Αγγλικανός Ιερέας προσχωρεί στην Ορθοδοξία
Αγγλικανός Ιερέας προσχωρεί στην Ορθοδοξία
Αγγλικανός Ιερέας προσχωρεί στην Ορθοδοξία
Αγγλικανός Ιερέας προσχωρεί στην Ορθοδοξία
25 Νοεμβρίου 2020

Αγγλικανός Ιερέας προσχωρεί στην Ορθοδοξία

Η ΕΠΙ ΓΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑΝΟΥ ΙΕΡΕΑ- ΚΑΘΗΓΗΤΗ WAYNE- ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ- BURKE.

Αγγλικανός ιερέας-καθηγητής προσέρχεται στην Ορθοδοξία, ανήγγειλα πριν εννέα χρόνια. Επρόκειτο για τον αμερικανό, σύζυγο της ΄Αννας- Μαρίας Κωνσταντάκη, Wayne- Γεράσιμο Burke που το Σάββατο 21-11-2020 προέπεμψα στην τελευταία του κατοικία από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στα Ντομάτα Κεφαλληνίας στο Κοιμητήριό της. Μετά τα δικά μου αποχαιρετιστήρια λόγια, μού δόθηκε από τη σύζυγο του να διαβάσω ένα σημείωμα, γραμμένο από τον ίδιο, με σωστά και ορθογραφημένα ελληνικά, που βρήκε κάπου στα πράγματά του. Θεώρησα ότι έπρεπε να το δημοσιοποιήσω σαν επιμύθιο της ζωής του, τα εννέα τελευταία χρόνια της οποίας τα έζησε στην αγκαλιά της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας με ταπείνωση, σεμνότητα και προσευχή. Το παραθέτω αφού προτάξω σύντομο βιογραφικό – ιστορικό της ζωής του σπουδαίου αυτού ανθρώπου.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Στὸ τελείωμα τοῦ χρόνου τὴν 31 Δεκεμβρίου τοῦ 2011 ὁ Wayne Burke τελείωνε τὴ θητεία του στὴν Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία καὶ ἡ 1 Ἰανουαρίου 2012 τὸν βρῆκε στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὁ Wayne βαπτίστηκε νήπιο στὴν Ἐπισκοπελιανὴ Ἐκκλησία τοῦ Σὰν Φραντζίσκο τῆς Καλιφόρνιας. Ὑπηρέτησε σὰν παπαδοπαίδι καὶ μέλος ἐκκλησιαστικῆς συμφωνικῆς χορωδίας. Πῆρε πτυχίο καὶ μεταπτυχιακὸ στὴν ἐπικοινωνιακὴ ρητορικὴ στὸ πανεπιστήμιo τοῦ Σὰν Φραντζίσκο καὶ διδακτορικὸ στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Cardiff τῆς Οὐαλίας. Τὶς θεολογικὲς καὶ ἱερατικές του σπουδὲς, προκειμένου νὰ χειροτονηθεῖ ἱερέας, τὶς ἔκανε στὸ St. Stephen’s House τῆς Ὀξφόρδης. Ἔγινε καὶ ἀναγνώστης τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας. Στὴν Ὀξφόρδη γνώρισε τὸν Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο καὶ καθηγητὴ στὸ ἐκεῖ Πανεπιστήμιο Κάλλιστο Ware τοῦ ὁποίου καὶ μελέτησε τὰ περίφημα βιβλία: The Orthodox Church, The Orthodox Way καὶ Lenten Triodion.

Ἡ Ἀγγλικανικὴ ἐκκλησία τοῦ πρότεινε νὰ γίνει ἱερέας πράγμα ποὺ ἀπεδέχθη, ζήτησε ὅμως νὰ κάνει τὴν πρακτική του στὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν Ὀξφόρδη, ὅπως καὶ ἔγινε. Ἐδῶ ἔμαθε πολλὰ γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη λατρεία καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ Μουσική. Ἐν συνέχειᾳ διάκονος καὶ ἱερέας τῆς Ἀγγλικανικῆς ἐκκλησίας χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο Γιβραλτὰρ Geoffrey Rowell καὶ ὑπηρέτησε ὡς ἀναγνώστης, διάκονος καὶ ἱερέας στὴν Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία τοῦ St. Paul’s στὴν Ἀθήνα. Ἐδῶ ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ στὸ Ἁγιορείτικο Μετόχι τῆς Ἀναλήψεως στὸ Βύρωνα μὲ τὸν Μητροπολίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαο στὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ ὁποίου τὸν εἶχε ἀναθέσει ὁ Ἀγγλικανὸς Ἐπίσκοπoς τοῡ Γιβραλτάρ.

Ὁ Wayne ὑπῆρξε μέλος τοῦ Ἀγγλικανικοῦ–Ὀρθοδόξου Διαλόγου, ἰδρυτικὸ μέλος τῆς Κοινότητος τοῦ St. Alban καὶ St. Sergius στὴν Ἀθήνα, συμμετεῖχε σὲ μία ἀποστολὴ στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη τῆς Leadership 100 society τῆς Ἀμερικῆς. Σήμερα διδάσκει Ρητορικὴ καὶ ἐπικοινωνία στὸ DEREE, τὸ Ἀμερικανικὸ Κολλέγιο τῆς Ἀθήνας. Εἶναι νυμφευμένος μὲ ὀρθόδοξο γάμο (τοῦ μυστηρίου τελεσθέντος ὑπὸ τοῦ ὑποφαινομένου καὶ τοῦ π. Χαραλ. Χαρίτου στὰ Σπήλια Κεφαλλονιᾶς) μὲ τὴν Κεφαλλονίτισα φιλόλογο καθηγήτρια Ἄννα- Μαρία Κωνσταντάκη καὶ ἔχουν μία θυγατέρα τὴν Μαρία – Οὐρανία. Ἔτσι γνώρισε καὶ τὸν Ἅγιο Γεράσιμο, ὁ ὁποῖος σὲ κάποια κρίσιμη στιγμὴ τῆς ζωῆς του παρουσιάστηκε στὸ ὄνειρό του συνοδευόμενος ἀπὸ μία καλόγρια, τοῦ ἔτεινε τὸ χέρι καὶ τὸν κάλεσε κοντά του.

Ἡ πρόσκληση τοῦ «τῶν Ὀρθοδόξων προστάτη» Ἁγίου Γερασίμου ἔπαιξε καταλυτικὸ ρόλο στὴν τελική του ἀπόφαση νὰ ἐγκαταλείψει τὴν Ἀγγλικανικὴ ἐκκλησία, τῆς ὁποίας παρακολουθοῦσε μὲ θλίψη τὴν συνεχῆ «ἀπόκλιση ἀπὸ τὴν παράδοση», καὶ νὰ ζητήσει καταφύγιο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Ἡ τελετὴ τῆς εἰσδοχῆς ἔγινε στὴν Ἐκκλησία μου τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἀργοστολίου στὰ ἀγγλικὰ ἀπὸ τὸ SERVICE BOOK OF THE HOLY ORTHODOX-CATHOLIC APOSTOLIC CHURCH τῆς Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of New York and all North America καὶ περιλαμβάνει δυὸ μέρη: Τὴν Ἀκολουθία Ἀποδοχῆς-«The office for receiving into the Orthodox faith such persons as have not previously been Orthodox» καὶ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Χρίσματοs – «The office of Anointment with the Holy Chrism into the Orthodox faith of those who have been converted and have united themselves with the Holy Orthodox – Catholic Church of the East». Στὸ πρῶτο μέρος ὁ ὑποψήφιος εὑρισκόμενος πρὸς τὴν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ, ἐρωτᾶται ἐὰν ἀπορρίπτει τὶς ἐσφαλμένες διδασκαλίες τῆς Ὁμολογίας εἰς τὴν ὁποίαν ἀνῆκε καὶ ἐὰν ἐπιθυμεῖ νὰ εἰσέλθει καὶ νὰ παραμείνει στὴν Ὀρθόδοξη πίστη.

Μετὰ τὴν καταφατική του ἀπάντηση δέχεται εὐχὴ ὑπὸ τοῦ τελετουργοῦ θέτοντος τὴν χείρα του ἐπὶ τῆς κεφαλῆς του. Καὶ πάλιν ἐρωτᾶται ἂν ἐπιθυμεῖ τὴν ἕνωσή του μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ἀπαγγέλλει τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, μετὰ τὸ ὁποῖο ὁ τελετουργὸς ἀναφωνεῖ: «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ φωτίζων καὶ ἁγιάζων πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον». Ἐν συνέχειᾳ ὁ Ἱερουργὸς τοῦ θέτει ἐρωτήσεις περὶ τὸ δόγμα, τὴν παράδοση καὶ τὴν τάξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τὸν ἐρωτᾱ ἐὰν τὰ δέχεται. Μετὰ τὴν κατάφασή του κρατώντας μὲ τὸ δεξί του χέρι τὴν ἄκρη τοῦ Ἐπιτραχηλίου τοῦ Ἱερουργοῦ εἰσέρχεται μετ’ αὐτοῦ στὸ Ναὸ ἐνώπιον τραπεζίου στὸ ὁποῖο ἔχει τεθεῖ τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιο, τοῦ Ἱερουργοῦ προσκαλοῦντος τὸν ὡς ἑξῆς: « Enter thou the Orthodox Church; And cast away all the errors and false doctrines wherein thou dwelt: and honour the Lord God, the Father Almighty, and his Only-begotten Son Jesus Christ, and the Holy Spirit, one true and living God, the Holy Trinity, one in Essence and indivisible», ἐνῶ ψάλλεται ὁ 66ος ψαλμὸς «Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς,…» μετὰ ἀπὸ τὸν ὁποῖο ὁ ἱερουργὸς ἀπαγγέλει προσφυεῖς στὴν περίπτωση ψαλμικοὺς στίχους.

Ὁ ὑποψήφιος γονατίζει ἔμπροσθεν τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ὁ ἱερουργὸς ἀπαγγέλει μία θαυμάσια εὐχὴ μὲ μεγάλη κατάνυξη. Στὴν φράση: « …and dost show unto them that have wandered from the truth the right path unto knowledge of the only true God …»Ὁ πλανημένος καὶ περιπλανώμενος Wayne ἔνοιωσε, ὅπως μου εἶπε, εὐγνωμοσύνη καὶ ἀγαλλίαση ποὺ τώρα περπατᾶ τὸν δρόμο τῆς ἀλήθειας τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ. Καὶ στὴν πιὸ κάτω φράση: «…thou hast graciously enabled him to have recourse unto thy Holy Apostolic Orthodox-Catholic Church» ἔνοιωσε τὴν ἀπανεμιὰ στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ὀρθόδοξης–Καθολικης Ἐκκλησίας. Κατόπιν ἀνιστάμενος ὁ ὑποψήφιος ὑπόσχεται ὅτι τὴν ἀληθινὴ πίστη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θὰ κρατήσει ἀκεραία καὶ θὰ τὴν ὁμολογεῖ πλήρη μέχρι τελευταίας του ἀναπνοῆς. Ὁ Ἱερουργὸς ἐπιλέγει τό: «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ πάντας ἀνθρώπους θέλων σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῑν» καὶ διαβάζει στὸν γονατισμένο ὑποψήφιο συγχωρητικὴ τῶν ἁμαρτιῶν του εὐχή.

Ἀκολουθεῖ μὲ τὸ «Εὐλογητός…» καὶ τὸ «Βασιλεῦ οὐράνιε» ἡ ἀκολουθία τοῦ Χρίσματος ἡ ὁποία περιλαμβάνει τὰ «Εἰρηνικά», τὴν εὐχὴ «Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ…» ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Βαπτίσματος, τὴν Χρίση, μία ἀκόμη μικρὴ εὐχή, τὴν ἀπόλουση, τὸ «Ἐδικαιώθης, ἐφωτίσθης, ἠγιάσθης … ἐχρίσθης δί Ἁγίου Χρίσματος…», μία μικρὴ εὐχὴ μυστικῶς, λεγόμενη ἀπὸ τὸν Ἱερουργό, τὸ «Ἐλέησον ἠμᾶς ὁ Θεός…» καὶ τὴν Ἀπόλυση. Ἀνάδοχος παρέστη ἡ κυρία Ἑλένη Κωνσταντάκη καὶ στὸν Wayne δόθηκε, κατὰ τὴν ἐπιθυμία του, καὶ τὸ ὄνομα Γεράσιμος. Ἂς ἀποδειχθεῖ ἄξιος της μεγάλης ταύτης χάριτος.
…………………………………………………………………

Ουράνιε πατέρα.
Εγκαταλείπω στο θέλημά Σου όλα τα πράγματα που προσπαθώ να κατευθύνω. Αναθέτω σε Σένα καθετί που προσπαθώ να ελέγξω. Αφήνω στο δικό Σου χρονοδιάγραμμα όλα τα πράγματα που προσπαθώ με δικές μου ενέργειες να πραγματοποιηθούν. Σε ευχαριστώ για την υπόσχεσή Σου να με διατηρήσεις, να με προστατεύσεις και να διαφυλάξεις καθετί που Σου έχω εμπιστευτεί. Προφύλαξε την καρδιά και το πνεύμα μου με την ειρήνη Σου που υπερβαίνει κάθε σκέψη. Πατέρα, ας γίνει το θέλημά Σου στη ζωή μου, στο δικό Σου χρόνο και με το δικό Σου τρόπο. Ουράνιε πατέρα, αφήνω στα χέρια Σου τα φορτία που κουβαλώ, βάρη που ποτέ δεν είχες την πρόθεση να μεταφέρω.

Ρίχνω όλες μου τις αγωνίες και όλους μου τους φόβους στο λόγο Σου, μου έχεις πει μην ανησυχώ για τίποτα αλλά να φέρνω το κάθε τι σε Σένα με προσευχή και ευχαριστία.  Πατέρα γαλήνεψε το αναστατωμένο πνεύμα μου, ησύχασε την αγχωμένη μου καρδιά, καταλάγιασε τις ανήσυχες σκέψεις μου και δώσε μου την βεβαιότητα ότι Εσύ είσαι κυρίαρχος. Αφήνω την εξάρτησή μου από τα πράγματα από τα οποία έχω αγκιστρωθεί και με ανοιχτά χέρια έρχομαι σε σένα.

Πρωτοπρεσβύτερος Δρ Ἰωάννης Μεσολωρᾶς.
Ἐφημέριος Ι. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἀργοστολίου.
24-11-2020

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Βγήκαν οι ημερομηνίες – Δείτε πότε θα καταβληθούν ανά Ταμείο

Αναλυτικά οι ημερομηνίες που θα μπουν οι συντάξεις του επόμενου μήνα.  Στις 26, 29 και 30 Αυγ…

Ryanair: Προειδοποιεί ο CEO της εταιρείας – Tέλος στην εποχή των αεροπορικών εισιτηρίων με 10 ευρώ

Με την ανάφλεξη των τιμών της ενέργειας, η οποία επιταχύνθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η επο…

15 Αυγούστου: Πώς αμείβεται η αργία – Τι ισχύει για όσους δουλεύουν

Η 15η Αυγούστου ημέρα Δευτέρα, ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες του έτους κατά τις οποίες απαγορε…

Ξεκίνησε η κατασκευή των νέων παιδικών χαρών στο Δήμο Ληξουρίου

Η πρώτη παιδική χαρά στον Άγιο Δημήτριο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε από τον ανάδοχο προχθές και …

Power Pass: Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα για τον Ιούνιο

Η ενημέρωση από τον Χρήστο Σταϊκούρα Ουπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας έκανε γνωστ…

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παρουσίαση βιβλίου «Λύκος για πάντα» Αμφιθέατρο «Γεράσιμος Σκλάβος» [12.08.2022]
13 Αυγούστου 2022

Παρουσίαση βιβλίου «Λύκος για πάντα» Αμφιθέατρο «Γεράσιμος Σκλάβος» [12.08.2022]

Πραγματοποιήθηκε χθες 12 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο «Γεράσιμος Σκλάβος» η παρουσίαση βιβλίου «Λύκο…
Μουσική βραδιά στα Φάρσα με τους εκπληκτικούς Γιάννη Δάφνο και Αλκαίο Σουγιούλ [12.08.2022]
13 Αυγούστου 2022

Μουσική βραδιά στα Φάρσα με τους εκπληκτικούς Γιάννη Δάφνο και Αλκαίο Σουγιούλ [12.08.2022]

Μια πολύ ωραία μουσική βραδιά με τον Γιάννη Δάφνο και τον Αλκαίο Σουγιούλ οργάνωσε και πραγματοπ…
Eναρκτήρια εκδήλωση «Παγκόσμιου δικτύου επτανήσιων επιστημόνων» [12.08.2022]
13 Αυγούστου 2022

Eναρκτήρια εκδήλωση «Παγκόσμιου δικτύου επτανήσιων επιστημόνων» [12.08.2022]

Μια ξεχωριστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Αυγούστου στο πνευματικό κέντρο Κουρκου…
Δύο χορωδίες στην γιορτή του Αγίου μας
13 Αυγούστου 2022

Δύο χορωδίες στην γιορτή του Αγίου μας

Μια καινούρια  παράδοση  φαίνεται να  δημιουργείται στα μουσικά εκκλησιαστικά δρώ…

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Δείτε τον ανανεωμένο χώρο του «Carpos quality and taste»
11 Αυγούστου 2022

Δείτε τον ανανεωμένο χώρο του «Carpos quality and taste»

Το κατάστημα «Carpos quality and taste» ανανέωσε το χώρο του κάνοντάς τον ακόμα πιο φρέσκο και «…
Η νέα καφετέρια «19_61 coffe n’ more » με τη μαγευτική θέα
2 Αυγούστου 2022

Η νέα καφετέρια «19_61 coffe n’ more » με τη μαγευτική θέα

Ένας διαφορετικός χώρος ετοιμάστηκε για να δημιουργήσει νέα δεδομένα στη περιοχή και όχι μόνο….Σ…
Νέα boutique με ρούχα Αttrattivo & Αle τώρα στο Ξι!
20 Ιουλίου 2022

Νέα boutique με ρούχα Αttrattivo & Αle τώρα στο Ξι!

Στην boutique που στεγάζεται στο ξενοδοχείο Cephalonia Palace, στο Ξι, Ληξούρι, θα βρείτε όλα τα…
«Kefalonia Morfeas Massage» Εξαιρετικός προορισμός χαλάρωσης και ευεξίας
12 Ιουλίου 2022

«Kefalonia Morfeas Massage» Εξαιρετικός προορισμός χαλάρωσης και ευεξίας

Το κατάστημα «Kefalonia Morfeas Massage»  βρίσκεται στο κέντρο του Λιθοστρώτου και παρέχει μοναδ…
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design