27 Απριλίου 2011

Σεμινάριο εκπαίδευσης ενηλίκων στην Κεφαλονιά

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (www.adulteduc.gr) θα πραγματοποιήσει σεμινάριο ενηλίκων με θέμα:

«Σχεδιασμός και δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων με συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές».Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Αργοστόλι (Λάσση), με τη συνεργασία του Ενιαίου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. στις 15-16 Μαΐου 2011.

Περί εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων
Στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι εκπαιδευτές διαμορφώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω των οποίων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους, ζητούν από τους εκπαιδευόμενους να προσεγγίσουν ποικίλα θέματα και να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Οι δραστηριότητες, οφείλουν να είναι προσαρμοσμένες στο αντικείμενο και στους στόχους της διδασκαλίας και να σχετίζονται τόσο με την προηγούμενη όσο και με τη νέα γνώση των εκπαιδευόμενων. Επίσης, να είναι διατυπωμένες με σαφήνεια να προκαλούν το ενδιαφέρον και να έχουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας.

Ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση των δραστηριοτήτων έχει η επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών (μελέτη περίπτωσης, χάρτης εννοιών, παιχνίδι ρόλων, δίλημμα και διασαφήνιση αξιών, debate κ.ά) που θα χρησιμοποιηθούν. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές θα πρέπει να ενισχύουν την αυτενέργεια και τη συνεργατική μάθηση και να συμβάλλουν στη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του θέματος. Πολλές δραστηριότητες σε μία θεματική περιοχή, κατάλληλα διαρθρωμένες συγκροτούν ένα ή περισσότερα φύλλα εργασίας.

Στόχοι του Σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες:

α) να καταστούν ικανοί να διαμορφώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και φύλλα εργασίας χρησιμοποιώντας με επιτυχία διαφορετικές εκπαιδευτικές τεχνικές.

β) να αποκτήσουν γνώσεις και να διαμορφώσουν θετικές στάσεις για τη δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων/φύλλων εργασίας στα δικά τους διδακτικά αντικείμενα συνδυάζοντας ποικίλες συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές.

γ) να εξοικειωθούν στη χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών.

Υπεύθυνη
Βιβή Βασάλα, Ph.D.(Παιδαγωγική-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση), M.Ed. (Εκπαίδευση Ενηλίκων), καθηγήτρια-σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας.

Πιστοποιητικό
Όσοι συμμετάσχουν θα αποκτούν το σχετικό πιστοποιητικό που φέρει την εγγύηση της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Μέθοδος διδασκαλίας –Εκπαιδευτικό υλικό
Βιωματική διδασκαλία και εργασία σε μικρές ομάδες με την ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων.

Οι εκπαιδευόμενοι σε μικρές ομάδες:

α) μελετούν δραστηριότητες κατάλληλες για εκπαίδευση ενηλίκων διαφορετικής θεματολογίας
β) επιλέγουν αντικείμενο διδασκαλίας και εξασκούνται στη δημιουργία δραστηριοτήτων
γ) συνθέτουν φύλλα εργασίας
δ) παρουσιάζουν, συζητούν και αξιολογούν τις δραστηριότητες ή/και φύλλα εργασίας που δημιούργησαν.

Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν φάκελο με εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα εμπλουτίζουν σταδιακά με τις εργασίες της ομάδας τους.

Διάρκεια-Αριθμός συμμετεχόντων
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 12 ώρες. Σε αυτές προστίθενται 28 ώρες για τη μελέτη κειμένων εξ αποστάσεως και την εκπόνηση εργασίας. Συνεπώς η συνολική διάρκεια είναι 40 ώρες. Αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Σάββατο 15 Μαΐου

9-10.00: Δραστηριότητες γνωριμίας και σχηματισμός ομάδων εργασίας-Στόχοι του σεμιναρίου
10.00-11.00: Στόχοι και χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
11.00-12.00: Παραδείγματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
12.00-13.00: Οι εκπαιδευόμενοι σε μικρές ομάδες επιλέγουν αντικείμενο διδασκαλίας, θέτουν στόχους και καταγράφουν τα επιμέρους θέματα.
13.00-13.15: Διάλειμμα
13.15-15.15: Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές: καταιγισμός ιδεών-εποικοδομητικές προσεγγίσεις μάθησης, μελέτη περίπτωσης με έμφαση στην ικανότητα λήψης απόφαση, debate[1]

Κυριακή 14-4-2011

9-12.00: Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές: παιχνίδι ρόλων με έμφαση στη διασαφήνιση αξιών, δίλημμα και διασαφήνιση αξιών, χάρτης εννοιών, ιστοριογραμμή
Ανάπτυξη ικανοτήτων επιλογής και συνδυασμού εκπαιδευτικών τεχνικών.
12.00-13.00: Διαμόρφωση δραστηριοτήτων στα επιμέρους θέματα του διδακτικού αντικειμένου που επέλεξε κάθε ομάδα
13.00-13.15: Διάλειμμα
13.15-15.15: Διαμόρφωση δραστηριοτήτων στα επιμέρους θέματα του διδακτικού αντικειμένου που επέλεξε κάθε ομάδα (συνέχεια)
Συγκρότηση φύλλων εργασίας / Παρουσίαση του έργου των ομάδων.
Σύνοψη-Αξιολόγηση του σεμιναρίου

Διαδικασίες Συμμετοχής
Η συμμετοχή στοιχίζει 100 ευρώ για τα μέλη της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων και 130 ευρώ για τα μη μέλη. Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής για 12 ώρες και, για όσους εκπονήσουν εργασία (εκπαίδευση από απόσταση), θα δοθεί πιστοποιητικό για 40 ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο με email: ekek-kef@otenet.gr ή vasalap@otenet.gr (πληροφορίες: Παναγής Βουτσινάς 2671029151, Βιβή Βασάλα τηλ. 6937225472).

Προθεσμία υποβολής συμμετοχής έως Τετάρτη 4 Μαΐου.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοματεπώνυμο ………………………………………………………………………………………………..
Τηλέφωνο/φαξ……………………………………………………………………………………………………
Επάγγελμα…………………………………………………………………………………………………………
Φορέας εργασίας………………………………………………………………………………………………..
Email:……………………………………………………………………………………………………………….

[1] Κάθε εκπαιδευτική τεχνική διδάσκεται μέσω της ίδιας της τεχνικής (π.χ. το debate διδάσκεται με debate κ.λπ). Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να διαμορφώσουν δραστηριότητες κατάλληλες για το αντικείμενο της διδασκαλίας τους χρησιμοποιώντας στην αρχή χωριστά κάθε τεχνική που μαθαίνουν και αργότερα καλούνται να τροποποιήσουν όπου χρειάζεται τις δραστηριότητές τους επιλέγοντας συνδυασμό εκπαιδευτικών τεχνικών.

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Απονομή Επαίνων 10 μαθητών απο τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλλήνιας & Ιθάκης στο διαγωνισμό «Παύλος Μυλωνάς» Δευτέρα 29 Μαΐου
29 Μαΐου 2023

Απονομή Επαίνων 10 μαθητών απο τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλλήνιας & Ιθάκης στο διαγωνισμό «Παύλος Μυλωνάς» Δευτέρα 29 Μαΐου

Τη Δευτέρα 29 Μαΐου πραγματοποιήθηκε Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας απονομή επαίνων από τον&nb…
Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κεφαλονιάς «Κεφαλλήνες»: Στιγμιότυπα από την πρόβα generale
27 Μαΐου 2023

Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κεφαλονιάς «Κεφαλλήνες»: Στιγμιότυπα από την πρόβα generale

«Τρυπώσαμε» εχθές το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» απαθανατίζοντας όμορφες σ…
«Πατρίδες… ανατολικότερα του σήμερα» – To Σάββατο 27/05 από τους «Κεφαλλήνες»
27 Μαΐου 2023

«Πατρίδες… ανατολικότερα του σήμερα» – To Σάββατο 27/05 από τους «Κεφαλλήνες»

Ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κεφαλονιάς “Κεφαλλήνες” σας προσκαλεί το Σάββατο 27 Μαϊου στο Δη…
Ιόνιο Κέντρο Τεχνών & Πολιτισμού:   «Συνύπαρξη Ποίησης , Εικαστικών και Χορού» [22-24.05.2023]
26 Μαΐου 2023

Ιόνιο Κέντρο Τεχνών & Πολιτισμού:   «Συνύπαρξη Ποίησης , Εικαστικών και Χορού» [22-24.05.2023]

Δευτέρα 22 Μάϊου και Τετάρτη 24 Μάϊου το Ιόνιο Κέντρο Τεχνών & Πολιτισμού σε συνεργασία με …
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Στο κατάστημα «DMK Professional» θα βρείτε εξαιρετικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών
15 Μαΐου 2023

Στο κατάστημα «DMK Professional» θα βρείτε εξαιρετικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών

Επισκεφθήκαμε σήμερα το κατάστημα «DMK Professional» στο Αργοστόλι και πήραμε πληροφορίες για τη…
Βρείτε φρέσκα κρέατα στο κρεοπωλείο της Ευφροσύνης Σταθάτου
12 Μαΐου 2023

Βρείτε φρέσκα κρέατα στο κρεοπωλείο της Ευφροσύνης Σταθάτου

Το κρεοπωλείο της Ευφροσύνης Σταθάτου είναι μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα στα Κηπούρια Κεφαλονι…
Δοκίμασε κι εσύ τις νέες απολαύσεις του «Pizza House» στο Αργοστόλι
6 Μαΐου 2023

Δοκίμασε κι εσύ τις νέες απολαύσεις του «Pizza House» στο Αργοστόλι

Το κατάστημα «Pizza House» έχει μεγάλη ποικιλία στα προϊόντα και στα είδη γεύσεων που παράγ…
Εγκαίνια του νέου καταστήματος «Ε.Σ. Beauty Bar» στο Αργοστόλι [30.04.2023]
30 Απριλίου 2023

Εγκαίνια του νέου καταστήματος «Ε.Σ. Beauty Bar» στο Αργοστόλι [30.04.2023]

Ένα νέο κατάστημα ομορφιάς βρίσκεται από σήμερα κοντά σας. Πρόκειται για το «Beauty Bar» της Ελέ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design