Skip to main content
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου αποκτά στέγη…
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου αποκτά στέγη…
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου αποκτά στέγη…
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου αποκτά στέγη…
19 Μαΐου 2010

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου αποκτά στέγη…

Στις 8 – 9 Νοεμβρίου, με μια πολύ ενδιαφέρουσα διημερίδα που οργανώθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλονιάς – Ιθάκης στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του κτιρίου Μεταξά.

Το κτίριο αυτό που ανακατασκευαζόταν εδώ και αρκετά χρόνια, βρίσκεται πλέον στη φάση της ολοκλήρωσης και μόλις παραληφθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, θα παραδοθεί στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, ώστε να στεγάσει τις δραστηριότητές του.

Κατά τη διημερίδα αυτή έγινε από την Πρόεδρο και το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα παρουσίαση του έργου που υλοποιήθηκε από τον Φορέα κατά την περίοδο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

H Πρόεδρος κα. Γ. Καμάρη, Καθηγήτρια Βοτανικής του Πανεπιστημίου Πατρών, αναφέρθηκε στο ιστορικό της ίδρυσης του Φορέα και της σημασίας του. Το παρόν Δ.Σ. αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες μέχρι τη στέγαση του Φορέα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου και τη σωστή του οργάνωση. Σήμερα, λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 8.30 μέχρι τις 16.00, οργανωμένος και άριστα στελεχωμένος με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό. Με την υλοποίηση των υποέργων του Τεχνικού Δελτίου Έργου του, ο Φορέας έχει προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως: Επιστημονικά όργανα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κ.λπ., καθώς και πλούσιο έντυπο, ενημερωτικό υλικό για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος. Συνεργάζεται με τα σχολεία κυρίως της Α/μιας Εκπαίδευσης, με το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και με το Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, φοιτητές των οποίων εκτελούν ασκήσεις υπαίθρου, πτυχιακές εργασίες, πρακτικές ασκήσεις, κ.ά. Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί, μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ, η πλήρωση 2 θέσεων (1 Γραμματέως και 1 Επόπτη/Φύλακα). Μέχρι το τέλος του 2008 θα προκηρυχθούν και πάλι μέσω ΑΣΕΠ ακόμη 1 θέση Επόπτη/Οδηγού και 5 εποχικών Φυλάκων για τις ανάγκες φύλαξης του Φορέα. 

Αυτή τη στιγμή μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Υποέργο «Παρακολούθηση – Monitoring», το οποίο αφορά στη μελέτη, παρακολούθηση, προστασία και διαχείριση φυτών, ζώων και οικοτόπων της προστατευόμενης περιοχής. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι μέθοδοι της επιστημονικής έρευνας, η οποία συντελείται μέσα από τη δράση της παρακολούθησης (monitoring) των ειδών. Η δράση αυτή αποβλέπει στην προστασία και αναγέννηση του φυσικού πλούτου του Δρυμού, με τον οποίο η ίδια και ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Δ. Φοίτος απασχολούνται ερευνητικά για πάνω από σαράντα χρόνια. 

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν, επίσης, σε εικόνες μερικά από τα σπάνια ενδημικά φυτά και ζώα, αλλά και τονίστηκε η προσπάθεια για την προστασία και την αειφορική διατήρησή τους. Η πρόεδρος προέτρεψε δε τον κ. Νομάρχη να απαγορεύσει την εισαγωγή ζωντανών φυτών Ελάτης, κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος υβριδισμού του μοναδικού καθαρού γενετικά πληθυσμού της που είναι αυτός της Κεφαλονιάς. Αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία της «Τράπεζας Γενετικού Υλικού και Σπερμάτων» και της «Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης», δύο από τα Υποέργα τα οποία υλοποιούνται αυτή την στιγμή στον Φορέα και για τα οποία μίλησαν διεξοδικότερα μέλη του επιστημονικού του προσωπικού.

Η Υπεύθυνη σε θέματα «Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», κ. Βαρβάρα Τρίγκου, ΜSc Δασολόγος, παρουσίασε τα προγράμματα και τις δραστηριότητες του Φορέα σε θέματα «Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης» για μαθητές. Επειδή η έδρα του Φορέα βρίσκεται στην περιοχή της Λιμνοθάλασσας του Κουτάβου, τα προγράμματα επεκτάθηκαν και εκτός των ορίων του Δρυμού, με δραστηριότητες προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Από την εγκατάσταση του Φορέα μέχρι σήμερα έχουν επισκεφθεί το Κέντρο και έχουν συμμετάσχει στις δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που οργανώνονται σε αυτό, πάνω από 700 παιδιά. Η κ. Τρίγκου ανέπτυξε επίσης την εφαρμοζόμενη παιδαγωγική μέθοδο, προκειμένου να εξαφθεί το ενδιαφέρον των παιδιών για τη φύση, με επακόλουθο την αγάπη, τη φροντίδα και την προστασία της. Αυτή περιστρέφεται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες: 1) Τάξης (εντός του Κέντρου): Προετοιμασία της εκπαιδευόμενης ομάδας. 2) Μελέτης: Υπαίθριες δραστηριότητες για αναγνώριση του φυσικού περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών της περιοχής. 3) Ψυχαγωγίας: Υπαίθριες δραστηριότητες για άντληση ευχαρίστησης από την επαφή με τη φύση και 4) Στοχασμού: Δραστηριότητες για προβληματισμό και κριτική προσέγγιση θεμάτων «αειφορίας». Οι δράσεις αυτές που υλοποιούνται στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Κουτάβου από τον Φορέα, μπορεί να αποτελέσουν υπόδειγμα αντίστοιχων δράσεων για το Περιβαλλοντικό Κέντρο του Αίνου. 

Επίσης, η Υπεύθυνη του Φορέα για την «Τράπεζα Σπερμάτων» κ. Βασιλική Καραγιάννη, Γεωπόνος, μίλησε για τον εμπλουτισμό της Τράπεζας με σπέρματα από τα ενδημικά, σπάνια και σημαντικά είδη που φύονται τόσο στο Δρυμό, όσο και στην υπόλοιπη Κεφαλονιά, καθώς και για την εκπαίδευση της, για τον σκοπό αυτό, σε δύο παρόμοιες Τράπεζες (του ΕΘΙΑΓΕ, της Θεσ/κης και του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.), οι οποίες είναι μοναδικές σε Πανελλήνιο επίπεδο. Η κ. Καραγιάννη ανέπτυξε τη σημασία της Τράπεζας Σπερμάτων, η οποία αποτελεί την πιο διαδεδομένη τεχνική για τη διατήρηση των φυτικών γενετικών πόρων ex situ (δηλ. εκτός του βιοτόπου τους και του φυσικού περιβάλλοντος, στο οποίο φύονται). Αναφέρθηκε στην χρηματοδότηση που απαιτήθηκε για τον σκοπό αυτό για την αγορά ειδικών θαλάμων και κλιβάνων και παρουσίασε την όλη διαδικασία συλλογής του υλικού, δίνοντας προτεραιότητα στα ενδημικά φυτά, γιατί είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος εξαφάνισής τους, κατόπιν στα φυτά με ιδιαίτερες χρήσεις, όπως τα φαρμακευτικά και αρωματικά, κ.ά. Κατά τη δειγματοληψία, η οποία γίνεται την κατάλληλη χρονική περίοδο, τηρούνται αυστηροί κανόνες, ώστε να μην επηρεαστούν αρνητικά οι φυσικοί πληθυσμοί. Στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία των δειγμάτων (καθαρισμός, καταμέτρηση, μέτρηση υγρασίας και αποθήκευση σε ψυκτικό θάλαμο, όπου διατηρούνται για πολλές δεκαετίες). Έχει ήδη αναπτυχθεί η συνεργασία με τις δύο προαναφερθείσες Ελληνικές Τράπεζες Γενετικού Υλικού (ΕΘΙΑΓΕ Θεσ/κης και Μ.Α.Ι.Χ. Κρήτης).

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου έχει επισημάνει τη σπουδαιότητα της σύνδεσης της Τράπεζας Σπερμάτων με τη δημιουργία Φυτωρίου, έχοντας υποβάλει σχετικές προτάσεις, όπως και της δημιουργίας θερμοκηπίου. Μελλοντικά, οι στόχοι αυτοί μπορεί να επεκταθούν και σε φυτικά είδη άλλων περιοχών του Νομού Κεφαλονιάς και των Ιονίων Νήσων και η Τράπεζα του Φορέα να ενταχθεί σε διεθνές δίκτυο Τραπεζών Σπερμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί περαιτέρω χρηματοδότηση και τεχνογνωσία.

Περισσότερες Φωτογραφίες:

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…
Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…
γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…
Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…
Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

15 Ιουλίου 2024
“Ο χρόνος έκρινε, ποιος έμεινε, ποιος έφυγε, ποιος έζησε τη μουσική, ποιος έδωσε ψυχή και ποι…
15 Ιουλίου 2024
Είναι η ψυχοθεραπεία ένα μοντέρνος τρόπος αντιμετώπισης αρνητικών συναισθημάτων ή μήπως όχι; …
15 Ιουλίου 2024
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2024, ο Δήμος Αργοστολίου σε συνεργασία με το Γ…
15 Ιουλίου 2024
Κυριακή 14 ΙΟΥΛΙΟΥ • ΛΕΙΒΑΘΩ, ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ, ώρα: 21:00, στο Πολιτιστικό κέντρο, πρώη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

«Τρυπώσαμε» στις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Το θεριό του ταύρου»
11 Ιουλίου 2024
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ» Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Ιουλίου και ώρα 21:00, σ…
«Παραδοσιακό Μαγειριό» η νέα επιχείρηση στην οδό Σιτεμπόρων στο Αργοστόλι
8 Ιουλίου 2024
Το νέο παραδοσιακό μαγειρείο στην οδό Σιτεμπόρων Αργοστόλι άνοιξε και σας περιμένει! Μια νέα …
Tzannatos Jewellers Corner : Το νέο κόσμημα του Λιθοστρώτου
21 Ιουνίου 2024
Ο στόχος μας πάντα είναι να προσφέρουμε ποιοτικά, διαχρονικά αλλά και μοντέρνα σχέδια για την το…
Το κατάστημα «Beauty Bar» συνεχίζει και ομορφαίνει
13 Ιουνίου 2024
Το κατάστημα καλλυντικών και σεμιναριακό κέντρο ES Beauty Bar by Eleni Sourvanou συνεχίζε και ομ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU