16 Απριλίου 2007

Προγραμμα Εξετασεων την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Κεφαλληνίας, ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα των εξετάσεων για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2007 έχει ως εξής:

Προγραμμα Εξετασεων
ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 μαϊου 2007
ΑΓΓΛΙΚΑ Β1 «μέτρια γνώση»
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 8.30 το πρωί.
9.00-10.00 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
10.10-10.50 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
11.30-12.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 11.00 το πρωί.
11.30-13.00 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
13.15-14.45 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
15.00-15.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΑΓΓΛΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»
ΠΡΩΙ: Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2007

ΑΓΓΛΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.
8.00-9.30 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
10.00-11.30 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
12.00-12.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΑΓΓΛΙΚΑ Β1 «μέτρια γνώση»
ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»
ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 μαϊου 2007

ΓΑΛΛΙΚΑ Β1 «μέτρια γνώση»
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.
8.00-9.00 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
9.10-9.50 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
10.00-10.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΓΑΛΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 11.00 το πρωί.
11.30-13.00 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
13.15-14.45 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
15.45-16.15 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΓΑΛΛΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»
ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2007

ΓΑΛΛΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.
8.00-9.30 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
10.00-11.30 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
12.30-13.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΓΑΛΛΙΚΑ Β1 «μέτρια γνώση»
ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
ΓΑΛΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»
ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη: 10.00Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΪΟΥ 2007

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β1 «μέτρια γνώση»
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων το αργότερο στις 8.30 μ.μ.
9.00-10.00 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
10.10-10.50 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
11.00-11.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων το αργότερο στις 16.00 μ.μ.
16.30-18.00 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
18.15-19.45 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
20.00-20.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»
ΠΡΩΙ: Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη : 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2007
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων το αργότερο στις 13.30 μ.μ.

14.00-15.30 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
16.00-17.30 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
18.00-18.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β1 «μέτρια γνώση»
ΠΡΩΙ: Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη : 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»
ΠΡΩΙ: Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη : 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΪΟΥ 2007
ΙΤΑΛΙΚΑ Β1 «μέτρια γνώση»
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων το αργότερο στις 7.30 μ.μ.

8.00-9.00 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
9.10-9.50 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
10.30-11.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΙΤΑΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων το αργότερο στις 16.00 μ.μ.

16.30-18.00 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
18.15-19.45 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
20.30-21.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΙΤΑΛΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»
ΠΡΩΙ: Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη : 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2007
ΙΤΑΛΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων το αργότερο στις 13.30 μ.μ.

14.00-15.30 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
16.00-17.30 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
18.30-19.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΙΤΑΛΙΚΑ Β1 «μέτρια γνώση»
ΠΡΩΙ: Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη : 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

ΙΤΑΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»
ΠΡΩΙ: Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη : 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
της Νομαρχίας

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Α.Ο. Διλινάτων [06.02.2023]
8 Φεβρουαρίου 2023

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Α.Ο. Διλινάτων [06.02.2023]

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, μέσα σε ένα ευχάριστο και οικογενειακό κλίμα, σε μια όμορφη βραδιά…
Aποκριάτικη εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου «Το Ριφόρτσο» Κεφαλληνίας και Ιθάκης
7 Φεβρουαρίου 2023

Aποκριάτικη εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου «Το Ριφόρτσο» Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Το Ριφόρτσο» Κεφαλληνίας και Ιθάκης σας προσκαλεί την Κυριακή 12 Φεβρου…
Κοπή πίτας του Α.Ο. Διλινάτων και της τοπικής σχολής του Ολυμπιακού Πειραιώς
6 Φεβρουαρίου 2023

Κοπή πίτας του Α.Ο. Διλινάτων και της τοπικής σχολής του Ολυμπιακού Πειραιώς

Το Δημοτικό Διλινάτων «Κ. Βαρτελάτος» έβαλε τα γιορτινά του, σήμερα το πρωί, προκειμένου να υποδ…
Σπύρος & Μάκης Καραβιώτης «Του κρασιού, του γλεντιού & της αποκριάς» μια συναυλία αφιερωμένη στην παλιά Αθήνα
6 Φεβρουαρίου 2023

Σπύρος & Μάκης Καραβιώτης «Του κρασιού, του γλεντιού & της αποκριάς» μια συναυλία αφιερωμένη στην παλιά Αθήνα

Αγαπητοί μας φίλοι, Με αφορμή τις ευχές μας για καλές Απόκριες σας προσκαλούμε στην ξεχωριστή…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Η Λουκία Μικελάτου είναι η νέα Βασίλισσα του Αργοστολιώτικου Καρναβαλιού
5 Φεβρουαρίου 2023

Η Λουκία Μικελάτου είναι η νέα Βασίλισσα του Αργοστολιώτικου Καρναβαλιού

Η Λουκία Μικελάτου είναι η νέα Βασίλισσα του Αργοστολιώτικου Καρναβαλιού. Κατάγεται από τα Καρδα…
O Κεφαλονίτικος σατιρικός γάμος από το ΡΙΦΟΡΤΣΟ
2 Φεβρουαρίου 2023

O Κεφαλονίτικος σατιρικός γάμος από το ΡΙΦΟΡΤΣΟ

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Το Ριφόρτσο» Κεφαλληνίας και Ιθάκης θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 12 Φ…
Βοσκοπούλα από το 1910 patisserie chocolaterie «Η φινέτσα, αποτυπωμένη στα πιο περίτεχνα γλυκίσματα»
21 Δεκεμβρίου 2022

Βοσκοπούλα από το 1910 patisserie chocolaterie «Η φινέτσα, αποτυπωμένη στα πιο περίτεχνα γλυκίσματα»

Κάτι αλλάζει στην Κεφαλονιά και φέρνει… την πιο γλυκιά εμπειρία σοκολάτας. Το μυθικό ζαχαρο…
Βρείτε ποικίλες ιδέες για τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας στο κατάστημα «Πετράτος – The P Store»
19 Δεκεμβρίου 2022

Βρείτε ποικίλες ιδέες για τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας στο κατάστημα «Πετράτος – The P Store»

Δεκέμβρης σημαίνει Χριστούγεννα. Χριστούγεννα σημαίνει Δώρα. Δώρα σημαίνει «ΠΕΤΡΑΤΟΣ – THE P STO…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design