Οδηγίες προς τους κατόχους αιγών, προβάτων, χοίρων και ιπποειδών
Οδηγίες προς τους κατόχους αιγών, προβάτων, χοίρων και ιπποειδών
Οδηγίες προς τους κατόχους αιγών, προβάτων, χοίρων και ιπποειδών
Οδηγίες προς τους κατόχους αιγών, προβάτων, χοίρων και ιπποειδών
24 Οκτωβρίου 2022

Οδηγίες προς τους κατόχους αιγών, προβάτων, χοίρων και ιπποειδών

Καταγραφή και ηλεκτρονική σήμανση των Ιπποειδών

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κεφαλληνίας, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Υπουργική
Απόφαση 726/107637 (ΦΕΚ Β’ 2028/21-04-2022) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων όλοι οι κάτοχοι ιπποειδών, πρέπει να προσέλθουν το
συντομότερο δυνατό στο Τμήμα Κτηνιατρικής (Διοικητήριο), προκειμένου να
καταχωρηθούν, όπως είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, στο Μητρώο Εκτροφών Ιπποειδών
που θα τηρεί στην Υπηρεσία μας. Επίσης θα τους δοθούν οδηγίες σχετικά με την
Ηλεκτρονική Σήμανση και την έκδοση Διαβατηρίου των ιπποειδών τους, όπως
προβλέπει η παραπάνω Υπουργική Απόφαση.


Για την καταχώρηση της εκτροφής απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία του
κατόχου της:

i) Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο του ιδιοκτήτη
ii) Ταχυδρομική Διεύθυνση Κατοικίας του ιδιοκτήτη
iii) Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου/Κάρτας
Εργασίας
.
iv) Α.Φ.Μ.
v) Τηλέφωνα η/και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email)
vi) Έδρα εκτροφής (Δήμος, οικισμός και τοποθεσία διατήρησης των
ιπποειδών)
Εάν υπάρχουν παλαιότερα έγγραφα καταγραφής των Ιπποειδών (ΑΔΑΜΙ)
να προσκομιστούν.
Το Τμήμα Κτηνιατρικής είναι πάντοτε στην διάθεση σας για περισσότερες
πληροφορίες και εξηγήσεις στα τηλέφωνα 2671360512 και 2671360504, ώστε να
μην υπάρξουν προβλήματα στη νέα διαδικασία.

Οδηγίες προς τους κατόχους αιγοπροβάτων και χοίρων

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ
Κεφαλληνίας σας υπενθυμίζει ότι από 1 Νοεμβρίου 2022 οι κάτοχοι αιγών και
προβάτων
και από 1 Δεκεμβρίου 2022 οι κάτοχοι χοίρων θα πρέπει να διενεργήσουν
απογραφή των ζώων τους και να την καταγράψουν στο Μητρώο τους, το οποίο θα
προσκομίσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2022 οι κάτοχοι αιγών και προβάτων
και μέχρι 31 Δεκέμβριου 2022 οι κάτοχοι χοιροειδών, στο τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ
Κεφαλληνίας, στο Διοικητήριο.
Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που προσκομίσετε τα Μητρώα αιγοπροβάτων
μετά τις 15 Δεκεμβρίου αυτό θα καταγράφεται στο μητρώο και στην Κτηνιατρική Βάση
Δεδομένων με αποτέλεσμα κυρώσεις από την υπηρεσία μας και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από
το διασταυρωτικό έλεγχο.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων, και τη φετινή χρονιά (2022) η
κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων
είναι δυνατό να διενεργηθεί, με τη χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που έχει
τεθεί σε λειτουργία, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του κτηνοτρόφου στην
υπηρεσία.
Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης
της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, γίνεται:
(α) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπ.Α.Α.Τ (www.minagric.gr),επιλέγοντας τις «Ψηφιακές
Υπηρεσίες» και στη συνέχεια από το μενού την σχετική ψηφιακή υπηρεσία, ακολουθώντας κατά βήμα
τις λεπτομέρειες οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.
(β) κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής
υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο
της εκμετάλλευσής του,
(γ) το μέρος Β’ του μητρώου της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά
στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την
υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσης του),
(δ) ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής
απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η
υποβληθείσα απογραφή χρίζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα
πρέπει να απευθύνεται άμεσα στο Τμήμα Κτηνιατρικής).
Τα μητρώα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες και με
μεγάλη προσοχή, ειδικά το Μέρος Γ’ (μεταβολές ζωικού πληθυσμού χωρίς ατομικό κωδικό
αριθμό σήμανσης, η καταχώριση των γεννήσεων είναι υποχρεωτική και το μηδενικό ή
μικρό ποσοστό γεννήσεων θα πρέπει να αιτιολογείται) και το Μέρος Ε’ (καταγραφή –
μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης).

Οποιαδήποτε μεταβολή του αριθμού των ζώων, είτε αύξηση, είτε μείωση θα πρέπει
να μπορεί να δικαιολογηθεί με τα ανάλογα παραστατικά. Οι θάνατοι των ζώων θα
επιβεβαιώνονται με την προσκόμιση των ενωτίων. Στις περιπτώσεις μεγάλων απωλειών θα
πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος διαχείρισης των νεκρών ζώων.

Εγχειρίδιο Εφαρμογής που αφορά στη σήμανση και την καταγραφή των αιγοπροβάτων
μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
στο σύνδεσμο http://wwww.minagric.gr > Αγρότης – Επιχειρηματίας > Κτηνοτροφία >
Αιγοπρόβατα > Σήμανση και Καταγραφή Αιγοπροβάτων .


Το Τμήμα Κτηνιατρικής είναι πάντοτε στην διάθεση σας για περισσότερες
πληροφορίες και εξηγήσεις στα νέα τηλέφωνα 2671360512 και 2671360504, ώστε να μην
υπάρξουν προβλήματα, ούτε και στην φετινή διαδικασία.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται αύριο

Επιδόματα ύψους 180.278.304 ευρώ σε 1.523.831 θα καταβάλει αύριο Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022, τελ…

Δήμος Σάμης: Ανάκληση απόφασης περί διακοπής κυκλοφορίας

Ο Δήμος Σάμης σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την Απόφαση Δημάρχου 436/2022, αποφασίζεται η ΑΝΑΚΛ…

Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας: Αλλαγή για το Μυστήριο της Εξομολόγησης

Ὁ Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος ἀνακοινώνει ὃτι προκειμένου νά ἐξυπηρετηθοῦν πνευματικῶς…

Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας: Διακύρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Ιεράς Μονής Γενεσίου της Θεοτόκου Άτρου

Ἡ Ἱερά Μονή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Ἂτρου νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τό Ἡγουμενο συμβούλιον αὐτῆς …

Ιερά Μητρόπολης Κεφαλληνίας: Συνάντηση γονέων και κηδεμόνων

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας ἀνακοινώνει στά Μέλη τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὃτι προγραμματίζει …

Σοβαρός τραυματισμός και χειρουργείο για τον ποδοσφαιριστή Καράι Αρμάντο του Παλληξουριακού

To αποτέλεσμα του χθεσινού εντός έδρας αγώνα της ομάδας μας (1-0 επί του Α.Ο. Σάμης με το γκολ τ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΕΘΕΑ: Δράση ενημέρωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS στο Αργοστόλι
29 Νοεμβρίου 2022

ΚΕΘΕΑ: Δράση ενημέρωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS στο Αργοστόλι

Το προσωπικό της κινητής μονάδας Ιονίων Νήσων του ΚΕΘΕΑ Ήπειρος, στο πλαίσιο τηςΠαγκόσμιάς Ημέρα…
Τριήμερο εκδηλώσεων για την 3η Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
29 Νοεμβρίου 2022

Τριήμερο εκδηλώσεων για την 3η Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ…
Εορτασμός Εθνικής Αντίστασης @Aργοστόλι [27.11.2022]
27 Νοεμβρίου 2022

Εορτασμός Εθνικής Αντίστασης @Aργοστόλι [27.11.2022]

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Αργοστόλι ο Εορτασμός Εθνικής Αντίστασης εναντίον των στρατευμάτων κ…
Eντυπωσιακό διήμερο Ping -Pong με τον ΑΣΕΑ Κεφαλονιάς
27 Νοεμβρίου 2022

Eντυπωσιακό διήμερο Ping -Pong με τον ΑΣΕΑ Κεφαλονιάς

Ένα εντυπωσιακό διήμερο ping pong διεξάχθηκε στο νησί μας με τον ΑΣΕΑ Κεφαλονιάς να διοργανώνει …
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Το νέο κατάστημα «Four seasons coffee» στο Αργοστόλι
19 Οκτωβρίου 2022

Το νέο κατάστημα «Four seasons coffee» στο Αργοστόλι

Το Four seasons coffee άνοιξε πριν λίγες μέρες σε έναν πολύ όμορφα διαμορφωμένο χώρο, στην οδό Γ…
Φθινοπωρινές προσφορές 2022 Candia
12 Οκτωβρίου 2022

Φθινοπωρινές προσφορές 2022 Candia

Αναλυτικά οι προσφορές. Με κάθε αγορά στρώματος από τις συλλογές Inventor & Luxuria…
Με πολύ χαρά και κέφι πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Σχολής Χορού «Ελισάβετ Λιβιεράτου» στο Αργοστόλι
8 Οκτωβρίου 2022

Με πολύ χαρά και κέφι πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Σχολής Χορού «Ελισάβετ Λιβιεράτου» στο Αργοστόλι

Με ωραία μουσική και διασκεδαστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια ενός νέου χώρου που …
Εμπόριο πέτρας & οικοδομικών υλικών «Konesha H. Hashan»
21 Σεπτεμβρίου 2022

Εμπόριο πέτρας & οικοδομικών υλικών «Konesha H. Hashan»

H επιχείρηση του Κonesha H. Hashan, παρέχει: λιθοδομή, εμπόριο πέτρας και οικοδομικών υλικών. Υ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design