2 Αυγούστου 2010

Eκδήλωση ενημερωτικού χαρακτήρα από το Φορέα Διαχείρισης Αίνου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου οργάνωσε εκδήλωση ενημερωτικού χαρακτήρα στις 18 Ιουλίου 2010, με θέμα τις ορθές πρακτικές συλλογής του αρωματικού φυτού της ρίγανης, καθώς έχουν παρατηρηθεί κατά τα προηγούμενα έτη περιστατικά εκρίζωσης μεγάλων ποσοτήτων φυτών. Η εκδήλωση, για την οποία καταγράφηκε μεγάλο ενδιαφέρον, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Φαγιά του όρους Αίνος και οι συμμετέχοντες σε αυτή, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ιδιότητες του φυτού, τις χρήσεις του, τον τρόπο συλλογής και αποξήρανσής του, καθώς και για τις απειλές που αντιμετωπίζει.Όσοι ενδιαφέρονται, και δεν είχαν την ευκαιρία συμμετοχής, μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από την κ. Β. Καραγιάννη, Γεωπόνο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου ή στο τηλέφωνο 26710-29258. Η εκδήλωση αποτελεί την πρώτη από μία σειρά που προγραμματίζει ο Φορέας μας, με σκοπό τη γνωριμία με τα φαρμακευτικά – αρωματικά φυτά της Κεφαλονιάς και τις χρήσεις τους.

Όσον αφορά στη ρίγανη, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Συλλογή-Αποξήρανση
Η ρίγανη συλλέγεται κατά την περίοδο της ανθοφορίας του φυτού. Το τμήμα του φυτού, το οποίο συλλέγεται είναι οι ανθοφόροι βλαστοί της. Αυτοί κόβονται σε απόσταση περίπου 5-7 εκατ. πάνω από το έδαφος, ώστε να αποφευχθεί το ξερίζωμα του φυτού. Για την αποτροπή της εκρίζωσης, είτε των βλαστών, είτε ολόκληρων των φυτών, χρησιμοποιούμε πάντα ψαλίδια.

Η ρίγανη αναπαράγεται τόσο με παραφυάδες όσο και με σπέρματα. Για το λόγο αυτό φροντίζουμε να μην αφαιρούνται όλοι οι ανθοφόροι βλαστοί από κάθε φυτό, αλλά να παραμένουν 1-2, προκειμένου να διασφαλιστεί ο πολλαπλασιασμός του, μέσω των σπερμάτων που θα παραχθούν και θα δώσουν νέα φυτά το επόμενο έτος. Είναι προτιμότερο επίσης να συλλέγουμε τους βλαστούς μετά την περίοδο της διασποράς των σπερμάτων. Αν κατά τη συλλογή εκριζώνουμε τα φυτά, αυτά δεν αντικαθιστώνται, με αποτέλεσμα η ρίγανη να απειληθεί άμεσα με εξαφάνιση από την περιοχή. Επίσης, δεν αποψιλώνουμε ποτέ μια περιοχή, αλλά αφήνουμε πάντα τμήματά της χωρίς να τα συλλέξουμε, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να καλυφθούν οι κενές περιοχές με νέα φυτά.

Συλλέγουμε μικρές ποσότητες, επαρκείς μόνο για προσωπική χρήση. Η συλλογή μεγάλων ποσοτήτων προϋποθέτει, άλλωστε, άδεια από την οικεία Δασική Υπηρεσία ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.

Οι βλαστοί της ρίγανης δεν θα πρέπει να συλλεχθούν υγροί ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Η ρίγανη θα πρέπει να συγκεντρώνεται σε υφασμάτινους σάκους, καλάθια ή χάρτινα κουτιά, ώστε να αναπνέει και να αποφεύγεται ο μηχανικός τραυματισμός της, μέσω της άσκησης πίεσης. Τα παλαιά φύλλα (κίτρινου ή καστανού χρωματισμού) θα πρέπει να απορρίπτονται, όπως και αυτά, τα οποία είναι τραυματισμένα, εξαιτίας προσβολής από ασθένειες ή έντομα.

Η αποξήρανση της ρίγανης θα πρέπει να γίνεται με προσοχή. Η χρησιμοποίηση ακατάλληλων μεθόδων για την απομάκρυνση της μεγάλης ποσότητας υγρασίας του υλικού έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της γεύσης και του χρώματός της, το οποίο μετατρέπεται σε καστανό ή σε μαύρο σε μικρό χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της ποιότητας.

Οι βλαστοί της ρίγανης μπορούν να ξηρανθούν είτε απλώνοντάς τους αραιά πάνω σε εφημερίδα ή σε ύφασμα σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο και αναστρέφοντάς τους κατά διαστήματα, είτε ομαδοποιώντας τους βλαστούς σε μικρά ματσάκια, τα οποία δένουμε και τα κρεμάμε σε σκιερό, δροσερό και καλά αεριζόμενο δωμάτιο. Με τη διαδικασία αυτή επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα και διατηρείται το άρωμα του φυτού. Η άμεση έκθεση στο φως του ήλιου δεν συνίσταται αφού συχνά προκαλεί λεύκανση των φύλλων.

Όταν το υλικό θα έχει αποξηραθεί πλήρως, τρίβουμε τα κλαδάκια και τα συγκεντρώνουμε σε γυάλινα βάζα. Αυτά, αν τοποθετηθούν κλειστά σε σκιερό μέρος, μπορούν να διατηρηθούν για αρκετά χρόνια. Εάν η αποξήρανση είναι σωστή, θα έχει διατηρηθεί το πράσινο χρώμα και το πλούσιο άρωμα του φυτού.

Κίνδυνοι

Ως ένα βαθμό, η συλλογή των βλαστών της ρίγανης είναι ευεργετική για το φυτό. Το ψαλίδισμα και η συλλογή μόνο μερικών ανθοφόρων βλαστών αυξάνει την διάρκεια της ζωής του φυτού και το βοηθά στο να αναπτύσσονται οι πλάγιοι βλαστοί.

Παρά την αφθονία του αυτοφυούς φυτού της ρίγανης σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και το γεγονός ότι μέρος των αναγκών της αγοράς καλύπτονται από την αύξηση της καλλιέργειάς της, τα τελευταία έτη η ζήτηση για ρίγανη και ριγανέλαιο αυξάνονται συνεχώς με αποτέλεσμα να παρατηρείται η υπερ-συλλογή του φυτού.

Ήδη υπάρχουν αναφορές από περιοχές, όπου παλαιότερα η ρίγανη υπήρχε σε αφθονία και σήμερα έχει πλέον εξαφανιστεί από εκεί. Οι πρακτικές που οδηγούν στην εξαφάνιση του πληθυσμού ενός αρωματικού/φαρμακευτικού φυτού από μία περιοχή είναι η εκρίζωση των φυτών του και η υπερ-συλλογή του, δηλαδή η συλλογή περισσότερης ποσότητας από εκείνη, την οποία μπορεί να αποδώσει η περιοχή.

Τρέχουσα Κατάσταση

Ο κίνδυνος που μπορούν να διατρέξουν τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά εξαιτίας της υπερ-συλλογής τους και των μη συμβατών τρόπων συλλογής τους έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται.
Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατα ληφθείσα απόφαση από το Νομάρχη Λέσβου με την οποία επιτρέπεται η κοπή και συλλογή της ρίγανης για οικιακή χρήση και εμπορία με την προϋπόθεση ότι γίνεται μόνο μετά την ανθοφορία της και συγκεκριμένα μετά την 10/07/2010, δεν γίνεται εκρίζωση του φυτού και δεν αφαιρούνται όλοι οι βλαστοί από κάθε φυτό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο πολλαπλασιασμός του (Αριθμ. Απ. 7884/4.6.2010).

Οι εικόνες ολοκληρωτικές καταστροφής πληθυσμών περιγράφονται τελευταίως από ολοένα και περισσότερες περιοχές, όπως από το δάσος του Σκάρου στη Λευκάδα και από την περιοχή του όρους Αίνου στην Κεφαλονιά. Σε άλλες περιοχές, όπως στην Κέρκυρα οι πληθυσμοί της ρίγανης έχουν μειωθεί σημαντικά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, εξαιτίας των ψεκασμών που πραγματοποιούνται σε ελαιώνες.

Σε πολλές περιπτώσεις τα προβλήματα της υπερ-συλλογής σε μία περιοχή προκύπτουν μετά τη διάνοιξη νέων δρόμων, οι οποίοι οδηγούν σε προηγουμένως μη προσβάσιμες περιοχές.

Η καλλιέργεια της ρίγανης μπορεί να αντιμετωπίσει μελλοντικά την ολοένα και αυξανομένη ζήτησή της. Παραδείγματα οργανωμένων καλλιεργειών υπάρχουν σήμερα από τις περιοχές των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Κρήτης.

Προτεινόμενα Μέτρα

Να γίνει ευρύτερη ενημέρωση του κοινού για την προστασία και διατήρηση των φυτών.

Να ληφθεί ομόφωνη απόφαση από τις τοπικές αρχές για την προστασία των τοπικών αρωματικών φυτών.

Να υπάρχει συντονισμένος έλεγχος από τις τοπικές αρχές κατά την περίοδο της συλλογής για τυχόν παραβάσεις.


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου

Γεωργία Καμάρη
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τελετή έναρξης 1ου Διεθνούς τουρνουά «Argostoli Greek Para Open 2022» @Αργοστόλι [29.09.2022]
29 Σεπτεμβρίου 2022

Τελετή έναρξης 1ου Διεθνούς τουρνουά «Argostoli Greek Para Open 2022» @Αργοστόλι [29.09.2022]

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 29 Σεπτεμβρίου η τελετή έναρξης του 1ου Διεθνο…
Έκθεση της Καλλιτέχνιδας κι Εκπαιδευτικού DENIZ SAK
29 Σεπτεμβρίου 2022

Έκθεση της Καλλιτέχνιδας κι Εκπαιδευτικού DENIZ SAK

Έκθεση της Καλλιτέχνιδας κι Εκπαιδευτικού DENIZ SAK.  Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου και ώρα …
Κατάθεση στεφάνων στο Ιταλικό Μνημείο της Μεραρχίας Acqui [27.09.2022]
27 Σεπτεμβρίου 2022

Κατάθεση στεφάνων στο Ιταλικό Μνημείο της Μεραρχίας Acqui [27.09.2022]

Σήμερα το πρωί τέθηκε το ετήσιο μνημόσυνο προς τιμή των αξιωματικών και στρατιωτών της Ιταλίας …
Έρχεται το 1ο Διεθνές Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑμεΑ 2022 στο Αργοστόλι
27 Σεπτεμβρίου 2022

Έρχεται το 1ο Διεθνές Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑμεΑ 2022 στο Αργοστόλι

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.30 στην πλατεία Παναγή Βαλλιάνου στο Αργοστόλι θα πραγματοπ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Εμπόριο πέτρας & οικοδομικών υλικών «Konesha H. Hashan»
21 Σεπτεμβρίου 2022

Εμπόριο πέτρας & οικοδομικών υλικών «Konesha H. Hashan»

H επιχείρηση του Κonesha H. Hashan, παρέχει: λιθοδομή, εμπόριο πέτρας και οικοδομικών υλικών. Υ…
Χρειάζεσαι πιστοποίηση γνώσεων υπολογιστή για το δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά; Μην καθυστερείς!!
13 Σεπτεμβρίου 2022

Χρειάζεσαι πιστοποίηση γνώσεων υπολογιστή για το δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά; Μην καθυστερείς!!

Οι εγγραφές ξεκίνησαν εδώ στο Αργοστόλι, Μίνωος & Ασκληπιού 7 (Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα), Exc…
Νέα συλλογή στρωμάτων Candia – Προσφορές Σεπτέμβριος 2022
10 Σεπτεμβρίου 2022

Νέα συλλογή στρωμάτων Candia – Προσφορές Σεπτέμβριος 2022

Ανακάλυψε τις νέες συλλογές στρωμάτων Candia με έκπτωση έως 40% The I…
Απογευματινός καφές στο «19_61 coffe n’ more»
6 Σεπτεμβρίου 2022

Απογευματινός καφές στο «19_61 coffe n’ more»

H ομάδα του kefalonitis επισκέφθηκε το κατάστημα «19_61 coffe n’ more » για έναν απογευματινό κ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design