16 Δεκεμβρίου 2009

Τα Νέα της Ερίσσου – Δεκέμβριος Ι

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας, κυρίως λόγω των μεγάλων οικονομικών του χρεών, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε προηγούμενα Δελτία.
Μία από τις λύσεις για να ανακουφισθεί από το οικονομικό του πρόβλημα, είναι η σωστή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
Η προηγούμενη Δ.Α, αξιοποιώντας το πρόγραμμα ΣΔΙΤ και επιδοτούμενη από το τότε ΥΠΕΣ, ανέθεσε στην εταιρεία ΅Μπαλτάς κτλ με την από 4/9/06 σύμβαση, την μελέτη για την αξιοποίησή της. Από τότε τίποτε το ουσιαστικό δεν έχει προκύψει. Η εταιρεία παρουσιάζει που και που κάποιες προτάσεις που μερικώς δεν γίνονται αποδεκτές, ζητά παρατάσεις προθεσμιών επικαλούμενη διαδικαστικά προβλήματα και η παρούσα Δ.Α, φθάνει στο τέλος της θητείας της χωρίς να έχει να παρουσιάσει κάτι συγκεκριμένο.

Στο Δ.Σ της 23/11, τα θέματα του οποίου σας είχαμε παρουσιάσει στο πρ. Δελτίο, το υπ. αρ 9 θέμα αφορούσε την αξιοποίηση αυτή. Η συζήτηση μόνο αυτού του θέματος κράτησε περίπου δύο ώρες, καθώς 50 περίπου κάτοικοι και επαγγελματίες του Φισκάρδου, είχαν καταθέσει ΨΗΦΙΣΜΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, διαφωνώντας με την αξιοποίηση ενός ακινήτου στο Φισκάρδο. Το κείμενο έχει ως εξής:

Οι κάτοικοι του Φισκάρδου συγκεντρωθήκαμε την 13/11/09 και αφού ενημερωθήκαμε ως προς την αγωγή, που φέρεται ασκηθείσα από το Δήμο μας εναντίον του Α. Χαρίτου με σκοπό την έξωση της επιχείρησής του από το τουριστικό περίπτερο του Φισκάρδου, συναποφασίσαμε την υπογραφή του παρόντος ψηφίσματος με το οποίο, σύσσωμοι συντασσόμαστε στο πλευρό του και δηλώνουμε ομόφωνα:

1) την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτησή μας ως προς την ως άνω αγωγή εξώσεως, την οποία θεωρούμε απαράδεκτη ενέργεια εκ μέρους του Δήμου μας,

2) την αναγνώριση εκ μέρους όλων μας της σημαντικότατης συμβολής του Α. Χαρίτου στη ανακαίνιση και λειτουργία του ως άνω περιπτέρου και γενικότερα στην τουριστική ανάπτυξη και προαγωγή των συμφερόντων του Φισκάρδου και

3) την αμέριστη συμπαράστασή μας στη προσωπική του περιπέτεια, υπερασπίζοντας με κάθε τρόπο το δικαίωμά του να την αντιμετωπίζει και στο μέλλον με την ίδια περισσή αξιοπρέπεια.

Τι συμβαίνει: το τουρ. περίπτερο είναι ένα από τα ακίνητα που η πρ. Δ.Α έδωσε στην εταιρεία να μελετήσει την αξιοποίησή τους. Η εταιρεία όμως για να προχωρήσει στην Β΄φάση, θέλει τα ακίνητα ΅καθαράΆ δηλ χωρίς δεσμεύσεις. Η μίσθωση του Χαρίτου έληξε στις 30/6/09 και στις 8/7/09 η Δήμαρχος μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου Μ.Μοσχονά, έκανε αγωγή έξωσης στο Χαρίτο ζητώντας την παράδοση του μισθίου.
Η συζήτηση της αγωγής ορίσθηκε για τις 17/12/09 στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας.

Στο όλο θέμα που προέκυψε γεννώνται πολλά ερωτηματικά, για τον χειρισμό του θέματος από την Δ.Α.

Η αγωγή έγινε μετά την λήξη της μίσθωσης. Δεν γνωρίζω αν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προθεσμίες. Σε παρόμοια περίπτωση στην Ασσο δεν τηρήθηκαν και η μίσθωση παρατάθηκε αυτοδίκαια.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, προτάθηκε να αφαιρεθεί από τα προς αξιοποίηση μέσω ΣΔΙΤ ακίνητα, το τουρ. περίπτερο και να μισθωθεί εκ νέου στον Χαρίτο με τις διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων. Η Δήμαρχος και ο εισηγητής υποστήριζαν ότι δεν ισχύουν οι εμπορικές μισθώσεις και το ακίνητο πρέπει να βγει σε πλειστηριασμό……

Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κώστας Θεοχαράτος
ζητά διευκρινήσεις για τις διαδικασίες που τηρήθηκαν σχετικά με τα τσιμεντοέργα Φισκάρδου

για το μπάχαλο που έχει δημιουργήσει η Δ.Α στο θέμα αυτό, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε προηγούμενα Δελτία μας αλλά και κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Ο συνάδελφος Κ. Θεοχαράτος έκανε κάτι πολύ πρακτικότερο. Ζητά με έγγραφό του από τη Δήμαρχο, με κοινοποίηση στον πρόεδρο του Δ.Σ, γραπτές απαντήσεις με αίτηση που κατέθεσε στο Δήμο ( αρ. πρωτ 3775/8-12-09)
Θέμα: ΅Χ ο ρ ή γ η σ η Α ν τ ι γ ρ ά φ ω νΆ

Έχοντας υπόψη,

-Τις αποφάσεις 65 και 66/2008 της Δημαρχιακής Επιτροπής (Προϊσταμένη Αρχή)
-Το από 16 Ιουλίου 2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης μελέτης στην κα Α.Αντύπα (Αριθμ. Πρωτ. 2508/16-7-2008)
-Την από 15/10/2008 Σύμβαση Ανάθεσης Μελέτης στον κ. Ν.Γούναρη (Αριθμ. Πρωτ. 3580/15-10-2008).
Όλα σχετικά με την «Κατασκευή Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Φισκάρδου».

Παρακαλώ να μου δοθούν αντίγραφα
-Του Υπηρεσιακού Σημειώματος που όριζε τον επιβλέποντα για τις μελέτες και την εφαρμογή των 2 Συμβάσεων.
-Του Πρωτοκόλλου περαίωσης και του Πρωτοκόλλου παραλαβής της 1ης μελέτης (Μελετητής η κα Αντύπα)

-Του Πρωτοκόλλου περαίωσης και του Πρωτοκόλλου παραλαβής της 2ης μελέτης ή αντίγραφο της βεβαίωσης που χορηγήθηκε στον ανάδοχο (άρθρο 9 της Σύμβασης) (Μελετητής ο κ. Γούναρης)
-Των εντολών επίβλεψης προς τους μελετητές (εφόσον υπάρχουν)
-Των Διαβιβαστικών 1ης και 2ης μελέτης προς την Τ.Υ.Δ.Κ.
-Των Διαβιβαστικών των μελετών προς άλλες Υπηρεσίες και Υπουργεία που έχουν αποσταλεί.

Κρίνοντας ότι αντίγραφα των μελετών δεν είναι εύκολο να δοθούν (κυρίως λόγω του όγκου) παρακαλώ να μου υποδείξετε τον Υπηρεσιακό Παράγοντα, που μετά από εντολή σας, θα με ενημερώσει για το περιεχόμενο των μελετών.

Σχόλιο: Ας ελπίσουμε πως αυτή τη φορά η Δήμαρχος θα θελήσει να απαντήσει με ειλικρίνεια για το κομφούζιοπου έχει δημιουργήσει.
Τουριστικό περίπτερο Φισκάρδου (συνέχεια από 1η σελίδα)
Ο Α. Χαρίτος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα, γνωστό σε όλους.

Η Δήμαρχος για να αποφύγει την πίεση των κατοίκων, πρόβαλε το επιχείρημα ότι ο Χαρίτος θα είναι περισσότερο ΅καλυμμένοςΆ αν το τουρ. περίπτερο παραμείνει προς αξιοποίηση μέσω ΣΔΙΤ και κατάφερε να πείσει το Δ.Σ, το οποίο αποφάσισε να μην εξαιρεθεί το τουρ. περίπτερο. Η Δ.Α όμως υποσχέθηκε πως πριν την εκδίκαση της αγωγής έξωσης ( 17/12), θα συγκληθεί Δ.Σ στο οποίο θα συζητηθεί ειδικά η διαμαρτυρία των κατοίκων και εν τω μεταξύ η τεχνική υπηρεσία θα έχει αποσαφηνίσει αν στην περίπτωση του τουρ.
περιπτέρου ισχύουν οι διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων όπως επιμένουν οι κάτοικοι. Δυστυχώς όμως η Δ.Α πάλι έλαμψε με την ΅συνέπειάΆ της και ακόμη το περιμένουμε!!

Συνεχώς μετατίθεται από Δευτέρα σε Παρασκευή και πάει λέγοντας. Μάλλον μας το φυλάνε για της Αποκοπής, για να είναι ΅γούρικηΆ η νέα χρονιά στην Δημοτική μας Αρχή!!

Εν τω μεταξύ η Δήμαρχος δεν μας έχει ξεκαθαρίσει τι θα γίνει αν φύγει ο Χαρίτος. Να το πάρει άλλος δεν μπορεί πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του έργου ΣΔΙΤ, η Β΄φάση του οποίου άρχισε μόλις τέλη του Νοέμβρη. Αν κρατήσει όσο και η Α΄ φάση ( περίπου 4 χρόνια), όλα αυτά τα χρόνια θα καταρρέει ανεκμετάλλευτο; Θα έχουμε δηλ. τα ίδια με το τουρ. περίπτερο της Ασσου;

Τιμητική εκδήλωση για τον Β. Σακκάτο:

Η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών στις 14/12, πραγματοποίησε εκδήλωση για τα 50 χρόνια λογοτεχνικής και 60 δημοσιογραφικής προσφοράς του Νιοχωρίτη Βαγγέλη Σακκάτου. Στην οργάνωση της εκδήλωσης συμμετείχαν και οι σύλλογοι,

α) Νιοχωριτών ΅τα ΓαγιάναΆ και

β) Φαρακλάδων ΅η ΕύγεροςΆ. Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος κόσμου και για το τιμώμενο μίλησαν μεταξύ άλλων οι:
Σεραφείμ Φυντανίδης, δημοσιογράφος, πρ. Διευθυντής της ΅ΕλευθεροτυπίαςΆ

Ευάγγελος Μαχαίρας, πρ. πρόεδρος του Δικηγορικού συλλόγου Αθηνών.

Δημοσθένης Τσαγκαράτος, ιατρός πρόεδρος του συλλόγου ΅ΓαγιάναΆ
Την εκδήλωση έκλεισε η μικτή Χορωδία της ΅ΕυγέρουΆ.

Το Νιοχώρι, το απομακρυσμένο από τα άλλα, αλλά ίσως το πιο όμορφο χωριό της Πάνω Ερίσου, έχει την ευτυχία να γεννά σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους, αλλά και να τους προβάλει και να τους τιμά. Προς το παρόν κοντεύουν την δεκάδα και ευχόμαστε σύντομα να αυξηθούν κατά πολύ.

Από τους πλέον αξιόλογους ο Β. Σακκάτος, με σημαντικούς αγώνες στην ζωή και στον πολιτισμό. Τα βιβλία του απλά και περιεκτικά, περιγράφουν κοινωνικά προβλήματα όπως τα γνώρισε κατά καιρούς. Σε μερικά από αυτά βρίσκουμε περιγραφές από την κοινωνική ζωή της πάνω Ερίσου, πράγμα που τους προσδίδει, εκτός από τη λογοτεχνική, και τοπική λαογραφική αξία.

Οι Ρισιάνοι, πρέπει να καταλάβουμε, ότι εκτός από τον Καββαδία και τον Μολφέτα, υπάρχουν και άλλοι αξιόλογοι Ρισιάνοι, που δημιούργησαν και δημιουργούν στον τομέα του πολιτισμού. Χρέος μας να τους γνωρίσουμε και να τους αγαπήσουμε.

Πηγή: Τα Νέα της Ερίσου

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στην τελική ευθεία για το 33d Kefalonia Gym Festival «Αnna Pollatou»
2 Ιουνίου 2023

Στην τελική ευθεία για το 33d Kefalonia Gym Festival «Αnna Pollatou»

Oι ετοιμασίες για το 33d Kefalonia Gym Festival «ANNA POLLATOU» βρίσκονται στην τελική ευθεία. Π…
Περιήγηση στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023
1 Ιουνίου 2023

Περιήγηση στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

Ο Πολιτιστικός, Ιστορικός, Λαογραφικός σύλλογος «Το Ριφόρτσο» Κεφαλληνίας και Ιθάκης σε συνεργασ…
Πρόγραμμα Σεβάσμιου Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου, δια τον μήνα Ιούνιο 2023
31 Μαΐου 2023

Πρόγραμμα Σεβάσμιου Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου, δια τον μήνα Ιούνιο 2023

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται ημερομηνίες και ώρες του Μητροπολίτη κ. Δημητρίου Κεφαλλην…
Εκδήλωση: “Η Κεφαλονιά ένα Hub για το κρασί” 17 Ιουνίου
31 Μαΐου 2023

Εκδήλωση: “Η Κεφαλονιά ένα Hub για το κρασί” 17 Ιουνίου

Η Κεφαλονιά ένα Hub για το κρασί 2023 – Νέες Τεχνολογίες στο Αμπέλι. Για δεύτερη χρονιά θ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Στο κατάστημα «DMK Professional» θα βρείτε εξαιρετικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών
15 Μαΐου 2023

Στο κατάστημα «DMK Professional» θα βρείτε εξαιρετικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών

Επισκεφθήκαμε σήμερα το κατάστημα «DMK Professional» στο Αργοστόλι και πήραμε πληροφορίες για τη…
Βρείτε φρέσκα κρέατα στο κρεοπωλείο της Ευφροσύνης Σταθάτου
12 Μαΐου 2023

Βρείτε φρέσκα κρέατα στο κρεοπωλείο της Ευφροσύνης Σταθάτου

Το κρεοπωλείο της Ευφροσύνης Σταθάτου είναι μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα στα Κηπούρια Κεφαλονι…
Δοκίμασε κι εσύ τις νέες απολαύσεις του «Pizza House» στο Αργοστόλι
6 Μαΐου 2023

Δοκίμασε κι εσύ τις νέες απολαύσεις του «Pizza House» στο Αργοστόλι

Το κατάστημα «Pizza House» έχει μεγάλη ποικιλία στα προϊόντα και στα είδη γεύσεων που παράγ…
Εγκαίνια του νέου καταστήματος «Ε.Σ. Beauty Bar» στο Αργοστόλι [30.04.2023]
30 Απριλίου 2023

Εγκαίνια του νέου καταστήματος «Ε.Σ. Beauty Bar» στο Αργοστόλι [30.04.2023]

Ένα νέο κατάστημα ομορφιάς βρίσκεται από σήμερα κοντά σας. Πρόκειται για το «Beauty Bar» της Ελέ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design