Skip to main content
23 Φεβρουαρίου 2010

Ψήφισμα του Δ.Σ Αργοστολίου για το σχέδιο «Καλλικράτης»

Την Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα: «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΅Πρόγραμμα ΚαλλικράτηςΆ και αποφάσισε κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα.
Ο αναχρονισμός της διοικητικής δομής είναι διαπιστωμένη πραγματικότητα από όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου, αλλά και από τους πολίτες.

Παρότι έχουν γίνει αρκετά βήματα κυρίως στο σκέλος των αυτοδιοικητικών θεσμών στην διάρκεια της τελευταίας τριακονταετίας με την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και την καθιέρωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με το σχέδιο Καπποδίστριας:
δεν κατέστη δυνατόν να διαρραγεί το υδροκέφαλο συγκεντρωτικό κράτος και να υπάρξει αυτοδιοίκηση λειτουργική και με οικονομική αυτοτέλεια, ικανή να ανταποκριθεί ουσιαστικά στον αναπτυξιακό της ρόλο αλλά και στις καθημερινές ανάγκες των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.

Έτσι, η αποκέντρωση και η περιφερειακή οργάνωση της χώρας ως αδήριτη αναπτυξιακή απαίτηση στην σύγχρονη εποχή είναι καχεκτική, γεγονός που αφαιρεί την δυνατότητα προσαρμογής του αναπτυξιακού μοντέλου στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των ευρύτερων λαϊκών απαιτήσεων.

Η Τ.Α. στο σύνολό της:
– διακηρύττει, χρόνια, μέσα από τα συνέδριά της,
απόψεις προωθημένες για την αλλαγή του διοικητικού μοντέλου της χώρας ολοκλήρωση και εμβάθυνση των αυτοδιοικητικών δομών και
απαιτεί από την εκάστοτε κυβέρνηση την αποδοχή των απόψεών της.

Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» για την νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποτελεί μια θετική πρωτοβουλία και μια καλή βάση συζήτησης για τον ριζικό επαναπροσδιορισμό της διοικητικής οργάνωσης, κρατικής και αυτοδιοικητικής της χώρας.

Η νομοθετική ρύθμιση που θα προκύψει πρέπει να αφορά:

1. στην αποκέντρωση και αποσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων, πόρων και μέσων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην δημιουργία ενός αποτελεσματικού κράτους-στρατηγείου.

2. στην οργάνωση της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτσι ώστε, να καταστούν ικανές για την ανάληψη της εφαρμογής εθνικών δημόσιων πολιτικών, την διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, και την υλοποίηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές.

3. στην μεταφορά πόρων μέσω της φορολογικής αποκέντρωσης χωρίς πρόσθετους φόρους, ώστε να μπορούν να υπηρετηθούν οι αρμοδιότητες.

4. στην θέσπιση κανόνων διαφάνειας ώστε η Αυτοδιοίκηση να απενοχοποιηθεί από τις υποψίες ή την πραγματικότητα μη χρηστής διοίκησης.

5. στην διακριτή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων όλων των επιπέδων διοίκησης, ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότητα στην δράση τους, αλλά και σαφήνεια στον πολίτη και στις παραγωγικές τάξεις για την επίλυση των αιτημάτων τους.

6. στην αναβάθμιση της δημοκρατικής λειτουργίας και στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και την έκφραση όλων των γεωγραφικών ενοτήτων των τοπικών κοινωνιών στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς.

7. στην καθιέρωση εκλογικού συστήματος που να μην αλλοιώνει την βούληση της πλειοψηφίας των πολιτών, μη επιτρέποντας υπόγειες διαδρομές και συναλλαγές, αλλά ευθείες προγραμματικές συγκλίσεις.

8. στην χωροταξική, περιφερειακή και τοπική διάρθρωση που θα επιτρέπει να υπάρχουν λειτουργικές και συνεκτικές περιφέρειες, αποτελεσματικοί ΟΤΑ στον αναπτυξιακό και καθημερινό τους ρόλο, μη διασαλεύοντας την εγγύτητα στον πολίτη και την άμεση δημοκρατική αλληλεπίδραση διοίκησης και πολιτών.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η συμμετοχή του νομού μας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δεν αποτελεί την καλύτερη περιφερειακή ένταξη γιατί, από την 23χρονη παρουσία μας στην μέχρι σήμερα υφιστάμενη διοικητική περιφέρεια των Ιονίων διαπιστώθηκε:

σοβαρή λειτουργική αρρυθμία με συνέπεια ταλαιπωρία πολιτών και θεσμών ανυπαρξία κοινωνικής και οικονομικής συνάφειας μεταξύ των νησιών που την αποτελούν μη διάχυση αναπτυξιακών υποδομών (π.χ. Ιόνιο Πανεπιστήμιο), αλλά και αδυναμία εκμετάλλευσης των συνεκτικών στοιχείων –όπως ο πολιτισμός-.

Η ένταξή μας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα έδινε καλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης, τόσο σε δράσεις δημοσίου, όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Αν δεν ανασχεδιασθεί η διάταξη των Περιφερειακών Ενοτήτων, πρέπει απαραίτητα οι κατά νομό προεκτάσεις της Περιφέρειας (Αντιπεριφερειαρχείες) να έχουν πλήρη διοικητική δυνατότητα για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιών.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 101, παρ. 2 του Συντάγματος:

«Η διοικητική διαίρεση της χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεω-οικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες».

Με δεδομένο ότι από τα νησιά της χώρας (εκτός Κρήτης και Εύβοιας) η Κεφαλλονιά είναι:

το τέταρτο σε έκταση,
το έκτο σε πληθυσμό,
το δεύτερο σε αριθμό δημοτικών διαμερισμάτων,
το πρώτο σε μέγεθος επαρχιακού οδικού δικτύου και
διαθέτει τρεις επαρχίες (μοναδική ιδιαιτερότητα μαζί με την Λέσβο και την Εύβοια).

έχει ανάγκη για την οριοθέτηση περισσοτέρων της μιάς αναπτυξιακών οντοτήτων για την ισόρροπη ανάπτυξή της και
υπάρχουν γεωγραφικές ενότητες που μπορούν να έχουν λειτουργικά αυτοτελή διοικητική οργάνωση και πόρους,

ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ:

στο νησί να οριοθετηθούν περισσότεροι του ενός Δήμοι.
Η οργάνωση τριών νέων Δήμων στην Κεφαλλονιά είναι μια καλή προσέγγιση διοικητικής διαίρεσης.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η αποκεντρωμένη προέκταση του Κράτους που πρέπει να υπάρχει για όσες αρμοδιότητες συνταγματικά δεν μπορούν να μεταφερθούν στην Αυτοδιοίκηση, πρέπει αριθμητικά να ταυτίζεται με τον αριθμό των Αυτοδιοικητικών περιφερειών.

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το σημερινό εκλογικό σύστημα με την καθιέρωση του 42% ως ορίου για την εκλογή από τον πρώτο γύρο διασφαλίζει:
Την εξάλειψη φαινομένων ευκαιριακών συμμαχιών και συναλλαγών με αντικείμενο την τοπική εξουσία.

Την διαμόρφωση σαφούς και εκ των προτέρων γνωστού προγραμματικού λόγου και στέρεων συμμαχιών.
Την επιβράβευση της ισχυρής σχετικής πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος.

Έτσι, δεν συμφωνούμε με την επαναφορά του ορίου του 50% +1.

Γραφείο Τύπου Δήμου Αργοστολίου
Αργοστόλι, 23 Φεβρουαρίου 2010

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…
Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…
γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…
Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…
Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

18 Ιουλίου 2024
Για μια ακόμα φορά τα Βλαχάτα στο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας τα έσπασαν… Από νωρίς ξεκίνησε ν…
17 Ιουλίου 2024
Μια εξαιρετική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα το βράδυ στο εξαίσιο χώρο του Βοτανικού κήπου. …
16 Ιουλίου 2024
Με μεγάλη μας χαρά για ακόμη μια χρόνια, παρευρεθήκαμε στην έκθεση ζωγραφικής της Μιμίκας Μηλάτο…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ανακαλύψτε το Μέλλον της Μετακίνησης στην Νippy eco mobility
17 Ιουλίου 2024
Eίναι το νέο σημείο αναφοράς για e-bikes, e-scooters και αξεσουάρ, την οδό Σουηδίας 125. Εκεί θα…
«Τρυπώσαμε» στις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Το θεριό του ταύρου»
11 Ιουλίου 2024
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ» Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Ιουλίου και ώρα 21:00, σ…
«Παραδοσιακό Μαγειριό» η νέα επιχείρηση στην οδό Σιτεμπόρων στο Αργοστόλι
8 Ιουλίου 2024
Το νέο παραδοσιακό μαγειρείο στην οδό Σιτεμπόρων Αργοστόλι άνοιξε και σας περιμένει! Μια νέα …
Tzannatos Jewellers Corner : Το νέο κόσμημα του Λιθοστρώτου
21 Ιουνίου 2024
Ο στόχος μας πάντα είναι να προσφέρουμε ποιοτικά, διαχρονικά αλλά και μοντέρνα σχέδια για την το…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU