7 Ιουλίου 2005

Συμπεράσματα διημερίδας "αλιεία & υδατοκαλλιέργιες στην Κεφαλονια"

Ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών και ιδιαιτέρα των θαλασσοκαλλιεργειών είναι ο πλέον δυναμικός κλάδος και έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και την διατήρηση του ντόπιου πληθυσμού σε νησιωτικές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας μας. Η ανάπτυξη των θαλασσοκαλλιεργειών μπορεί και πρέπει να γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον καθώς τυχόν επιβάρυνση σε αυτό έχει αρνητικές συνέπειες πρώτα στα εκτρεφόμενα ψάρια μιας μονάδας. Η δημιουργία φορέων διαχείρισης και η οριοθέτηση περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατ/γειών (Π.Ο.Α.Υ.) θα πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα για τον κλάδο και ιδιαιτέρα για το νομό Κεφαλονιάς, όπου υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα θαλασσοκαλλιεργειών (ο νομός κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στην Ελλάδα σε αριθμό μονάδων). Οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Κεφαλονιά είναι η πρώτη παραγωγική δραστηριότητα συγκριτικά με άλλες παραδοσιακές όπως είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Είναι απαραίτητη η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες και συγκεκριμένα, ο μη διαχωρισμός εκτρεφόμενων ειδών, η συντόμευση των υπό εξέλιξη προγραμμάτων Π.Ο.Α.Υ και η σύνδεση της τουριστικής ανάπτυξης με την ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών.
Η ποιότητα των εκτρεφόμενων ιχθύων είναι άριστη και δεν υστερεί από την αντίστοιχη των αλιευόμενων ιχθύων. Η παραγωγή τσιπούρας-λαυρακιού γίνεται με απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες και το σιτηρέσιο πλησιάζει πάρα πολύ αυτό της φυσικής διατροφής τους. Οι ελεγχόμενες δε συνθήκες διακίνησης και εμπορίας, από σύγχρονα συσκευαστήρια όπου τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής που επιβάλλει η κοινοτική και εθνική νομοθεσία, εγγυώνται την ποιότητα των προϊόντων. Η κατανάλωση ιχθύων στη χώρα μας θα πρέπει να αυξηθεί. Είναι γνωστό ότι τα ψάρια περιέχουν πρωτεΐνες αρίστης ποιότητας και λιπαρά ω3 που συνιστώνται για την αποφυγή καρδιοπαθειών και άλλων παθήσεων. Το καταναλωτικό κοινό θα πρέπει να στραφεί στη μεσογειακή διατροφή όπου τα αλιεύματα θα κατέχουν την πρώτη θέση για την εξασφάλιση πρωτεϊνών.
Η αλιεία της περιοχής των Ιονίων Νήσων, πρέπει και μπορεί να στηριχθεί στα πλαίσια της πολυαπασχόλησης των ψαράδων, δηλαδή τόσο με την άσκηση της επαγγελματικής αλιείας όσο και την ανάπτυξη από αυτούς ήπιων τουριστικών δραστηριοτήτων, του αλιευτικού τουρισμού. Ο αλιευτικός τουρισμός είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας για την συμπλήρωση του εισοδήματος των αλιέων. Η ορθολογική αξιοποίηση των ιχθυοαποθεμάτων μπορεί να γίνει μέσα από σχέδια διαχείρισης Κόλπων και περιοχών με συμμετοχή των επαγγελματιών ψαράδων, των ιχθυεμπόρων και όλων των εμπλεκομένων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Η αξιοποίηση του ΕΠΑΛ 2000-2006 μπορεί να δώσει την χρηματοδότηση στις αναγκαίες διαχειριστικές μελέτες. Θα πρέπει να γίνει οριοθέτηση αλιευτικών πεδίων και δημιουργία προστατευόμενων περιοχών για ανάκαμψη αλιευτικών αποθεμάτων. Οι επιδοτήσεις της αλιείας στο 4ο Κ.Π.Σ να δοθούν με νέα δεδομένα. Σχέδια εκσυγχρονισμού των αλιευτικών σκαφών και χρηματοδότηση νέων ψαράδων για την είσοδο τους στην επαγγελματική αλιεία πρέπει να είναι προτεραιότητες στον νέο σχεδιασμό αλιείας για την περίοδο 2007-2013.
Η αλιεία στο νομό σε γενικές γραμμές έχει τον ίδιο χαρακτήρα με τους γειτονικούς νομούς Ζακύνθου και Λευκάδας. Η πλειοψηφία της δραστηριότητας αφορά στη μικρή παράκτια αλιεία και σε μεγάλο ποσοστό αποτελεί συμπληρωματική απασχόληση ατόμων που έχουν αγροτικές και τουριστικές δραστηριότητες. Το γεγονός ότι η δραστηριότητα και οι αποδόσεις είναι μικρότερες από τις καταγεγραμμένες στη Λευκάδα και ενδεχομένως στη Ζάκυνθο αφήνει μικρό ενδεχόμενο βελτίωσης της απόδοσης. Με δεδομένη την γενικευμένη περιοριστική συγκυρία η επένδυση για αύξηση της απόδοσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ενδεδειγμένη. Η βελτίωση των συνθηκών και των εισοδημάτων των αλιέων μπορεί και πρέπει να περάσει μέσα από αναδιάρθρωση του τομέα και την ανάπτυξη νέων μεθόδων προώθησης του προϊόντος αλλά και την ανάπτυξη συμπληρωματικής δραστηριότητας από τους επαγγελματίες.
Αποτελεί αναγκαιότητα η ίδρυση Ινστιτούτου/Ερευνητικού Κέντρου για την διενέργεια θαλασσίων ερευνών στο Ιόνιο, συνεχή παρακολούθηση των αποθεμάτων καθώς και του θαλασσίου περιβάλλοντος, αφού στην προστασία του τα Ιόνια νησιά στηρίζουν δυο σημαντικούς τομείς ανάπτυξης του, τον τουρισμό και τις υδατοκαλλιέργειες. Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η θαλάσσια περιοχή των Ιονίων νήσων τόσο για την αλιεία όσο και για τις υδατοκαλλιέργειες είναι μεγάλο. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να αποτελέσει την βάση προβληματισμού και διεκδίκησης για την ίδρυση ινστιτούτου θαλάσσιας έρευνας σε ένα από τα νησιά του Ιονίου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη τρία ερευνητικά κέντρα (ΕΛΚΕΘΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΝΑΛΕ, ΕΛΚΕΘΕ ΚΡΗΤΗΣ) λειτουργούν με επιτυχία στο Αιγαίο Πέλαγος. Πέρα από την εθνική διάσταση της πρότασης τα αποτελέσματα της έρευνας που θα διεξάγει στην ευρύτερη περιοχή το Ινστιτούτο θα οδηγήσουν σε πολλαπλά οφέλη για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες στο Ιόνιο πέλαγος.
Η αξιοποίηση των λιμνοθαλασσών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μπορεί να δώσει σημαντική αύξηση των αλιευμάτων εκτατικής εκτροφής και ανάδειξη ευαίσθητων οικοσυστημάτων.
Στο θαλάσσιο περιβάλλον θα πρέπει να γίνουν χαρτογράφηση & προστασία των λιβαδιών Posidonia oceanica και θεσμοθέτηση χρήσεων των υφιστάμενων προστατευόμενων περιοχών.
Συμπερασματικά ο τομέας της Αλιείας συμπεριλαμβανομένων των υδατοκαλλιεργειών μπορεί και πρέπει μαζί με την ολοκληρωμένη/οργανική γεωργία /κτηνοτροφία και τον τουρισμό να αποτελεί βασική συνιστώσα για την αειφόρο ανάπτυξη του νομού Κεφ/νιάς. Η ανάπτυξη νέων υποδομών και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων (αλιευτικοί σταθμοί και καταφύγια) είναι προϋπόθεση για την ασφαλή και αποτελεσματική άσκηση της αλιείας και την ποιότητα των αλιευμάτων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Έκθεση με τίτλο «Η ηχώ του παρελθόντος» του Αλέξη Αυλάμη στο Κοργιαλένειο Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο [01.07.2022]
1 Ιουλίου 2022

Έκθεση με τίτλο «Η ηχώ του παρελθόντος» του Αλέξη Αυλάμη στο Κοργιαλένειο Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο [01.07.2022]

Ο Αλέξης Αυλάμης παρουσιάζει την έκθεση του με τίτλο «Η ηχώ του παρελθόντος» στο Κοργιαλένειο Ισ…
Στο Ζάππειο Μέγαρο πραγματοποιήθηκε συναυλία αφιέρωμα στον μουσικοσυνθέτη Παναγιώτη Καρούσο
1 Ιουλίου 2022

Στο Ζάππειο Μέγαρο πραγματοποιήθηκε συναυλία αφιέρωμα στον μουσικοσυνθέτη Παναγιώτη Καρούσο

Στις 29 Ιουνίου 2022 στο Ζάππειο Μέγαρο ο κ. Ιωάννης Μαρωνίτης, Πρόεδρος του Ομίλου για τηνUNESC…
Συνέντευξη τύπου «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Άμμου» [01.07.2022]
1 Ιουλίου 2022

Συνέντευξη τύπου «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Άμμου» [01.07.2022]

Σήμερα 01.07.2022 πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου με θέμα «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισ…
Δείτε ζωντανά το ανσάμπλ κορασίδων του ΑΓΣ Επτανήσων
1 Ιουλίου 2022

Δείτε ζωντανά το ανσάμπλ κορασίδων του ΑΓΣ Επτανήσων

Σήμερα στις 5 αγωνίζεται το ανσάμπλ κορασίδων του συλλόγου μας! Δείτε ζωντανά την προσπάθεια …

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Καλοκαιρινές επιλογές από το κατάστημα «DMK Professional»
30 Ιουνίου 2022

Καλοκαιρινές επιλογές από το κατάστημα «DMK Professional»

Στο κατάστημα DMK Professional θα βρείτε νέες προτάσεις για καλοκαιρινά body mist και κρέμες σώμ…
To Kefalonia Gym Festival ANNA POLLATOU επιστρέφει δυναμικά μετά από 2 χρόνια απουσίας
21 Ιουνίου 2022

To Kefalonia Gym Festival ANNA POLLATOU επιστρέφει δυναμικά μετά από 2 χρόνια απουσίας

Φωτογραφίες: Δώρα Πανουσοπούλου Το τετραήμερο Πέμπτη 23 – Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 η μεγαλύτερ…
Το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του
20 Ιουνίου 2022

Το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του

Η ζωή είναι πιο νόστιμη στη θάλασσα, γι’ αυτό το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι, διευρύνει το ωρά…
Στο Artostoli φρέσκο παγωτό μηχανής «CARPIGIANI» που όλοι αγαπήσαμε
10 Ιουνίου 2022

Στο Artostoli φρέσκο παγωτό μηχανής «CARPIGIANI» που όλοι αγαπήσαμε

Φρέσκο παγωτό μηχανής CARPIGIANI προφέρει πλέον το Artostoli! Αξία ανεκτίμητη όπως αναφέρουν …
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design