30 Απριλίου 2007

Διαγωνισμός για την κάλυψη των στεγαστηκών αναγκών Δ. Ερίσου

Η Δήμαρχος Ερίσου κ. Αικατερίνη Κουταλά
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 26/07 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής περί “Έγκρισης-Κατάρτιση Όρων-Σύνταξη Διακήρυξης Δημοπράτησης Μίσθωσης Ακινήτου για τις στεγαστικές ανάγκες του Δ. Ερίσου” διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί δημοπρασία-εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ-77Α’) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δ. Ερίσου. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους ελάχιστης συνολικής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 250 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας περίπου 200 τ.μ., χώρους αποθηκών ωφέλιμης επιφάνειας περίπου 30 τ.μ. και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Επίσης υπαίθριους χώρους 30 θέσεων στάθμευσης και στεγασμένους χώρους 20 θέσεων στάθμευσης, αύλειο χώρο περίπου 500 τ.μ. Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δ.Δ. Βασιλικάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2539/97 (ΦΕΚ-244 Α’) περί “Συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης” για το διοικητικό κέντρο των υπό σύσταση Ο.Τ.Α.

Το ακίνητο πρέπει/μπορεί να είναι αποπερατωμένο, ημιτελές ή υπό ανέγερση και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στον Δήμο μέσα σε προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.

Στην έγγραφη προσφορά, την οποία θα καταθέσουν στην εν΄ λόγω επιτροπή, πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς οι χώροι, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν. Στην προσφορά πρέπει να επισυνάπτονται:

α. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου με χρήση για τις στεγαστικές ανάγκες Δήμου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (Πολεοδομίας ή Δήμου) για την νομιμότητα της κατασκευής του κτιρίου και υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει.

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου.

γ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία, ποσού 2.500 ευρώ, ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η επιστολή αυτή είναι και ως εγγύηση ότι θα προσέλθουν για τη σύνταξη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα σε προθεσμία που θα ταχθεί και θα παραδώσουν το μίσθιο για χρήση στον Δήμο στην κατάσταση και το χρόνο που θα ορισθεί από τη σχετική απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας.

δ. Ειδικό πληρεξούσιο εφόσον η προσφορά κατατίθεται από πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Εφόσον η οικοδομική άδεια που κατατίθεται αναφέρεται σε χρήση άλλη από την ζητούμενη στην περίπτωση (α) της παραγράφου αυτής θα πρέπει οι προσφέροντες να καταθέσουν συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία να δηλώνεται η υποχρέωσή τους για έκδοση οικοδομικής άδειας αλλαγής της χρήσης του ακινήτου τους, που θα προσκομισθεί μέχρι την παραλαβή του ακινήτου.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο μεν τελευταίο μειοδότη μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου, στους δε υπόλοιπους μετέχοντες μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.

Η Δημοπρασία-εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Ερίσου στις 15 Μαΐου 2007, ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Αρχή του διαγωνισμού η 10 π.μ.. Προσφορές θα παραλαμβάνονται μέχρι τις 11 π.μ εκτός εάν η παράδοση προσφορών συνεχιστεί χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

Σε περίπτωση που αυτή αποβεί άγονος (μη κατάθεση προσφορών-μη συμμετοχή διαγωνιζομένων) θα επαναληφθεί στις 22 Μαΐου 2007 ημέρα Τρίτη στον ίδιο χρόνο και τόπο και με τους ίδιους όρους ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Η Δημοπρασία-εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Όσοι ανταποκριθούν στα κριτήρια και στους όρους της αναλυτικής διακήρυξης θα συμμετέχουν στην επόμενη φάση και σε ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. Η Δημοπρασία τότε θα είναι φανερή, προφορική και μειοδοτική.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την αναλυτική διακήρυξη της εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Ερίσου και στον αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο Γεράσιμο Π. Φιλιππάτο (τηλ. 26740-51181,2) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΑΛΑ

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Α.Ο. Διλινάτων [06.02.2023]
8 Φεβρουαρίου 2023

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Α.Ο. Διλινάτων [06.02.2023]

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, μέσα σε ένα ευχάριστο και οικογενειακό κλίμα, σε μια όμορφη βραδιά…
Aποκριάτικη εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου «Το Ριφόρτσο» Κεφαλληνίας και Ιθάκης
7 Φεβρουαρίου 2023

Aποκριάτικη εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου «Το Ριφόρτσο» Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Το Ριφόρτσο» Κεφαλληνίας και Ιθάκης σας προσκαλεί την Κυριακή 12 Φεβρου…
Κοπή πίτας του Α.Ο. Διλινάτων και της τοπικής σχολής του Ολυμπιακού Πειραιώς
6 Φεβρουαρίου 2023

Κοπή πίτας του Α.Ο. Διλινάτων και της τοπικής σχολής του Ολυμπιακού Πειραιώς

Το Δημοτικό Διλινάτων «Κ. Βαρτελάτος» έβαλε τα γιορτινά του, σήμερα το πρωί, προκειμένου να υποδ…
Σπύρος & Μάκης Καραβιώτης «Του κρασιού, του γλεντιού & της αποκριάς» μια συναυλία αφιερωμένη στην παλιά Αθήνα
6 Φεβρουαρίου 2023

Σπύρος & Μάκης Καραβιώτης «Του κρασιού, του γλεντιού & της αποκριάς» μια συναυλία αφιερωμένη στην παλιά Αθήνα

Αγαπητοί μας φίλοι, Με αφορμή τις ευχές μας για καλές Απόκριες σας προσκαλούμε στην ξεχωριστή…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Η Λουκία Μικελάτου είναι η νέα Βασίλισσα του Αργοστολιώτικου Καρναβαλιού
5 Φεβρουαρίου 2023

Η Λουκία Μικελάτου είναι η νέα Βασίλισσα του Αργοστολιώτικου Καρναβαλιού

Η Λουκία Μικελάτου είναι η νέα Βασίλισσα του Αργοστολιώτικου Καρναβαλιού. Κατάγεται από τα Καρδα…
O Κεφαλονίτικος σατιρικός γάμος από το ΡΙΦΟΡΤΣΟ
2 Φεβρουαρίου 2023

O Κεφαλονίτικος σατιρικός γάμος από το ΡΙΦΟΡΤΣΟ

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Το Ριφόρτσο» Κεφαλληνίας και Ιθάκης θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 12 Φ…
Βοσκοπούλα από το 1910 patisserie chocolaterie «Η φινέτσα, αποτυπωμένη στα πιο περίτεχνα γλυκίσματα»
21 Δεκεμβρίου 2022

Βοσκοπούλα από το 1910 patisserie chocolaterie «Η φινέτσα, αποτυπωμένη στα πιο περίτεχνα γλυκίσματα»

Κάτι αλλάζει στην Κεφαλονιά και φέρνει… την πιο γλυκιά εμπειρία σοκολάτας. Το μυθικό ζαχαρο…
Βρείτε ποικίλες ιδέες για τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας στο κατάστημα «Πετράτος – The P Store»
19 Δεκεμβρίου 2022

Βρείτε ποικίλες ιδέες για τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας στο κατάστημα «Πετράτος – The P Store»

Δεκέμβρης σημαίνει Χριστούγεννα. Χριστούγεννα σημαίνει Δώρα. Δώρα σημαίνει «ΠΕΤΡΑΤΟΣ – THE P STO…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design