Skip to main content
20 Ιανουαρίου 2006

Από το Σύλλόγο Τεχνολόγων Γεωπόνων Αποφοίτων Βιολογικής Γεωργίας

Γνωστοποιούμε ότι την 25η Οκτωβρίου 2005 το Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας ενέκρινε το καταστατικό για την ίδρυση συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Τεχνολόγων Γεωπόνων – Αποφοίτων Βιολογικής Γεωργίας» με αριθμό 1037/2005.
Δυστυχώς με αυτή την πρώτη ανακοίνωση για τη δημιουργία του, ο Σύλλογος Τεχνολόγων Γεωπόνων – Αποφοίτων Βιολογικής Γεωργίας είναι αναγκασμένος εκ’ των συνθηκών να απαντήσει σε πρόσφατο δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας προκειμένου να διαφυλάξει τα επαγγελματικά δικαιώματα και την αμφισβητούμενη επιστημονική κατάρτιση των μελών του – αποφοίτων του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Ο Σύλλογος επιθυμεί να δώσει τη σαφή και πραγματική διάσταση της κατάστασης που επικρατεί στο Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας στηριζόμενος σε αληθινά, αδιαμφισβήτητα γεγονότα και στις συναφείς διατάξεις του νόμου.
Ιέ πρόσφατο δημοσίευμα σε τοπική εφημερίδα το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2006, ο επονομαζόμενος «Σύλλογος Ενιαίου Μη Μόνιμου Προσωπικού του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» διαμέσου της εκπροσώπου του κυρίας Φραγκιά Χαραλαμπίας αναφέρει:
«Στην τελευταία αξιολόγηση εκτάκτων που έγινε το Ιετττέμβριο για το ακαδημαϊκό έτος 2005 – 2006, αρκετοί καθηγητές έμειναν χωρίς εργασία ή υειώθηκε το εβδομαδιαίο ωράρια τους1. Αυτό έγινε γιατί ο Προϊστάμενος υε τη συγκατάθεση τπο ΔΕ αποφάσισε2 να δώσει μαθήματα στους σπουδαστές οι οποίοι αποφοίτησαν τον Ιούνιο του 20053 και μάλιστα την πλήρη άσκηση του εργαστηριακού έργου. ΓΓ αυτό προφασίστηκαν ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί για να διδάξουν, πράγμα αναληθές αφού πολλοί καθηγητές έμειναν άνεργοι. Μάλιστα αρκετοί αναρωτήθηκαν ποια είναι μεγαλύτερη συνάφεια πτυχίου στα μαθήματα, αυτή του πρόσφατου απόφοιτου ή ενός γεωπόνου ΠΕ ή ΤΕ, ή βιολόγου Στις αξιολογήσεις είχαμε παρανομία για δύο ακόμη λόγους:
1) δεν παρά βρέθηκε εκπρόσωπος ΕΕΠ
2) δεν υπολογίστηκε καθόλου η προϋπηρεσία

Για όλους αυτούς τους λόγους το ΔΣ του συλλόγου έκανε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες διαμαρτυρία και ένσταση στο ΤΕΙ και ΥΠΕΠΘ. συνάντηση με τον βουλευτή κ. Πέτρο Αλιβιζάτο και με τις υπόλοιπες αρχές του τόπου. Απάντηση όμως θετική δεν πήραμε
Ο πρόεδρος του ΤΕΙ αποφεύγει συνεχώς τη συνάντηση με τους εκτάκτους και απορρίπτει τη διαμαρτυρία μας. Είναι αρκετά εύκολο να το κάνει δεδομένου ότι εμείς είμαστε στο νησί και αυτός στην Αθήνα. Επίσης ο προϊστάμενος είναι συνεχώς απών και γενικά έχουμε ΤΕΙ με τηλε-διοίκηση. Όσοι έμειναν στο ΤΕΙ με μειωμένα ωράρια, πιστεύουν ότι όλα αυτά έγιναν με σκοπό το ξένο εργατικό προσωπικό, που νιώθει ότι βρήκε σύντομα εργασία και θα χρησιμοποιείται από την εκάστοτε διοίκηση όπως θέλει, αφού είναι σίγουρο ότι δεν θα Ζητήσει τίποτα. Για όλους τους παραπάνω λόγους ο Σύλλογος ζήτησε την παρέμβαση της ομοσπονδίας και συγκεκριμένα του προέδρου κ. Μακρυγιάννη στον πρόεδρο του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Τέλος κάθε ΤΕΙ γνωρίζει καλύτερα από άλλον τις ανάγκες του. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι οποιεσδήποτε κρίσεις εκτός του εκάστοτε ιδρύματος δεν θα είναι ότι καλύτερο, Εκλεκτορικά στο ΥΠΕΠΘ πιθανό να ευνοούν τα κεντρικά ΤΕΙ αλλά εμείς θέλουμε οι κρίσεις για τη Βαθμίδα που υπάρχει να γίνονται από τα κατά τόπους ΤΕΙ όπως συμβαίνει και με τα ΑΕΙ μέχρι τώρα. Πρέπει να αναζητούνται τα ίδια προσόντα με αυτά των ΑΕΙ.»

Ο Σύλλογος Τεχνολόγων Γεωπόνων – Αποφοίτων Βιολογικής Γεωργίας απαντά στα παραπάνω:
1. Μετά από σύγκριση των περσινών και των φετινών καταστάσεων πρόσληψης του έκτακτου προσωπικού, διαπιστώθηκε ότι κανένας διδάσκοντας δεν έμεινε χωρίς εργασία εκτός από αυτούς που οικειοθελώς και για προσωπικούς λόγους αποχώρησαν. Επιπρόσθετα, το εβδομαδιαίο ωράριο δεν παραμένει σταθερό, αλλά μεταβάλλεται κάθε χρόνο ανάλογα με τον τρόπο δήλωσης των μαθημάτων από ιούς διδάσκοντες και από τον αριθμό των σπουδαστών.
2. Η αξιολόγηση δεν έγινε μόνο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, αλλά υπό τριμελή επιτροπή που ορίστηκε από ι η Διοικούσα Επιτροπή, και με απόφαση αυτής ως συνολικό όργανο εκλέχθηκε το έκτακτο προσωπικό. Οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα θεωρούμε ότι αποτελεί εσκεμμένη παραποίηση της αλήθειας και προσβάλλει το Ίδρυμα. 3 Λανθασμένα αναφέρεται ότι οι πρώτοι σπουδαστές αποφοίτησαν τον Ιούνιο του 2005. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2005 πραγματοποιήθηκε η πρώτη ορκωμοσία του Τμήματος. Η πρώτη βεβαίωση αποφοίτησης εκδόθηκε από το Τμήμα στις 6 Οκτωβρίου 2003.
4. Ως απάντηση σε όσους διερωτώνται για τη συνάφεια του πτυχίου Βιολογικής Γεωργίας με το τμήμα Βιολογικής Γεωργίας αναφέρουμε ότι το Ανώτατο Συμβούλια Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σης 29 Δεκεμβρίου 2004 (Προκήρυξη 27/21 Κ/2004, ΦΕΚ 538) προκήρυξε μία θέση ΤΕ Βιολογικής Γεωργίας για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς. Για την κάλυψη της θέσης, αυτής ορίστηκε ως βασικός τίτλος σπουδών μόνο το πτυχίο Βιολογικής Γεωργίας, Είναι σαφές ότι στα μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας τη μεγαλύτερη
συνάφεια πτυχίου έχουν οι πτυχιούχοι Βιολογικής Γεωργίας. Υπενθυμίζουμε δε, ότι σε προσλήψεις στην ανώτατη εκπαίδευση, ως πρώτο κριτήριο αξιολόγησης μετά τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, ορίζεται η συνάφεια πτυχίου και όχι η προϋπηρεσία.
5. Ως πρώην σπουδαστές του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας επιθυμούμε να εκφράσουμε τη βαθύτατη λύπη μας για τον τρόπο που αντιμετωπιζόμαστε από μια μερίδα των πρώην διδασκόντων μας. Πιστεύουμε ότι είναι αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του καθενός μας να θέσει υποψηφιότητα για πρόσληψη στο Ίδρυμα όπως ακριβώς ήταν και για τους ίδιους στο
παρελθόν.
6. Το επιχείρημα ότι ως εργαζόμενοι θα είμαστε υποχείρια της εκάστοτε διοίκησης είναι το λιγότερο προσβλητικό. Η πλειοψηφία των αποφοίτων που εργάζονται στο Τμήμα έχει να επιδείξει σημαντικό έργο ως ενεργά μέλη του
Σπουδαστικού Συλλόγου του Τμήματος στο παρελθόν, μέσα από ανεξάρτητες και δυναμικές κινητοποιήσεις. Διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους και τους σπουδαστές μας ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αναγνώριση των έννομων δικαιωμάτων μας και για την ανάδειξη του Τμήματος μας.
7. Στα μη αυτοδύναμα Τμήματα ΤΕΙ η κρίση για την πρόσληψη του επιστημονικού προσωπικού γίνεται από επιτροπή που ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος, η οποία ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των ΤΕΙ (ΠΔ 195, Αρθρο 3, ΦΕΚ 156).
Για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 προσλήφθηκαν από το Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας 7 (επτά) απόφοιτοι με βασικό τίτλο σπουδών Βιολογικής Γεωργίας Οι 5 (πέντε) από αυτούς είτε ολοκλήρωσαν τη φοίτηση, είτε φοιτούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους επιμένουν να λογοκρίνουν το έργο και την επιστημονική τους κατάρτιση.

Ως Σύλλογος χαιρετίζουμε τη στελέχωση του Ιδρύματος από προσωπικό με επιστημονική κατάρτιση και μεράκι για την ανάδειξη της επιστήμης της Βιολογικής Γεωργίας, Με τις τελευταίες αξιολογήσεις εκτάκτου προσωπικού, έχουν αναλάβει καθήκοντα αρκετοί νέοι επιστήμονες με υψηλούς τίτλους σπουδών (διδάκτορες γεωπονίας, βιολογίας κλπ) γεγονός που αναβαθμίζει το Τμήμα, και μέσω αυτού τους μελλοντικούς αποφοίτους του.
Η παρούσα δημοσίευση θεωρούμε ότι προσβάλλει το Σύλλογό μας και εγκυμονεί τον κίνδυνο πρόκλησης διχόνοιας στο διδακτικό προσωπικό. Τέτοιες τακτικές υποβαθμίζουν το διδακτικό έργο και το Τμήμα γενικότερα. Τυχόν διαφωνίες και εσωτερικά προβλήματα πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διευθετούνται εσωτερικά του Τμήματος προκειμένου να μην εκτίθεται το Ίδρυμα.
Ο Σύλλογος μας πιστεύει ότι κύριο μέλημα όσων εργάζονται στο Τμήμα θα πρέπει να είναι η ανάδειξη των αναγκών και η προώθηση των συμφερόντων του ως Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, και όχι οι προσωπικές επιδιώξεις του κάθε
εργαζομένου.
Η διδασκαλία αποτελεί λειτούργημα και όχι επάγγελμα.

Από το Σύλλογο Τεχνολόγων Γεωπόνων – Αποφοίτων Βιολογικής Γεωργίας:
Το Προσωρινό ΔΣ του Συλλόγου
Η Πρόεδρος: Κουτούγερα Μαρία
Η Αντιπρόεδρος: Λώλη Παναγιώτα
Η Γενική Γραμματέας: Σαμαρτζή Αικατερίνη
Η Ειδική Γραμματέας; Βουρλιώτη – Αράπη Φιλιώ
Η Ταμίας: Χαλδαίου Ειρήνη
Το Α’ Μέλος: Πέττας Ιωάννης
Το Β’ Μέλος: Βάρελης Ιωάννης
Οι εργαστηριακοί συνεργάτες του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας -απόφοιτοι του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας
Βουρλιώτη -Αράπη Φιλιώ
Καραπέτσα Βασιλική Κουτούγερα Μαρία Λαζαρίδου Βαϊα
Λώλη Παναγιώτα Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα Χαλδαίου Ειρήνη

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

19 Ιουνίου 2024

Δήμος Αργοστολίου: Εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής που γιορτάζεται στις 21 Ιουνίου, ο Δήμος Αργοστολίου, θα …
19 Ιουνίου 2024

Αποτυπώματα: Έκθεση Παιδικής & Εφηβικής Τέχνης

10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΥΠΏΜΑΤΑ ! Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 εγκαίνια στο Δημοτικό θέατρο Κέφαλος ,με την ευ…
19 Ιουνίου 2024

Εκδήλωση –  αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο στην Αίθουσα της  Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης Αργοστολίου

Την Τετάρτη  26  Ιουνίου 2024 και ώρα 19.00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση –  αφιέρωμα στο Νίκο Γ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Το κατάστημα «Beauty Bar» συνεχίζει και ομορφαίνει
13 Ιουνίου 2024

Το κατάστημα «Beauty Bar» συνεχίζει και ομορφαίνει

Το κατάστημα καλλυντικών και σεμιναριακό κέντρο ES Beauty Bar by Eleni Sourvanou συνεχίζε και ομ…
To νέο κατάστημα στο Αργοστόλι «V & V Cafe snack bar & more»
13 Ιουνίου 2024

To νέο κατάστημα στο Αργοστόλι «V & V Cafe snack bar & more»

Εάν θέλεις να ξεκινήσεις την μέρα σου με έναν απολαυστικό καφέ και να δοκιμάσεις συναρπαστικά br…
Το νέο κατάστημα «Gadget Experts» κάνει την εμφάνισή του στο Αργοστόλι
10 Ιουνίου 2024

Το νέο κατάστημα «Gadget Experts» κάνει την εμφάνισή του στο Αργοστόλι

Επισκεφθήκαμε σήμερα το νέο κατάστημα «Gadget Experts» στο Αργοστόλι. Το Gadget Experts άνοι…
Térre Mouikis: Μια fine dining εκδοχή της κεφαλονίτικης κουζίνας
3 Ιουνίου 2024

Térre Mouikis: Μια fine dining εκδοχή της κεφαλονίτικης κουζίνας

Την αγάπη για τον τόπο του, την Κεφαλληνία, ο σεφ Ασημάκης Χανιώτης δεν την έκρυψε ποτέ. Πάντα τ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU