Skip to main content
7 Ιανουαρίου 2008

Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του ΙΚΙ-Απολογισμός 2007

Στην πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του ΙΚΙ που έλαβε χώρα στις 4 Ιανουαρίου 2008, στα γραφεία του Ιδρύματος, έγινε ο απολογισμός της δράσης το 2007 καθώς και η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας.Η εφετινή εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην αρχιτεκτονική – μνημειακή κληρονομιά για την οποία έκανε ειδική αναφορά από τον κ. Ηλία Μπεριάτο με αφορμή και τη πρόσφατη ανακίνηση του θέματος του κτιρίου της τράπεζας Ελλάδος.

Ο κ Μπεριάτος αφού υπενθύμισε τη δράση του ΙΚΙ την χρονιά που πέρασε, αναφέρθηκε στην διαδικασία θεσμοθέτησης των παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτιρίων καθώς και στα ιστορικά μνημεία των νησιών μας. Μετά την ομιλία ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων και διανεμήθηκαν
α) Συνοπτική έκθεση για το πολιτιστικό περιβάλλον και την αρχιτεκτονική κληρονομιά
β) Φυλλάδιο με κείμενα δημοσίων παρεμβάσεων του κ. Η Μπεριάτου της τελευταίας πενταετίας.

(Επισυνάπτεται το κείμενο (α) της συνοπτικής έκθεσης)

Η προστασία του ιστορικού, πολιτιστικού, μνημειακού περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) και Πολιτισμού (ΥΠΠΟ). Στα ‘αντικείμενα’ προστασίας περιλαμβάνονται κυρίως
-Οι παραδοσιακοί οικισμοί -ΥΠΕΧΩΔΕ
-Τα διατηρητέα κτίρια/κτίσματα κλπ. στοιχεία/κατασκευές του χώρου- ΥΠΕΧΩΔΕ
-Τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) – ΥΠΕΧΩΔΕ, + ΥΠΠΟ
-Οι ιστορικοί τόποι –ΥΠΠΟ
-Τα ιστορικά διατηρητέα μνημεία και έργα τέχνης του Νόμου 1469/50 -YΠΠΟ
-Τα ιστορικά μνημεία γενικά, κάθε είδους : μεμονωμένα, σύνολα, χώροι, τόποι κάθε περιόδου : αρχαία (προϊστορικά, κλασικά, ρωμαϊκα, βυζαντινά, ενετικά και νεότερα)–ΥΠΠΟ

Στα νησιά Κεφαλονιά και Ιθάκη έχουν χαρακτηριστεί μέχρι σήμερα ως παραδοσιακοί 34 οικισμοί. Οι τρεις πρώτοι οικισμοί (Βαθύ Ιθάκης, Φισκάρδο και Ασσος) χαρακτηρίστηκαν τα τέλη της δεκαετίας του’70 στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας τότε νομοθεσίας με βάση την οποία χαρακτηρίστηκαν οι πρώτοι παραδοσιακοί οικισμοί σε όλη την Ελλάδα (ΦΕΚ 594/Δ13-11-78).

Οι υπόλοιποι 31 οικισμοί θεσμοθετήθηκαν το 2001 με πρωτοβουλία του τότε Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος και με βάση την μελέτη αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του νομού Κεφαλονιάς και Ιθάκης που είχε γίνει από την εποχή της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) του Αντώνη Τρίτση (1985) καθώς και την σχετική απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 279/Δ/86) «Περί κατάταξης οικισμών Ν. Κεφαλονιάς που έχουν πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους..» Η απόφαση αυτή ταξινομούσε τους οικισμούς σε αξιόλογους (11), ενδιαφέροντες (41) και αδιάφορους (85). Με την πρόταση του υπουργείου χαρακτηρίστηκαν όλοι οι αξιόλογοι και αρκετοί ενδιαφέροντες οικισμοί, κυρίως από το βόρειο τμήμα της Κεφαλονιάς (περιοχή Ερίσου). Το σχετικό προεδρικό διάταγμα, ύστερα από διετή καθυστέρηση υπεγράφη τελικά το 2003 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Δ/36/29-1-2003 «Χαρακτηρισμός οικισμών του νομού Κεφαλληνίας ως παραδοσιακών και καθορισμός χρήσεων, ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών»

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην πρόταση του υπουργείου περιλαμβανόταν και ο οικισμός των Μηνιών, ένας από τους τρεις της Λειβαθούς. Δυστυχώς ο δήμος Αργοστολίου και το τοπικό Συμβούλιο γνωμοδότησαν αρνητικά και το υπουργείο δεν θέλησε να τους συμπεριλάβει στον τελικό κατάλογο αν και δεν είχε υποχρέωση να υιοθετήσει την γνώμη αυτή. Επίσης πρέπει να ειπωθεί ότι ο χαρακτηρισμός ενός οικισμού ως παραδοσιακού δεν συνεπάγεται αυτόματα και χαρακτηρισμό όλων των κτιρίων του οικισμού ως διατηρητέων. Τα διατηρητέα χαρακτηρίζονται ξεχωριστά το καθένα και ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται σε παραδοσιακό ή μη οικισμό. Επίσης το βασικό στοιχείο σε ένα παραδοσιακό οικισμό δεν είναι η συντήρηση των παλιών κτισμάτων αλλά ο τρόπος δόμησης των νέων οικοδομών που θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό και αρμονική ένταξη στο ιστορικά δομημένο περιβάλλον και το τοπίο.

Οι 31 παραδοσιακοί οικισμοί του ΠΔ Αρ 3 ΦΕΚ Δ/36/29-1-2003 είναι οι εξής
Α/Α – ΟIΚIΣΜΟΣ – τεως ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
1 ΚΙΟΝΙ τεως Κοινότητας KIONIOΥ
2 ΣΤΑΥΡΟΣ ” ΣΤΑΥΡΟΥ
3 ΑΝΩΓΗ ” ΑΝΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡIΣΟΥ
4 BAPΥ ” ΒΑΡΕΟΣ
5 ΚΑΡΥΑ ” ΚΑΡΥΑΣ
6 ΚΟΘΡΕΑΣ ” ΚΟΘΡΕΑ
7 ΚΟΜΙΤΑΤΑ ” ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ
8 ΝΕΟΧΩΡΙ ” ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
9 ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΑ ” ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ
10 ΠΛΑΓΙΑ ” ΠΛΑΓΙΑΣ
11 ΤΟΥΛΙΑΤΑ ” ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ
12 ΑΓΡΙΛΙΑΣ ” ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ
13 ΜΑΓΓΑΝΟΣ ” ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ
14 ΧΑΛΙΚΕΡΗ ” ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ
15 ΤΣΕΛΕΝΤΑΤΑ ” ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ
16 ΚΑΤΣΑΡΑΤΑ ” ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ
17 ΕΥΡΕΤΗ ” ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ
18 ΠΑΛΙΟΣΤΑΡΙ ” ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ
19 ΨΙΛΙΘΡΙΑΣ ” ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ
20 ΓΕΡΜΕΝΑΤΑ ” ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ
21 ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΕΣ ” ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΩΝ
22 ΚΟΥΛΟΥΜΟΙ ” ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΚΗΣ
23 ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΑ ” ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ
24 ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΑ ” ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ
25 ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΑ ” ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ
26 ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑ ” ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑΣ
27 ΧΑΒΡΙΑΤΑ ” ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ
28 ΧΑΒΔΑΤΑ ” ΧΑΒΔΑΤΩΝ
29 ΡΙΦΙΟΝ ” ΡΙΦΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ
30 ΚΑΣΤΡΟ ” ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ
31 ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ ” ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ

Σε ότι αφορά τα διατηρητέα κτίρια στην Κεφαλονιά και Ιθάκη (αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ) ο κανόνας και η συνηθισμένη πρακτική είναι να χαρακτηρίζονται με πρωτοβουλία των ιδιωτών – ιδιοκτητών και των μηχανικών τους λόγω ορισμένων ωφελημάτων που προκύπτουν από την κήρυξή τους τόσο σε σχέση με τους όρους δόμησης όσο και με την δυνατότητα επιχορηγήσεων. Αλλά και οι φορείς του δημόσιου τομέα που εκπροσωπούν την κοινωνία, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση και οι οποίοι θα έπρεπε να ενδιαφερθούν πρωτίστως, ουδέποτε ασχολήθηκαν σοβαρά με το ζήτημα αυτό είτε για ιδιωτικά είτε για δημόσια κοινωφελή κτίρια.

Ο μόνος χαρακτηρισμός ως διατηρητέων ορισμένων δημόσιων – κοινωφελών κτιρίων (και επίσης κάποιων ιδιωτικών), έγινε με πρωτοβουλία του ΥΠΕΧΩΔΕ το έτος 2000 όταν σε πρώτη φάση προτάθηκαν για διατηρητέα 18 κτίρια, τα οποία θεσμοθετήθηκαν με απόφαση του ΓΓ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 402/Δ/31-5-01).

Στα 18 διατηρητέα της πιο πάνω απόφασης περιλαμβάνονται:

α). Στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, η οικία Κοσμετάτου, το κτίριο της Φιλαρμονικής Σχολής, το κτίριο του Ιδρύματος Π.Φωκά-Κοσμετάτου, το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Οίκος Ευγηρίας, το Δικαστικό Μέγαρο, το κτίριο της Κεφαλονίτικης Εταιρείας ‘Καλλιτεχνική Αναζήτηση’, η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη, η οικία Καρζωνάκη, η Εθνική Τράπεζα, το κτίριο της Γεωργικής Σχολής.

β) Στο ΛΗΞΟΥΡΙ, το κτίριο του Παπά-Μπασιά, η Ιακωβάτειος βιβλιοθήκη,

γ) Στα ΧΑΒΡΙΑΤΑ, η Βίλλα Τσιτσέλη.

δ) Στην ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, η οικία Γεράσιμου Μακρή, δύο κτίρια επί της παραλιακής οδού

ε) Στο ΛΙΒΑΔΙ, το κτίριο των Φυλακών.

Ειδικά στο Βαθύ Ιθάκης έχουν χαρακτηριστεί μαζικά εξήντα έξι (66) κτίρια με το ίδιο Διάταγμα (του Α. Τρίτση) που καθόριζε τους όρους δόμησης ((29-10-1982).
Σημειώνεται την Ελλάδα της μεταπολίτευσης, και με βάση τη νομοθεσία που στηρίζεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος, υπάρχουν πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) διατηρητέα κτίσματα αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ.

Σε σχέση με τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους -ΤΙΦΚ τα οποία είναι γύρω στα 600 σε όλη τη χώρα, στην Κεφαλονιά έχουν χαρακτηριστεί τα εξής: α) μια μεγάλη περιοχή που καλύπτει την ανατολική Έρισο (1982) και β) ολόκληρο το νησί της Ιθάκης (1978). Επίσης είχε χαρακτηριστεί ως ΤΙΦΚ και ο οικισμός του Φισκάρδου (ΦΕΚ907/Β/ 27-8-1975) ενώ το νεκροταφείο του Αργοστολίου έχει χαρακτηριστεί ως ‘τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους’ (1973).

Ως προς τα ιστορικά διατηρητέα μνημεία και έργα τέχνης του νόμου 1469/50 πρέπει να ειπωθεί ότι στον χαρακτηρισμό τους, εκτός από τους ιδιοκτήτες συνέβαλαν καθοριστικά οι υπηρεσίες ΥΠΠΟ (ΕΝΜ) καθώς και πολιτιστικοί φορείς του τόπου (όπως το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο κλπ). Τα ιστορικά αυτά μνημεία συνδέονται με τα αρχαία μνημεία της επόμενης παραγράφου αλλά και με τα διατηρητέα κτίρια αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς αναφέρονται στα ίδια περίπου αντικείμενα προστασίας.

Τέλος, ως προς τα ιστορικά μνημεία γενικά –κυρίως τα αρχαία – δηλαδή εκείνα που δημιουργήθηκαν μέχρι την σύσταση του νεοελληνικού κράτους το 1830 (προϊστορικά, κλασσικά, βυζαντινά κλπ) και τα οποία ανέρχονται σε 250 περίπου ενώ τα νεότερα σε 150, ήτοι συνολικά 400 περίπου μνημεία (μεμονωμένα, σύνολα, χώροι, τόποι ) από τα οποία τα μισά είναι κηρυγμένα /χαρακτηρισμένα.

Το ΙΚΙ από την αρχή της λειτουργίας του ανέθεσε την εκπόνηση μιας καινοτομικής και πρωτοποριακής έρευνας – μελέτης, σε πανελλήνιο επίπεδο για την καταγραφή και χαρτογράφηση της μνημειακής κληρονομιάς των δύο νησιών μας, η οποία δεν αξιοποιήθηκε καθόλου από τις αρμόδιες αρχές, τοπικές και κεντρικές, παρά την ενημέρωσή τους γι’ αυτήν. Χάρις σ’ αυτήν την μελέτη δημιουργήθηκε ειδικό μητρώο μνημείων του νομού με χρήση βάσης δεδομένων και μηχανογράφηση στο οποίο υπάρχει δελτίο κάθε μνημείου με διάφορα στοιχεία και γεωγραφικό προσδιορισμό.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για την αρχιτεκτονική κληρονομιά

Κήρυξη διατηρητέων κτιρίων και στοιχείων του τοπίου- Παραδείγματα:
– Ξενοδοχείο Ξενία
– Ματζαβινάτειο Νοσοκομείο
-Δενδροστοιχία από κυπαρίσσια στην γεωργική Σχολή
– Πλάτανοι Αγίου Γερασίμου
– Αλλα κτίρια σε Αργοστόλι – Ληξούρι

Κήρυξη ως διατηρητέου του κτιρίου του Ξενία το οποίο σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Χ. Σφαέλλο, διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών του ΕΟΤ την περίοδο 1950-1957 και φίλου και συνεργάτη του διάσημου Έλληνα αρχιτέκτονα Δ. Πικιώνη. Σημειώνεται ότι το Ξενία Αργοστολίου περιλαμβάνεται στην πρόταση που υπάρχει από το συλλογικό φορέα των ελλήνων αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ και Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων ) για την κήρυξη των Ξενία της χώρας ως διατηρητέων.
Αμεση προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την βέλτιστη λύση διευθέτησης και ανάδειξης του οικοδομικού τετραγώνου του Ξενία σε συνδυασμό με την πλατεία του μνημείου ριζοσπαστών και το οικόπεδο της ναυτικής σχολής (Μέτελας) που αποτελούν ενιαίο οργανικό σύνολο ανοικτών χώρων. Ως κύρια ιδέα -κατεύθυνση προς τους διαγωνιζόμενους προτείνεται η διερεύνηση δημιουργίας συνεδριακού –πνευματικού κέντρου σε συνδυασμό με το αστικό πράσινο. • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…
Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…
γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…
Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…
Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

23 Ιουλίου 2024
Τη Δευτέρα 29 Ιουλίου στο κατάστημα «V & V Cafe Snack Bar & More» διοργανώνεται μουσική …
22 Ιουλίου 2024
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/8 στις 21:00 – Δημοτικό Γήπεδο Αργοστολίου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ» Ο Κωνσταντίνος Αργυρ…
22 Ιουλίου 2024
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΝΙΑ ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024, ώρα: 9.00μμ Ένα υπέροχο παραμύθι της ΠΗΝΕΛΟ…
22 Ιουλίου 2024
25 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2024 Τον Ιταλό δημιουργό Marco Amenta, τον Marco Morricone, γιο …
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ανακαλύψτε το Μέλλον της Μετακίνησης στην Νippy eco mobility
17 Ιουλίου 2024
Eίναι το νέο σημείο αναφοράς για e-bikes, e-scooters και αξεσουάρ, την οδό Σουηδίας 125. Εκεί θα…
«Τρυπώσαμε» στις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Το θεριό του ταύρου»
11 Ιουλίου 2024
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ» Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Ιουλίου και ώρα 21:00, σ…
«Παραδοσιακό Μαγειριό» η νέα επιχείρηση στην οδό Σιτεμπόρων στο Αργοστόλι
8 Ιουλίου 2024
Το νέο παραδοσιακό μαγειρείο στην οδό Σιτεμπόρων Αργοστόλι άνοιξε και σας περιμένει! Μια νέα …
Tzannatos Jewellers Corner : Το νέο κόσμημα του Λιθοστρώτου
21 Ιουνίου 2024
Ο στόχος μας πάντα είναι να προσφέρουμε ποιοτικά, διαχρονικά αλλά και μοντέρνα σχέδια για την το…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU