Skip to main content
Το Αργοστολιώτικο «Άλσος της Βουλόνης»
Το Αργοστολιώτικο «Άλσος της Βουλόνης»
Το Αργοστολιώτικο «Άλσος της Βουλόνης»
Το Αργοστολιώτικο «Άλσος της Βουλόνης»
30 Ιουνίου 2010

Το Αργοστολιώτικο «Άλσος της Βουλόνης»

Πολύ πριν αξιολογηθούν, για δημόσια χρήση, οι γραφικές και πεντακάθαρες ακτές της Λάσης, με την πλούσια και κατάξανθη άμμο, οι Αργοστολιώτες έκαναν χρήση του λιμανιού, όπου παίρνουν το θαλάσσιο μπάνιο τους στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Στις αρχές του 19ου αιώνα τα θαλάσσια λουτρά, ως ψυχαγωγική άσκηση, είναι σχεδόν άγνωστα στην Κεφαλονιά! Οι ευάριθμοι Άγγλοι στρατιώτες που αποφασίζουν να χαρούν τη θάλασσα, τους καλοκαιρινούς μήνες, αποτελούσαν αξιοπερίεργο θέαμα, γιατί η λαϊκή μάζα δεν ασχολείται με την κολύμβηση, ούτε αισθάνεται την έλξη της θάλασσας, με εξαίρεση μερικούς παράλιους οικισμούς, που υποκαθιστούν, με τον τρόπο αυτό, το μπάνιο καθαριότητας!

Απεναντίας η χρήση των λουτρών, και των θαλάσσιων, για θεραπευτικούς σκοπούς, είναι ευρύτατα διαδεδομένη, από τα πολύ παλιά χρόνια. Έφθασε εποχή, που τα λουτρά θεωρήθηκαν πανάκεια για κάθε αρρώστια και αντιμετωπίστηκαν σαν τονωτικό του οργανισμού, σε κάθε μορφής υποτονικότητα! Και επειδή εκείνα τα χρόνια, ο αγρότης της εξοχής και ο εργάτης στην πόλη δεν είχαν το χρόνο, ούτε το δικαίωμα, να αρρωστήσουν, τα θεραπευτικά λουτρά, για χρόνια πολλά, παρέμεναν προνόμιο των λίγων.

Από αυτή τη χρήση ξεκίνησε και επιβλήθηκε, με τα χρόνια, και η ψυχαγωγική όψη τους, ιδίως στις μέρες του καύσωνα, ώστε, με τον καιρό, η δεύτερη να υποσκελίσει την πρώτη, γιατί αγκαλιάζοντας τις λαϊκές τάξεις πρόσφερε, με πάνδημη συμμετοχή, τη μορφή της φθηνής ευχαρίστησης που γνωρίζουμε μέχρι και τις μέρες μας.

Εκτός από τον ελεύθερο χώρο, από Κούταβο μέχρι Λαζαρέτο, που χρησιμοποιείται για κολύμβηση, με ιδιαίτερη προτίμηση τη γέφυρα, όπου συνωστίζονται μικροί και μεγάλοι και αμιλλώνται σε θεαματικές βουτιές από τα κασόνια της, διάφοροι επιχειρηματίες, κατά καιρούς, είχαν αποσπάσει άδεια από τη Νομαρχία και είχαν ανεγείρει σε επίκαιρα σημεία παραπήγματα, όπου προσφέρεται κάποια στοιχειώδης εξυπηρέτηση, για λόγους δημόσιας αιδούς και για την προφύλαξη από τα ρεύματα. 

Αυτής της μορφής οι εγκαταστάσεις, που αργότερα θα γίνουν συστηματικές με καμπίνες και διοργάνωση παραδειγματική, όπως εκείνες της Πλατείας του Μέτελα, αρχικά δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν, περισσότερο, θεραπευτικούς στόχους. Για τούτο βλέπουμε να συχνάζονται από άτομα κάποιας ηλικίας και κοινωνικής στάθμης!

Ένας τέτοιος χώρος στην περιοχή της Σισιώτισσας, δίπλα στη γέφυρα, έχει παραχωρηθεί στα 1871 στο Δημήτρη Μαρκάτο του Κωνσταντίνου «γιά θαλάσσια λουτρά».

Η περιοχή της Σισιώτισσας, αυτή την εποχή, είναι δημοτικός χώρος, σ’ αντίθεση προς το συνεχόμενο κτήμα των Λυκιαρδοπουλάτων που ανήκει στην εγχώρια Περιουσία, στην οποία ανήκουν και όλα τα δημόσια κτίρια και ακίνητα του δημόσιου της εποχής της αγγλοκρατίας. Όλο αυτό το σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το δάσος του Αίνου και το νησί Πεταλάς, το διαχειρίζεται μια επιτροπή προεδρευόμενη από τον εκάστοτε νομάρχη, διορισμένη από την κεντρική Αρχή.
Αυτόν τον χώρο, τα Λυκιαρδοπουλάτα, τόσο ζωτικό για την ίδια την πόλη, στο κέντρο του οποίου υπήρχαν τα μαγγελιά του δήμου, τα σφαγεία, τον Ιούλιο του 1872 ο τότε δήμαρχος Παναγής Βινιεράτος, έχοντας την ομόφωνη έγκριση του δημοτικού Συμβουλίου, τον αγόρασε αντί του σημαντικού ποσού των 5.010 δρχ. πλειοδοτώντας σε σχετικό πλειστηριασμό, όπως μας πληροφορεί το ακόλουθο ψήφισμα του Δ. Συμβουλίου του Δήμου Κρανίων.

Ἀριθ. 143
Ψήφισμα

Τό Δημοτικόν Συμβούλιον Κρανίων συνεδριάσαν σήμερον τήν 27  Ἰουνίου 1872 ἐν τῶ Δημαρχιακῷ καταστήματι, παρόντος τοῦ κ. Δημάρχου, ἰδόντος ὅτι συνεπεία τοῦ ὑπ’ Ἀριθ. 140 ψηφίσματος τοῦ σώματος τούτου παρεστάθη εἰς τόν κατά τάς 4 λήγοντος Ἰουνίου ε.ε. γενόμενον πλειστηριασμόν τοῦ κτήματος τῆς εγχωρίου περιουσίας εἰς θέσιν Λυκιαρδοπουλάτα (Μακελιά) καί προσέφερεν ἐν ὀνόματι τοῦ Δήμου κατεκυρωθέν δέ ὑπέρ αὐτοῦ ἀντί τοῦ ποσοῦ τῶν δρχ. πέντε χιλιάδων δέκα αρθ. 5010 προτείνει ὅθεν νά διατάξη τό Συμβούλιον τήν πληρωμήν τοῦ ποσοῦ τούτου ἐκ τοῦ ἀποθεματικοῦ κεφαλαίου. 

Τό Συμβούλιον

Συνεπείᾳ τῆς ἀπό 30 Μαρτίου 1872 καί ὑπ αὕξονα Ἀριθ. 140 ἀποφάσεως του Παμψηφεῖ ἀποφαίνεται

Α) Παραδέχεται τήν γενομένην δαπάνην τῶν πέντε χιλιάδων δέκα δραχμῶν διά τήν ἀγοράν τοῦ ρηθέντος οἰκοπέδου. 

Β) Ἐξουσιοδοτεῖ τόν κ. Εἰσπράκτορα νά πληρώση ἐκ τοῦ ἀποθεματικοῦ κεφαλαίου τό ποσόν τῶν πέντε χιλιάδων δέκα δραχμῶν Ἀριθ. 5010. 

Γ) Ἀναθέτει εἰς τόν κ. Δήμαρχον τήν συνεπῆ ἐνέργειαν. 

Ὁ Πρόεδρος Δ. Ι. Βοθρωντός.                    Ὁ Πρωτοκολλητής Δ. Γ. Πανᾶς.
Τά μέλη: Δ. Καλάβριας, Α. Κομητόπουλος, Α. Μοσχόπουλος, Λ. Ν. Γιαννουλᾶτος, Φ. Ε. Αὐγερινός, Γεώρ. Ρ. Λουκᾶτος, Σπυρίδων Γ. Λοβέρδος, Κ. Ν. Ποταμιᾶνος, Σ. Γ. Σύγκελος, Ν. Χωραφᾶς, Δ. Μ. 
Διά τό ἀκριβές ἀντίγραφον
Ἀργοστολίῳ τῇ 12 Ἰουλίου 1872 
ὁ Δήμαρχος
Π. Γ. Βινιερᾶτος. (1)

Η δαπάνη αυτή και συνακόλουθα η αγορά εγκρίθηκαν με την 1928 – Δ 2011-15 / 15.7.1872 απόφαση του Νομάρχη Κεφαλονιάς Κωνσταντίνου Καλαμίδα και από τότε το κτήμα αυτό, που αργότερα εξωραϊσμένο και δεντροφυτεμένο επί Σπύρου Φωκά Κοσμετάτου, έγινε άλσος, αποτέλεσε τον πνεύμονα στην είσοδο της πόλης και ένα περιουσιακό στοιχείο σημαντικό για το δήμο!

Ένα χρόνο πριν πραγματοποιηθεί η αγορά αυτή, ο δημότης Δημήτρης Μαρκάτος πτ. Κωνσταντίνου, κάτοικος Αργοστολίου, πετυχαίνει, όπως αναφέραμε, διά της Νομαρχίας, να αναγείρει λουτρά «ἐν τῇ παραλίᾳ Σισιωτίσσης» δηλαδή ακριβώς στα σύνορα του κτήματος αυτού.

Τα λουτρά αυτά που περισσότερο εξυπηρετούσαν θεραπευτικούς σκοπούς, λειτούργησαν μόνο ένα καλοκαίρι, εκείνο του 1871, γιατί η Νομαρχία στηριζόμενη σε μία τυπική διατύπωση πως «ἡ ἀδεια ἀνεγέρσεως τοῦ παραπήγματος ἐχορηγήθη μόνο διά θερινά λουτρά» επιβάλλει την αποξύλωσή τους, παρά τη σχετική προσφυγή του κατασκευαστή.

Ἀναφορά
Δημητρίου Μαρκάτου Π. Κωνσταντίνου κατοίκου Ἀργοστολίου
Πρός τόν Κύριον
Νομάρχην Κεφαλληνίας

Ὁ ἀναφερόμενος δι’ αδείας Ὑμῶν ἀνήγειρεν ἐν παράπηγμα ἐν τῇ παραλία Σισιωτίσσης διά θαλάσσια λουτρά. 

Κατά τήν 9ην Ὀκτωβρίου ε.ε. ἔλαβε πρόσκλησιν δι’ ἧς ἐντέλλεται παρά τοῦ Δημάρχου Κρανίων ἵνα ἐντός ὀκτώ ἡμερῶν διαλύση τό αυτό παράπηγμα ἐπί τῷ λόγῳ δῆθεν ὅτι τῷ ἐχορηγήθη ἡ ἄδεια παρά τῆς Βασιλικῆς Νομαρχίας πρός ἀνέγερσιν τοιούτου παραπήγματος ὑπό τόν ὄρον τοῦ νά διαλυθῆ κατά τόν χειμῶνα. 

Σεβαστέ Νομάρχα ἀποχρῶντες λόγοι ἔπεισαν τήν Σεβαστήν Νομαρχίαν ἵνα χορηγήση τήν ἄδειαν πρός ἀνέγερσιν ἑνός τοιούτου ἐπωφελοῦς παραπήγματος καί οἱ ὁποῖοι λόγοι εἰσέτι ἐξακολουθοῦσι, ἑπομένως ἀνάγκη πᾶσα νά διατηρηθῆ, καθόσον μάλιστα οἱ ὑποφαινόμενοι οἵτινες λόγῳ ὑγείας τῶν ἀναγκάζονται καί ἐν καιρῷ χειμῶνος νά κάμνωσι θαλάσσια λουτρά. 
Δεν ἀρκεῖ τοῦτο ἀλλά καί ἄν ὑποτεθῆ ὅτι ὄφειλε νά διαλυθῆ τό ἐν λόγῳ παράπηγμα διαρκοῦντος τοῦ χειμῶνος καί ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ μέλλει τουλάχιστον νά διατηρηθῆ ἐπί δύο καί εἰσέτι μῆνας καθόσον καί σύμφωνα μέ τήν ἄδειαν ἥτις μᾶς ἐχορηγήθη πρός ἀνέγερσιν αὐτοῦ δικαιούμεθα νά τό διατηρήσωμεν, καθόσον ὁ χειμών οὐ μόνον δέν παρῆλθεν ἀλλ’ οὐδέ κἄν ἤρξατο. 

Ἐπί τέλους παρατηροῦμεν ὅτι τό ἐν λόγῳ παράπηγμα διατηρούμενον δέν φέρει βλάβην τῶν πολιτῶν ἀλλά μᾶλλον ὠφέλειαν οὐδέ κώλυμά τι παρεμβάλλει οὔτε εἰς τούς ἰδιῶτας οὔτε εἰς τό δημόσιον. 

Διά ταῦτα

ἐξαιτούμεθα νά διατάξητε Κύριε Νομάρχα τήν διατήρησιν τοῦ προκειμένου παραπήγματος κηρύττοντες ἀνεσταλμένην τήν κοινοποίησιν τοῦ Κυρίου Δημάρχου ἀπό 9 Ὀκτωβρίου 1871. 
Ἐν Ἀργοστολίω τῇ 13 Ὀκτωβρίου 1871. 

Ὁ πληρεξούσιος δικηγόρος 
Χριστόδουλος Λουκίσας

Ἕπονται αἱ ὑπογραφαί τῶν πολιτῶν εἰς οὕς ἀναγκαίοῖ τό παράπηγμα:
Παναγῆς Β. Γιαννάς – Παναγῆς Ε. Μπλέσας – Σπυρίδων Ι. Περιστιάνος – Χαραλάμπης Γ. Καβαδίας – Β. Ν. Καρίδης – Σπυρίδων Δαβῆς – Χαράλαμπος Λιβαδᾶς – Μιχαήλ Φ. Κοσμετάτος – Ἄγγελος Σάρλος – Α. Γ. Προκόπης – Παναγῆς Ν. Μακρῆς. 

Το ότι τα λουτρά αυτά χρησιμοποιήθηκαν για θεραπευτικούς λόγους ομολογείται από τους ίδιους τους προσφεύγοντες «οἱ ὁποῖοι λόγοι καί εἰσέτι ἐξακολουθοῦσι, ἑπομένως ἀνάγκη πᾶσα νά διατηρηθῆ, καθόσον μάλιστα οἱ ὑποφαινόμενοι οἵτινες λόγῳ ὑγείας των ἀναγκάζονται καί ἐν καιρῷ χειμῶνος νά κάμνωσι θαλάσσια λουτρά» 

Η λίμνη με τα αβαθή νερά της, με τον προστατευτικό κύκλο των βουνών που την περιβάλλουν, μεταβάλλοντάς την σε πάνεμη λεκάνη, και με τη μόνιμη σχεδόν γαλήνη της, θεωρήθηκε από πολύ παλιά ιαματική κολυμβήθρα! Τα νερά της που ζεσταίνονται και με την ελάχιστη ηλιοφάνεια, διαυγέστατα και πεντακάθαρα τα περασμένα χρόνια που δεν υπήρχαν ούτε απόβλητα, ούτε λείμματα να την ρυπαίνουν και να την δολοφονούν, θεωρήθηκαν ιαματικά και ευκολόχρηστα με τη σχετική υψηλή θερμοκρασία τους και τη βατότητά τους σε τεράστια έκταση. Για τούτο από την περιοχή του Κουτάβου και καθ’ όλη τη διαδρομή των ακτών της, στα σημεία που δεν εκβάλλουν ρυάκια γλυκού νερού, κατακλύζεται από πάσχοντες που προσδοκούν να βρουν ανακούφιση στις πολλαπλές παθήσεις τους.

Αυτή η προτίμηση υποκίνησε τον επιχειρηματία να ανεγείρει τα λουτρά αυτά, που η χρήση τους, έναντι χρηματικού βέβαια τιμήματος, θα πρόσφερε την απαραίτητη εξυπηρέτηση σε όσους δυσαρεστούνται στη δημόσια έκθεση στο ύπαιθρο και για λόγους υγιεινής προστασίας και για την αποφυγή συγχρωτισμού, με αλλοπρόσαλλα στοιχεία!

Γιατί ένας, έστω και απλός, έλεγχος των ονομάτων που υπογράφονται στην αναφορά, πιστοποιεί πως πρόκειται για μέλη της άρχουσας τάξης του Αργοστολιού! Τούτο μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως δεν πρόκειται για λαϊκά λουτρά, αλλά για υγειονολογικό εντευκτήριο, μιας κλειστής κάστας!

Τούτο ίσως δίνει και μία προφανή εξήγηση για την πολεμική που ο Δήμαρχος Παναγής Βινιεράτος ασκεί στην επιχείρηση αυτή, με την άρνηση του να προσυπογράψει τη διατήρησή της. Γιατί δεν έχει ταχθεί στην εξυπηρέτηση δικών του κομματικών φίλων, αλλά έχει τεθεί στην υπηρεσία της παράταξης που τον αντιπολιτεύεται. Και τούτο τα χρόνια εκείνα που τα πάντα ζυγίζονται στην μπελάντσα του κομματικού κέρδους, πολύ βάραινε σε μία απόφαση σαν αυτή.

Η περιοχή της Σισιώτισσας, τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και τις πρώτες του 20ου, αποτέλεσε το βαρόμετρο της ζωής του Αργοστολιού!

Τη μέρα στα καφενεία της, τον περίπατο στον Πόντε, τις λουτρικές εγκαταστάσεις και το παζάρι της, με τους αλευρόμυλους, τα εργοστάσια και τις σαράγιες, κινείται ο κόσμος της συναλλαγής και του μόχθου, της ατομικής πομποφάνειας και της φθηνής ψυχαγωγίας. Το βράδυ κάτω από τον προστατευτικό πέπλο του σκοταδιού και την απομόνωση του χώρου, μεταβάλλεται σε άντρο της παρανομίας! Στέκι των λαθρεμπόρων και σταθμός του άστεγου έρωτα του φυσικού και του αφύσικου του αγοραίου και του συναισθηματικού.

Άλσος της Βουλόνης ονόμαζαν το χώρο αυτό οι παλαιότεροι… Κι ίσως όχι άστοχα!!!

Βιβλιογραφία – Πηγές:

1.Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Κεφαλονιάς, Βασίλειο της Ελλάδας, λυτά αταξινόμητα έγγραφα σε φακέλους χωρίς αρίθμηση. Ψήφισμα 143/12.7.1872 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρανίων.

2.Τ.Ι.Α.Κ Βασίλειο της Ελλάδας, λυτά αταξινόμητα έγγραφα στο φάκελο με προσωρινό αριθμό 151, έγγραφο 1606/14.10.1871 του Νομάρχη Κεφαλληνίας προς τον Δήμαρχο Κρανίων.

3.Τ.Ι.Α.Κ ό.π, φάκελος 151, αναφορά /13.10.1871 Δημητρίου Μαρκάτου π. Κωνσταντίνου κατοίκου Αργοστολίου προς τον κον Νομάρχην Κεφαλληνίας, αριθ. Εισαγ. 7394 – Δ 12/ 13.10.1871

Κείμενα – Παρουσίαση:Αγγελοδιονύσης Α. Δεμπόνος

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…
Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…
γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…
Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…
Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

23 Ιουλίου 2024
Τη Δευτέρα 29 Ιουλίου στο κατάστημα «V & V Cafe Snack Bar & More» διοργανώνεται μουσική …
22 Ιουλίου 2024
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/8 στις 21:00 – Δημοτικό Γήπεδο Αργοστολίου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ» Ο Κωνσταντίνος Αργυρ…
22 Ιουλίου 2024
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΝΙΑ ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024, ώρα: 9.00μμ Ένα υπέροχο παραμύθι της ΠΗΝΕΛΟ…
22 Ιουλίου 2024
25 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2024 Τον Ιταλό δημιουργό Marco Amenta, τον Marco Morricone, γιο …
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ανακαλύψτε το Μέλλον της Μετακίνησης στην Νippy eco mobility
17 Ιουλίου 2024
Eίναι το νέο σημείο αναφοράς για e-bikes, e-scooters και αξεσουάρ, την οδό Σουηδίας 125. Εκεί θα…
«Τρυπώσαμε» στις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Το θεριό του ταύρου»
11 Ιουλίου 2024
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ» Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Ιουλίου και ώρα 21:00, σ…
«Παραδοσιακό Μαγειριό» η νέα επιχείρηση στην οδό Σιτεμπόρων στο Αργοστόλι
8 Ιουλίου 2024
Το νέο παραδοσιακό μαγειρείο στην οδό Σιτεμπόρων Αργοστόλι άνοιξε και σας περιμένει! Μια νέα …
Tzannatos Jewellers Corner : Το νέο κόσμημα του Λιθοστρώτου
21 Ιουνίου 2024
Ο στόχος μας πάντα είναι να προσφέρουμε ποιοτικά, διαχρονικά αλλά και μοντέρνα σχέδια για την το…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU