20 Δεκεμβρίου 2006

Υπογραφές για Μπαστούνι και Αλιευτικό Καταφύγιο Κατελειού.

Υπεγράφη σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2006, το μεσημέρι, στο Νομαρχιακό Μέγαρο το συμφωνητικό κατασκευής της «Λιμενικής Εγκατάστασης Κρουαζιερόπλοιων στο Λιμένα Αργοστολίου», από το Νομάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Διονύση Λευκαδίτη και την ανάδοχο εταιρία ΤΕΚΑ ΑΕ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κ. Σωτηρίου Βόσδου. Παράλληλα υπεγράφη και το συμφωνητικό κατασκευής του Αλιευτικού Καταφυγίου Κατελιού από το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κ. Ιωσήφ Ροδίτη και τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρίας «Πολύτροπο ΑΤΕ».

Ο Νομάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Διονύσης Λευκαδίτης, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ανέφερε:

«Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής σήμερα, μια μέρα ιστορική για την Κεφαλονιά και το Νομό μας γενικότερα. Έπειτα από μεγάλες προσπάθειες, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και εν τέλει την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για να φτάσουμε στην υπογραφή μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του αναδόχου του έργου, ο οποίος προέκυψε από την καθΆ όλα νόμιμη Δημοπρασία, ο προβλήτας του Κρουζιεροπλοίου στο λιμένα του Αργοστολίου είναι ένα τετελεσμένο γεγονός.

Όπως έχω τονίσει ξανά, το έργο είναι ένα από τα πιο αναπτυξιακά έργα που έχουν γίνει ποτές το Νομό μας, ισάξιο του αεροδρομίου της Κεφαλονιάς, αν όχι σε μεγαλύτερο βαθμό. Ένα έργο πνοής, για την πόλη του Αργοστολίου και όχι μόνο, το οποίο δημιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις, σε ό,τι αφορά το λιμένα της πρωτεύουσας του Νομού μας, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της Τουριστικής Υποδομής του Νομού.

Όπως ξέρετε, δε θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά τούτη την στιγμή που είμαστε εδώ, είναι πανθομολογούμενο απΆ όλες τις κρατικές υπηρεσίες, αρχίζοντας από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Υπουργείο Πολιτισμού, από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και απΆ όλες τις άλλες υπηρεσίες των παραπάνω Υπουργείων, ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης της μελέτης και η ανάθεση του έργου, περατώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, που υπό κανονικές συνθήκες αυτά θα διεκπεραιώνονταν σε βάθος χρόνου, τουλάχιστον μιας τριετίας.

Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να ευχαριστήσω τον αξιότιμο Γενικό Γραμματέα της Περιφέριας Ιονίων Νήσων, κ. Σωτήριο Βόσδου, για όλο το ενδιαφέρον το οποίο επέδειξε κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Νομάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ειδικότερα δε για την αμέριστη συμπαράσταση και χρηματοδότηση του, απαραίτητου για το Νομό μας αναπτυξιακού αυτού έργου, του Προβλήτα του Κρουαζιεροπλοίου.

Ακόμη, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και τους Αντινομάρχες, καθώς επίσης τις Τεχνικές Υπηρεσίες για την επίπονη προσπάθειά τους προς τη διεκπεραίωση του έργου αυτού, καθώς και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς του Νομού μας.

Όμως, η σημερινή ημέρα εμπεριέχει την υπογραφή και ακόμη ενός πολύ σημαντικού έργου στην περιοχή του Δήμου Ελειού-Πρόννων, του αλιευτικού καταφυγίου του Κατελειού. Ένα έργο μείζονος σημασίας για την περιοχή, στην οποία ευδοκιμεί ολοχρονικά ο Πρωτογενής Τομέας και ειδικότερα η αλιεία.

Από την πρώτη στιγμή, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έδειξε την απαιτούμενη προσοχή και σοβαρότητα πάνω στο ζήτημα της μελέτης και της αδειοδότησης του έργου, ώσπου σήμερα να φτάσουμε στην υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Ενός έργου, το οποίο είχε «τελματώσει» τα προηγούμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής.
Θέλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω και όλους τους φορείς και το Δήμαρχο Ελειού – Πρόννων, κ. Μάκη Μεταξά, για την αρκετά καλή συνεργασία που είχαμε, πολλές φορές κάτω όχι και από τις καλύτερες συνθήκες, για το αίσιο τέλος και την υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του αναδόχου του αλιευτικού Καταφυγίου του Κατελειού».
Η Λιμενική Εγκατάσταση Κρουαζιερόπλοιων στο Λιμένα Αργοστολίου είναι ένα έργο πνοής για το Νομό μας, καθώς θα τονώσει την τουριστική κίνηση της ευρύτερης περιοχής σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα λιμενικά έργα που πραγματοποιούνται ή έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Το έργο θα περιλαμβάνει την κατασκευή λιμενικής εγκατάστασης για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων, καθώς και μικρό κτίριο για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των επιβαινόντων. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:

α. Τρεις Νησίδες παραβολής επί πασσάλων για τον ελλιμενισμό των κρουαζιερόπλοιων και συγκεκριμένα:
– Μία κεντρική νησίδα παραβολής (Νησίδα 1) επί πασσάλων, σχήματος “Τ”, με συνολικό μήκος 66,80 μ. και πλάτος 14 και 29 μ. στα επί μέρους τμήματα, με στάθμη ανωδομής +2,10 μ.
– Δύο πλευρικές νησίδες (Νησίδες 2 και 3) επί πασσάλων, ορθογωνικού σχήματος διαστάσεων 16,80 χ 14 μέτρων η κάθε μία, με στάθμη ανωδομής +2,10 μ., τοποθετημένες εκατέρωθεν της Νησίδας 1 σε απόσταση 30 μ.
β. Δύο μεταλλικές πεζογέφυρες για τη σύνδεση των νησίδων.
γ. Διάδρομο (προβλήτα) προσπέλασης επί πασσάλων μήκους 171,50 μ. και πλάτους 8 μ.
δ. Παραλιακά κρηπιδώματα αποτελούμενα από τρία μέτωπα με μήκη 11,40μ., 52 μ. και 59,80 μ. αντίστοιχα.
ε. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και δίκτυα.
στ. Μικρό κτίριο (85 τ.μ.).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, που είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων, ανέρχεται σε 7.050.000 ευρώ. Η χρηματοδότησή του θα γίνει από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους, με αναλογία 75% προς 25%, αντίστοιχα.

Στη διαδικασία υπογραφής του συμφωνητικού παραβρέθηκαν οι Αντινομάρχες Σωτήριος Κουρής και Αγγελος Μαρκέτος, ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Βασίλης Καμπίτσης, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Νικόλαος Φωής και Νικόλαος Σουπιωνάς, οι Δήμαρχοι Αργοστολίου Μάκης Φόρτες και Λειβαθούς Νίκος Φρατζής, ο δήμαρχος Σάμης και πρόεδρος τους Λιμενικού Ταμείου Γεράσιμος Αρτελάρης, οι αντιδήμαρχοι Αργοστολίου Σπύρος Σαμούρης και Κοψαχείλης Παναγής, Πυλάρου Σπύρος Αλυσανδράτος, ο νεοεκλεγής Νομάρχης Διονύσης Γεωργάτος, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Θεόδωρος Γαλιατσάτος και Σπύρος Μοσχόπουλος, οι νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι Ληξουρίου Νόπη Αλεξανδροπούλου, Σάμης Μανώλης Βαλέτας, Ιθάκης Γιώργος Βασιλόπουλος, ο Λιμενάρχης Αργοστολίου Αντώνης Μάζης, όλα τα μέλή του Λιμενικού Ταμείου και ο πρόεδρος του Συλλόγους Ναυτικών Κεφαλονιάς και Ιθάκης Αγγελος Μπενετάτος.

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Θέατρο Σκιών του Μιχάλη Ταυλάτου στο Ληξούρι
4 Ιουλίου 2022

Το Θέατρο Σκιών του Μιχάλη Ταυλάτου στο Ληξούρι

Δευτέρα 4 Ιουλίου Ληξούρι αύλειος χώρος Α΄ Δημοτικού σχολείου ώρα 8:30 μ.μ. Ο καλλιτέχνης του…
Εκδήλωση εορτασμού στα Φωκάτα προς τιμήν των Ελλήνων αγωνιστών που συμμετείχαν στην μάχη στο Πούσι Αρχαίας Ολυμπίας [03.07.2022]
4 Ιουλίου 2022

Εκδήλωση εορτασμού στα Φωκάτα προς τιμήν των Ελλήνων αγωνιστών που συμμετείχαν στην μάχη στο Πούσι Αρχαίας Ολυμπίας [03.07.2022]

Την Κυριακή 03.07.2022 πραγματοποιήθηκε στον αύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Φωκάτων η εκδήλωση…
Νέα ώρα για την παράσταση από το θέατρο σκιών «Ταυλάτου» στο Αργοστόλι
3 Ιουλίου 2022

Νέα ώρα για την παράσταση από το θέατρο σκιών «Ταυλάτου» στο Αργοστόλι

Λόγω έντονου ανέμου η χθεσινή παράσταση στην πλατεία Αργοστολίου αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί σήμ…
Εκδήλωση αφιέρωμα «Κωνσταντίνος Γεράκης, ο Κεφαλονίτης πρωτοσύμβουλος στην αυλή του Σιάμ» [02.07.2022]
3 Ιουλίου 2022

Εκδήλωση αφιέρωμα «Κωνσταντίνος Γεράκης, ο Κεφαλονίτης πρωτοσύμβουλος στην αυλή του Σιάμ» [02.07.2022]

Το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε στον κήπο του Νάπιερ στο Αργοστόλι, η εκδήλωση «Κωνστ…

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Καλοκαιρινές επιλογές από το κατάστημα «DMK Professional»
30 Ιουνίου 2022

Καλοκαιρινές επιλογές από το κατάστημα «DMK Professional»

Στο κατάστημα DMK Professional θα βρείτε νέες προτάσεις για καλοκαιρινά body mist και κρέμες σώμ…
To Kefalonia Gym Festival ANNA POLLATOU επιστρέφει δυναμικά μετά από 2 χρόνια απουσίας
21 Ιουνίου 2022

To Kefalonia Gym Festival ANNA POLLATOU επιστρέφει δυναμικά μετά από 2 χρόνια απουσίας

Φωτογραφίες: Δώρα Πανουσοπούλου Το τετραήμερο Πέμπτη 23 – Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 η μεγαλύτερ…
Το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του
20 Ιουνίου 2022

Το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του

Η ζωή είναι πιο νόστιμη στη θάλασσα, γι’ αυτό το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι, διευρύνει το ωρά…
Στο Artostoli φρέσκο παγωτό μηχανής «CARPIGIANI» που όλοι αγαπήσαμε
10 Ιουνίου 2022

Στο Artostoli φρέσκο παγωτό μηχανής «CARPIGIANI» που όλοι αγαπήσαμε

Φρέσκο παγωτό μηχανής CARPIGIANI προφέρει πλέον το Artostoli! Αξία ανεκτίμητη όπως αναφέρουν …
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design