεται σε στελέχη, επαγγελματίες και επιστήμονες και σκοπό έχει την εξοικείωση των ανθρώπων της Επικοινωνίας με τις ανακατατάξεις στο τοπίο των ΜΜΕ μετά την εισβολή των νέων ψηφιακών μέσων και τις αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο οργάνωσης.Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, μετά την επιτυχία του πρώτου Θερινού Σχολείου για το 2011, συνεχίζει με τη διοργάνωση του νέου Θερινού Σχολείου στην Κεφαλονιά, με θέμα Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης με έμφαση στα νέα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, το οποίο θα διαρκέσει από τις 22 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2011.

Το Θερινό Σχολείο έχει οργανωθεί από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Τμήματα: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων), με τη συνεργασία των ακόλουθων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων:

– Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού)
– University of Stirling, Σκωτία (Department of Film, Media & Journalism)
– καθώς και με τη συμμετοχή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης).

Με δεδομένη τη ραγδαία ανάπτυξη των νέων ψηφιακών μέσων και των συμμετοχικών κοινωνικών δικτύων, που αλλάζει ριζικά το τοπίο των ΜΜΕ όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, το Θερινό Σχολείο έχει ως κύριο στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις αλλαγές του επιχειρηματικού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των Μέσων Ενημέρωσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα νέα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, στις συνεργατικές πλατφόρμες του Web 2.0 και στις νέες δυνατότητες που δίνουν στις κοινότητες των χρηστών να δημιουργήσουν, να μοιραστούν και να διανείμουν περιεχόμενο επικαιρότητας.

Μέσα στις δύο εβδομάδες της διάρκειας του Θερινού Σχολείου, με εξάωρη καθημερινή παρακολούθηση, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τις ανακατατάξεις που σημειώνονται σε διεθνές και τοπικό επίπεδο στον τομέα των παραδοσιακών και των ψηφιακών μέσων, τα νέα υβριδικά οργανωσιακά και επιχειρηματικά μοντέλα, τη διαχείριση των αλλαγών, καθώς και τον εντοπισμό ευκαιριών για δυναμική ανάπτυξη.

Φιλοδοξία του Θερινού Σχολείου είναι να συνεισφέρει στη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των συμμετεχόντων σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, επικοινωνίας και εφαρμογής νέων τεχνολογιών στα ΜΜΕ και να συμβάλλει είτε στη βελτίωση της επαγγελματικής θέσης που κατέχουν οι συμμετέχοντες είτε στην απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, κ.λπ. σε θέσεις διοίκησης, συντονισμού, έρευνας και ανάπτυξης στην τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά, εφημερίδες, διαφήμιση και τα νέα μέσα ενημέρωσης (new media), δηλαδή τα μέσα ενημέρωσης με ψηφιακή διανομή. Επίσης απευθύνεται σε πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με ευρύτερο υπόβαθρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσίων Σχέσεων, Διαφήμισης, Τεχνολογίας Ήχου ή άλλων Τμημάτων συναφών με το αντικείμενο του σχολείου, όπως και σε φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις των Βρετανών προσκεκλημένων ακαδημαϊκών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες θα λάβουν μικτό επίδομα 240,00 ¤ κατΆ άτομο ως συμβολή στην κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 4 Αυγούστου 2011 και ο τρόπος λήψης και κατάθεσης των αιτήσεων μπορεί να γίνει τόσο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr), όσο και ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως.

Αναλυτικά:

Τρόπος Λήψης Αιτήσεων:

Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου : http://www.teiion.gr
Από το γραφείο του Θερινού Σχολείου στο νέο κτίριο του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά

Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων:

Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00–16:00 στο γραφείο του Θερινού Σχολείου, στο νέο κτίριο του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας (αίτηση, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και επισυναπτόμενα ακριβή αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας)

Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη «Για το Θερινό Σχολείο», (αίτηση, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και επισυναπτόμενα ακριβή αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας) με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 4/8/2011

Μέσω e-mail στη διεύθυνση : christinabeneki@gmail.com Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης μέσω e-mail, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να αποστείλουν ταχυδρομικά ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη συνάφεια του αντικειμένου σπουδών/εργασίας και τη σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους για το πρόγραμμα και τις αιτήσεις:
26710-27311 (Γραμματεία Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας) και
210 9250280 (γραφεία Αθηνών)

Το Θερινό Σχολείο για τη Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης αποτελεί μία ακόμη δράση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος διασύνδεσης του Ιδρύματος με την τοπική κοινωνία και τη διεύρυνση του ρόλου του ως δυναμικού φορέα γνώσης και ανάπτυξης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παρουσίαση βιβλίων Ραϋμόνδου Αλβανού 10 Ιουνίου
8 Ιουνίου 2023

Παρουσίαση βιβλίων Ραϋμόνδου Αλβανού 10 Ιουνίου

Παρουσίαση βιβλίων Ραϋμόνδου Αλβανού. Το Τμήμα Κεφαλληνίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ…
9ος Αγώνας δρόμου Φωκάτων – Λακήθρας
8 Ιουνίου 2023

9ος Αγώνας δρόμου Φωκάτων – Λακήθρας

Ο Π.Σ . Φωκάτων με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης  συνδιοργα…
Θεατρική Παράσταση «Αγγέλα» 10 & 11 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»
8 Ιουνίου 2023

Θεατρική Παράσταση «Αγγέλα» 10 & 11 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

Θεατρική Παράσταση «Αγγέλα» Το Σάββατο 10 & την Κυριακή 11 Ιουνίου & ώρα 21:30 στο Δη…
“Ρουά ματ” από το Β’ Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου
8 Ιουνίου 2023

“Ρουά ματ” από το Β’ Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου

“Σκάκι : Ένα «παιχνίδι» ψυχαγωγίας, μνήμης, συγκέντρωσης και στρατηγικής. Ο σύλλογος μας αναγ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Στο κατάστημα «DMK Professional» θα βρείτε εξαιρετικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών
15 Μαΐου 2023

Στο κατάστημα «DMK Professional» θα βρείτε εξαιρετικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών

Επισκεφθήκαμε σήμερα το κατάστημα «DMK Professional» στο Αργοστόλι και πήραμε πληροφορίες για τη…
Βρείτε φρέσκα κρέατα στο κρεοπωλείο της Ευφροσύνης Σταθάτου
12 Μαΐου 2023

Βρείτε φρέσκα κρέατα στο κρεοπωλείο της Ευφροσύνης Σταθάτου

Το κρεοπωλείο της Ευφροσύνης Σταθάτου είναι μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα στα Κηπούρια Κεφαλονι…
Δοκίμασε κι εσύ τις νέες απολαύσεις του «Pizza House» στο Αργοστόλι
6 Μαΐου 2023

Δοκίμασε κι εσύ τις νέες απολαύσεις του «Pizza House» στο Αργοστόλι

Το κατάστημα «Pizza House» έχει μεγάλη ποικιλία στα προϊόντα και στα είδη γεύσεων που παράγ…
Εγκαίνια του νέου καταστήματος «Ε.Σ. Beauty Bar» στο Αργοστόλι [30.04.2023]
30 Απριλίου 2023

Εγκαίνια του νέου καταστήματος «Ε.Σ. Beauty Bar» στο Αργοστόλι [30.04.2023]

Ένα νέο κατάστημα ομορφιάς βρίσκεται από σήμερα κοντά σας. Πρόκειται για το «Beauty Bar» της Ελέ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design