5 Ιανουαρίου 2007

ΙΚΙ: Διακήρυξη για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
για το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη

Αρχές και κατευθύνσεις εναλλακτικής πολιτικής
για την προάσπιση του δικαιώματος του «ζην» και του «ευ ζην»
στα νησιά Κεφαλονιάς και Ιθάκης
(και όχι μόνον)

Το Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τώρα στην αρχή του νέου έτους που συμπίπτει με την έναρξη της 4ετούς θητείας των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2oυ βαθμού, θεωρεί χρέος του να επιστήσει την προσοχή όλων στην ανάγκη χάραξης και εφαρμογής μιας τολμηρής και ρηξικέλευθης πολιτικής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη. Με δεδομένη την υπάρχουσα κατάσταση σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο καθώς και τα βασικά ντοκουμέντα ανάλυσης και πολιτικής πιστεύουμε ότι η περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη για τη χώρα και τα νησιά μας γιατί οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε όλα τα επίπεδα θα είναι καθοριστικές για το μέλλον του τόπου και των ανθρώπων του.

Δυστυχώς, στις αρχές της νέας χιλιετίας οι τοπικές ηγεσίες της πατρίδας μας, εκτός ορισμένων φωτεινών εξαιρέσεων, που όμως επιβεβαιώνουν τον κανόνα, δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και προβλήματα στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Παρά τις τεράστιες προσπάθειες που καταβλήθηκαν και τα χρήματα που δαπανήθηκαν από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, το αποτέλεσμα είναι δυστυχώς δυσανάλογα μικρό.

Η φροντίδα για το περιβάλλον δεν σημαίνει μόνον εξασφάλιση της επιβίωσης μας (του ΅ζηνΆ) αλλά ταυτόχρονα και της ποιότητας ζωής μας (του ΅ευ ζηνΆ) τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις λιγότερο ανεπτυγμένες γωνιές του πλανήτη. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι οργανικό και αναπόσπαστο κομμάτι της αναπτυξιακής διαδικασίας κάθε τομεακής πολιτικής (άρθρο 130 της Ενιαίας Πράξης των Ευρωπαϊκών Συνθηκών 1985).

Στη συνέχεια παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένες κατευθύνσεις πολιτικής για το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη στα νησιά μας .

Οχλήσεις από ασύμβατες περιβαλλοντικά δραστηριότητες

Η δημόσια υγεία, καθαριότητα και αισθητική έχουν υποστεί και υπόκεινται καθημερινώς πολλαπλές προσβολές από την ανεπαρκή διαχείριση των κάθε λογής αποβλήτων. Η Κεφαλονιά, το ΅καθαρότερο νησίΆ σύμφωνα με το γνωστό σλόγκαν υποβαθμίζεται συνεχώς από τις ανεξέλεγκτες απορρίψεις σκουπιδιών αλλά και ολόκληρων οικοσκευών (!) σε ρεματιές και σε παραλίες, από ανεξέλεγκτα μπαζώματα, από την ανεπαρκή διάθεση των απορριμμάτων στην γνωστή σε όλους μας χωματερή στην οποία μια απλή επίσκεψη αρκεί για να φανεί η έκταση του προβλήματος. Παρά το γεγονός ότι η Κεφαλονιά, αποκλειστικά χάρις στους Αντώνη Τρίτση και Γεράσιμο Αρσένη (τότε υπουργούς Περιβάλλοντος και Εθνικής Οικονομίας αντιστοίχως ) είχε την τύχη να είναι πρωτοπόρος (τότε στις αρχές της δεκαετίας του 80) στον σχεδιασμό μιας από τις πρώτες στην Ελλάδα διαδημοτικές επιχειρήσεις απορριμμάτων και καθαριότητας, εν τούτοις δεν κατάφερε να λειτουργήσει με τον ίδιο βαθμό επιτυχίας στη συνέχεια με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει ακόμα και κίνδυνος κυρώσεων.

Οι εξελίξεις όμως έχουν αλλάξει τα δεδομένα και η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να τις παρακολουθεί από κοντά ώστε να αναθεωρήσει την στρατηγική της στο πεδίο αυτό. Για το λόγο αυτό είναι ανάγκη ευθυγραμμιστεί χωρίς άλλη καθυστέρηση με την ευρωπαϊκή πολιτική και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο ( και να ζητήσει μέσω ΤΕΔΚ και ΚΕΔΚΕ) την εφαρμογή του. Η πολιτική αυτή στόχο έχει την μείωση του προβλήματος, δηλαδή την ελαχιστοποίηση της παραγωγής των απορριμμάτων στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με παράλληλη εφαρμογή των μεθόδων ανάκτησης μέσω ανακύκλωσης των υλικών (recycling) και επαναχρησιμοποίησης (reuse) των αντικειμένων. Στόχος είναι από τους ΧΥΤΑ (Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων να περάσουμε στους ΧΥΤΥ (Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) Για το σκοπό αυτό (της μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων) ) είναι ανάγκη να εφαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο το υπάρχον (από το 2001) θεσμικό πλαίσιο (Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων) μέσα από την συνεργασία όλων των κλαδικών φορέων παραγωγής και κατανάλωσης για την ασφαλή και οικονομική αξιοποίηση των υλικών στη βάση προγραμματικών συμφωνιών μεταξύ των παραγωγικών επιχειρήσεων και των φορέων διαχείρισης
Ανάλογες στρατηγικές πρέπει να εφαρμοστούν και για τα άλλα είδη αποβλήτων όπως τα αστικά λύματα ή τα τοξικά και ειδικής φύσεως απόβλητα (νοσοκομειακά, σφαγείων, απόβλητα χοιροστασίων, ελαιοτριβείων κλπ) ανάλογα με το σημερινό επίπεδο διαχείρισης τους. Βασικό παράγοντα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αποτελεί η ορθολογική χωροθέτηση των αντίστοιχων υποδομών σε οργανικές χωρικές ενότητες (όπως π.χ στον κόλπο της Σάμης – Αγίας Ευφημίας όπου πρέπει να προβλεφθούν κοινές και ενιαίες υποδομές αποβλήτων για τους δύο όμορους δήμους Πυλάρου και Σάμης και όχι χωριστές όπως κακώς επιχειρείται σήμερα)
Στο ίδιο πνεύμα πρέπει επίσης να κινηθούν οι υπεύθυνοι για τις άλλες οχλήσεις όπως ο θόρυβος από ακίνητες και κυρίως κινητές πηγές που μαστίζει κυριολεκτικά τα νησιά μας ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες και καθιστά ανυπόφορη την διαβίωση ντόπιων, ομογενών, επισκεπτών και τουριστών.

Το περιβάλλον φυσικό και πολιτιστικό είναι ο βασικός πόρος για την σωστή τουριστική ανάπτυξη των νησιών μας αρκεί βεβαίως να το διαφυλάξουμε και να το αναβαθμίσουμε. Ας μην πριονίζουμε το κλαδί στο οποίο καθόμαστε!

Φυσικό περιβάλλον και προστατευόμενες περιοχές

Ο νομός Κεφαλονιάς και Ιθάκης διαθέτει αξιόλογες νησιωτικές, παράκτιες και ορεινές περιοχές στις οποίες υπάρχουν διάφοροι τύποι οικοτόπων του προγράμματος Φύση 2000 με ιδιαίτερης αξίας είδη πανίδας και χλωρίδας που αποτελούν τμήμα του εθνικού δικτύου (Αίνος, παράκτια ζώνη Λειβαθούς, ορεινή περιοχή Πυλάρου θαλάσσια ζώνη στο σύμπλεγμα των Εχινάδων νήσων, κλπ) και oι οποίες ομαδοποιούνται σε προστατευόμενες περιοχές. Η φροντίδα των αρμόδιων δημόσιων αρχών για της περιοχές αυτές είναι ελάχιστη μπροστά στις ανάγκες που υπάρχουν για την προστασία και την αειφορική διαχείρισή τους. Ιδιαίτερα το εθνικό πάρκο του Αίνου, ύστερα από την υπερ- προσπάθεια της τριετίας 1998-2001 (κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προστασίας και ανάδειξης με ανάλογη γενναία χρηματοδότηση) βρίσκεται δυστυχώς σε μετέωρη φάση καθώς ο ειδικός φορέας διαχείρισης υπήρξε μόνον στα ΅χαρτιάΆ και δεν λειτούργησε σχεδόν καθόλου, είτε λόγω έλλειψης στήριξης από το Υπουργείο και είτε λόγω της σύνθεσης και της σχετικά χαμηλής απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Βασική κατεύθυνση εδώ είναι η διασφάλιση της διαχείρισης όλων των προστατευόμενων περιοχών με την δημιουργία ξεχωριστών φορέων ή την υπαγωγή τους σε ενιαίο φορέα, ή ακόμα και ανάθεση της διαχείρισης σε κατάλληλα υπάρχοντα Νομικά Πρόσωπα, όπως προβλέπεται από το νόμο 2742/99
Σε ότι αφορά τον Εθνικό Δρυμό Αίνου (εκτός από τον συντονισμό και την στήριξη του αρμόδιου υπουργείου περιβάλλοντος)θα πρέπει να επιδιωχθεί η ουσιαστική ενεργοποίηση του φορέα διαχείρισης με την τοποθέτηση κατάλληλων και ικανών ατόμων που θα έχουν τις γνώσεις, το ενδιαφέρον και το χρόνο να δουλέψουν. Βασικός ρόλος του φορέα αυτού είναι να συντονίσει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να υποβάλλει προτάσεις για χρηματοδότηση και ένταξη σε προγράμματα της Ε. Ένωσης με στόχο την ολοκλήρωση των δράσεων του προγράμματος ανάδειξης και την στοιχειωδώς επαρκή λειτουργία του πάρκου.

Συναφής πολιτική είναι και η αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων με εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2000/60 και της εθνικής νομοθεσίας που για τα νησιά μας έχει θεμελιώδη αναπτυξιακή και περιβαλλοντική σημασία.

Δομημένο περιβάλλον και οικιστική ανάπτυξη

Η κατάσταση του κτιστού περιβάλλοντος των νησιών τόσο σε επίπεδο κτιρίων όσο και σε επίπεδο οικισμών δεν είναι η καλύτερη δυνατή!. Συγκρινόμενη δε με την τεχνολογία και τις γνώσεις της εποχής μας είναι σε χαμηλό επίπεδο. Κατά συνέπεια απαιτεί δράσεις αναβάθμισης. Η σωστή αρχιτεκτονική και η πολεοδομία είναι τα απαραίτητα εργαλεία για να γίνουν οι πόλεις και οι οικισμοί των νησιών βιώσιμοι τόποι για τους κατοίκους τους. Στην δεκαετία του ΅ 80 έγινε μια μεγάλη προσπάθεια στο πλαίσιο της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) του Αντώνη Τρίτση. Το Αργοστόλι και το Ληξούρι απέκτησαν σύγχρονες Πολεοδομικές Μελέτες (ΠΜ) και Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) από τα καλύτερα που εκπονήθηκαν στη χώρα μας. Ωστόσο, αν ο σχεδιασμός αυτός υπήρξε ελπιδοφόρος η υλοποίηση ήταν απογοητευτική. Πράγματι το ΓΠΣ Αργοστολίου, παραμένει ανεφάρμοστο στο μεγαλύτερο μέρος του, 22 χρόνια μετά από την έγκρισή του (από τα πρώτα που θεσμοθετήθηκαν στην Ελλάδα!).

Για παράδειγμα, η αναστήλωση και πεζοδρόμηση της γέφυρας, η αστική δημοτική συγκοινωνία, η παρέμβαση στον Κούταβο (απομάκρυνση ΅μάντραςΆ υλικών και νεκροταφείου αυτοκινήτων), η ολοκλήρωση του περιφερειακού δρόμου, η χάραξη και κατασκευή παρακαμπτηρίων και κυκλικών κόμβων στις εισόδους και στις παρυφές της πόλης, η πεζοδρόμηση της κεντρικής πλατείας Βαλλιάνου, είναι μερικά μόνον από τα παραδείγματα παρεμβάσεων που προβλέπονταν και δεν έγιναν.

Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις επιτυχούς εφαρμογής ενώ περισσότερες εκείνες με κακή ή ελλιπή εφαρμογή. Παρόλα αυτά πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και με την ελλιπή εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, οι πόλεις μας είναι καλύτερες από εκείνες που θα ήσαν ΧΩΡΙΣ την πολεοδομική αυτή προσπάθεια
Από τη άλλη πλευρά το (πολεοδομικό) πλιάτσικο που έγινε στη περίπτωση της σοφίτας της στέγης, με ευθύνη ιδιοκτητών, μηχανικών και, εργολάβων αποτελεί ντροπή για την τοπική κοινωνία που αντανακλά την χαμένη κουλτούρα της και όχι μόνον.. Είναι περιττό να αναφερθεί κανείς, στις αυθαιρεσίες ΅καθΆ υπέρβασιν οικοδομικής αδείαςΆ αλλά και στις κακοτεχνίες σε καινούργιες οικοδομές οι οποίες παρουσιάζουν κατασκευαστικά προβλήματα από την πρώτη κιόλας τριετία! Τραγελαφική είναι και η κατάσταση με την κυκλοφορία και τη στάθμευση. Και τέλος το ΅καρκίνωμαΆ της άναρχης εκτός σχεδίου δόμησης.

Η κατευθυντήρια αρχή που πρέπει να διέπει την πολεοδομική πολιτική είναι σαφής. Πρέπει να επιδιωχθεί το ταχύτερο δυνατόν η εφαρμογή και υλοποίηση του υπάρχοντος θεσμοθετημένου Σχεδίου (του οποίου οι περισσότερες προτάσεις, που δεν έχουν εφαρμοστεί, παραμένουν άκρως επίκαιρες και αναγκαίες) και ταυτόχρονα να επεκταθεί ο σχεδιασμός σε ολόκληρο τον καποδιστριακό δήμο Αργοστολίου με κίνηση διαδικασίας εκπόνησης νέου ΓΠΣ (δηλ. τοπικού χωροταξικού), με βάση τον Οικιστικό Νόμο 2508/97 που θα περιλάβει τους υπόλοιπους οικισμούς του δήμου.. Το ίδιο και για το Ληξούρι.

Επίσης θα πρέπει να εκπονηθούν και να θεσμοθετηθούν σε κάθε ένα από τους υπόλοιπους καποδιστριακούς δήμους του νομού τα Σχέδια Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) δηλαδή τα τοπικά χωροταξικά. Σήμερα μόνον η Λειβαθώς και η Έρισος έχουν αρχίσει να εκπονούν τέτοια σχέδια και εφέτος αρχίζει και η Πύλαρος. Παράλληλα, με τις κατάλληλες μελέτες πρέπει να εξειδικευθούν οι προτάσεις των γενικών σχεδίων με ειδικές διατάξεις και συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις κατευθύνσεις των πλαισίων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, σύμφωνα με νόμους 2742/99 και 2508/97 και να μην επιφέρουν αλλαγές (π.χ. αύξηση συντελεστή δόμησης, μείωση της επιφάνειας κοινοχρήστων χώρων),δυσμενέστερες για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον!

Μια σημαντική παρέμβαση είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας και προσβασιμότας από, προς και μέσα στην πόλη η οποία θα σέβεται τις αρχές της πολιτισμένης κινητικότητας που αποκαθιστούν την χαμένη προτεραιότητα στον πεζό και τον ποδηλάτη απέναντι στον εποχούμενο. Κάτι που δεν υπάρχει στα νησιά μας. Το ζητούμενο και εδώ- όπως και στα απορρίμματα -είναι πως θα κατορθώσουμε να αποφύγουμε, κατά το δυνατόν, τις άσκοπες, ενεργοβόρες και ρυπογόνες μετακινήσεις δηλαδή την αιτία του προβλήματος (υπάρχει πληθώρα προγραμμάτων που οδηγούν σε μια νέα, αντι-τεχνοκρατική προσέγγιση των μετακινήσεων στις πόλεις). Σε κάθε περίπτωση το ΙΧ αυτοκίνητο πρέπει να απομακρυνθεί από το δημόσιο χώρο της πόλης ώστε αυτός να ΅ανακτηθείΆ από τον πολίτη . Η πλήρης ελεγχόμενη στάθμευση – που χρόνια συζητείται- είναι μέτρο επείγουσας προτεραιότητας που επικουρεί τον παραπάνω σκοπό(αλήθεια που σκοντάφτει;).

Το τοπίο και η πολιτιστική κληρονομιά

Το τοπίο είναι το σύνθετο έργο της φύσης και του ανθρώπου στο οποίο θεμελιώδη ρόλο παίζει η ιστορική διάσταση, δηλαδή η ιστορία του συγκεκριμένου τόπου. Σήμερα το τοπίο αποτελεί το κυριότερο θύμα του σημερινού μοντέλου ανάπτυξης. Σε μια εποχή που η διαχείριση του τοπίου αποτελεί ευρωπαϊκή πολιτική, στην Ελλάδα και στα νησιά μας, αγνοείται κάθε σχετική δράση. Αντίθετα παρατηρούνται ενέργειες δραστηριότητες και φαινόμενα που υποβαθμίζουν το αστικό και αγροτικό τοπίο. Οι πληγές και οι απειλές είναι πολλών ειδών. (Η πρόσφατη περιπέτεια του Μύρτου δείχνει ότι και τα σημαντικότερα φυσικά τοπία είναι απροστάτευτα από τις βλέψεις παντοειδών συμφερόντων). Ανεξέλεγκτες λατομικές και εξορυκτικές δραστηριότητες, καταστροφική αγροτική και δασική οδοποιία, αποψιλώσεις, επιχωματώσεις, αντιαισθητική υπαίθρια διαφήμιση σε συνδυασμό με φθαρμένη οδική σήμανση, αποτελούν αλλοιώσεις και επεμβάσεις που δημιουργούν προβλήματα οικολογικά, λειτουργικά και αισθητικά στο περιβάλλον και ΅ασελγούνΆ πάνω στο σώμα της νησιωτικής φύσης. Ιδιαίτερα η απαράδεκτη κατάσταση των λατομείων που βρίσκονται σε ευαίσθητα σημεία του τοπίου γύρω από την πρωτεύουσα του νομού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγκρουσης ασύμβατων μεταξύ τους χρήσεων. Αλλά η πλέον επικίνδυνη και καθοριστική μεταλλαγή στο τοπίο είναι αυτή που επιφέρει η άναρχη, διάσπαρτη εκτός σχεδίου δόμηση – νόμιμη ή παράνομη.

Ανάλογη είναι και η έλλειψη κατάλληλης φροντίδας για την αρχαιολογική, ιστορική, μνημειακή, αρχιτεκτονική κληρονομιά μας που αποτελεί και βασικό στοιχείο του τοπίου. Βρίσκεται σε πολύ χαμηλή θέση στις προτεραιότητες προγραμματισμού. Η πρόσφατη ιστορία της γέφυρας Δεβοσέτου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αντιμετώπισης της κληρονομιάς αυτής από τις τοπικές αρχές όλων των αποχρώσεων ! Από την άλλη πλευρά ελάχιστες είναι οι πρωτοβουλίες αυτοδιοικητικών αρχών για κήρυξη διατηρητέων κτιρίων ή παραδοσιακών οικισμών (Η τελευταία μαζική κήρυξη έγινε με πρωτοβουλία του υπουργείου χωροταξίας πριν έξι χρόνια)
Οι κατευθύνσεις πολιτικής περιλαμβάνουν την προστασία του τοπίου της υπαίθρου γενικά και της γεωργικής γης ειδικά, μέσα από την εκπόνηση των ΣΧΟΟΑΠ που καλύπτουν ολόκληρη την έκταση των ΟΤΑ και προβλέπουν ζώνες προστασίας καθώς και άλλες ειδικές ρυθμίσεις για όρους και περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης αλλά και κανόνες για την σωστή ανάπτυξη των οικισμών. Επίσης πρέπει να επιχειρηθεί κάτι ανάλογο με το μέτρο της απόσυρσης κτιρίων τα οποια είναι εκτός ΅κλίμακαςΆ και αλλοιώνουν την ιδιαιτερότητα των νησιών, σε συνδυασμό φυσικά με τα αναγκαία ηθικά και υλικά κίνητρα. ( νόμος Σηφουνάκη 3201/03 για το Αιγαίο) Επίσης είναι επείγουσα ανάγκη η θέσπιση ειδικών διατάξεων στην παρόδια δόμηση σε συγκεκριμένες οδούς αστικού και περιαστικού χαρακτήρα για την ασφαλή διακίνηση και την διατήρηση αξιόλογων σημείων θέασης της πόλης και του τοπίου που αποτελεί ποιοτικό τουριστικό πόρο σύμφωνα με τις προτάσεις των μελετών των ΣΧΟΟΑΠ.

Υποβολή προτάσεων για κήρυξη διατηρητέων κτισμάτων, ιστορικών τόπων ή στοιχείων του τοπίου, (δενδροστοιχίες, μνημεία τεχνικού πολιτισμού κ.ά.) σύμφωνα με την νομοθεσία. Επίσης χρήση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την χρηματοδότηση της αποκατάστασης και συντήρησής τους (δάνεια, επιχορηγήσεις, απαλλαγές κλπ.) Χωροταξική μελέτη για την δημιουργία δικτύου/ων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων σε συνδυασμό με τις απαραίτητες διαδρομές.

Τα ΙΚΙ, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του και σε συνεργασία με άλλους συναφείς φορείς επιδιώκει την καθιέρωση κατάρτισης ετήσιας έκθεσης για την κατάσταση του περιβάλλοντος συνολικά στα νησιά μας, η οποία θα περιλαμβάνει απολογισμό και κριτική για τα περιβαλλοντικά τεκταινόμενα καθώς και εκτιμήσεις για το μέλλον και θα τυγχάνει ευρείας δημοσιοποίησης.

Η κοινωνία των πολιτών, που εκπροσωπείται από οργανώσεις περιβαλλοντικού, επιστημονικού, πολιτιστικού, παραγωγικού χαρακτήρα, αλλά και τους απλούς πολίτες, δεν μπορεί να μείνει με ΅σταυρωμένα χέριαΆ!. Θα αντιδράσει έντονα, με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο και τρόπο όπως άλλωστε έχει καθήκον. Θα ασκήσει δημόσια αυστηρή κριτική σε όσες από τις τοπικές αρχές δεν εφαρμόζουν έμπρακτα τις αρχές της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης (την οποία όλοι επικαλούνται συχνά –πυκνά!) καθώς και σε όσους περιφρονούν κυριολεκτικά την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Αλλά δεν θα σταματήσει εκεί !. Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να προχωρήσει σε διαδικασίες διοικητικής και δικαστικής προστασίας (Συνήγορος του Πολίτη, Συμβούλιο της Επικρατείας, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) προκειμένου να υπερασπίσει το δικαίωμα του ΅ζείνΆ (επιβίωση )και ΅εύ ζείνΆ (ποιότητα ζωής) όλων των πολιτών.

Όλοι όσοι εκπροσωπούμε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) δηλαδή νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρέπει να έχουμε λόγο για τις αποφάσεις και τις πράξεις που αφορούν το πλαίσιο της ζωής μας , το χώρο και το περιβάλλον.
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση της πολιτείας και δικαίωμα του καθενός (άρθρο 24 παρ. 1 του Ελληνικού Συντάγματος)

Το (ψευτο) δίλημμα ΅ανάπτυξη ή περιβάλλονΆ υπάρχει μόνον για όσους δεν γνωρίζουν το εργαλείο που λέγεται σχεδιασμός. Γιατί ο ολοκληρωμένος αναπτυξιακός, χωροταξικός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός είναι το καταλυτικό εκείνο στοιχείο που ΅λύνειΆ την εξίσωση ΅ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλονΆ. Είναι όχι μόνον αναγκαία αλλά και ικανή συνθήκη για την βιώσιμη ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός είναι από τη φύση του το κατΆ εξοχήν προληπτικό μέσο. Όμως στην χώρα μας και στα νησιά μας, όπου ο σχεδιασμός, ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος δεν αποτελεί – δυστυχώς – εθνικό σπόρ, αφθονεί το πρόχειρο και το δήθεν ΅επείγονΆ. Όμως όπως εύστοχα έχει ειπωθεί ΅αναβάλλοντας διαρκώς το βασικό για χάριν του επείγοντος καταλήγουμε να ξεχνούμε πόσο επείγον είναι το βασικόΆ. Ο σχεδιασμός είναι η πιο ΅βασικήΆ και ΅επείγουσαΆ προτεραιότητα σήμερα.

Καλούμε όλους τους τοπικούς φορείς αλλά και εκείνους των Ιονίων Νήσων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και την ισόρροπη ανάπτυξη, να συνεργαστούν και να συστρατευθούν ώστε να δημιουργηθεί ένα τοπικό περιβαλλοντικό,, πολιτιστικό, κοινωνικό, κίνημα για να γίνουν σεβαστές οι παραπάνω αρχές και να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ένταξή τους σε ένα δίκτυο συνεργασίας – τμήμα του υπό δημιουργία εθνικού δικτύου ΜΚΟ- θα τους καταστήσει υπολογίσιμο παράγοντα στην διαμόρφωση του μέλλοντος του τόπου μας. Η συνεργασία με την κρατική διοίκηση και τις τοπικές αρχές είναι επιβεβλημένη, όπως είναι και η πίεση προς αυτές όποτε οι περιστάσεις το απαιτούν. Η διαρκής εγρήγορση και επαγρύπνηση της κοινωνίας των πολιτών μας διασφαλίζει από την αυθαιρεσία της όποιας εξουσίας και συμβάλει στην ομαλή λειτουργία μιας πολυεπίπεδης και πλουραλιστικής δημοκρατίας.

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Λαογραφικού Χορευτικού Όμιλου Κεφαλονιάς «ΚΕΦΑΛΛΗΝΕΣ» [30.01.2023]
31 Ιανουαρίου 2023

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Λαογραφικού Χορευτικού Όμιλου Κεφαλονιάς «ΚΕΦΑΛΛΗΝΕΣ» [30.01.2023]

Σε «οικογενειακό» κλίμα χαράς έκοψε εχθές το βράδυ την πίτα του ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος …
Δημοτικό Θέατρο “Ο ΚΕΦΑΛΟΣ”: Διάλεξη με θέμα «Ἡ διδασκαλία τῶν τριῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν διά τήν Εἰρήνη» [30.01.2023]
30 Ιανουαρίου 2023

Δημοτικό Θέατρο “Ο ΚΕΦΑΛΟΣ”: Διάλεξη με θέμα «Ἡ διδασκαλία τῶν τριῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν διά τήν Εἰρήνη» [30.01.2023]

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 30/1 η διάλεξη στο δημοτικό θέατρο “Ο ΚΕΦΑΛΟΣ” με θέμα την “Διδα…
Διαδικτυακή Ημερίδα διαβούλευσης για την περιβαλλοντική μελέτη για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 των περιοχών των Ιονίων Νήσων
30 Ιανουαρίου 2023

Διαδικτυακή Ημερίδα διαβούλευσης για την περιβαλλοντική μελέτη για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 των περιοχών των Ιονίων Νήσων

Την Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή διαβούλευσηπαρ…
Ιερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας: Εορτή Τριών Ιεραρχών για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους ευσεβείς χριστιανούς
30 Ιανουαρίου 2023

Ιερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας: Εορτή Τριών Ιεραρχών για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους ευσεβείς χριστιανούς

Ὁ Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος ἀνακοινώνει εἰς τούς ἐκπαιδευτικούς ὃλων τῶν βαθμίδων τῆ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Βοσκοπούλα από το 1910 patisserie chocolaterie «Η φινέτσα, αποτυπωμένη στα πιο περίτεχνα γλυκίσματα»
21 Δεκεμβρίου 2022

Βοσκοπούλα από το 1910 patisserie chocolaterie «Η φινέτσα, αποτυπωμένη στα πιο περίτεχνα γλυκίσματα»

Κάτι αλλάζει στην Κεφαλονιά και φέρνει… την πιο γλυκιά εμπειρία σοκολάτας. Το μυθικό ζαχαρο…
Βρείτε ποικίλες ιδέες για τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας στο κατάστημα «Πετράτος – The P Store»
19 Δεκεμβρίου 2022

Βρείτε ποικίλες ιδέες για τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας στο κατάστημα «Πετράτος – The P Store»

Δεκέμβρης σημαίνει Χριστούγεννα. Χριστούγεννα σημαίνει Δώρα. Δώρα σημαίνει «ΠΕΤΡΑΤΟΣ – THE P STO…
Νέο κατάστημα για την «Τρίτη Γενιά» στο Αργοστόλι
19 Δεκεμβρίου 2022

Νέο κατάστημα για την «Τρίτη Γενιά» στο Αργοστόλι

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε το άνοιγμα του καινούργιου μας μαγαζιού στο Αργοστόλι στην οδό …
Δώρα για όλους στο «Isabella’s Jewellery Lab»
15 Δεκεμβρίου 2022

Δώρα για όλους στο «Isabella’s Jewellery Lab»

Τo κατάστημα Isabella’s jewellery lab σας εύχεται χρόνια πολλά και σας προσκαλούμε να δείτε τις …
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design