22 Ιουνίου 2010

I.Κ.Ι: 10ο Επιστημονικό Συμπόσιο Κεφαλονιάς

Πόλεις και Περιφέρειες στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο στον 21ο αιώνα
Χώροι και τόποι: Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Το ΙΚΙ ανακοινώνει το αναλυτικό πρόγραμμα του 10ου Επιστημονικού Συμποσίου στο οποίο θα παρουσιαστούν συνολικά 73 εισηγήσεις στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
• Παραδείγματα χωρικής ανάπτυξης από τη Μεσόγειο
• Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα
• Πόλεις και μητροπόλεις της Μεσογείου
• Μητροπολιτικά κέντρα στην Ελλάδα: Αθήνα – Θεσσαλονίκη
• Γενικά θέματα σχεδιασμού των ελληνικών πόλεων
• Παραδείγματα σχεδιασμού στις ελληνικές πόλεις
• Πολιτιστικό περιβάλλον και πολιτιστική κληρονομιά
• Φυσικό περιβάλλον και φυσική κληρονομιά
• Τουριστικός σχεδιασμός και ανάπτυξη στον ελληνικό χώρο
• Experiences from other Mediterranean countries (Session in English)

Πρέπει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των εισηγήσεων εννέα (9) εισηγήσεις πραγματεύονται θέματα των νησιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης καθώς και της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 Ιουλίου 2010 (πρωί)

08:30 – 09:00: Εγγραφές
αίθουσα Α
Προεδρείο: Η. Μπεριάτος, Γ. Μοσχόπουλος, Θ. Κλαουδάτος
09:00 – 09:30: Επίσημη έναρξη Συμποσίου – Χαιρετισμοί

09:30 – 11:00 1η Συνεδρία
αίθουσα Α
Θεματική ενότητα: Παραδείγματα χωρικής ανάπτυξης από τη Μεσόγειο
Προεδρείο: Η. Μπεριάτος, Γ. Μοσχόπουλος Ε. Τζαννάτος
Ζητήματα αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης: σύγκριση μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης Αποφάσεων σε περιοχές της Μεσογείου
Α. Σκυλογιάννη, Υπ. Δρ ΤΜΧΠΠΑ – Ο. Χριστοπούλου, Αν. Καθηγήτρια ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ)
Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό: παραδείγματα περιοχών από το μεσογειακό χώρο
Μ. Βενετσάνου – Aλ. Κουκίδου – Eμ. Ραλλιάς – Θ. Σούκος, φοιτητές ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ)
Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την προώθηση των σιδηροδρομικών μεταφορών: η περίπτωση της Περιφέρειας Centre της Γαλλίας
Ε. Βεράνη, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc
Η χωρο-εδαφική διάσταση στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της υπαίθρου: η περίπτωση της περιοχής Τροόδους της Κύπρου
Δ. Γούσιος, Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ) – Π. Μαρδάκης, Δρ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΘ) – Δ. Γάκη – Ι. Φαρασλής Υπ. Δρ. ΤΜΧΠΠΑ (Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, Π.Θ.)
Προσέγγιση του παράκτιου χώρου μέσω διαφορετικών παραμέτρων και κλιμάκων: εμπειρίες από τις ισπανικές ακτές για ολόκληρη τη Μεσόγειο
Ν. Κεφαλογιάννης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός (ΕΜΠ), Εντ. Διδασκαλίας Τμ. Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης
Συζήτηση

αίθουσα Β
Θεματική ενότητα: Παραδείγματα σχεδιασμού στις ελληνικές πόλεις (α΄ μέρος)
Προεδρείο: Στ. Καλογήρου, Ν. Τριανταφυλλόπουλος
Ενοποίηση δημόσιων υπαίθριων χώρων: η περίπτωση των Χανίων
Α. Γοσποδίνη, Αν. Καθηγήτρια ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ) – Δ. Κοκολόγος – Ι. Τσιτούρα, φοιτητές ΤΜΧΠΠΑ
Ενδιάμεσες πόλεις: η περίπτωση του Βόλου
Α. Γαλανού, Αρχιτέκτων D.E.S.A. (E.S.A.) – Δ. Γαλανός, Αρχιτέκτων D.P.L.G. (U.P.1 Paris), Κ. Γαλανός – Αρχιτέκτων D.P.L.G., (E.A.P.M.), PhD en Architecture, (UPC Barcelone) Departamento de Proyectos Arquitectónicos
Πρόταση εναλλακτικής διαχείρισης του δημόσιου χώρου στην πόλη της Κω
Ε. Αναγνωστίδου, Αρχιτέκτονας, Υπ. Δρ Παν. Αιγαίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κω
Μοντελοποίηση και πρόγνωση αστικής εξάπλωσης: εφαρμογή στη Μυτιλήνη
Ο. Ρετσιλίδου, Γεωγράφος MSc, MSc Περιβάλλοντος (Παν. Αιγαίου) – Β. Κακούρης, Γεωγράφος MSc, Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης Παν. Αιγαίου – Ε. Παπαπαναγιώτου, Δρ. Περιβάλλοντος, Επιστήμονας Πληροφορικής BSc Honors, Εργ. Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ (Παν. Αιγαίου)
Σχεδιάζοντας το ελληνικό προάστιο: βιώσιμες προσεγγίσεις επέκτασης του οικισμού των Ταγαράδων στο νομό Θεσσαλονίκης, μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών οικιστικής ανάπτυξης
Α. Μαντάς – Θ. Οικονόμου , Μηχανικοί Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΑΠΘ)
Συζήτηση

11:00 – 11:15 Διάλειμμα

11:15 – 13:00 2η Συνεδρία

αίθουσα Α
Θεματική ενότητα: Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα
Προεδρείο: Δ. Γούσιος, Δ. Κατοχιανού
Πόλεις, Περιφέρειες και άτυπη εργασία στη σύγχρονη Ελλάδα: προς μια περιφερειακή γεωγραφία της κρίσης
Στ. Γκιάλης, Εντ. Διδασκαλίας Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης – Κ. Γουρζής, Ερευνητής Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΑΠΘ)
Ευφυείς μεταφορές και περιφερειακή ψηφιακή σύγκλιση: μια πρόκληση για τις ελληνικές περιφέρειες
Θ. Τσέκερης, Ερευνητής, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
Αναπτυξιακός σχεδιασμός και διαχείριση του ελληνικού νησιωτικού χώρου
Η. Γιαννίρης, Επ. Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης
Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός: αναφορές στη σύγχρονη ελληνική εμπειρία
Ελ. Θωίδου, Εντ. Διδασκαλίας Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΑΠΘ)
Τυπολόγηση των περιοχών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με εισοδηματικά και δημογραφικά κριτήρια
Σ. Καλογήρου, Λέκτορας Τμ. Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου χώρου: η περίπτωση της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας
Κ. Κυριάκου – Π. Μπόλος – Α. Ξιφιλίδου – Ε. Σουριανός, Φοιτητές Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΑΠΘ) – Μ. Λάζογλου, Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης – ΜΧΑ, Μεταπτ. φοιτητής Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων (ΑΠΘ) – Σ. Μανίκα, Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Μεταπτ. φοιτήτρια Τμ. Πολιτικών Μηχανικών (ΑΠΘ)
Συζήτηση

αίθουσα Β
Θεματική ενότητα: Παραδείγματα σχεδιασμού στις ελληνικές πόλεις (β΄ μέρος)
Προεδρείο: Χρ. Κουσιδώνης, Λ. Καραβία
“Χαρακτήρες βιωσιμότητας” και κοινωνική σημασία των μορφών στο “συνεχές” οικοδομικό σύστημα: Η περίπτωση των Αμπελοκήπων (Αθήνα)
Ε.Ι. Πανούση, Αρχιτέκτονας Πολεοδόμος ΜSc. ΕΜΠ
Πάτρα: η περιαστική πόλη και τα αναπτύγματα νερού – σύγχρονες εκδοχές σχεδιασμού με βάση τη νέα γεωγραφία και την πολεοδομία του τοπίου
Η. Καρύδη, Αρχιτέκτων (ΕΜΠ), Πολεοδόμος Τοπίου ΜΑ ΑΑ, Υπ. Δρ ΕΜΠ – Ν. Κατσίκης, Αρχιτέκτων (ΕΜΠ), ΜΔΕ Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του χώρου (ΕΜΠ), Υπ. Δρ Harvard GSD

Διαχρονική εξέλιξη της πόλης της Λάρισας
Σ. Παπακωνσταντίνου, Μεταπτ. φοιτήτρια ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ), – Ι. Φαρασλής, Υπ. Δρ ΤΜΧΠΠΑ – Δ. Σταθάκης, Επ. Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ
Προτάσεις πολεοδομικού σχεδιασμού και μελέτες εξυγίανσης: το παράδειγμα της Λάρισας (1974 – 2008)
Γ. Λάλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός (ΑΠΘ)

Πράσινος αστικός σχεδιασμός: η περίπτωση της πόλης του Βόλου
Μ. Καρυώτη, Μεταπτ. φοιτήτρια ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ) – Α. Γοσποδίνη, Αν. Καθηγήτρια ΤΜΧΠΠΑ – Α. Κούγκολος, Αν. Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ
Ιωάννινα-περιπλάνηση στο χώρο και το χρόνο: διδάγματα από τη μελέτη ανάπλασης-ενοποίησης δημόσιων υπαίθριων χώρων του κέντρου της πόλης
Π. Στεργίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΜΔΕ συντήρησης και αποκατάστασης ΑΠΘ
Συζήτηση

13:00 – 17:00 Μεσημβρινή Διακοπή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 Ιουλίου 2010 (απόγευμα)

17:00 – 19:00 3η Συνεδρία

αίθουσα Α
Θεματική Ενότητα: Μητροπολιτικά κέντρα στην Ελλάδα: Αθήνα – Θεσσαλονίκη
Προεδρείο: Σ. Τσιλένης, Ρ. Καλοκάρδου
Πολιτικές σχεδιασμού για την εγκατάσταση πολιτιστικών βιομηχανιών σε κεντρικές περιοχές των πόλεων: σύγκριση τριών ευρωπαϊκών πρωτευουσών με την Αθήνα
Ν. Καραχάλης, Εντ. Διδασκαλίας ΤΜXΠΠΑ (ΠΘ)
Αστικές αναπλάσεις και δημόσιοι υπαίθριοι χώροι στην ελληνική πόλη: η περίπτωση του αεροδρομίου «ελληνικό» στην Αθήνα
Μ. Μακροπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός M.Sc, Υπ. Δρ ΤΜΧΠΠΑ – Α. Γοσποδίνη, Αν. Καθηγήτρια ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ)
Η Θεσσαλονίκη ως κόμβος μετασχηματιζομένων χωρικών συστημάτων: από τον 20ο στον 21ο αιώνα
Χρ. Κουσιδώνης, Επ. καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ)
Ο έλεγχος της οικιστικής ανάπτυξης στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης: ζητήματα υλοποίησης του σχεδιασμού και ο ρόλος των φορέων
Γ. Γεμενετζή, Εντ. Διδασκαλίας ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ)
Βιώσιμη αστική κινητικότητα: το παράδειγμα της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης
Δ. Παπαγόρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός – Δ. Μίμης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΘ), MSc “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη” (ΑΠΘ)
Πολιτικές συστημάτων αστικών μεταφορών σε μητροπολιτικές περιοχές της Μεσογείου: συγκρίσεις και προτάσεις για την περίπτωση της μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης
Χ. Τσαβδάρογλου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ. (ΑΠΘ), MA Οργάνωσης και Διαχείρισης Έργων και Πόρων Ανάπτυξης (ΤΑΤΜ – ΑΠΘ)
Συζήτηση

αίθουσα Β
Θεματική Ενότητα: Γενικά θέματα σχεδιασμού των ελληνικών πόλεων
Προεδρείο: Στ. Κυβέλου, Μ. Παπαγεωργίου
Διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης στον χωρικό σχεδιασμό: συμπεράσματα και προτάσεις από την εφαρμογή των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων στην Ελλάδα την πενταετία 2005-2010
Χ. Τσαβδάρογλου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ. (ΑΠΘ), MA Οργάνωσης και Διαχείρισης Έργων και Πόρων Ανάπτυξης (ΤΑΤΜ – ΑΠΘ)
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η ποιότητα ζωής στα σύγχρονα ελληνικά αστικά κέντρα
Τρ. Καλλιακούδας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ., Εντ. Διδασκαλίας ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ)
Η σημασία των προαστίων στην ανάπτυξη των πόλεων: παραδείγματα από την Ελλάδα και τη Μεσόγειο
Δ. Ζαϊρέ – Ι. Λαϊνάς – Ζ. Ρωσσέτου, φοιτητές ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ)
Πολιτικές και θεσμικά εργαλεία για την αυθαίρετη δόμηση στις ελληνικές πόλεις: η προβληματική της “τακτοποίησης” των ημιυπαίθριων χώρων
Φ. Ζυγούρη – Κ. Πορτοκαλίδης, Υπ. Δρ ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ)
Πόλεις και σχεδιασμός στην Ελλάδα του 21ου αιώνα: ανάμεσα στον αθηναϊσμό και τον τοπικισμό
Δ. Μάρτος, Αρχιτέκτων, Δρ. Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΑΠΘ)
Συστημικές προσεγγίσεις στο βιώσιμο αστικό και περιφερειακό σχεδιασμό: οι μικρές και μεσαίες πόλεις στη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά
Ι. Καρυδάς, Πάντειο Πανεπιστήμιου, Επιμελητήριο Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Συζήτηση
19:00 – 19:15 Διάλειμμα

19:15 – 21:00 4η Συνεδρία

Ολομέλεια
Θεματική ενότητα: Πόλεις και μητροπόλεις της Μεσογείου
Προεδρείο: Η. Μπεριάτος, Π.-Μ. Δελλαδέτσιμας
Clusters καινοτομίας: χωρικός σχεδιασμός στη μεσογειακή και ελληνική πραγματικότητα
Α. Γοσποδίνη, Δρ. Αρχιτέκτων–Πολεοδόμος, Αν. Καθηγήτρια ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ), Αντιπρόεδρος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (ΟρΘε)
Ο ρόλος των διεθνών χρηματοπιστωτικών Οργανισμών στην αστική ανάπτυξη και διακυβέρνηση των μητροπόλεων της Μεσογείου
Ν. Τριανταφυλλόπουλος, Εντ. Διδασκαλίας ΤΜΧΠΠΑ – Ι. Αλεξανδροπούλου, ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ)
Δείκτες αξιολόγησης αστικής ανταγωνιστικότητας και στρατηγικές ενίσχυσής της μέσα από τη συγκριτική ανάλυση τεσσάρων μεσογειακών μητροπόλεων: Βαρκελώνη, Νάπολη, Αθήνα και Κωνσταντινούπολη
Ηώ Καρύδη, Αρχιτέκτων ΕΜΠ, ΜΑ ΑΑ, Υπ. Δρ ΕΜΠ – Τρ. Μιχαηλίδης, Χωροτάκτης- Πολεοδόμος Msc (ΠΘ), Υπ. Δρ ΕΜΠ – Δ. Σοφιανόπουλος, Γεωγράφος Παν. Αιγαίου, Χωροτάκτης-Πολεοδόμος Msc (ΕΜΠ), Υπ. Δρ ΕΜΠ
Τα ενοποιητικά και αντιθετικά στοιχεία στο χώρο της Μεσογείου και η σημασία τους στη σύγχρονη ανάπτυξη της Κωνσταντινούπολης
Σ. Τσιλένης, Δρ. Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Προϊστάμενος ΤΥ & ΔΜ ΕΙΕ
Η βιώσιμη χωρική διαχείριση σε τοπικό επίπεδο: τυπολογίες και συγκρίσεις από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο
Στ. Κυβέλου, Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πάντειο Παν/μιο)
Μεσογειακές λουτροπόλεις: σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις οικιστικής ανάπτυξης
Μ. Παπαγεωργίου, Δρ Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Εντ. Διδασκαλίας ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ)
Συζήτηση

21:30 Δείπνο (σύνεδροι με πλήρη εγγραφή)

ΣΑΒΒΑΤΟ, 3 Ιουλίου 2010 (πρωί)

09:00 – 11:00 5η Συνεδρία

αίθουσα Α
Θεματική ενότητα: Πολιτιστικό περιβάλλον και πολιτιστική κληρονομιά (α΄ μέρος)
Προεδρείο: Ο. Βαβατσιούλας, Γ. Γεμενετζή
Τα Μουσεία Επιχείρησης και οι προοπτικές μιας νέας πολιτικής στο σχεδιασμό της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα
Σ. Μακρυγιώργου, Υπ. Δρ ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ) – Α. Δέφνερ, Αν. Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ
Προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην Ελλάδας: ένας συνοπτικός απολογισμός
Μ. Μπεριάτου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Μετασχηματισμοί του δομημένου περιβάλλοντος και του τοπίου στο νησιωτικό χώρο: η περίπτωση των οικισμών της Ιθάκης
Α. Σαράντη, Υπ. Δρ ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ)
Προοπτικές Ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κεφαλονιάς και Ιθάκης
Α. Σωτηρίου, Μ. Ανδρεάτου, Αθ. Δελλής, Γερ. Λιβιτσάνης, Αρχαιολόγοι ΛΕ΄ ΕΚΠΑ
Σχολικά κτίρια του μεσοπολέμου στα Επτάνησα (Κεφαλονιά): συμβολή στην προστασία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς
Α. Αντωνίου, M.Sc Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Υπ. Δρ, Εντ. Διδασκαλίας ΑΠΘ
Οι αρχαίες οχυρώσεις της Κεφαλονιάς και η αισθητική τους αξία στον 21ο αιώνα
Γ. Θωμάς, Πολιτικός Μηχανικός, Δρ ΕΜΠ, Εικαστικός ΑΣΚΤ Αθηνών
Συζήτηση

αίθουσα Β
Θεματική ενότητα: Φυσικό περιβάλλον και φυσική κληρονομιά (α΄ μέρος)
Προεδρείο: Ο. Χριστοπούλου, Π. Μαρδάκης
Η Χάρτα του Μεσογειακού Τοπίου: μια πρωτοβουλία τριών Ευρωμεσογειακών Περιφερειών
Ν. Κάτσικας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΜA ΕΑΠ, Υπ. Δρ ΤΜΧΠΠΑ
Σχεδιασμός και διαχείριση υδάτινων αγροτικών τοπίων σε περίοδο κλιματικής αλλαγής: η περίπτωση της Περιφέρειας Veneto (Ιταλία)
Β. Τσιούτσιου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μεταπτ. φοιτήτρια Τμήματος Πολεοδομίας TU Delft
Οι Συμβάσεις Ποταμού, ως πεδίο ανάδειξης νέων μορφών χωρικής διακυβέρνησης στον Ευρωμεσογειακό χώρο
Χρ. Δαούση, Αν. Καθηγήτρια Τμ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΑΤΕΙ Καλαμάτας
Περιφερειακή διαχείριση υδατικών πόρων στην Ελλάδα του 21ου αιώνα
Π. Παναγιωτίδης, Φυσιογνώστης, Δ/ντης Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ – Α. Βασιλείου, Χημικός Μηχανικός, Παν. Πατρών – Β. Μοντεσάντου, Βιολόγος, Επ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Διαχείριση και σχεδιασμός της φυσικής κληρονομιάς στην Ελλάδα: υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές
Μ. Παπαγεωργίου, Δρ Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Εντ. Διδασκαλίας ΤΜΧΠΠΑ – Μ. Γιαννούλα – Σ. Τελιανίδου, φοιτήτριες TΜΧΠΠΑ (ΠΘ)
Συζήτηση

11:00 – 11:15 Διάλειμμα

11:15 – 13:00 6η Συνεδρία

αίθουσα Α
Θεματική ενότητα: Πολιτιστικό περιβάλλον και πολιτιστική κληρονομιά (β΄ μέρος)
Προεδρείο: Ελ. Θωίδου, Α. Σαράντη
Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων Αθήνας ως πρότυπο ανάπτυξης της πόλης: συγκρίσεις με άλλες ιστορικές πόλεις της Μεσογείου (Ρώμη, Βαρκελώνη, Αργος)
Β. Κωστοβασίλης, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Υπεύθυνος πολεοδομικών μελετών και εφαρμογών ΕΑΧΑ Α.Ε.
Μερική αναβίωση μιας ιστορικής γειτονιάς στο κέντρο της Αθήνας (Μοναστηράκι)
Ο. Βαβατσιούλας, Προϊστάμενος Τμ. Νεωτέρων & Σύγχρονων Μνημείων ΔΑΝΣΜ-ΥΠ.ΠΟ.Τ.
Σημειακές παρεμβάσεις εντός αστικού ιστού ή επανασημασιοδότηση και νέες αφηγήσεις: η περίπτωση της παλιάς πόλης των Χανίων
Α. Tζομπανάκης, Επ. Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης
Στρατηγικές επιλογές για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης της Δράμας
Ι. Ματσίνης – Π. Σιδηροπούλου, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (Παν. Φλωρεντίας) – Σ. Χατζηθεοδωρίδης, Τοπογράφος Μηχ. (ΑΠΘ)
Σχεδιασμός και οργάνωση αρχαιολογικού-οικολογικού πάρκου στη Ρόδο: μια πρόκληση για την τοπική ανάπτυξη
Μ.Ι. Στεφανάκης, Επ. Καθηγητής Τμ. Μεσογειακών Σπουδών, Παν. Αιγαίου
Σχεδιασμός για την προστασία και διαχείριση της κτισμένης-πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα
Μ. Παπαγεωργίου, Δρ Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Εντ. Διδασκαλίας ΤΜΧΠΠΑ – Ι. Λαϊνάς – Χρ. Νικολακοπούλου, φοιτητές TΜΧΠΠΑ (ΠΘ)
Συζήτηση

αίθουσα Β
Θεματική ενότητα: Φυσικό περιβάλλον και φυσική κληρονομιά (β΄ μέρος)
Προεδρείο: Χρ. Δαούση, Ν. Κάτσικας
Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους του Νέστου στη Βόρεια Ελλάδα
Π. Κακούρος, Τομέας Βιοτικών Πόρων και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΕΚΒΥ) – Μ. Κατσακιώρη, Υπεύθυνη Τομέα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης ΕΚΒΥ
Διερεύνηση του ρόλου και των χαρακτηριστικών του οικοτουρισμού στην περιοχή του ποταμού Νέστου
Γ. Χατζηγεωργίου, ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ) – Δ. Λατινόπουλος, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΑΠΘ)
Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ) για την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων στο κεντρικό Ιόνιο Πέλαγος
Ε. Τζαννάτος, Καθηγητής Τμ. Ναυτιλιακών Σπουδών, Παν. Πειραιώς
Τα ρέματα ως στοιχεία οργάνωσης και οικολογικής προσέγγισης του δομημένου χώρου / περιβάλλοντος
Π. Σταθακόπουλος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σχολής ΑΠΘ, Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης – Α. Σταθακόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, ΜSc, Ε.Μ.Î¥.
Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων σε νησιά και παράκτιες περιοχές του ελληνικού χώρου
Α. Κούγκολος, Αν. Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ), Ε. Πολυχρονοπούλου, Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε, Β. Τρύφωνα, ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ), Σ. Παναγόπουλος, Δήμος Αγίας Παρασκευής, Δ/νση Περιβάλλοντος
Διαχείριση οικοδομικών απορριμμάτων στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης
Α. Σταθακόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Ε.Μ.Î¥. – Ν. Οικονόμου, Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Δομικών Υλικών (ΑΠΘ)
Συζήτηση

13:00 – 17:00 Μεσημβρινή Διακοπή

ΣΑΒΒΑΤΟ, 3 Ιουλίου 2010 (απόγευμα)

17:0 – 19:00 7η Συνεδρία

Ολομέλεια
Θεματική ενότητα: Τουριστικός σχεδιασμός και ανάπτυξη στον ελληνικό χώρο
Προεδρείο: Μ. Χουσιανάκου, Μ. Παπαγεωργίου
Κριτική θεώρηση του θεσμικού πλαισίου των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ): η περίπτωση της Μεσσηνίας στη ν.δ. Ελλάδα
Ο. Καλαντζή, Δικηγόρος παρΆ εφέταις, M.Sc Χωροταξία, Πολεοδομία & Ανάπτυξη – Δ. Τσιώτας, Μαθηματικός – Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, M.Sc Χωροταξία, Πολεοδομία & Ανάπτυξη, Υπ. Δρ. ΤΜΧΠΠΑ (ΠΘ)
Σχεδιασμός δικτύου τουριστικών λιμένων στο νοτιοανατολικό Αιγαίο
Ν. Κανταρζής, Αρχιτέκτων, Δημοτικός Σύμβουλος Κω
Χωρικές ενότητες βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και Τοπική Αυτοδιοίκηση: παραδείγματα εφαρμογής σε τρεις Περιφέρειες στη δυτ. Ελλάδα
Ρ. Καλοκάρδου – Κ. Κραντονέλλης, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Πολεοδόμοι-Χωροτάκτες, Σύμβουλοι τουριστικής ανάπτυξης
Ο ελληνικός τουρισμός ως βασικό πολυδιάστατο αντικείμενο έρευνας και σχεδιασμού αναπτυξιακής πολιτικής στο ΚΕΠΕ (1965-2000)
Δ. Κατοχιανού, Περιφερειολόγος, MCP, MIT, USA, τ. Ερευνήτρια ΑΆ – ΚΕΠΕ
Η ανάπτυξη του οινοτουρισμού στο νησί της Κεφαλονιάς
Δ.Γ. Λαγός, Αν. Καθηγητής Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Παν. Αιγαίου) – Ε.Δ. Παρίση, Υπ. Δρ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Παν. Αιγαίου)
Συζήτηση
19:00 – 19:15 Διάλειμμα

19:15 – 21:00 8η Συνεδρία

Ολομέλεια – Plenary (προσκεκλημένοι ομιλητές- invited speakers)
Experiences from other Mediterranean countries (Session in English)
Chair: Α. Gospodini, E. Τzannatos

Mediterranean Coastal Zones: activities of the Council of Europe
Maguelonne Déjeant-Pons, Head of the Cultural Heritage, Landscape and Spatial Planning Division, Council of Europe (Strasbourg, France)

European policies of rural development at regional level: the examples of Languedoc-Roussillon in France and Puglia in Italy
Anne Cobacho, Chargée dΆétudes IAMM (Montpellier, France)

New planning and management tools from the EU water directives: their adaptation in the Italian and Mediterranean context
Giuseppina Μonacelli, ISPRA Department for water protection (Rome, Italy)

Egypt: rural planning in new lands
Tahani AbdelHakim, Social-Economist, Study Director of IAMM / CIHEAM (Montpellier, France)

An interpretation of European Landscape Convention and its implementation so far in Cyprus
Dr. Artemis Υiordamli, Director of Laona Foundation (Cyprus)
Συζήτηση
Λήξη Συμποσίου

21:30 Δείπνο (σύνεδροι με πλήρη εγγραφή)

ΚΥΡΙΑΚΗ, 4 Ιουλίου 2010 (πρωί-απόγευμα)

Εκδρομή – Περιήγηση στα φυσικά και πολιτιστικά αξιοθέατα της Κεφαλονιάς

09:00 Αναχώρηση από το Αργοστόλι
18:30 Επιστροφή στο Αργοστόλι

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επέτειος της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου 1571
6 Οκτωβρίου 2022

Επέτειος της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου 1571

Με το Π.Δ.:44/2022 «Καθιέρωση της 7ης Οκτωβρίου ως δημοσίας εορτής τοπικής σημασίας για την Περι…
Εγκαίνια καλλιτεχνικής έκθεσης βασισμένα στην θάλασσα και στην Ελληνική μυθολογία
6 Οκτωβρίου 2022

Εγκαίνια καλλιτεχνικής έκθεσης βασισμένα στην θάλασσα και στην Ελληνική μυθολογία

H Ελληνική Μυθολογία, σύμφυτη της Θάλασσας, εμπνέει τους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Σύγχρ…
Εγκαίνια Σχολής Χορού Ελισάβετ Λιβιεράτου
5 Οκτωβρίου 2022

Εγκαίνια Σχολής Χορού Ελισάβετ Λιβιεράτου

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στα εγκαίνια της νέας Σχολής Χορού Ελισάβετ Λιβιεράτου, το Σάβ…
Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη: Παρουσίαση βιβλίου του Γιάννη Βαρούχα
5 Οκτωβρίου 2022

Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη: Παρουσίαση βιβλίου του Γιάννη Βαρούχα

Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου και ώρα 7.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Ληξουρίου η παρουσίαση τ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Εμπόριο πέτρας & οικοδομικών υλικών «Konesha H. Hashan»
21 Σεπτεμβρίου 2022

Εμπόριο πέτρας & οικοδομικών υλικών «Konesha H. Hashan»

H επιχείρηση του Κonesha H. Hashan, παρέχει: λιθοδομή, εμπόριο πέτρας και οικοδομικών υλικών. Υ…
Χρειάζεσαι πιστοποίηση γνώσεων υπολογιστή για το δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά; Μην καθυστερείς!!
13 Σεπτεμβρίου 2022

Χρειάζεσαι πιστοποίηση γνώσεων υπολογιστή για το δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά; Μην καθυστερείς!!

Οι εγγραφές ξεκίνησαν εδώ στο Αργοστόλι, Μίνωος & Ασκληπιού 7 (Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα), Exc…
Νέα συλλογή στρωμάτων Candia – Προσφορές Σεπτέμβριος 2022
10 Σεπτεμβρίου 2022

Νέα συλλογή στρωμάτων Candia – Προσφορές Σεπτέμβριος 2022

Ανακάλυψε τις νέες συλλογές στρωμάτων Candia με έκπτωση έως 40% The I…
Απογευματινός καφές στο «19_61 coffe n’ more»
6 Σεπτεμβρίου 2022

Απογευματινός καφές στο «19_61 coffe n’ more»

H ομάδα του kefalonitis επισκέφθηκε το κατάστημα «19_61 coffe n’ more » για έναν απογευματινό κ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design