4 Νοεμβρίου 2011

Πρέντζας Κωνσταντίνος : Διαχείριση απορριμμάτων στην Κεφαλονιά

Δια την επιτυχή εφαρμογή των συστημάτων ανακύκλωσης στο νησί μας, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική ωφέλεια του Δήμου Κεφαλληνίας και των δημοτών του προτείνονται τα εξής:Το πρώτο και κυριότερο βήμα είναι η διεκδίκηση των χρημάτων που οφείλονται στο Δήμο από την Ε.Ε.Α.Α.
(Ελληνική Εταιρεία Ανάκτησης και Ανακύκλωσης) και αφορά τα χρήματα που εισέπραξε η Ε.Ε.Α.Α. για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας που η τελική τους διάθεση έγινε στην Κεφαλλονιά, από την αρχή της λειτουργίας της το 2003 έως και σήμερα τέλος του 2011.

Από το 2003, για κάθε π.χ. μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό ,πληρώνεται από τον παραγωγό στην Ε.Ε.Α.Α. τέλος ανακύκλωσης και αυτό το ποσό υποχρεούται η Ε.Ε.Α.Α. να το δώσει στο Δήμο όπου και καταλήγει το προϊόν σαν απόβλητο, έτσι ώστε ο Δήμος να ανακυκλώσει το απόβλητο.
Τα μόνα ποσά που έχει έως σήμερα δώσει η Ε.Ε.Α.Α. στη Διαδημοτική και αφορούν την ανακύκλωση είναι κάδοι ανακύκλωσης και απορριμματοφόρα , το κόστος των οποίων είναι 1/20 των χρημάτων που έπρεπε να δοθούν!!

Δημιουργία Κ.Δ.Α.Υ. (Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών), όπου μπορούν να κάνουν την πρακτική τους φοιτητές (το 50% του μισθού καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ) και να δουλεύουν υπάλληλοι του Δήμου αντί να απολυθούν.

Αποκομιδή των ανακυκλώσιμων ανά υλικό και ξεχωριστή αντιμετώπιση στους επαγγελματίες (Σούπερ Μάρκετ, Ξενοδοχεία, καφετερίες, εστιατόρια, Μπάρ).

Εφαρμογή συστημάτων κομποστοποίησης ώστε να πετύχουμε τους στόχους που θέτει ο νόμος και αγορά τεμαχιστή κλαδιών.

Συνεχής ενημέρωση των πολιτών με ενημερωτικά έντυπα, εκδηλώσεις, καταχωρήσεις στον τύπο και Πόρτα – πόρτα ενημέρωση (δίνουμε έτσι την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να δουλέψουν έστω και με μερική απασχόληση.

Συνεργασία με τους αρμοδίους φορείς και ανακυκλωτές ώστε να εφαρμοστούν και στην Κεφαλλονιά όλα τα εγκεκριμένα συστήματα Ανακύκλωσης (Απόβλητα ηλεκτρικών συσκευών, ανακύκλωση μπαταριών, ανακύκλωση ορυκτελαίων, ανακύκλωση αυτοκινήτων, ανακύκλωση οικοδομικών υλικών, ανακύκλωση ελαστικών κ.α.)

Πώληση όλων των παραπάνω ανακυκλώμενων υλικών και όχι απλώς διάθεση.

Συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς για την ανακύκλωση υλικών που δεν εμπίπτουν στο νόμο περί υποχρεωτικής ανακύκλωσης (απόβλητα τηγανέλαια, μεγάλα αντικείμενα κ.α.)

Εύρεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων και από Δωρεές επιφανών Κεφαλλονιτών.

Διεκδίκηση από το υπουργείο περιβάλλοντος των κονδυλίων που αφορούν τη σωστή δόμηση και λειτουργία της ανακύκλωσης.

Εκπαίδευση από υπεύθυνους της ανακύκλωσης σε όλα τα σχολεία του νομού της ανακύκλωσης και ιδίως του τρίπτυχου

Πρόληψη – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση.

Τέλος εκμετάλλευση της ανακύκλωσης και στον Τουριστικό Τομέα με συνεργασία των επαγγελματιών του Τουρισμού και του Δήμου για την προβολή της Κεφαλλονιάς ως το Νο 1 νησί στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

Εκτιμώμενα έσοδα

Φόροι Green Tax όπου τα έσοδα θα διατίθενται για τη λειτουργία της ανακύκλωσης και για διαχείριση σκουπιδιών.

Πώληση ανακυκλωμένων υλικών 100.000 ¤

Πράσινος φόρος στις πτήσεις charters 400.000 ¤

Πράσινος φόρος στα πλαστικά μπουκάλια νερό 400.000 ¤

Πράσινος φόρος στις πλαστικές σακούλες 120.000 ¤

Πράσινος φόρος στα δρομολόγια καραβιών 120.000 ¤

Πράσινος φόρος στις πτήσεις εσωτερικού 20.000 ¤

Πράσινος φόρος στα καράβια από Ιταλία 130.000 ¤

Πράσινος φόρος στα κότερα – ιστιοπλοϊκά 50.000 ¤

Χρήματα από Ε.Ε.Α.Α που μας ανήκουν 500.000 ¤

Δωρεές από επιφανείς Κεφαλλήνες 50.000 ¤

Πρόστιμα από περιβαλλοντικούς παραβάτες 10.000 ¤

Σύνολο εκτιμώμενων εσόδων 1.900.000 ¤

Εκτιμώμενο κόστος λειτουργίας και απασχολούμενο προσωπικό για γραφείο Ανακύκλωσης και Κ.Δ.Α.Υ.

Λειτουργικά ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ, καθαριστικά 30.000 ¤

Πετρέλαια , Βενζίνες, Λάδια, Service 250.000 ¤

Έξοδα Γραφείου 8.000 ¤

Εφαρμογές απόσμησης 5.000 ¤

Μισθοί εργατών 360.000 ¤

Μισθοί για πρακτική φοιτητών 30.000 ¤

Μηχανικοί, Διοικητικό προσωπικό 120.000 ¤

Επιστημονική επιμόρφωση και τεχνολογία 3.000 ¤

Απρόοπτα 30.000 ¤

Εκτιμώμενο κόστος λειτουργίας 836.000 ¤

Εκτιμώμενος αριθμός εργατικού δυναμικού 32 Aτομα

Στα παραπάνω εκτιμώμενα έξοδα δεν έχουν υπολογιστεί τυχόν επιδοτήσεις των ασφαλιστικών εισφορών από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Εκτιμώμενο κόστος κατασκευής Κ.Δ.Α.Υ. για όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά και εκσυγχρονισμός γραφείων ανακύκλωσης 300.000 ¤

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ανακύκλωση συσκευασιών

Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης

Κλαδέματα ως εδαφοβελτιωτικό

Ανακύκλωση μεγάλων αντικειμένων

Ανακύκλωση ελαστικών

Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Ανακύκλωση μπαταριών έως 1,5 Kg

Ανακύκλωση μπαταριών πάνω από 1,5 Kg

Ανακύκλωση ορυκτελαίων

Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων τηγανελαίων

Ανακύκλωση αυτοκινήτων

Ανακύκλωση υλικών κατεδαφίσεως

Ανακύκλωση επικινδύνων υλικών

Green Taxes Πράσινοι Φόροι

Πράσινος φόρος στις πτήσεις charters 5 ¤/ άτομο

Πράσινος φόρος στα πλαστικά μπουκάλια νερό 0,02 ¤/μπουκάλι

Πράσινος φόρος στις πλαστικές σακούλες 0,01 ¤/σακούλα

Πράσινος φόρος στα δρομολόγια καραβιών 0,20 ¤/άτομο

Πράσινος φόρος στα τροχόσπιτα 100 ¤/τροχόσπιτο

Πράσινος φόρος στις πτήσεις εσωτερικού 2 ¤/άτομο

Πράσινος φόρος στα καράβια από Ιταλία 3 ¤/άτομο

Πράσινος φόρος στα κότερα – ιστιοπλοϊκά 20 ¤/πλεούμενο

Χρήματα από Ε.Ε.Α.Α που μας ανήκουν 500.000 ¤

Πρόστιμα από περιβαλλοντικούς παραβάτες 10-100 ¤/πρόστιμο

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι πρωταρχικός στόχος είναι να χρηματοδοτηθεί η ανακύκλωση ώστε να δουλέψει σε στέρεες βάσεις συμβάλλοντας, στην προστασία του περιβάλλοντος, την εμφύσηση περιβαλλοντικής συνείδησης στους δημότες της Κεφαλωνιάς και τους επισκέπτες, στην μείωση της ανεργίας, και τέλος στην τελικώς μείωση των χρημάτων που αποδίδουν οι δημότες για τα σκουπίδια τους μέσω των δημοτικών τελών.

Για να μιλήσουμε με αριθμούς ο στόχος είναι να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη που αφορούν στην καθαριότητα αρχικά κατά περίπου 2.000.000 ¤ ήτοι 50 % λιγότερα από όσα πλήρωναν έως σήμερα οι δημότες.

Από όσα μάλιστα βλέπουμε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 τα περισσότερα χρήματα θέλουμε να τα δώσουν οι πολλοί επισκέπτες του νησιού ( από λίγα ο καθένας) και οι οποίοι ευθύνονται για το 60 % περίπου του όγκου των σκουπιδιών που πρέπει να διαχειριστούμε.

Τέλος εκτός από τα προφανή οφέλη που έχουμε με τη μετάδοση του θετικού μηνύματος σε ΟΛΑ τα σχολεία του νησιού μας, είναι ευκαιρία η Κεφαλωνιά να γίνει γνωστή και σαν Τουριστικός προορισμός με πρότυπη αντιμετώπιση του προβλήματος «σκουπίδια και διαχείριση αυτών» ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σύνολο των μεγαλουπόλεων του κόσμου

Πρέντζας Κωνσταντίνος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επέτειος της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου 1571
6 Οκτωβρίου 2022

Επέτειος της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου 1571

Με το Π.Δ.:44/2022 «Καθιέρωση της 7ης Οκτωβρίου ως δημοσίας εορτής τοπικής σημασίας για την Περι…
Εγκαίνια καλλιτεχνικής έκθεσης βασισμένα στην θάλασσα και στην Ελληνική μυθολογία
6 Οκτωβρίου 2022

Εγκαίνια καλλιτεχνικής έκθεσης βασισμένα στην θάλασσα και στην Ελληνική μυθολογία

H Ελληνική Μυθολογία, σύμφυτη της Θάλασσας, εμπνέει τους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Σύγχρ…
Εγκαίνια Σχολής Χορού Ελισάβετ Λιβιεράτου
5 Οκτωβρίου 2022

Εγκαίνια Σχολής Χορού Ελισάβετ Λιβιεράτου

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στα εγκαίνια της νέας Σχολής Χορού Ελισάβετ Λιβιεράτου, το Σάβ…
Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη: Παρουσίαση βιβλίου του Γιάννη Βαρούχα
5 Οκτωβρίου 2022

Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη: Παρουσίαση βιβλίου του Γιάννη Βαρούχα

Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου και ώρα 7.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Ληξουρίου η παρουσίαση τ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Εμπόριο πέτρας & οικοδομικών υλικών «Konesha H. Hashan»
21 Σεπτεμβρίου 2022

Εμπόριο πέτρας & οικοδομικών υλικών «Konesha H. Hashan»

H επιχείρηση του Κonesha H. Hashan, παρέχει: λιθοδομή, εμπόριο πέτρας και οικοδομικών υλικών. Υ…
Χρειάζεσαι πιστοποίηση γνώσεων υπολογιστή για το δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά; Μην καθυστερείς!!
13 Σεπτεμβρίου 2022

Χρειάζεσαι πιστοποίηση γνώσεων υπολογιστή για το δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά; Μην καθυστερείς!!

Οι εγγραφές ξεκίνησαν εδώ στο Αργοστόλι, Μίνωος & Ασκληπιού 7 (Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα), Exc…
Νέα συλλογή στρωμάτων Candia – Προσφορές Σεπτέμβριος 2022
10 Σεπτεμβρίου 2022

Νέα συλλογή στρωμάτων Candia – Προσφορές Σεπτέμβριος 2022

Ανακάλυψε τις νέες συλλογές στρωμάτων Candia με έκπτωση έως 40% The I…
Απογευματινός καφές στο «19_61 coffe n’ more»
6 Σεπτεμβρίου 2022

Απογευματινός καφές στο «19_61 coffe n’ more»

H ομάδα του kefalonitis επισκέφθηκε το κατάστημα «19_61 coffe n’ more » για έναν απογευματινό κ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design