21 Μαρτίου 2008

Το Σάββατο η ημερίδα για τον ''Ψηφιακό Δήμο''

Ημερίδα με θέμα τον “Ψηφιακό Δήμο” διοργανώνει το Σάββατο 22 Μαρτίου 2008 και ώρα 15:30 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου “Ο ΚΕΦΑΛΟΣ” η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Κεφαλονιάς – Ιθάκης.

Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του, συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Προγράμματος “Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών” που υλοποιεί η ΚΕΔΚΕ, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τις εργασίες της Ημερίδας έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν όλοι οι Δήμαρχοι, ο Πρόεδρος της Κοινότητας, οι Δημοτικοί και οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι ενώ έχουν προσκληθεί επίσης ο Βουλευτής του Νομού, ο Νομάρχης, ο Περιφερειακός Διευθυντής καθώς κι εκπρόσωποι του ΤΕΙ Ιονίων και των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων του νομού, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους σε θέματα της Ψηφιακής Εποχής.

Κατά την διάρκεια της Ημερίδας, οι αιρετοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την έννοια του Ψηφιακού Δήμου και να κατανοήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών στην οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και την τοπική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

· “Ψηφιακός Δήμος: Η ουσία πίσω από τις λέξεις”

· “Η νέα μορφή των υπηρεσιών προς τους δημότες”

· “Ψηφιακός Δήμος και Τοπική Κοινωνία”

Μετά τη διενέργεια της Ημερίδας, το Πρόγραμμα θα συνεχιστεί το προσεχές διάστημα με 9ωρη κατάρτιση των αιρετών σε συνεδριάσεις όλων των Δημοτικών Συμβουλίων που θα ορίσουν οι Δημοτικές Αρχές και θα ολοκληρωθεί με 15ωρα σεμινάρια εξοικείωσης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για όσους αιρετούς δηλώσουν συμμετοχή.

** Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Σημείωμα για το Πρόγραμμα “Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών”

Πληροφορίες:

Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού

Τηλ: 2671026322

Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αθηνάς 60, 10551 Αθήνα

Τηλ: 210.3250308

Φαξ: 210.3250307

www.psifiakosdimos.gr

e-mail: info@psifiakosdimos.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Αιρετών Εκπροσώπων Πρωτοβάθμιας Τοπικής

Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών χτυπούν την πόρτα της Αυτοδιοίκησης, που δείχνει να τείνει όλο και περισσότερο ευήκοον ους στις προκλήσεις και τα εργαλεία της σύγχρονης εποχής.

Οι αιρετοί της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης όλης της χώρας, που αναδείχθηκαν στις εκλογές του Οκτωβρίου 2006 – και για να μιλήσουμε στη γλώσσα των αριθμών 914 Δήμαρχοι, 120 Πρόεδροι Κοινοτήτων και 16.582 δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι (συνολικά 17.422 αιρετοί) – καλούνται να μυηθούν στα μυστικά της σωστής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, μέσα από το Πρόγραμμα “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ” που υλοποιεί η ΚΕΔΚΕ με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η συμμετοχή των αιρετών στο Πρόγραμμα ισοδυναμεί με την ανάπτυξη νέας δυναμικής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που μπαίνει στο δρόμο της Ψηφιακής Ελλάδας κάνοντας σύμμαχό της τις νέες τεχνολογίες για απτά και άμεσα αποτελέσματα.

Με τον “ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΗΜΟ” η Τοπική Αυτοδιοίκηση ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες στις πολιτικές της επιλογές, περιορίζει το ψηφιακό χάσμα κέντρου-περιφέρειας, δημιουργεί νέες ευκαιρίες επικοινωνίας με την κοινωνία των πολιτών, ανοίγει νέους δρόμους στην ανάπτυξη των Δήμων και των Κοινοτήτων.

Το Πρόγραμμα

Το Έργο, συνολικού προϋπολογισμού 7,3 εκατομμυρίων ευρώ, με την ονομασία “Κατάρτιση αιρετών Εκπροσώπων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)”, υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25% . To μεγαλύτερο μέρος του Προγράμματος, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά στις αρχές Μαρτίου 2008, αφορά σ’ αυτό καθεαυτό το έργο της κατάρτισης στο οποίο θα διατεθούν 4,8 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Διάρκεια του Προγράμματος

Το πρόγραμμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2008

Στόχοι του Προγράμματος

Έχει διαπιστωθεί ότι ένας από τους βασικούς λόγους ανεπαρκούς κι αποσπασματικής χρήσης των ΤΠΕ στους ΟΤΑ είναι η έλλειψη σχετικής γνώσης του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαιτέρως αυτού που είναι θεσμικά επιφορτισμένο με τη λήψη των αποφάσεων. Για το λόγο αυτό, σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση, κατανόηση, ευαισθητοποίηση (και όχι η απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων) των αιρετών της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο για τις δυνατότητες και την προοπτική που προσφέρει η εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ, όσο και για τις αναγκαίες επιλογές/αλλαγές που προϋποθέτει και συνεπιφέρει η εφαρμογή τους στο Δήμο.

Στόχος, με άλλα λόγια, είναι να κατανοήσουν οι αιρετοί ότι η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στους Δήμους:

· διευρύνει τις λειτουργικές, διοικητικές κι επιχειρησιακές τους δυνατότητες

· καθιστά τη δουλειά τους πιο αποδοτική κι αποτελεσματική

· βελτιώνει την ποιότητα των αποφάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών

· προσδίδει δύναμη στο δημότη

· διευκολύνει τη συμμετοχή του στα κοινά

· συμβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής

· συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη

· δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης, ή περαιτέρω ανάπτυξης προγραμμάτων και δράσεων της ΚτΠ, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013

Επιπρόσθετα οι αιρετοί θα εξοικειωθούν με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή – ενδεικτικά αναφέρονται η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η λήψη, αποστολή και διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αναζήτηση πληροφοριών από άλλους φορείς/ υπηρεσίες, η δημιουργία ιστοσελίδας κλπ.

Πώς θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Kατάρτισης υλοποιείται μέσα από:

· 60 Ημερίδες (από μία στην έδρα κάθε νομού της χώρας για το σύνολο των αιρετών του νομού και ημερίδες ανά ομάδες δήμων στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης).

· 9ωρη κατάρτιση των αιρετών κάθε δήμου, σε συνεδριάσεις του δημοτικού του συμβουλίου

· 15ωρη κατάρτιση των αιρετών (που θα δηλώσουν συμμετοχή) στην εξοικείωση με τη χρήση του Υπολογιστή.

Τοπικές Δομές

Για την καλύτερη οργάνωση του Προγράμματος, σε κάθε νομό έχει συγκροτηθεί μια “Τοπική Δομή”, την οποία αποτελούν ο Σύμβουλος Ανάπτυξης της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού και ο Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου-πρωτεύουσας του νομού (κυρίως από το προσωπικό Πληροφορικής των Δήμων). Αποστολή της Τοπικής Δομής είναι η ενημέρωση και παρότρυνση των αιρετών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, και κυρίως να συνεχίσει να προωθεί τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στους Δήμους και μετά το τέλος του Προγράμματος. Τα μέλη των Τοπικών Δομών ενημερώθηκαν για το Πρόγραμμα και το ρόλο τους, κατά τη διάρκεια Ημερίδας που οργανώθηκε στην Αθήνα, από την ΠΕΤΑ Α.Ε.

Οι εκπαιδευτές του Προγράμματος

Για τις ανάγκες του Προγράμματος συστάθηκε Μητρώο Εκπαιδευτών της ΚΕΔΚΕ και του ΙΤΑ, στο οποίο υπεβλήθησαν συνολικά 1700 αιτήσεις και επελέγησαν, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, 350 εισηγητές/επιμορφωτές υψηλών προσόντων, οι οποίοι και ενημερώθηκαν, κατά τη διάρκεια Ημερίδων, οργανώθηκαν από την ΠΕΤΑ Α.Ε., στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, για το χαρακτήρα του Προγράμματος και το εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να μπορούν αποτελεσματικότερα να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου.

Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος

Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Προγράμματος, αλλά και των χαρακτηριστικών του κοινού στο οποίο απευθύνεται, συντάχθηκε πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και του ανθρώπινου δυναμικού της που είναι θεσμικά επιφορτισμένο με τη λήψη των αποφάσεων.

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει δομηθεί στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Α. ΗΜΕΡΙΔΕΣ

1. “Ψηφιακός Δήμος: Η ουσία πίσω από τις λέξεις”

2. “Η νέα μορφή των υπηρεσιών προς τους δημότες”

3. “Ψηφιακός Δήμος και τοπική κοινωνία”

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1. “Από τη Μηχανοργάνωση στην Αναδιοργάνωση των δήμων”

2. “Διαχείριση γης και περιουσίας με GIS”

3. “Δίκτυα intranet-extranet”

4. “Ευρυζωνικά Δίκτυα”

5. “Διαχείριση διαδικασιών και διοίκηση του Ψηφιακού Δήμου”

6. “Παρουσίαση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης”

Γ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Όσοι αιρετοί δηλώσουν ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στα 15ωρα σεμινάρια κατάρτισης θα εξοικειωθούν με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή -ενδεικτικά αναφέρονται η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η λήψη, αποστολή και διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δημιουργία ιστοσελίδας, η αναζήτηση πληροφοριών από άλλους φορείς/ υπηρεσίες κλπ.

Παραγωγή βίντεο

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο κάποιων μεγαλουπόλεων ή δήμων της Ευρώπης. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν και στην Ελλάδα.

Καλές πρακτικές χρήσης των ΤΠΕ, από δήμους, ή Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας μας βιντεοσκοπήθηκαν και παρουσιάζονται σε πρωτότυπο βίντεο που δημιουργήθηκε ειδικά για το Πρόγραμμα και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου από το χώρο της Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, παρουσιάζονται πρακτικές ανάπτυξης, σε τοπικό επίπεδο, του ασύρματου και ευρυζωνικού δικτύου, εφαρμογής υπηρεσιών τηλεπρόνοιας, ευφυών μεταφορών, διαχείρισης παραπόνων και κατάθεσης αιτημάτων, εύρεσης εργασίας, διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης, στην ΤΕΔΚ Νομού Κοζάνης και τους Δήμους Τρικάλων και Λαμίας.

Οι Ανάδοχοι της κατάρτισης

Για τις Περιφέρειες:

1.Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου

Ανάδοχος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.,
ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε., Ι.Ν.ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας

Ανάδοχος: ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., ΔΗΜΗΤΡΑ Κέντρο Ενημέρωσης και
Επιμόρφωσης Α.Ε.

3.Για τις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων

Ανάδοχος:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α.Ε., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε., TUI HELLAS A.E.

Τηλεκατάρτιση

Να σημειωθεί ότι πέραν της συμβατικής κατάρτισης των αιρετών, προβλέπεται η δημιουργία ενός μοντέλου τηλεκατάρτισης (που θα ενισχύει την πρώτη) και θα επιτρέπει:

· Την ηλεκτρονική οργάνωση, αρχειοθέτηση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή (ώστε να μπορεί να προστρέχει σ’ αυτό ακόμη και ο αιρετός που δε συμμετείχε στις ημερίδες και τα δημοτικά συμβούλια, αλλά και οποιοσδήποτε εργαζόμενος στο Δήμο ή ενδιαφερόμενος για θέματα Αυτοδιοίκησης)

· Τη συνέχιση της κατάρτισης και μετά το τέλος του έργου.

Διαδικτυακή Πύλη

Για τις ανάγκες του Προγράμματος λειτουργεί – ενταγμένη στο Πληροφοριακό Σύστημα του Έργου – η Διαδικτυακή Πύλη www.psifiakosdimos.gr που καταρχήν θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Προγράμματος (για τους αιρετούς, τους εκπαιδευτές, τους αναδόχους του έργου και τους δημοσιογράφους) και στην εξέλιξή της φιλοδοξεί να έχει τα χαρακτηριστικά ενός διαχρονικού κόμβου ενημέρωσης κι επικοινωνίας για ό,τι συμβαίνει στο χώρο της Αυτοδιοίκησης.

Σύμβουλος Αξιολόγησης

Το συνολικό Πρόγραμμα προβλέπεται να αξιολογηθεί από εξωτερικό αξιολογητή, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, όσο και απολογιστικά, μετά τη λήξη του.

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση σε Τουρνουά Ποδοσφαίρου στο Στάδιο Αγίου Αντώνη για την παγκόσμια ημέρα ναρκωτικών
24 Ιουνίου 2022

Πρόσκληση σε Τουρνουά Ποδοσφαίρου στο Στάδιο Αγίου Αντώνη για την παγκόσμια ημέρα ναρκωτικών

Τουρνουά Ποδοσφαίρου στο Δημ. Στάδιο Αγίου Αντώνη «Α.Ο. Παλληξουριακός» την Κυριακή 26 Ιουνίου. …
Πανηγύρι Αγίου Ιωάννη στα Φωκάτα [23.06.2022]
24 Ιουνίου 2022

Πανηγύρι Αγίου Ιωάννη στα Φωκάτα [23.06.2022]

Μια πολύ όμορφη εκδήλωση με κέφι και χορό πραγματοποιήθηκε εχθές στα Φωκάτα από τον Πολιτιστικό …
Ο “ΠΙΝΟΚΙΟ” στην Κεφαλονιά  
24 Ιουνίου 2022

Ο “ΠΙΝΟΚΙΟ” στην Κεφαλονιά  

ΠΙΝΟΚΙΟ Παιδική Σκηνή Γιαννη Χριστοπουλου  Ο αγαπημένος ήρωας παιδιών και μεγάλων «ζωντανε…
Τελετή έναρξης 32ου Kefalonia Gym Festival ANNA POLLATOU @ Αργοστόλι [23.06.2022]
24 Ιουνίου 2022

Τελετή έναρξης 32ου Kefalonia Gym Festival ANNA POLLATOU @ Αργοστόλι [23.06.2022]

Στο Αργοστόλι πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή έναρξης του 32ου Gym Festival Anna Pollatou με πο…

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

To Kefalonia Gym Festival ANNA POLLATOU επιστρέφει δυναμικά μετά από 2 χρόνια απουσίας
21 Ιουνίου 2022

To Kefalonia Gym Festival ANNA POLLATOU επιστρέφει δυναμικά μετά από 2 χρόνια απουσίας

Φωτογραφίες: Δώρα Πανουσοπούλου Το τετραήμερο Πέμπτη 23 – Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 η μεγαλύτερ…
Το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του
20 Ιουνίου 2022

Το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του

Η ζωή είναι πιο νόστιμη στη θάλασσα, γι’ αυτό το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι, διευρύνει το ωρά…
Στο Artostoli φρέσκο παγωτό μηχανής «CARPIGIANI» που όλοι αγαπήσαμε
10 Ιουνίου 2022

Στο Artostoli φρέσκο παγωτό μηχανής «CARPIGIANI» που όλοι αγαπήσαμε

Φρέσκο παγωτό μηχανής CARPIGIANI προφέρει πλέον το Artostoli! Αξία ανεκτίμητη όπως αναφέρουν …
Chimroll: Μια βόλτα στη πιο γλυκιά γωνία του Αργοστολίου!
25 Μαΐου 2022

Chimroll: Μια βόλτα στη πιο γλυκιά γωνία του Αργοστολίου!

Αν ψάχνετε για τις πιο ωραίες γλυκές γεύσεις στο Αργοστόλι, σίγουρα θα πρέπει να επισκεφθείτε το…
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design