25 Μαΐου 1930
25 Μαΐου 1930
25 Μαΐου 1930
25 Μαΐου 1930
25 Μαΐου 2022

25 Μαΐου 1930

(92 χρόνια ακριβώς από τη θρυλική θεατρική
παράσταση στην Αγία Ευφημία « Ο θάνατος του
Μάρκου Μπότσαρη»)

1 ο μέρος

Γεράσιμος Σωτ. Γαλανός

Ήτανε 1930, που από την Ελληνική τότε Κυβέρνηση απεφάσισε πως πρέπει να εορταστεί πανελλαδικά η Εθνική Ανεξαρτησία. Λίγο πολύ σε πολλά μέρη του νησιού μας πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις, ιδίως τιμητικές θεατρικές παραστάσεις, αφιερωμένες στους Ήρωες του’ 21, απαγγελίες ποιημάτων, και τραγούδια επαναστατικά του Αγώνα των Ελλήνων, τα οποία και απετέλεσαν τα δύσκολα χρόνια της
Τουρκοκρατίας, τρόπαια και λάβαρα λευτεριάς της Ελληνικής αγωνιστικής ψυχής Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο νησί μας ήταν από τις σχολικές μονάδες και στηρίζονταν από τις τότε Κοινότητες και από Πολιτιστικούς τοπικούς Συλλόγους και Σωματεία.

Δυο Ληξουριώτες ικανοί στο γράψιμο και στην πολιτιστική δράση, ο σπουδαίος δημοδιδάσκαλος Δ. Γερουλάνος, μετέπειτα επιθεωρητής εκπαίδευσης και ο οικοδιδάσκαλος, λόγιος και τηλεγραφητής Σπύρος Σκηνιωτάτος, στήριξαν την κυβερνητική απόφαση, «την άνοιξαν» προς το λαό της Αγίας Ευφημίας, βρίσκοντας μεγάλη βοήθεια από τον τότε Κοινοτάρχη και τους κατοίκους της κωμόπολης και πραγματοποίησαν μια σπουδαία θεατρική παράσταση, η οποία άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στα θεατρικά δρώμενα του νησιού μας.

Η θεατρική παράσταση ήταν αφιερωμένη στον Μάρκο Μπότσαρη, τον αγνό και μεγάλο ήρωα του ‘ 21, πατριώτη με ήθος, που με την ηρωική στάση ζωής του ενέπνευσε πολλούς δημιουργούς, οι οποίοι τον ανέβασαν, στα Υψηλά της Αθανασίας.

Η παράσταση αρχικά παίχτηκε στο Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Ευφημίας στις 25 Μαρτίου 1930 και για δεύτερη φορά στις 25 Μαΐου του ιδίου έτους στην πλατεία της κωμόπολης αυτής. Τους γυναικείους ρόλους τους έπαιξαν νεαροί μαθητές, πράγμα που συνέβαινε και στις ντάμες των αποκριάτικων δρώμενων προσεισμικά στην Κεφαλονιά… Θέλοντας να ακριβολογήσω στα γεγονότα, μεταφέρω το δημοσιογραφικό κείμενο, όπως έχει από τον τύπο της εποχής και παρόλο που δημοσιεύτηκε με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, επαινεί την σπουδαία αυτή καλλιτεχνική πατριωτική παράσταση. Διατηρώ την ορθογραφία ως έχει στο πρωτότυπο.


« Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΕΝ ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
Εις την ώμορφην κωμόπολιν μας και εις την θαυμασίως δια θυρεών, σημαιών και αψίδων καλλιτεχνικώς διακεκοσμημένην πλατείαν της, εωρτάσθηκε την 25 παρελθόντος μηνός Μαΐου η Εκατονταετηρίς της Εθνικής ημών ανεξαρτησίας μετά μεγαλοπρεπείας και μεγάλου ενθουσιασμού, καθ’ ην επανελήφθη υπό του ερασιτεχνικού ομίλου της κωμοπόλεώς μας, το υπέροχον Εθνικόν δράμα «ο θάνατος του Μ. Μπότσαρη» το οποίον επαίχθη επιτυχώς και κατά την Εθνικήν Εορτήν της 25 ης Μαρτίου. Δια την καλυτέραν δε επιτυχίαν της Εορτής εσχηματίσθη Επιτροπή αποτελουμένη εκ του Προέδρου της Κοινότητος κ. Ιω. Φερεντίνου ως πρόεδρου αυτής και εκ των κ.κ. Γεωργίου Μέλιου, Φωτίου Πουλάκη, Σταύρου Λειβαδά, Γεράσιμου Ποταμιάνου και Γεράσιμου Αμίτση ήτις μη φεισεισα χρημάτων και κόπων κατώρθωσε να παρουσιάση κατά την Εορτήν πρωτοφανή δια την νήσον μας έκπληξιν, υπό επόψιν τελείας αποδόσεως του έργου και τάξεως παρ’ όλην την συρροήν χιλιάδων λαού συναθροισθέντων εξ όλων των μερών της νήσου. Την Εορτήν ετίμησαν προσκληθέντες ο Νομάρχης
μας κ Γεωργιάδης μετά του Διευθυντού της Νομαρχίας κ. Παπαδοπούλου μετά της κυρίας του, ο κ. Λιμενάρχης Αργοστολίου, ο κ. πρόεδρος των Πρωτοδικών και πλείστα άλλα έγκριτα μέλη της Κοινωνίας Αργοστολίου, ως και ο υποδιοικητής χωροφυλακής Σάμης κ. Θεοδοσάτος και πλείστοι
άλλοι. Μετά την άφιξιν του κ. Νομάρχου εις τον οποίον προσεφέρθη υπό της χαριτωμένης μαθητρίας Χώνης Αντύπα, ωραιοτάτη ανθοδέσμη, ευχηθείσης εις αυτόν το «ώς ευ παρέστη» ήρχισε έναρξις της Εορτής, δι’ εμπνευσνόνου και μεστού πατριωτικής εννοίας λόγου εκφωνηθέντος υπό του
Προέδρου της Κοιν. κ. Ι Φερεντίνου. Μετά ταύτα επηκολούθησε η εμφάνισις του Τουρκικού Στρατού με
επικεφαλής έφιππον τον Πατσάν της Σκόρδας κ. Ν. Δημούλαν του οποίου η εμφάνισις προεκάλεσε τον θαυμασμόν. Ηκολούθη ο χότζας κ Χ. Δημούλας όστις επιτυχέστατα έπαιξε τον ρόλον του ο αξιωματικός Καραμεϊμέτης κ Χ. Μακρής και ο λοιπός στράτος. Κατόπιν υπό του φουστανελλοφόρου μικρού μαθητού του ενταύθα Δημοτικού σχολείον Σ. Μαρίνη απηγγέλθη
πατριωτικότατον ποίημα προς την σημαίαν, καταχειροκροτηθέντος δια την θαυμάσιαν απαγγελίαν.
Επηκολούθησιν η εμφάνησις των Ελλήνων με επικεφαλής τον ήρωα και όστις δικαίως κατεχειροκρτήθη. Ηκολούθον ο γραμματεύς του ήρωός κ. Ν. Δρακόπουλος και οι λοιποί οπαδοί
του Μπότσαρη Σ. Μακρής, Π. Βαλιανάτος, Α Μακρής Κατσικογιάνης, Ν. Θωμάς, Γ. Ππαδάτος και Χ. Χλωρός. Την σύζυγον δε και την αδελφήν του ήρωός υπεδύθησαν οι νεαροί μαθηταί Α. Μακρής και Σ. Πυλάδης τον δε ψυχογιόν ο Λ. Λειβαδάς. Κατά την μάχην δε καθ’ ήν εφονεύθη ο ήρως Μ. Μπότσαρης το θέαμα ήτο μεγαλοπρεπές και φαντασμαγορικόν, συναφθείσης εις τους απέναντι λόφους. Κατά τα διαλείμματα δε του έργου απηγγέλθη υπό της μαθητρίας Π. Φραγκησκάτου το συγκινητικώτατον ποίημα «η σκλάβα πόλη» καταχειροκροτησθείσα και συγκινήσασα τους θεατάς. Επήσης υπό του μαθητού Μαρίνη απηγγέλθη πολεμικόν θούριον (στοιχουργηθέν υπό του ενταύθα τηλεγραφητού κ. Σκηνιωτάτου). Κατά δε το τέλος του δράματος απηγγέλθη υπό της μαθητρίας Χώνης Αντύπα ενδεδυμένης στολής αρχαίας Ελληνίδας το συγκινητικώτατον ποίημα «προς τας ψυχάς των
ηρώων».
Όλαι δε αι χιλιάδες των θεατών συνεκινήθηκαν καταχειροκροτήσασαι αυτήν δια την θαυμασίαν απαγγελίαν της και ωραίαν εμφάνισίν της. Εν τέλει δε έληξε η ωραία αυτή πατριωτική Εορτή εν μέσω του Εθνικού μας Ύμνου, αναχωρησάντων των επισήμων και του πλήθους. Αξία παντός επαίνου και συγχαρητηρίων είναι η διοργάνοτική επιτροπή καθώς και οι φιλοπρόοδοι δάσκαλοι μας δις Μ. Δενδρινού και κ. Δ Φερουλάνος, εις τους οποίους αξίζει ένα μεγάλο εύγε δια την τελείαν προπαρασκευήν των μαθητών των οίτινες απήγγειλαν , ιδιαιτέρως δε ο κ. Γερουλάνος δια τας προσφερθείσας λοιπάς υπηρεσίας του εις την διοργανωτικήν Επιτροπήν.
«Ένας»
Θα ακολουθήσει επί του θέματος και 2 ο μέρος με άγνωστα κείμενα της παράστασης.
Το παρόν κείμενο είναι από μια σειρά πολλών κειμένων πάνω στις γνωστές και άγνωστες θεατρικές πατριωτικές παραστάσεις που έχουν σχέση με την Κεφαλονιά και την Ιθάκη μας. Στην πορεία του χρόνου, σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ακολουθήσουν και άλλες άγνωστες πτυχές, καθώς και
αδημοσίευτα έως σήμερα κείμενα πάνω σε πατριωτικά θεατρικά έργα.
Πήγές:

  1. Εφημερ. « ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ», Αργοστόλι 2 Αυγούστου
    1930, αρ. φυλ. 74, σελ 2
  2. Αρχείο Γεράσιμου Σωτ. Γαλανού, Φάκελος 8,
    (Προγράμματα, θεατρικά έργα, εφημερίδες, φωτογραφίες,
    χειρόγραφες σημειώσεις… αφορώντας την Κεφαλληνιακήν
    Εκπαίδευσην)

RETRO

5 κορυφαίοι Γάλλοι travel bloggers και instagrammers στην Κεφαλονιά

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με το γραφείο του ΕΟΤ Γαλλίας, προέβη σε φιλοξενία λόγω …

Προκήρυξη για πλήρωση θέσης νοσηλευτή/τριας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος : «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων-Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ληξουρί…

Το Φισκάρδο Κεφαλονιάς υποψήφιο «Καλύτερο Τουριστικό Χωριό» στο διαγωνισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

To Φισκάρδο και ο Δήμος Σάμης επιλέχθηκαν ανάμεσα στις τρεις ελληνικές υποψηφιότητες που θα εκπρ…

Αλλαγές στις αφίξεις Ιονίου για τα Costa Deliziosa & Luminosa

Μετά το Costa Venezia και τη Μύκονο, θέμα προέκυψε και για τις αφίξεις του Αργοστολίου αφού ο ντ…

Φορολογικές δηλώσεις 2022: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή τους – Ποιοι πρέπει να τις καταθέσουν άμεσα

Οι αλλαγές στις φετινές δηλώσεις Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολ…

Θερινές εκπτώσεις 2022: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Από τις 11 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου θα διαρκέσουν φέτος οι θερινές εκπτώσεις 2022. Κά…

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση κέντρου Κοινότητας Δήμου Σάμης σε ημέρα δράσης «STREETWORK» στο Φισκάρδο
27 Ιουνίου 2022

Πρόσκληση κέντρου Κοινότητας Δήμου Σάμης σε ημέρα δράσης «STREETWORK» στο Φισκάρδο

Αύριο Τρίτη 28.06.2022 και ώρα 10.30 π.μ., το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Σάμης, θα βρίσκεται στ…
Εκδήλωση αφιέρωμα «Κωνσταντίνος Γεράκης, ο Κεφαλονίτης πρωτοσύμβουλος στην αυλή του Σιάμ»
27 Ιουνίου 2022

Εκδήλωση αφιέρωμα «Κωνσταντίνος Γεράκης, ο Κεφαλονίτης πρωτοσύμβουλος στην αυλή του Σιάμ»

Το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 και ώρα 21.00 θα πραγματοποιηθεί στον κήπο του Νάπιερ στο Αργοστόλι, η…
32nd KEFALONIA GYM ESTIVAL «ANNA POLLATOU» @AΡΓΟΣΤΟΛΙ [26.06.2022]
27 Ιουνίου 2022

32nd KEFALONIA GYM ESTIVAL «ANNA POLLATOU» @AΡΓΟΣΤΟΛΙ [26.06.2022]

Με την κεντρική παρουσίαση των ομάδων στο Αργοστόλι ολοκληρώθηκε το 32nd KEFALONIA GYM FESTIVAL …

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

To Kefalonia Gym Festival ANNA POLLATOU επιστρέφει δυναμικά μετά από 2 χρόνια απουσίας
21 Ιουνίου 2022

To Kefalonia Gym Festival ANNA POLLATOU επιστρέφει δυναμικά μετά από 2 χρόνια απουσίας

Φωτογραφίες: Δώρα Πανουσοπούλου Το τετραήμερο Πέμπτη 23 – Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 η μεγαλύτερ…
Το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του
20 Ιουνίου 2022

Το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του

Η ζωή είναι πιο νόστιμη στη θάλασσα, γι’ αυτό το Οψάριον fishbar στο Αργοστόλι, διευρύνει το ωρά…
Στο Artostoli φρέσκο παγωτό μηχανής «CARPIGIANI» που όλοι αγαπήσαμε
10 Ιουνίου 2022

Στο Artostoli φρέσκο παγωτό μηχανής «CARPIGIANI» που όλοι αγαπήσαμε

Φρέσκο παγωτό μηχανής CARPIGIANI προφέρει πλέον το Artostoli! Αξία ανεκτίμητη όπως αναφέρουν …
Chimroll: Μια βόλτα στη πιο γλυκιά γωνία του Αργοστολίου!
25 Μαΐου 2022

Chimroll: Μια βόλτα στη πιο γλυκιά γωνία του Αργοστολίου!

Αν ψάχνετε για τις πιο ωραίες γλυκές γεύσεις στο Αργοστόλι, σίγουρα θα πρέπει να επισκεφθείτε το…
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design