19 Μαΐου 2010

EΛΜΕ-ΚΙ: H υπεράσπιση του δικαιώματος στην υγεία είναι υπόθεση όλου του λαού

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ με αφορμή σχετική καταγγελία των γιατρών του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς και Ιθάκης για τις τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό και για την απαράδεκτη αντιμετώπιση του ζητήματος των εφημεριών από τη διοίκηση του Νοσοκομείου, θεωρεί ότι στο στόχαστρο πρέπει να βρεθούν οι πολιτικές που διαχρονικά υπονομεύουν το δημόσιο σύστημα υγείας και αρνούνται το δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης όλων των ανθρώπων σε σύγχρονες – αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Επιπρόσθετα, τονίζει ότι η πολιτική της ΕΕ για καθιέρωση του ενεργού και ανενεργού χρόνου εφημερίας, που εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση μέσω των εκάστοτε διοικητών των Νοσοκομείων, τινάζει στον αέρα τα εργασιακά δικαιώματα των γιατρών, του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, ταυτόχρονα με την υπονόμευση της ίδιας της λειτουργίας των κρατικών Νοσοκομείων. Η μεταφορά της υγείας, της παιδείας και της πρόνοιας στους δήμους και στους δημότες, μέσω του Καλλικράτη, θα επιταχύνει την πορεία ιδιωτικοποίησης και θα υποβαθμίσει περαιτέρω τους κρίσιμους αυτούς τομείς για τη μεγάλη μάζα του λαού.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ θεωρεί ότι την κρίσιμη αυτή στιγμή η καλύτερη συμβολή του κινήματος των εκπαιδευτικών στην υπεράσπιση του Νομαρχιακού Νοσοκομείου είναι η επαναδιατύπωση της θέσης μας για τα ζητήματα υγείας και πρόληψης των μαθητών. Κάτι τέτοιο αναδεικνύει, στη βάση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, τον κομβικό ρόλο που έχουν να επιτελέσουν τα Νοσοκομεία.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ θεωρεί ότι η πρόληψη για την υγεία των μαθητών συνδέεται με την αντιμετώπιση και εξάλειψη όλων εκείνων των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων που επιδρούν στην υγεία του ίδιων και των γονιών τους (φτώχεια, ανεργία, εργασιακές σχέσεις, έλλειψη ελεύθερου χρόνου κλπ.). Επίσης, στοχεύει στη διασφάλιση υγιεινών και ασφαλών συνθηκών στη διαβίωσή τους, στο καθαρό σχολικό περιβάλλον, την υγιεινή τους διατροφή, στην εξάλειψη μεταδοτικών και μολυσματικών ασθενειών, στη σωματική άσκησης κλπ. Η πρόληψη αφορά και τους επαγγελματικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Από την περιγραφή των υπηρεσιών πρόληψης στην υγεία που χρειάζεται ο μαθητής, όπως και κάθε άνθρωπος, φαίνεται καθαρά πως υπάρχει μια λειτουργική διασύνδεση ανάμεσα στο κοινωνικό και στο ιατρικό, ανάμεσα στο σχολικό και στο ευρύτερο περιβάλλον που ζει ο μαθητής. Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ εκτιμά ότι μόνο στα πλαίσια μιας άλλης κοινωνικής – οικονομικής πολιτικής και ενός ενιαίου αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν καθολικού συστήματος Υγείας, μπορεί να υπάρξει και πραγματική πρόληψη ασθενειών τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς.

Η Υγεία ως κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας μπορεί να προαχθεί στο επίπεδο που απαιτούν οι λαϊκές ανάγκες, στο επίπεδο που επιτρέπει η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά εμποδίζεται από την πολιτική της ΕΕ που εφαρμόζουν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, που έχει κριτήριο το κέρδος και αντιμετωπίζει την Υγεία σαν εμπόρευμα.

Το σύστημα πρόληψης για την υγεία των μαθητών πρέπει να δομείται, παίρνοντας υπόψη τους νοσογόνους παράγοντες και επιδημιολογικούς δείκτες, τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα της χώρας, το φύλο και την ηλικία, με στόχο την πλήρη κάλυψη των λαϊκών αναγκών.

Οι υπηρεσίες Σχολικής Υγείας πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα σε ένα Πρωτοβάθμιο επίπεδο συγκρότησης του συστήματος Υγείας, με βασική υποδομή τα Κέντρα Υγείας και τα παραρτήματά τους, μαζί με όλες τις υπηρεσίες αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας που δε χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη. Το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιείται επίσης για την αντιμετώπιση ελαφρών εκτάκτων περιστατικών και για βραχεία νοσηλεία.

Τα Κέντρα Υγείας, συγκεντρώνοντας όλες τις σύγχρονες υποδομές και το προσωπικό, θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του σχολείων της περιοχής την οποία εξυπηρετούν, να αποτελούν βασικό κρίκο σύνδεσης με τα υπόλοιπα επίπεδα του συστήματος Υγείας, (Δευτεροβάθμιο και Τριτοβάθμιο) και με το ΕΚΑΒ. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν Κέντρο Ψυχικής Υγείας με όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, να αποτελούν το κέντρο, όπου εκπορεύονται όλα τα προγράμματα πρόληψης, φροντίδας, προστασίας και αποκατάστασης της υγείας των μαθητών. Εκεί θα πρέπει να συγκεντρώνονται όλα τα επιστημονικά και επιδημιολογικά στοιχεία για τις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού. ΓιΆ αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουν όλες τις βασικές ιατρικές και άλλες επιστημονικές ειδικότητες. Ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με την πρόληψη και αποκατάσταση (γενικούς γιατρούς, παθολόγους, γιατρούς εργασίας, κοινωνικής ιατρικής, ψυχολόγους, οδοντογιατρούς, οδοντοτεχνίτες, νοσηλευτές, μαίες, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κλπ.).

Ο οικογενειακός γιατρός αποτελεί βασικό μοχλό λειτουργίας και σύνδεσης του ΚΥ με την οικογένεια. Επιπλέον, ο γιατρός Εργασίας και ο τεχνικός Ασφάλειας, συνδέεται με όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του ΚΥ, ή δημιουργεί παράρτημα στα σχολικά συγκροτήματα.

Τα Κέντρα Υγείας πρέπει να εφημερεύουν σε 24ωρη βάση, να έχει κινητή μονάδα για έκτακτα περιστατικά πλήρως εξοπλισμένη, στελεχωμένη με ειδικευμένο προσωπικό (γιατρούς, νοσηλευτές), να διαθέτουν επαρκή αριθμό ασθενοφόρων, να λειτουργούν φαρμακεία μέσα σ’ αυτά και στα παραρτήματά τους και να έχουν την ευθύνη, για τη δωρεάν κάλυψη των αναγκών του μαθητικού πληθυσμού σε φάρμακα.
Οι φορείς που εμπλέκονται με το σχολείο (εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές), πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά στη Διοίκησή τους, μαζί με εκπρόσωπους των λαϊκών φορέων της περιοχής. Η λαϊκή συμμετοχή βοηθάει στο να παίρνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε σχολείου, της κάθε περιοχής και οι λαϊκές ανάγκες. Ο λαϊκός έλεγχος συμβάλλει στη σωστή διοίκησή του και στην καλύτερη διασύνδεση σχολείων και Κέντρων Υγείας.

Το Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), ως αυτοτελής υπηρεσία του ενιαίου δημόσιου δωρεάν συστήματος Υγείας με πανελλαδική ανάπτυξη, συνδέεται οργανικά και με τα τρία επίπεδα του συστήματος Υγείας. Εξασφαλίζει ειδική μέριμνα για τα σχολεία της Κεφαλονιάς και όλων των νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών. Καλύπτει υπηρεσίες επιτόπου παροχής πρώτων βοηθειών μέσω κινητών μονάδων και περιλαμβάνει το σύστημα διακομιδών, με σύγχρονα μεταφορικά και πτητικά μέσα. Είναι πλήρως στελεχωμένο με ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο για έκτακτα περιστατικά.
Για την πρόληψη των κινδύνων για την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα σχολεία απαιτείται:

ΠΡΩΤΟ:

Η ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών που υπάρχουν σε κάθε σχολείο, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξάλειψη ή και τον περιορισμό αυτών των κινδύνων.
Η έγκαιρη διάγνωση και ιατρική παρακολούθηση της υγείας τους, εξειδικευμένη με βάση τους συγκεκριμένους κάθε φορά παράγοντες κινδύνου.

Η αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων.

Η συστηματική πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και μαθητών για το περιεχόμενο της επικινδυνότητας κάθε παράγοντα (φυσικού, χημικού, βιολογικού, οργανικού, εργονομικού), όπως επίσης και για το είδος των μέτρων συλλογικής και ατομικής προστασίας για την εξουδετέρωσή τους.
Είναι προφανές ότι και στον τομέα αυτό δεν είναι αποδεκτή η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΔΕΥΤΕΡΟ:

Η άσκηση ελέγχου από μέρους του κράτους για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που αφορά τα σχολεία (τρόφιμα κυλικείων, υγιεινή στις τουαλέτες κ.ο.κ.), καθώς και η άσκηση ελέγχου από επιτροπές γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και σε δευτεροβάθμιο (δήμος κλπ.). Αρμοδιότητα αυτών των επιτροπών είναι η καταγραφή των αναγκών στο σχεδιασμό, ο καθορισμός προτεραιοτήτων και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων.
Για την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών απαιτείται γενικότερα:
Αποκλειστικά δημόσιο, ενιαίο, δωρεάν, καθολικό σύστημα Υγείας – Πρόνοιας, αναπτυγμένο σε όλες τις βαθμίδες, ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών.

Αργοστόλι 19 Μάη 2010
Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ

Ο Πρόεδρος
Γεωργόπουλος Διονύσης

Ο Γραμματέας
Βασιλάτος Παύλος

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εγκαίνια Σχολής Χορού Ελισάβετ Λιβιεράτου
5 Οκτωβρίου 2022

Εγκαίνια Σχολής Χορού Ελισάβετ Λιβιεράτου

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στα εγκαίνια της νέας Σχολής Χορού Ελισάβετ Λιβιεράτου, το Σάβ…
Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη: Παρουσίαση βιβλίου του Γιάννη Βαρούχα
5 Οκτωβρίου 2022

Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη: Παρουσίαση βιβλίου του Γιάννη Βαρούχα

Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου και ώρα 7.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Ληξουρίου η παρουσίαση τ…
1ο Kefalonia Digital Nomads Workshop
4 Οκτωβρίου 2022

1ο Kefalonia Digital Nomads Workshop

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου στις 19:00, στο Αμφιθέατρο «Γεράσιμος Αρσένης» του Τμήματος Ψηφιακών Μέ…
Ολοκλήρωση του Διεθνούς Τουρνουά Αντισφαίρισης Ατόμων με Αναπηρία
4 Οκτωβρίου 2022

Ολοκλήρωση του Διεθνούς Τουρνουά Αντισφαίρισης Ατόμων με Αναπηρία

«Σταύρος Τραυλός: Οι αστείρευτες δυνάμεις και το μεγαλείο ψυχής αυτών των παιδιών αποτελεί παράδ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Εμπόριο πέτρας & οικοδομικών υλικών «Konesha H. Hashan»
21 Σεπτεμβρίου 2022

Εμπόριο πέτρας & οικοδομικών υλικών «Konesha H. Hashan»

H επιχείρηση του Κonesha H. Hashan, παρέχει: λιθοδομή, εμπόριο πέτρας και οικοδομικών υλικών. Υ…
Χρειάζεσαι πιστοποίηση γνώσεων υπολογιστή για το δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά; Μην καθυστερείς!!
13 Σεπτεμβρίου 2022

Χρειάζεσαι πιστοποίηση γνώσεων υπολογιστή για το δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά; Μην καθυστερείς!!

Οι εγγραφές ξεκίνησαν εδώ στο Αργοστόλι, Μίνωος & Ασκληπιού 7 (Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα), Exc…
Νέα συλλογή στρωμάτων Candia – Προσφορές Σεπτέμβριος 2022
10 Σεπτεμβρίου 2022

Νέα συλλογή στρωμάτων Candia – Προσφορές Σεπτέμβριος 2022

Ανακάλυψε τις νέες συλλογές στρωμάτων Candia με έκπτωση έως 40% The I…
Απογευματινός καφές στο «19_61 coffe n’ more»
6 Σεπτεμβρίου 2022

Απογευματινός καφές στο «19_61 coffe n’ more»

H ομάδα του kefalonitis επισκέφθηκε το κατάστημα «19_61 coffe n’ more » για έναν απογευματινό κ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design