Αργοστόλι: Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου [28.10.2021]
Αργοστόλι: Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου [28.10.2021]
Αργοστόλι: Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου [28.10.2021]
Αργοστόλι: Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου [28.10.2021]