Skip to main content
19 Μαρτίου 2005

Απάντηση του Κοργιαλενείου στο Παρόν

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα του αθηναϊκού τύπου και για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας κοινοποιούμε επιστολή του Κοργιαλενείου Δ.Σ. προς την αθηναϊκή εφημερίδα “Το ΠΑΡΟΝ” μαζί με την συνημμένη σε αυτήν αίτηση του Ιδρύματός μας προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κοινοποιούμενη στον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, σχετικά με την γνωστή υπόθεση της καταληστεύσεως κεφαλαίων του Ιδρύματος Υποτροφιών Καλλινίκης Δενδρινού Αντωνακάκη, το οποίο διοικεί και διαχειρίζεται το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο Κεφαλληνίας.Το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΚΔΣ προς την εφημερίδα “το ΠΑΡΟΝ” έχει ως εξής:

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Κ Ε Φ Α Λ Λ Η Ν Ι Α Σ

Ηλία Ζερβού 12, 281 00 Αργοστόλιον Κεφαλληνίας

Τηλέφωνο – φαξ 26710-22583

E-mail: vivlarg@sch.gr

Αρ. πρωτ. 63

Αργοστόλι 25 Φεβρoυαρίoυ 2005

«Προς την

Εφημερίδα «To Παρόν» Αθήνα

Επί του δημοσιεύματος της εγκρίτου εφημερίδος σας, της Κυριακής 13-2-2005, με τίτλο “Βόμβα για το Δεσπότη”, το οποίο αναφέρεται κατά βάση στο Ίδρυμά μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Κατά το έτος 1998 το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, συνεπεία διαπιστωθείσης μη συνεπούς για υπάλληλο συμπεριφοράς (ωράρια εργασίας κ.λπ., να απολύσει τον Λογιστή Ελευθέριο Κομποθέκρα. Μετά από περίσκεψη και με γνώμονα το συμφέρον του Ιδρύματος δεν το έπραξε, διότι κατά την εποχή εκείνη ευρίσκετο σε εξέλιξη Οικονομικός έλεγχος του Ιδρύματος εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών. Κριθεί δηλαδή αναγκαίο να αναβληθεί και να μην απολυθεί κατά τον χρόνο εκείνο ο Ελευθέριος Κομποθέκρας, χάριν των αναγκών του ελέγχου, αλλά να αναμένουμε την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η καταλήστευσις του Ιδρύματος, εκ μέρους του παραπάνω λογιστού συνετελέσθη προ του έτους 1998 και ότι στους επιθεωρητάς του Υπουργείου Οικονομικώυ, οι οποίοι διενεργούσαν τον έλεγχο, τους επεδεικνύοντο από του πρώην λογιστή, οι πλαστοί τiτλoι της Ιονικής -Λαϊκής Τραπέζης, τους οποίους αποδέχοντο, αφού οι τίτλοι αυτοί ήταν συμπληρωμένοι επί αληθούς φόρμας της Τραπέζης, τα δε στοιχεία και οι κωδικοί είχαν απόλυτη αληθοφάνεια.

Ο Οικονομικός έλεγχος, κατά την εποχή εκείνη, διαπίστωσε έλλειμμα 30 εκατ. δρχ. Κατόπιν διευκρινίσεων που εδόθησαν στoυς επιθεωρητές, οι οποίοι τις αποδέχθηκαν, το έλλειμμα αυτό περιορίστηκε σε 1.300.000 περίπου, ποσό το οποίο ανεγνώρισε ο κ. Κομποθέκρας. Τούτο απεδόθη και έγινε δεκτό, σε εσφαλμένες δικές του ενέργειες και ανέλαβε την υποχρέωση να το καταβάλλει. Μέχρι το έτος 2000, όταν αποκαλύφθηκε η απάτη δεν υπήρχε ούτε υποψία ότι μπορούσε να καταληστευθεί το ίδρυμά μας από τον πρώην λογιστή. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν μέσα στο ίδρυμα ευρίσκοντο, σχεδόν μονίμως, δύο επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών διενεργούντες οικονομικό έλεγχο, τα δε χρήματα του ιδρύματος ήσαν σε άυλους τίτλους, ελεγχόμευους, όπως πιστεύαμε, από την ίδια την Τράπεζα..

Ειδικότερα, επί των αναγραφομένων στο ρηθέν δημοσίευμα, ο κ. Βανδώρος, που ήταν Ταμίας, ασκούσε τον έλεγχο, όπως και με τον προηγούμενο Λογιστή, ακολουθώντας πρακτική 50 ετών. Οι αναφερόμενες απόψεις του κ. Σπ. Κοσμετάτου αφορούν προσωπικές του εκτιμήσεις. Θεωρούσε ότι έπρεπε να αναλάβει εκείνος την διοίκηση ή συνδιοίκηση του ιδρύματος, κληρονομικώ δικαίω. Δεν είναι ακριβές το ότι τη διοίκηση του ιδρύματος μέχρι το έτος 1997 την ασκούσε ο Μαρίνος Κοσμετάτος. Αληθές είναι ότι ο Μαρίνος Κοσμετάτος από την εποχή των σεισμών και μετά και συνεπεία της μεγάλης προσφοράς εκείνου και της συζύγου του Ελένης Κοσμετάτου προς το ίδρυμα, κατείχαν πάντα εξαιρετική θέση, οι δε γνώμες τους ελαμβάνοντο σοβαρώς υπόψιv. Η διοίκησις όμως του ιδρύματος πάντοτε ασκείτο από τα μέλη του Κοργιαλενείου Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η καταλήστευση του ιδρύματος έγινε εφικτή από τον Ελευθέριο Κομποθέκρα με την συνδρομή κάποιων μέσα από την Τράπεζα, δια της πλαστογραφήσεως, των άυλων τίτλων που το ίδρυμα διατηρούσε στην τότε Ιονική Τράπεζα. Με την λήξη τους, ο άνω λογιστής δεν προέβη στην ανανέωση των άυλωυ τίτλων, αλλά πλαστογραφώντας τις υπογραφές του Προέδρου του Ιδρύματος και του αντιπροέδρου Μαρίνου Κοσμετάτου, ανελάμβανε τα χρήματα και τούτο διότι το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο είχε εξουσιοδοτήσει τους παραπάνω, τους οποίους θεωρούσε απόλυτα φερέγγυους, δια την διακίνηση των χρημάτων του ιδρύματος, σύμφωνα με τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο ως yvωστόv, είναι επταμελές, έχει Πρόεδρο τov εκάστοτε Μητροπολίτη Κεφαλληνίας και μέλη τους Γεράσιμο Βαυδώρο, Ιατρό, η οικογένεια του οποίου έχει ορισθεί να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατευθείαν από τη διαθήκη του Μαρίνου Κοργιαλέvιου του έτους 1910, Γουλιέλμο Κατσούvη, Δικηγόρο -πρώηv Αvώτερο Δικαστή, Γεώργιο Μοσχόπουλο, Καθηγητή του Παvεπιστημίου Πατρώv, Ελευθέριο Παγουλάτο, Φυσικό -πρώηv Διευθυvτή ΟΤΕ Κεφαλληvίας, Παναγή Μπαζίγο, Ιατρό -Διευθυvτή Παθολογικής Κλινικής του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κεφαλληvίας, και Γεράσιμο Μπάλλα, πτυχιούχο Πολιτικών Επιστημών, πρώηv Διευθυυτή Τραπέζης Ελλάδος Κεφαλληvίας.

Τέλος, σχετικά με την παροχή υποτροφιών σας γνωρίζουμε ότι η καταλήστευση του Ιδρύματός μας δεν αφορούσε την Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη, της οποίας οι οικονομικοί πόροι είναι ελάχιστοι, μετά βίας επαρκoύντες αλλά το αυτοτελές κεφάλαιο που διοικείται από το Κ.Δ.Σ. και χορηγεί τις υπoτρoφiες, δηλαδή το « Ίδρυμα Υποτροφιών Καλλινίκης Δενδρινού Αντωνακάκη». Η χορήγηση των υποτροφιών ανεστάλη κατόπιν της κατaληστεύσεως.

Εν όψει της κατά τα άνω ενημερώσεώς σας, θεωρούμε υποτιμητικό για τα μέλη του Συμβουλίου μας να θεωρείται από το δημοσίευμά σας ότι δεν ασκούν ευόρκως τα καθήκοντά τους, αλλά κατόπιν πειθαναγκασμού, πιέσεως ή υποδείξεως.

Εσωκλείουμε την από 11-2-2005 Αναφορά- Αίτησή μας προς του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για ενημέρωσή σας. Κυρίως όμως για να βεβαιωθείτε ότι ο πρώην λογιστής μας δρούσε με συνεργoύς εντός της Τραπέζης. Η δημoσiευση των άνω, καίτοι αναγνωρίζουμε την έλλειψη χώρου της εγκρίτου εφημερίδος σας, θα συντελoύσε στην πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών σας.»

Ακριβές απόσπασμα του υπό στοιχείον Α/965/25-2-2005 πρακτικού αποφάσεως του Κ.Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ

______________________________________________________________________________________________________________

Η συνημμένη στο παραπάνω έγγραφο Αίτηση-Αναφορά του Κοργιαλενείου Δ.Σ. προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει ως εξής:

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Κ Ε Φ Α Λ Λ Η Ν Ι Α Σ

Ηλία Ζερβού 12, 281 00 Αργοστόλιον Κεφαλληνίας

Τηλέφωνο – φαξ 26710-22583

E-mail: vivlarg@sch.gr

Αριθ. Πρωτ. 47

Προς
Αξιότιμο κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Θέμιδος Μέλαθρον – Λεωφ. Αλεξάνδρας

Αθήνα

Κοιν. Αξιότιμο κ. Εισαγγελέα Εφετών Πατρών

Αργοστόλι 11-2-2005

Α ί τ η σ η
Του εδρεύοντος στο Αργοστόλι Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο» (Κ.Δ.Σ.), αφενός για τον εαυτό του ατομικά και με την ιδιότητά του ως έχοντος τη διοίκηση και διαχείριση του εδρεύοντος στο Αργοστόλι Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης με την επωνυμία «Ίδρυμα Υποτροφιών Καλλινίκης Δενδρινού –Αντωνακάκη», νόμιμα εκπροσωπουμένων.

../..

Κύριε Εισαγγελεύ,

Στις 31 Ιουλίου 2000 απεκαλύφθη εις βάρος του ιδρύματός μας απάτη συνισταμένη στην καταλήστευση ποσού 180.000.000 δραχμών περίπου εκ μέρους του λογιστού του ιδρύματός μας, Ελευθέριου Κομποθέκρα, η οποία έλαβε χώρα σε διάφορα χρονικά διαστήματα κατά τα προ της άνω χρονολογίας δύο έτη. Προκειμένου το ίδρυμά μας να μην αντιληφθεί την συντελουμένη απάτη, ο ρηθείς λογιστής γνωρίζοντας ότι τα χρήματα ήταν μόνιμα κατατεθειμένα (στάσιμα κεφάλαια) σε άϋλους τίτλους, με τη λήξη τους και την αυτόματη κατάθεσή τους στο βιβλιάριο ταμιευτηρίου του Ιδρύματός μας, αντικαθιστούσε τα χρήματα με ψευδείς άϋλους τίτλους της πρώην «Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης», υποκαταστήματος Αργοστολίου, εκείνος δε έκανε αναλήψεις με πλαστές εξουσιοδοτήσεις.

Οι τοπικές εφημερίδες, όχι άδικα κατά την άποψή μας, ανέγραψαν ότι όλη η ανάληψη έχει σχέση με τον «πυρετό του καιρού εκείνου» να γίνονται αναλήψεις στάσιμων κεφαλαίων Ιδρυμάτων, να επενδυθούν στο Χρηματιστήριο, προκειμένου οι παρανόμως χρησιμοποιήσαντες αυτά να ωφεληθούν τα αυξημένα οφέλη εκ της αλματώδους αυξήσεως του Χρηματιστηρίου, και που τελικά κατέληξαν σε πανωλεθρία συνεπεία της πτώσεώς του. Αποτέλεσμα βέβαια αυτών ήταν να καταληστευθεί το Ίδρυμά μας.

Οι ρηθέντες άυλοι τίτλοι ήταν τόσο καλά πλαστογραφημένοι ώστε δεν έγιναν αντιληπτοί ούτε από τους ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι τα τελευταία, προ της αποκαλύψεως της καταληστεύσεως έτη, ευρίσκοντο εντός του ιδρύματός μας και έκαναν έλεγχο, αλλ’ ούτε και από τον Διευθυντή του υποκαταστήματος της Ιονικής Τραπέζης, κατά τον καιρό εκείνο, Διονύσιο Χαλιώτη. Ο τελευταίος κατά την ημέρα της αποκαλύψεως της απάτης προσεκλήθη στο γραφείο του Μητροπολίτου Κεφαλληνίας Σπυρίδωνος μαζί με τον πρώην ανώτερο Δικαστή και ήδη Δικηγόρο Γουλιέλμο Κατσούνη και την νέα λογίστρια του ιδρύματος Αικατερίνη Αντωνέλλου. Στη θέα των άυλων τίτλων αναγνώρισε αμέσως ότι η μεν υπογραφή του είναι πλαστή, οι δε σφραγίδες που έχουν τεθεί κάτω από αυτή είναι γνήσιες. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την συζήτηση πρωτοδίκως, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, του μάρτυρα ανταπόδειξης, υπαλλήλου της καθ’ ης, (Πρακτικά της συνεδρίασης 41/2003 φύλλο 14 του άνω Δικαστηρίου), φαίνεται και αποδεικνύεται η μεγάλη οικειότητα με την οποία ο τέως λογιστής εκινείτο εντός της τραπέζης. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφομένη από τον ίδιο, στα ρηθέντα πρακτικά συνομιλία του με τον απατεώνα λογιστή: «Νίκο (Νίκος Παπαδάτος –υπάλληλος της καθ’ ης, στον οποίο απευθυνόταν ο τ. Λογιστής), να πάρουμε αυτά τα λεφτά» (τα 42 εκατομμύρια). «Γιατί Λευτέρη; (Ελευθέριος Κομποθέκρας – τέως Λογιστής, στον οποίο απευθυνόταν ο υπάλληλος της καθ’ ης) Τι του κάναμε του παπά (για τον Μητροπολίτη Κεφαλληνίας, θαυμαστό ήθος και ύφος ανωτέρου υπαλλήλου, αλλά και ένδειξη απόλυτης σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ τους) και παίρνει τα λεφτά;» Φρονούμε ότι μόνο μεταξύ στενότατων φίλων, γίνονται με αυτό τον τρόπο συζητήσεις.

Το γεγονός ότι ο ρηθείς λογιστής είχε στενότατες φιλικές και όχι μόνον σχέσεις, με άγνωστους μεν σε εμάς, αλλά οπωσδήποτε υπαλλήλους της τραπέζης, αποδεικνύεται διότι βοηθήθηκε:

α) Στην εξεύρεση εντύπων άυλων τίτλων (μη συμπληρωμένων –κενών). Ποιος άλλος πλην υπαλλήλου θα μπορούσε να προμηθεύσει τέτοιες φόρμες εντύπων; Αλλά και πού αλλού θα μπορούσε να τα βρει; Μια απλή αντιπαράθεση μεταξύ των αναγνωριζομένων ως πλαστών και των γνησίων, πείθει αμέσως περί της ταυτότητας των εντύπων. Ο Διευθυντής κ. Διονύσιος Χαλιώτης (από 5-6-2002 εξέτασή του στην Προανάκριση), ισχυρίζεται ότι τα έντυπα των άυλων τίτλων είναι «καθ’ ολοκληρίαν πλαστά και ως προς τη μορφολογία και το περιεχόμενό τους». Ότι «η σφραγίδα δεν έχει το ίδιο χρώμα όπως και η δική μου». Είναι, όμως, γνωστό ότι η ταυτότητα μιας σφραγίδας εξευρίσκεται όχι με το χρώμα της μελάνης, αλλά από «το ταυτόσημο πάτημα και αποτύπωμα»

Είναι απόλυτη η Γραφολογική Πραγματογνωμοσύνη της Μαρίας Καμπούρη (σελ. 42, 43 και 55). «Οι υπό έλεγχο υπογραφές ως Διονύσιος Χαλιώτης … δεν έχουν τεθεί με το χέρι του Διονυσίου Χαλιώτη, αλλά με το χέρι ΤΡΙΤΟΥ ΓΡΑΦΕΑ, ο οποίος είχε και τη δυνατότητα ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στη σφραγίδα αυτού». Αλλά και οι άλλες υπογραφές ως Ευάγγελος Νικόλαος Παπαδάτος … χαράσσονταν με το χέρι ΤΡΙΤΟΥ ΓΡΑΦΕΑ «ο οποίος … είχε επίσης πρόσβαση στη σφραγίδα του». Δηλαδή δεν ήταν ο Κομποθέκρας αλλά άλλος τρίτος! Αφού αυτός ο τρίτος είχε πρόσβαση στη σφραγίδα, γιατί να μην έχει πρόσβαση και σε αληθή έντυπα άυλων τίτλων (μη συμπληρωμένων), όπως ψευδόμενος προσπαθεί ο Διευθυντής να ισχυρισθεί ανεπιτυχώς! Αυτά, συνεκτιμομένου και του γεγονότος ότι αυτοί οι άυλοι τίτλοι χρησιμοποιήθηκαν από τον Κομποθέκρα και παραπλάνησαν το ΚΔΣ, αποδεικνύουν ότι ο Κομποθέκρας είχε συνεργό και ότι ο συνεργάτης του αυτός ήταν υπάλληλος μέσα στην τράπεζα, τρίτος και όχι οι φερόμενοι ως υπογράψαντες τους πλαστούς άυλους τίτλους!

β) Στη σύνταξη των ρηθέντων άυλων τίτλων, σύμφωνα με το τυπικό και τις εγκυκλίους της Τραπέζης, ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμη η πλαστότης τους και οι ψευδείς κωδικοί. Ποιος άλλος δηλαδή εκτός από τους υπαλλήλους της Τράπεζας είχε αυτή τη γνώση; Να γνωρίζει δηλαδή τις σχετικές εγκυκλίους; Αλλά και τον τρόπο συμπληρώσεως των κωδικών αριθμών.

Ήταν δε τόσο σωστά συμπληρωμένοι οι άυλοι τίτλοι, ώστε και αυτός ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος κατά την ημέρα που η υπάλληλος του ιδρύματος Αικατερίνη Αντωνέλλου τους πήγε για εξαργύρωση, δεν κατάλαβε τίποτε, όπως τούτο μετά λόγου γνώσεως κατέθεσε η ρηθείσα μάρτυρας στην επί ακροατηρίω συζήτηση (Πρακτικά –σελ.5β): «Την ημέρα που πήγα, δεν ξέρω αν κατάλαβε κάτι, δεν μας έδειξε τίποτα .. Εγώ του πήγα (του Διευθυντή) τον πλαστό τίτλο που είχα, ο οποίος έληγε εκείνη την ημέρα και του ζητήσαμε ανανέωση. Εκείνη την ημέρα δεν μας έδειξε τίποτα. Μας είπε μόνο να το αφήσουμε εκεί για να το προχωρήσει η κ. Κουρή (υπάλληλος της καθ’ ης) στην ανανέωση και μου ζήτησε να πάω τη σφραγίδα… Χρειαζόταν τη σφραγίδα για να προχωρήσουν στην ανανέωση». Ακριβώς, λοιπόν, λόγω του ότι δεν ήταν πλαστογραφία ασχέτου, αλλ’ είχε όλα τα στοιχεία γνησίου, ο Διευθυντής ζήτησε νέα στοιχεία για να εξακριβώσει την πλαστότητα. Μετά δύο ημέρες δηλαδή και ύστερα από συνεννόηση με τα κεντρικά. «… μου είπε ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχουν χρήματα». Ακόμα, όμως, και οι Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών, επαναλαμβάνουμε οι οποίοι κατά τη χρονική περίοδο όπου εγένετο η εξαπάτηση του Ιδρύματος ήταν επί μονίμου βάσεως στο Ίδρυμα, συνεργάζοντο με τον τ. Λογιστή Κομποθέκρα και έκαναν έλεγχο του Ιδρύματος, ακόμη και εκείνοι στους οποίους επεδείχθησαν οι πλαστοί άυλοι τίτλοι, προκειμένου να δικαιολογήσει ο Λογιστής το έλλειμμα που υπήρχε, δεν μπόρεσαν να δουν ότι ήταν πλαστοί και να ειδοποιήσουν το Ίδρυμα, καίτοι ήσαν ειδικοί οικονομικοί υπάλληλοι, Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών (Πρακτικά –φύλλο 8β, τέλος).

γ) Είχε πρόσβαση στον προσωπικό χώρο φύλαξης των αληθινών σφραγίδων του Διευθυντού του Υποκαταστήματος και του έχοντος τη δεύτερη υπογραφή υπαλλήλου και τις χρησιμοποίησε επί των πλαστών άυλων τίτλων. Ποιος άλλος είχε πρόσβαση ή δυνατότητα πρόσβασης στα ιδιαίτερα συρτάρια των υπαλλήλων και στα ενθέμια φύλαξης των διαφόρων εντύπων της Τραπέζης, χωρίς να γίνει αντιληπτός, εκτός από υπάλληλο της Τραπέζης; Επαναλαμβάνουμε ότι μια απλή αντιπαράθεση μεταξύ των αναγνωριζομένων ως πλαστών και των γνησίων εντύπων άυλων τίτλων, πείθει αμέσως περί της ταυτότητος των εντύπων. Ρητή και κατηγορηματική είναι επ’ αυτού η έκθεση Γραφολογικής Πραγματογνωμοσύνης της Μαρίας Καμπούρη (σελ. 37) «Επί των υπό έλεγχον σφραγίδων … άυλων τίτλων… ανάλυση στοιχείων τους. Σύγκριση αυτών με γνήσιες … σφραγίδες» προέκυψε (σελ. 42) ότι «γ) … οι σφραγίδες είναι της αυτής ακριβώς σύνθεσης με τις προς σύγκριση γνήσιες, οδηγώντας σε γνησιότητα αυτών» ομοίως και στη σελ. 43.

Επαναστατεί ο νους στην αδιαφορία της ανακρίσεως πολύ περισσότερο όταν, αυτοί οι ψεύτικοι άυλοι τίτλοι είναι το εργαλείο του τέως Λογιστή με το οποίο αυτός και ο συνεργός του εξαπατούσε το Ίδρυμα, αφού δια των άυλων τίτλων που προσκόμιζε, το Ίδρυμα θεωρούσε ότι τα χρήματα υπάρχουν.

Το γεγονός, άλλωστε, ότι οι σφραγίδες είναι αληθινές, αναγνωρίσθηκε επαναλαμβάνουμε ρητά και κατηγορηματικά από τον ίδιο το Διευθυντή της Τραπέζης κ. Διονύσιο Χαλιώτη στο γραφείο του Προέδρου του Ιδρύματος Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνος κατά την ημέρα που ο Διευθυντής είπε στην Αικατερίνη Αντωνέλλου ότι ήταν οι άυλοι τίτλοι πλαστοί και μαζί πήγαν στο γραφείο του. Εκεί, παρουσία και των Γουλιέλμου Κατσούνη τ. Ανώτερου Δικαστικού Λειτουργού, μέλους του ΚΔΣ, όπου εκτάκτως εκλήθη και της Αικατερίνης Αντωνέλλου, ο ρηθείς Διευθυντής αναγνώρισε αμέσως ότι οι σφραγίδες ήταν γνήσιες. Έγινε μάλιστα και εκτενής συζήτηση επ’ αυτού, δηλαδή πώς ο Κομποθέκρας βρήκε τις γνήσιες σφραγίδες. Επίσης προκύπτει και από την Έκθεση Γραφολογικής Πραγματογνωμοσύνης της Μαρίας Καμπούρη (σελ. 43), η οποία διετάχθη από την Ανακρίτρια Κεφαλληνίας. Ρητώς μνημονεύει ότι: «Οι σφραγίδες κάτω από τις άνω υπογραφές είναι γνήσιες, το δε πρόσωπο που έθεσε τις υπογραφές και σφραγίδες αφενός μεν γνώριζε τις υπογραφές των Διονυσίου Χαλιώτη και Ευάγγελου –Νικολάου Παπαδάτου (ειδικότερα του τελευταίου, κατά τρόπο που να οδηγεί σε υποψίες για τη χάραξή τους), αφετέρου δε, είχε πρόσβαση στις σφραγίδες αυτών, οι οποίες είναι γνήσιες».

Αποδεικνύεται, λοιπόν, όχι μόνο από τη μαρτυρία του ιδίου Διευθυντού, Διονυσίου Χαλιώτη, ενώπιον των ρηθέντων, αλλά και από την Γραφολογική Πραγματογνωμοσύνη, της Μαρίας Καμπούρη, όπως ανωτέρω μνημονεύεται, ότι υπήρχε οπωσδήποτε συνεργός μέσα στην Τράπεζα , ο οποίος βοηθούσε τον τ. Λογιστή του Ιδρύματος. Αλλά και ο ίδιος, ο Διονύσης Χαλιώτης, στην από 5-6-2002 εξέτασή του δεν αρνείται το ότι η σφραγίδα είναι γνήσια. Απλώς ισχυρίζεται ότι η σφραγίδα δεν είχε το ίδιο χρώμα, όπως η δική του, ενώ αντίθετα, για την υπογραφή του είναι κατηγορηματικός.

Το ότι ο ρηθείς Λογιστής είναι αναγκαίο να είχε συνεργό μέσα στην Τράπεζα, ήταν η πρώτη αντίδραση του τότε Εισαγγελέως Πρωτοδικών Κεφαλληνίας κατά την πρώτη επαφή, στις 31 Ιουλίου 2000.

Παρά ταύτα, η διενεργηθείσα ανάκριση, εναντίον του ρηθέντος Λογιστού, η οποία κατέληξε στην έκδοση του 7/2000 Εντάλματος Συλλήψεως και του συμπληρωματικού σε αυτό 9/2002 Εντάλματος Συλλήψεως, με τα οποία ο ρηθείς Λογιστής Ελευθέριος Κομποθέκρας, κατηγορείται για πλαστογραφία μετά χρήσεως με σκοπό το όφελος δια βλάβης τρίτου από την οποία το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνει το ποσό των 25 εκατομμυρίων δραχμών και για απάτη από την οποία το περιουσιακό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 25 εκατομμυρίων δραχμών, η Ανάκριση Κεφαλληνίας και ο Εισαγγελέας Κεφαλληνίας δεν έκριναν σκόπιμο να διενεργηθεί ανάκριση και προς τους υπαλλήλους της ρηθείσης Τραπέζης.

Φρονούμε, χωρίς να είμαστε Νομικοί, αλλά συμπεραίνουμε, από τα διδάγματα της κοινής πείρας, ότι έπρεπε να γίνει ανάκριση και να ασκηθεί ποινική δίωξη και εναντίον υπαλλήλων της ρηθείσης Τραπέζης, οι οποίοι καθ΄ ημάς σε συνεργασία μετά του ρηθέντος Λογιστού καταλήστευσαν το Ίδρυμά μας. Τούτο ζητούμε από υμάς.

Με τον δέοντα σεβασμό

και κατόπιν εντολής του Κοργιαλενείου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

+ Ο ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

18 Απριλίου 2024

1η ημερίδα καλαθοσφαίρισης Κεφαλονιά 2024

Ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Παίδων Γιάννης Καλαμπόκης και ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Νέ…
17 Απριλίου 2024

Saristra Festival OPEN CALL 2024

Ανοιχτό Κάλεσμα σε Καλλιτέχνες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης Το Saristra Festival δέχεται προ…
16 Απριλίου 2024

Θεατρικό Εργαστήρι Σύγχρονης Τέχνης Κεφαλονιάς: Ομιλία «Κεντρικά Σημεία της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού» @Κέφαλος [15.04.2024]

Πραγματοποιήθηκε εχθές το απόγευμα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα τα «Κεντρικά Σημεί…
16 Απριλίου 2024

Επιμορφωτική εκδήλωση με θέμα: «Πανηγύρια Κεφαλονιάς» @Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη [15.04.2024]

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την εχθές 15 Απριλίου στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη η επιμορφωτική ε…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

«Τρυπώσαμε» στις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Η Τελετή»
20 Μαρτίου 2024

«Τρυπώσαμε» στις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Η Τελετή»

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η ΤΕΛΕΤΗ» Παρασκευή 22, Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Μαρτίου και ώρα 21:00…
Οι πειρατές της Καραϊβικής κάνουν απόβαση στο Αργοστόλι στο κατάστημα Loukoumania
23 Φεβρουαρίου 2024

Οι πειρατές της Καραϊβικής κάνουν απόβαση στο Αργοστόλι στο κατάστημα Loukoumania

Οι πειρατές της Καραϊβικής φέτος βρέθηκαν στο Αργοστόλι …… και φυσικά μας βάζουν σε ρυθμ…
Στο κατάστημα Bio Market θα βρείτε πολλές επιλογές σε μπάρες πρωτεΐνης
23 Φεβρουαρίου 2024

Στο κατάστημα Bio Market θα βρείτε πολλές επιλογές σε μπάρες πρωτεΐνης

Στο κατάστημα Bio Market στο Αργοστόλι θα βρείτε πολλών ειδών μπάρες πρωτεΐνης σε διαφορετικές …
Eξαιρετικά δώρα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από το κατάστημα «Scandalo»
13 Φεβρουαρίου 2024

Eξαιρετικά δώρα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από το κατάστημα «Scandalo»

Στο κατάστημα  «Scandalo» στην πλατεία Καμπάνας θα βρείτε πολλές διαφορετικές και … ιδιαίτε…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU