2 Μαρτίου 2010

Τα Νέα της Ερίσσου – Φεβρουάριος ΙΙ

Συνεχίζουμε τον σχολιασμό των θεμάτων της 1ης συνεδρίασης του Δ.Σ που είχαμε ξεκινήσει στο προηγούμενο Δελτίο. Ως προς τα δύο πρώτα θέματα που έχουμε σχολιάσει, πολύ ορθά μου παρατήρησε αναγνώστρια, πως το δάνειο από την ΑΛΦΑ τράπεζα, ο δήμος το πήρε για την αποπεράτωση του δικτύου αποχέτευσης του Φισκάρδου. Για την επισκευή του Τουριστικού περιπτέρου Ασσου, ο Δήμος είχε πάρει δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 66.000 ¤ με την αρ.206/4-12-99 απόφαση του Δ.Σ. Βέβαια καθώς ήδη ο Δήμος είχε πάρει από το Νομαρχιακό ταμείο 40.000 ¤ για το δίκτυο αποχέτευσης, οικονομοτεχνική μελέτη δεν υπήρχε, για να έχουμε στοιχεία κόστους, χρήματα ξοδεύτηκαν στο περίπτερο Ασσου, χωρίς να τελειώσει, κανείς δεν μπορεί να ξέρει που πήγε η κάθε χρηματοδότηση.

Η τράπεζα είχε νοικιάσει το κτήριο μέχρι τις 14/6/12. Το Δ.Σ αποφάσισε να δεχθεί την λύση της μίσθωσης και να απαιτήσει τα μισθώματα μέχρι 31/3. Αποφάσισε επίσης την μίσθωση του κτηρίου με πλειοδοτικό διαγωνισμό. Αντίρρηση πρόβαλε η Δ..Σ Χ. Νικολετάτου και ο πρόεδρος του Τ.Σ Φισκάρδου Δ. Παλικισιάνος, θεωρώντας ότι επειδή το κτήριο είναι δωρεά προς την πρ. κοινότητα Φισκάρδου, αρμόδιο είναι το Τ.Σ.

3) στην επιτροπή οι Πολ. Δενδρινός και Χρ. Βρυώνης. Αναπλ. Κ. Κατσαμπίρης

4) στην επιτροπή ο Χρ. Βρυώνης με αναπλ. τον Πολ. Δενδρινό
5.7) Δεν έγινε αύξηση στα τέλη κοινοχρήστων και αποχέτευσης

6) δεν έγινε αύξηση στα τέλη ύδρευσης, ορίστηκε όμως τιμή 20 ¤/κυβ. για κατανάλωση μεγαλύτερη των 60κυβ/δίμηνο, και σε περίπτωση επανάληψης, διακοπή.

8) Στα Τ.Δ. του Δήμου όπου υπάρχει δίκτυο ύδρευσης, οι δαπάνες σύνδεσης των νέων παροχών με το κεντρικό δίκτυο, θα επιβαρύνουν εξΆ ολοκλήρου το Δήμο, εφόσον η σύνδεση ευρίσκεται εντός των ορίων του Οικισμού.

ΕφΆ όσον η σύνδεση ευρίσκεται εκτός των ορίων του Οικισμού, η δαπάνη θα κατανέμεται

α) Για 1-100 μ. απόσταση από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης ,το 50% της απαιτούμενης δαπάνης θα επιβαρύνει τον κάτοχο της παροχής ύδρευσης.

β) Από εκατό (100) μ. και πλέον απόσταση από το κεντρικό δίκτυο, η δαπάνη θα επιβαρύνει εξΆ ολοκλήρου τον κάτοχο της παροχής ύδρευσης .

γ) Το ύψος των ανωτέρω δαπανών θα προσδιορίζεται από την Υπ. Ύδρευσης του Δήμου

9)ορίστηκαν διάφορες επιτροπές προμήθειας από από υπαλλήλους του Δήμου

10) Επιτροπή από την Δήμαρχο, τον Δ.Σ Αν. Ματσούκη και την υπάλλ. Μ. Γερμενή

11) Επιτροπή από τους Δ.Σ Γ. Ποδαρά , Αν. Ματσούκη και την φορολογούμενη δημότισσα Μαριάνθη Αντύπα. Γραμματέας η υπάλληλος Αικ. Ελευθεράτου

12) επιτροπή από τους υπαλλήλους Ε. Φερεντίνου και Γ. Χαϊδεμένο

13,14) εκπρόσωπος ο Πολ. Δενδρινός και στις δύο

15) οι Γ. Φιλιππάτος, πρόεδρος, Σπ. Κουταλάς, γραμματέας, Ηλ. Τσιμάς, μέλος

16) επιτροπή από Κ. Κουταλά, πρόεδρο, Κ Κατσαμπίρη, Γ. Ποδαρά, μέλη

17)ανανεώθηκε η σύμβαση, με εκπρόσωπο τον Πολ. Δενδρινό

18)εγκρίθηκαν τα έξοδα μετακίνησης της Δημάρχου και του α/δημάρχου Πολ. Δενδρινού, κατά παράβαση του Δημοτικού Κώδικα

19)εγκρίθηκε ο απολογισμός, με έσοδα 16.718¤, έξοδα 10.480¤ και περίσσευμα του 2009 5520 E

Δεν καταλαβαίνουμε γιατί κάθε χρόνο το Γυμνάσιο παρουσιάζει περίσσευμα στο ταμείο του. Δεν έχει άλλες ανάγκες;
20) αυξήθηκε το τέλος πολιτικών γάμων από 200 ¤, σε 250¤ με επισημότητα και 100¤ χωρίς επισημότητα. Αλλαλούμ η διατύπωση του πρακτικού.

21) εγκρίθηκε η συνδρομή στους :
1.ΣΑΜΟΛΗ ΣΟΦΙΑ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ).
2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ).
Διακόπηκε στον: ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

22) Εγκρίθηκε η διαγραφή χρεών από αποχέτευση της Β. Τσελέντη μέχρι 6/2009. βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου δεν υπήρχε. Αλλη μια τσαπατσουλιά.

23) αποφασίστηκε η αναβολή λήψης απόφασης για περισσότερα στοιχεία. Κατά τη συζήτηση: (αντιγραφή)

O Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάτου Κων/να, η οποία εισηγούμενη το 23ο θέμα την ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι, έχει κατατεθεί στο Δήμο μας αίτηση της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ O.E.» με την οποία ζητά την διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο οφειλής λυμάτων». Επίσης διευκρίνισε ότι, τα λύματα που μεταφέρθηκαν στον Βιολογικό καθαρισμό Αργοστολίου από την “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ Ν.-ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ“ το έτος το 2007 ήταν 8.145 κm3 λύματα., η μέτρηση του Δήμου το 2007, ήταν 9.302,00 κm3, το 2008 μεταφέρθηκαν 9.311,00 κm3 λύματα, η μέτρηση του Δήμου το 2008 ήταν 9.254 κm3 και το 2009 μεταφέρθηκαν 9.240,00 κm3 λύματα και η μέτρηση του Δήμου ήταν το 2009 ήταν 11.485,00 κm3 νερού.

Η διαφορά που προκύπτει , των 2.245,00 κm3,αιτείται με διαγραφή η Επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ Ο.Ε.»,δηλαδή 2.245χ13=29185 ευρώ.
Ο μέσος όρος που προκύπτει με τα δεδομένα της υπηρεσίας είναι 704 κυβικά.

Πρότεινε την εξόφληση των 704 κυβικών χ 13 ευρώ= 9.152 ευρώ.
Η βεβαίωση του υδραυλικού του Δήμου μας κ. Σπυρ. Καταλά έχει ως εξής: « Κατά τη μέτρηση του νερού του διμήνου Σεπτέμβρη-Οκτώβρη 2009 στο Δ.Δ.Φισκάρδου, διαπίστωσε κατανάλωση στον υπ΄αριθμ. 174126/98 μετρητή που ανήκει στην επιχείρηση ΑΦΟΙ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ Ο.Ε., ενώ η επιχείρηση δεν λειτουργούσε την ημερομηνία αυτή της καταμέτρησης στις 06/11/2009.Ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες, όπως θα έκανε για κάθε δημότη του δήμου μας ,ότι προφανώς υπήρχε διαρροή από το μετρητή προς το οίκημα στέγασης της επιχείρησης».

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κων/νος Κατσαμπίρης πρότεινε να βρεθούν όλα τα στοιχεία και να επανέλθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Χάιδω Νικολετάτου συμφώνησε με την πρόταση του κ. Κων/νου Κατσαμπίρη, να βρεθούν όλα τα στοιχεία να σταματήσει η βεβαίωση να μην ενοχληθεί ο αιτών και να επανέλθει με όλα τα στοιχεία καθώς επίσης να παρίσταται και ο υδραυλικός του Δήμου κ. Σπ. Κουταλάς.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κων/να Παναγιωτάτου δεν ψήφισε το εν λόγω θέμα, για λόγους αρχής.

Ο Πρόεδρος συμφώνησε με την πρόταση του κ. Κων/νου Κατσαμπίρη καθώς επίσης και ο κ. Χρήστος Βρυώνης και πρότεινε την αναβολή του θέματος.

Διαμαρτυρία Δημοτικού Συμβούλου
Ο Δ.Σ και Α/πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Θεοχαράτος είχε απευθύνει γραπτές ερωτήσεις στην Δήμαρχο (σας είχαμε ενημερώσει στο Δελτίο 23/2009). Απάντηση δεν έλαβε και διαμαρτύρεται εγγράφως.

Προς
κα ΑΙΚ. ΚΟΥΤΑΛΑ 23 Φεβρουαρίου 2010
Θέμα: ΅ Χ ο ρ ή γ η σ η Α ν τ ι γ ρ ά φ ω νΆ
Σχετ: α/ Το από 8.12.2009 αίτημα μου β/ Αρθρο 10 του ΦΕΚ 663/16.04.08

Στις 8 Δεκεμβρίου 2009 με αριθμό πρωτοκ. 3775 του Δήμου Ερίσου κατέθεσα το αίτημα μου για ΅Χορήγηση ΑντιγράφωνΆ που αφορούσαν τις 2 μελέτες που είχατε αναθέσει μέσω Δημαρχιακής Επιτροπής για την ΅Κατασκευή Τουριστικών Σκαφών ΦισκάρδουΆ.

Το ΦΕΚ 663/16.04.08 στην παράγραφο 8 του Αρθρου 10 σχετικό με τις ΅Υποχρεώσεις και τα Δικαιώματα των Δημοτικών ΣυμβούλωνΆ αναφέρει ότι ΅οι Δ.Σ. μπορούν να καταθέτουν γραπτές ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο, οι οποίες απαντώνται εντός μηνόςΆ.
Αντί για ένα μήνα πέρασαν 2μισυ μήνες. Αρκετός χρόνος και για ΅απουσίες προσωπικούΆ και για Αδειες και για Γιορτές και πανηγύρια.
Γιατί αντιμετωπίζετε με τέτοια απαξίωση το νόμιμο αίτημα ενός Δημοτικού Συμβούλου ?

Έχετε κάτι να κρύψετε ?
Κοιν/ση Πρόεδρο & μέλη Δ.Σ
Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ, στις 27/2, η Δήμαρχος δικαιολογήθηκε πως αιτία της καθυστέρησης ήταν η αναρρωτική άδεια του τεχνικού υπαλλήλου Γ. Φιλιππάτου, η οποία από ότι γνωρίζουμε άρχισε μετά τις γιορτές και εν πάσει περιπτώσει μια φωτοτυπία δεν μπορούσε να την κάνει κάποιος άλλος;

ΠΗΓΗ:ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΡΙΣΣΟΥ

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Π.Σ «Το Ριφόρτσο» – Περιήγηση στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου [04.06.2023]
4 Ιουνίου 2023

Π.Σ «Το Ριφόρτσο» – Περιήγηση στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου [04.06.2023]

Ο Πολιτιστικός, Ιστορικός, Λαογραφικός σύλλογος «Το Ριφόρτσο» Κεφαλληνίας και Ιθάκης σε συνεργασ…
Εκδήλωση: «Σχεδιάζουμε το Αργοστόλι μας» @Κέφαλος [03.06.2023]
4 Ιουνίου 2023

Εκδήλωση: «Σχεδιάζουμε το Αργοστόλι μας» @Κέφαλος [03.06.2023]

Η Δημοτική Παράταξη «Κεφαλονιά νησί για όλους» και η Τοπική Κίνηση Πολιτών «Φάρος» συνδιοργάνωσα…
Στην τελική ευθεία για το 33d Kefalonia Gym Festival «Αnna Pollatou»
2 Ιουνίου 2023

Στην τελική ευθεία για το 33d Kefalonia Gym Festival «Αnna Pollatou»

Oι ετοιμασίες για το 33d Kefalonia Gym Festival «ANNA POLLATOU» βρίσκονται στην τελική ευθεία. Π…
Περιήγηση στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023
1 Ιουνίου 2023

Περιήγηση στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

Ο Πολιτιστικός, Ιστορικός, Λαογραφικός σύλλογος «Το Ριφόρτσο» Κεφαλληνίας και Ιθάκης σε συνεργασ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Στο κατάστημα «DMK Professional» θα βρείτε εξαιρετικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών
15 Μαΐου 2023

Στο κατάστημα «DMK Professional» θα βρείτε εξαιρετικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών

Επισκεφθήκαμε σήμερα το κατάστημα «DMK Professional» στο Αργοστόλι και πήραμε πληροφορίες για τη…
Βρείτε φρέσκα κρέατα στο κρεοπωλείο της Ευφροσύνης Σταθάτου
12 Μαΐου 2023

Βρείτε φρέσκα κρέατα στο κρεοπωλείο της Ευφροσύνης Σταθάτου

Το κρεοπωλείο της Ευφροσύνης Σταθάτου είναι μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα στα Κηπούρια Κεφαλονι…
Δοκίμασε κι εσύ τις νέες απολαύσεις του «Pizza House» στο Αργοστόλι
6 Μαΐου 2023

Δοκίμασε κι εσύ τις νέες απολαύσεις του «Pizza House» στο Αργοστόλι

Το κατάστημα «Pizza House» έχει μεγάλη ποικιλία στα προϊόντα και στα είδη γεύσεων που παράγ…
Εγκαίνια του νέου καταστήματος «Ε.Σ. Beauty Bar» στο Αργοστόλι [30.04.2023]
30 Απριλίου 2023

Εγκαίνια του νέου καταστήματος «Ε.Σ. Beauty Bar» στο Αργοστόλι [30.04.2023]

Ένα νέο κατάστημα ομορφιάς βρίσκεται από σήμερα κοντά σας. Πρόκειται για το «Beauty Bar» της Ελέ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design