Skip to main content
Οδηγίες προς τους κατόχους αιγών, προβάτων, χοίρων και ιπποειδών
Οδηγίες προς τους κατόχους αιγών, προβάτων, χοίρων και ιπποειδών
Οδηγίες προς τους κατόχους αιγών, προβάτων, χοίρων και ιπποειδών
Οδηγίες προς τους κατόχους αιγών, προβάτων, χοίρων και ιπποειδών
24 Οκτωβρίου 2022

Οδηγίες προς τους κατόχους αιγών, προβάτων, χοίρων και ιπποειδών

Καταγραφή και ηλεκτρονική σήμανση των Ιπποειδών

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κεφαλληνίας, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Υπουργική
Απόφαση 726/107637 (ΦΕΚ Β’ 2028/21-04-2022) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων όλοι οι κάτοχοι ιπποειδών, πρέπει να προσέλθουν το
συντομότερο δυνατό στο Τμήμα Κτηνιατρικής (Διοικητήριο), προκειμένου να
καταχωρηθούν, όπως είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, στο Μητρώο Εκτροφών Ιπποειδών
που θα τηρεί στην Υπηρεσία μας. Επίσης θα τους δοθούν οδηγίες σχετικά με την
Ηλεκτρονική Σήμανση και την έκδοση Διαβατηρίου των ιπποειδών τους, όπως
προβλέπει η παραπάνω Υπουργική Απόφαση.


Για την καταχώρηση της εκτροφής απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία του
κατόχου της:

i) Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο του ιδιοκτήτη
ii) Ταχυδρομική Διεύθυνση Κατοικίας του ιδιοκτήτη
iii) Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου/Κάρτας
Εργασίας
.
iv) Α.Φ.Μ.
v) Τηλέφωνα η/και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email)
vi) Έδρα εκτροφής (Δήμος, οικισμός και τοποθεσία διατήρησης των
ιπποειδών)
Εάν υπάρχουν παλαιότερα έγγραφα καταγραφής των Ιπποειδών (ΑΔΑΜΙ)
να προσκομιστούν.
Το Τμήμα Κτηνιατρικής είναι πάντοτε στην διάθεση σας για περισσότερες
πληροφορίες και εξηγήσεις στα τηλέφωνα 2671360512 και 2671360504, ώστε να
μην υπάρξουν προβλήματα στη νέα διαδικασία.

Οδηγίες προς τους κατόχους αιγοπροβάτων και χοίρων

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ
Κεφαλληνίας σας υπενθυμίζει ότι από 1 Νοεμβρίου 2022 οι κάτοχοι αιγών και
προβάτων
και από 1 Δεκεμβρίου 2022 οι κάτοχοι χοίρων θα πρέπει να διενεργήσουν
απογραφή των ζώων τους και να την καταγράψουν στο Μητρώο τους, το οποίο θα
προσκομίσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2022 οι κάτοχοι αιγών και προβάτων
και μέχρι 31 Δεκέμβριου 2022 οι κάτοχοι χοιροειδών, στο τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ
Κεφαλληνίας, στο Διοικητήριο.
Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που προσκομίσετε τα Μητρώα αιγοπροβάτων
μετά τις 15 Δεκεμβρίου αυτό θα καταγράφεται στο μητρώο και στην Κτηνιατρική Βάση
Δεδομένων με αποτέλεσμα κυρώσεις από την υπηρεσία μας και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από
το διασταυρωτικό έλεγχο.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων, και τη φετινή χρονιά (2022) η
κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων
είναι δυνατό να διενεργηθεί, με τη χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που έχει
τεθεί σε λειτουργία, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του κτηνοτρόφου στην
υπηρεσία.
Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης
της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, γίνεται:
(α) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπ.Α.Α.Τ (www.minagric.gr),επιλέγοντας τις «Ψηφιακές
Υπηρεσίες» και στη συνέχεια από το μενού την σχετική ψηφιακή υπηρεσία, ακολουθώντας κατά βήμα
τις λεπτομέρειες οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.
(β) κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής
υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο
της εκμετάλλευσής του,
(γ) το μέρος Β’ του μητρώου της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά
στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την
υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσης του),
(δ) ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής
απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η
υποβληθείσα απογραφή χρίζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα
πρέπει να απευθύνεται άμεσα στο Τμήμα Κτηνιατρικής).
Τα μητρώα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες και με
μεγάλη προσοχή, ειδικά το Μέρος Γ’ (μεταβολές ζωικού πληθυσμού χωρίς ατομικό κωδικό
αριθμό σήμανσης, η καταχώριση των γεννήσεων είναι υποχρεωτική και το μηδενικό ή
μικρό ποσοστό γεννήσεων θα πρέπει να αιτιολογείται) και το Μέρος Ε’ (καταγραφή –
μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης).

Οποιαδήποτε μεταβολή του αριθμού των ζώων, είτε αύξηση, είτε μείωση θα πρέπει
να μπορεί να δικαιολογηθεί με τα ανάλογα παραστατικά. Οι θάνατοι των ζώων θα
επιβεβαιώνονται με την προσκόμιση των ενωτίων. Στις περιπτώσεις μεγάλων απωλειών θα
πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος διαχείρισης των νεκρών ζώων.

Εγχειρίδιο Εφαρμογής που αφορά στη σήμανση και την καταγραφή των αιγοπροβάτων
μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
στο σύνδεσμο http://wwww.minagric.gr > Αγρότης – Επιχειρηματίας > Κτηνοτροφία >
Αιγοπρόβατα > Σήμανση και Καταγραφή Αιγοπροβάτων .


Το Τμήμα Κτηνιατρικής είναι πάντοτε στην διάθεση σας για περισσότερες
πληροφορίες και εξηγήσεις στα νέα τηλέφωνα 2671360512 και 2671360504, ώστε να μην
υπάρξουν προβλήματα, ούτε και στην φετινή διαδικασία.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δήμος Σάμης: Απογραφή στρατεύσιμων κλάσης 2027 (Γεννηθέντες το έτος 2006)

Καλούνται οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2006 να απογραφούν στα κατά τόπους Κ.Ε.Π.του Δή…

Διακοπή υδροδότησης αύριο στην Τ.Κ. Καμιναράτων της Δ.Ε. Παλικής

Η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α. Δήμων Κεφαλονιάς ενημερώνει τους καταναλωτές ότι θα προβεί σε διακοπήτης υδροδότησ…

Δήμος Ληξουρίου: Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για λογοδοσία της δημοτικής αρχής

Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποίαθα πραγματοπ…

Διακοπή ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή Ληξουρίου

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ Περιοχή Κεφαλονιάς, υλοποιεί έργο ανακαίνισης-ενίσχυσης του Δικτύου Μέσης Τάσης π…

Δήμος Ληξουρίου: Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής

Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποίαθα πραγματοπ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

18 Φεβρουαρίου 2024

Κοπή πρωτοχρονιάτικη πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Μπάλλος» [18.02.2024]

Πραγματοποιήθηκε σήμερα ο ετήσιος χορός και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού Σ…
17 Φεβρουαρίου 2024

Μουσική και θεατρική παράσταση του Λυκείου Κεραμειών «9 τραγούδια θα σου πω» [16.02.2024]

Παρουσίασε χθες στα Κουρκουμελάτα (Πνευματικό Κέντρο Ιδρύματος Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή) η θεα…
13 Φεβρουαρίου 2024

Κοπή πίτας της Ακαδημίας Μπάσκετ Κεφαλονιάς @Αργοστόλι [13.02.2024]

Με μεγάλη επιτυχία και πολύ κόσμο πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κλειστό Γυμναστήριο Αργοστολίου «Α…
13 Φεβρουαρίου 2024

Με άθληση έγινε η κοπή της πίτας του Α.Σ. Κεφαλληνιακού στον Πόρο Κεφαλονιάς

Με μεγάλη επιτυχία, σε ευγενές αθλητικό πνεύμα και με την παρουσία των υπερήφανων γονέων των μαθ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Eξαιρετικά δώρα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από το κατάστημα «Scandalo»
13 Φεβρουαρίου 2024

Eξαιρετικά δώρα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από το κατάστημα «Scandalo»

Στο κατάστημα  «Scandalo» στην πλατεία Καμπάνας θα βρείτε πολλές διαφορετικές και … ιδιαίτε…
Στο κρεοπωλείο «Αφοί Δεληκωστόπουλοι» θα βρείτε γεμιστές καρδιές για να γιορτάσετε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
13 Φεβρουαρίου 2024

Στο κρεοπωλείο «Αφοί Δεληκωστόπουλοι» θα βρείτε γεμιστές καρδιές για να γιορτάσετε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Στο στο κρεοπωλείο «Αφοί Δεληκωστόπουλοι» θα βρείτε γεμιστές γιορτινές καρδιές για να γιορτάσετε…
Λαχταριστά γλυκά από τον «Φούρνο Τρίτη Γενιά» για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
13 Φεβρουαρίου 2024

Λαχταριστά γλυκά από τον «Φούρνο Τρίτη Γενιά» για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Γλυκά σε σχήματα καρδιάς και όχι μόνο θα βρείτε στον φούρνο «Τρίτη Γενιά» για να γιορτάσετε την …
Πρωτότυπες ιδέες δώρων για της 14 Φλεβάρη στο κατάστημα «DMK» στο Αργοστόλι
12 Φεβρουαρίου 2024

Πρωτότυπες ιδέες δώρων για της 14 Φλεβάρη στο κατάστημα «DMK» στο Αργοστόλι

Στο κατάστημα DMK θα βρεις τα κατάλληλα είδη για να εντυπωσιάσεις τον σύντροφο ή την σύντροφο σο…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU