5 Σεπτεμβρίου 2005

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Το ΚΕΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι προδημοσιεύθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών» (Δράση 2.11.2), από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΕΠΑΝ).
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών θα ενθαρρυνθεί μέσω της χρηματοδότησης ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) τα οποία θα περιέχουν πάγιες και άυλες επενδύσεις. Ο προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου κυμαίνεται από 25 – 100 χιλ ευρώ και τη επιδότηση καλύπτει 50% της επένδυσης.
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι (ανά κατηγορία) οι εξής:
Επιλέξιμες δραστηριότητες προγράμματος παροχής υπηρεσιών

ΣΤΑΚΟΔ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
33.10.17.02-Κατασκευή τεχνητών δοντιών
453.1-Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξοπλισμού
453.3-Υδραυλικές εγκαταστάσεις
502.0-Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων
50.40.4-Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών
505.0-Λιανικό εμπόριο καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων
52.31-Φαρμακεία
528-Επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης
553.1-Εστιατόρια
553.2-Ζαχαροπλαστεία
555.2-Τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ)
631.2-Αποθήκευση
642.0-Τηλεπικοινωνίες
652.1-Χρηματοδοτική μίσθωση (λήζινγκ)
652.2-Αλλες πιστωτικές δραστηριότητες
652.9-Αλλες δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μ.α.κ.
660.1-Ασφάλειες ζωής
660.9-Αλλες ασφάλειες, εκτός από τις ασφάλειες ζωής
671.1-Διαχείριση κεφαλαιαγορών
671.2-Δραστηριότητες χρηματιστών επί κινητών αξιών
671.3-Δραστηριότητες συναφείς προς τις δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μ.α.κ.
672.0-Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
701.1-Ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας
701.2-Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
702.0-Εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων
703.1-Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
703.2-Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
711.0-Εκμίσθωση αυτοκινήτων
713.1-Εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
713.2-Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού
713.3-Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών
713.9-Eκμίθωση άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού μ.α.κ.
714-Εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης μ.α.κ.
721-Παροχή συμβουλών για τον υλικό εξοπλισμό πληροφορικής
722.0-Παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού και προμήθεια λογισμικού
723.0-Επεξεργασία δεδομένων
724.0-Δραστηριότητες σχετικές με τράπεζες δεδομένων
725.0-Συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής
726.0-Αλλες δραστηριότητες συναφείς με την πληροφορική
741.2-Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και ελέγχου δραστηριότητες παροχής φορολογικών συμβουλών
741.3-Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης
741.4-Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών
741.5-Δραστηριότητες διαχείρισης των ελεγχουσών εταιριών
742.0-Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
743.0-Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
744.0-Διαφήμιση
745.0-Εξεύρεση και προμήθεια προσωπικού
746.0-Δραστηριότητες ιδιωτικού αστυνομικού και παροχής υπηρεσιών ασφάλειας
747.0-Δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων, μέσων μεταφοράς και άλλων χώρων
748.1-Φωτογραφικές δραστηριότητες
748.2-Δραστηριότητες συσκευασίας
748.3-Δραστηριότητες γραμματείας και μετάφρασης
748.9-Περιλαμβάνονται:
– είσπραξη λογαριασμών, εκτίμηση της πίστης σχετικά με τη φερεγγυότητα ατόμων ή επιχειρήσεων ή σχετικά με επιχειρηματικές πρακτικές,
– δραστηριότητες μεσίτη επιχειρήσεων, δηλαδή μεσολάβηση για την αγορά και για την πώληση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των επαγγελματικών πρακτικών,
– δραστηριότητες εκτίμησης, εκτός εκείνων που αναφέρονται σε κτηματομεσιτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
– σχεδίαση μόδας σχετικά με υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα, κοσμήματα, έπιπλα και άλλα είδη εσωτερικής διακόσμησης, άλλα είδη μόδας, καθώς και άλλα προσωπικά ή οικιακά είδη,
– δραστηριότητες διακοσμητών εσωτερικών χώρων,
– δραστηριότητες οργανωτών εκθέσεων και συνεδρίων,
– δραστηριότητες σχεδιαστών περιπτέρων εκθέσεων,
– δραστηριότητες που ασκούνται από πρακτορεία, για λογαριασμό ατόμων, και που αφορούν συνήθως την πρόσληψη για κινηματογραφικές ταινίες, θεατρικές παραγωγές ή άλλα ψυχαγωγικά ή αθλητικά θεάματα, καθώς και την προώθηση βιβλίων, θεατρικών έργων
804.1-Δραστηριότητες εκπαιδευτών οδηγών
804.2-Κέντρα («Φροντιστήρια») ξένων γλωσσών
804.4-Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση
851.9-Αλλες δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία
853.1-Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας με παροχή καταλύματος
853.2-Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
90-Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων υγιεινή και παρόμοιες δραστηριότητες
921.1-Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών
921.2-Διανομή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών
921.3-Προβολή κινηματογραφικών ταινιών
922.0-Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές δραστηριότητες
923.1-Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία
923.2-Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
923.3-Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής
923.9-Αλλες δραστηριότητες θεάματος μ.α.κ.
924.0-Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
925.1-Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
925.2-Δραστηριότητες μουσείων και συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων
925.3-Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και προστασίας φυσικών βιότοπων
926.1-Εκμετάλλευση αθλητικών γηπέδων και σταδίων
92.62-Αλλες αθλητικές δραστηριότητες
927.2-Αλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες μ.α.κ.
930.1-Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

Πληροφορίες : ΚΕΤΑ Ιονίων Νήσων Τηλ. 26610 80667

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δήμος Σάμης: Ολοκλήρωση διαδραστικής παρουσίασης παιδικών βιβλίων
2 Δεκεμβρίου 2022

Δήμος Σάμης: Ολοκλήρωση διαδραστικής παρουσίασης παιδικών βιβλίων

Με επιτυχία διεξάχθηκε η εκδήλωση του Δήμου Σάμης, το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022, αναφορικά με τη…
K63: Psychedelic party-neon face painting από Δ. Ι. Ε. Κ. Σχολή αισθητικής τέχνης και μακιγιάζ
2 Δεκεμβρίου 2022

K63: Psychedelic party-neon face painting από Δ. Ι. Ε. Κ. Σχολή αισθητικής τέχνης και μακιγιάζ

Το πρώτο psychedelic party του χειμώνα στο K63 είναι γεγονός! Neon Face Painting από την ομάδ…
Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Ορκωμοσία φοιτητών
1 Δεκεμβρίου 2022

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Ορκωμοσία φοιτητών

Τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00  π.μ. στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ι…
Ένωση Α.μεΑ. “ΥΠΕΡΙΩΝ”: Φιλανθρωπικό Χριστουγεννιάτικο Παζάρι
1 Δεκεμβρίου 2022

Ένωση Α.μεΑ. “ΥΠΕΡΙΩΝ”: Φιλανθρωπικό Χριστουγεννιάτικο Παζάρι

Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. “ΥΠΕΡΙΩΝ” σας προσκαλεί στο Χριστουγε…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Το νέο κατάστημα «Four seasons coffee» στο Αργοστόλι
19 Οκτωβρίου 2022

Το νέο κατάστημα «Four seasons coffee» στο Αργοστόλι

Το Four seasons coffee άνοιξε πριν λίγες μέρες σε έναν πολύ όμορφα διαμορφωμένο χώρο, στην οδό Γ…
Φθινοπωρινές προσφορές 2022 Candia
12 Οκτωβρίου 2022

Φθινοπωρινές προσφορές 2022 Candia

Αναλυτικά οι προσφορές. Με κάθε αγορά στρώματος από τις συλλογές Inventor & Luxuria…
Με πολύ χαρά και κέφι πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Σχολής Χορού «Ελισάβετ Λιβιεράτου» στο Αργοστόλι
8 Οκτωβρίου 2022

Με πολύ χαρά και κέφι πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Σχολής Χορού «Ελισάβετ Λιβιεράτου» στο Αργοστόλι

Με ωραία μουσική και διασκεδαστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια ενός νέου χώρου που …
Εμπόριο πέτρας & οικοδομικών υλικών «Konesha H. Hashan»
21 Σεπτεμβρίου 2022

Εμπόριο πέτρας & οικοδομικών υλικών «Konesha H. Hashan»

H επιχείρηση του Κonesha H. Hashan, παρέχει: λιθοδομή, εμπόριο πέτρας και οικοδομικών υλικών. Υ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design