1 Ιουνίου 2006

Εντάξεις έργων στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Συνεδρίασε την Τρίτη 30.05.06 στις 13.00 υπό την προεδρεία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών κ. Σωτήρη Βόσδου , η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». Η ημερήσια διάταξη περιελάμβανε εντάξεις, προεντάξεις έργων, τροποποιήσεις προϋπολογισμών όπως έχουν προταθεί από τους Δήμους της Περιφέρειας, ενώ έγινε ενημέρωση και συντονισμός για την περαιτέρω πορεία του προγράμματος.Σε επίπεδο Περιφέρειας έχουν προενταχθεί 573 έργα εκ των οποίων τα 19 είναι διαδημοτικά και έχουν οριστικά ενταχθεί τα 142 ποσοστό 24,78%.
Ο προϋπολογισμός των προενταγμένων έργων είναι 85.725.637,14¤ ενώ ο προϋπολογισμός των οριστικά ενταγμένων έργων ανέρχεται στο ποσόν των 21.744.644,42¤ (25,37% της δαπάνης των έργων) . Οι πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 4.886.882,99 ¤ που αντιστοιχεί το 22.47% της δαπάνης των οριστικά ενταγμένων έργων.
Επίσης ο προϋπολογισμός των διαδημοτικών έργων ανέρχεται στα 3.548.572,69¤.
Στην συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης εγκρίθηκαν τα εξής έργα :

Για την Κατανομή 45% :

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Στο σύνολο της ΠΙΝ εντάχθηκαν οριστικά έξη (6) έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.205.870,29¤
Ειδικότερα, στο Νομό Κέρκυρας τρία (3) έργα προϋπολογισμού 797.170,29 ¤, στο Νομό Κεφαλληνίας και Ιθάκης δυο (2) έργα προϋπολογισμού 350.000¤ ενώ στο Νομό Λευκάδας ένα (1) έργο προϋπολογισμού 58.700¤

ΠΡΟΕΝΤΑΞΕΙΣ
Προεντάχθηκαν έξη (6) έργα προϋπολογισμού 787.000 ¤.
Ειδικότερα, στο Νομό Κέρκυρας προεντάχθηκε ένα (1) έργο προϋπολογισμού 35.000 ¤,στο Νομό Κεφαλληνίας πέντε (5) έργα συνολικού προϋπολογισμού 650.000 ¤ ενώ στο Νομό Ζακύνθου προεντάχθηκε ένα (1) έργο προϋπολογισμού 102.000¤

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συνολικά τροποποιήθηκαν έξη (7) έργα προϋπολογισμού 2.671.187,91¤ .
Ειδικότερα, στο Νομό Κέρκυρας τέσσερα (4) προενταγμένα έργα προϋπολογισμού 1.985.717,91¤ και στο Νομό Λευκάδας ακόμη δυο (2) προενταγμένα έργα προϋπολογισμού 393.500¤

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συνολικά τροποποιήθηκαν τρία (3) οριστικά ενταγμένα έργα προϋπολογισμού 1.824.918,44¤
Ειδικότερα στο Νομό Κέρκυρας δυο (2) οριστικά ενταγμένα έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.608.910,44¤ και ακόμη ένα (1) έργο στο Νομό Λευκάδας προϋπολογισμού 216.008¤
Αναλυτικά:
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΠΕΝΤΑΞΗ

Στο Νομό Κέρκυρας απεντάχθηκε ένα (1) προενταγμένο έργο του Δήμου Παρελίων προϋπολογισμού 35.000 ¤

Για την κατανομή του 35%

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Εντάχθηκαν οριστικά τέσσερα (4) έργα συνολικού προϋπολογισμού 258.630,53¤
Αναλυτικά:
Στο Νομό της Κέρκυρας δύο (2) έργα προϋπολογισμού 93.630,53¤ ¤
Στο Νομό Κεφαλληνίας και Ιθάκης ένα (1) έργο προϋπολογισμού 105.000¤¤
Στο Νομό Λευκάδας ένα (1) έργο προϋπολογισμού 60.000¤

ΠΡΟΕΝΤΑΞΕΙΣ
Προεντάχθηκαν οκτώ (8) έργα, προϋπολογισμού 920.194,03¤
Αναλυτικά:
Στο Νομό της Κέρκυρας ένα (1) έργο, προϋπολογισμού 72.764,00 ¤
Στο Νομό Κεφαλληνίας και Ιθάκης ένα (1) έργο , προϋπολογισμού 80.000¤
Στο Νομό Λευκάδας έξη (6) έργα, προϋπολογισμού 767.430,03¤

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
Τροποποιήθηκαν εφτά (7) προενταγμένα έργα συνολικού προϋπολογισμού 4.368.214,03¤
Αναλυτικά:
Στο Νομό της Κέρκυρας τρία (3) προενταγμένα έργα προϋπολογισμού 1.922.365,30 ¤
Στο Νομό Κεφαλληνίας και Ιθάκης τρία (3) προενταγμένα έργα προϋπολογισμού 2.147.477,02¤
Στο Νομό Λευκάδας ένα (1) προενταγμένο έργο προϋπολογισμού 298.371,71¤

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ

Τροποποιήθηκαν δυο (2) οριστικά ενταγμένα έργα συνολικού προϋπολογισμού 17.967,83¤

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 45%

NΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αναπλάσεις οικισμών προϋπολογισμού 120.000 ¤
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ
Ανάπλαση πλατείας προϋπολογισμού 134.273,45¤
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
Παρεμβάσεις στο οδικό Δίκτυο προϋπολογισμού 542.896,84 ¤
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
1. Πλατεία Διγαλέτου προϋπολογισμού 50.000¤
2. Οδοποιία Δ.Δ Σάμης προϋπολογισμού 300.000¤
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ
Αγορά κτηρίου ιδιοκτησίας Αγίου Σπυρίδωνα στη θέση Αγιος Νικόλαος Δ.Δ Καρυάς προϋπολογισμού 58.700¤

ΠΡΟΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ
Μετατροπή Απορριμματοφόρου σε Βυτιοφόρο Βοθρολυμάτων

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΚΗΣ
1. Διαμόρφωση πεζοδρομίων –ηλεκτροφωτισμός κεντρικής λεωφόρου Ληξουρίου προϋπολογισμού 170.000¤
2. Αναπλάσεις χώρων παλαιού γηπέδου Ληξουρίου προϋπολογισμού 120.000¤
3. Αναπλάσεις πλατειών Χαβδάτων και Λειβαδίου προϋπολογισμού 120.000¤
4.Οδοποιία δημοτικών διαμερισμάτων προϋπολογισμού 170.000¤

5. Μετατόπιση στύλων της ΔΕΗ του Περιφερειακού Δρόμου Ληξουρίου προϋπολογισμού 20.950¤

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ
Υπογείωση Υποσταθμού ΔΕΗ πλατείας Αγίων Πάντων προϋπολογισμού 102.000¤

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
1. Συμπληρωματικές Εργασίες Μαρασλείου Μεγάρου προϋπολογισμού 850.000 ¤
2. Συμπληρωματικές εργασίες στις Λουτρικές Εγκαταστάσεις της Αγ. Αικατερίνης προϋπολογισμού 100.000 ¤
3. Επισκευή και Συντήρηση Πεζοδρομίων Ιουλίας Ανδρεάδη & Πολυχρονίου Κωνσταντά προϋπολογισμού 200.000 ¤
4. Εξοπλισμός και Υποδομές Καθαριότητας προϋπολογισμού 864.217,91 ¤

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
1. Κατασκευή παιδικού σταθμού προϋπολογισμού 293.500¤
2. Τοποθέτηση πλωτών εξέδρων (Βασιλική – Σύβωτα ) προϋπολογισμού 100.000¤
3. προμήθεια 2 απορριμματοφόρων και 150 κάδων προϋπολογισμού 263.470¤

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
1.Επισκευή Μαρασλείου Μεγάρου προϋπολογισμού 1.430.410,44¤
2.Οργάνωση Κυκλοφορίας και Στάθμευσης καθώς και μελέτη κόμβων στην περιοχή του Δ. Κερκυραίων προϋπολογισμού 178.500¤
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Προμήθεια μηχανημάτων προϋπολογισμού 216.008¤
ΑΠΕΝΤΑΞΗ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ
Αγορά Βυτιοφόρου Βοθρολυμάτων προϋπολογισμού 35.000 ¤

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 35%

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επέκταση υφιστάμενης αποχέτευσης Αγρού ,προϋπολογισμού 63.762,34¤

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ

Εγγειοβελτιωτικά – επέκταση δικτύου άρδευσης ,προϋπολογισμού 29.868,19¤

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ

Δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου Κλιματσιά Δ.Δ Σπαρτιών προϋπολογισμού 105.000¤

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Προμήθεια μηχανήματος καταστροφής χόρτων προϋπολογισμού 60.000 ¤

ΠΡΟΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ
Μελέτη μονάδας βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης Αφρας προϋπολογισμού 72.764,00¤

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Ύδρευση Θηναίας από αντλιοστάσιο Κουτάβου ,προϋπολογισμού 80.000 ¤

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ
1. Αντιπλημμυρική προστασία προϋπολογισμού 41.970,45¤
2. Μελέτες τεχνικών υποδομών προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και ωρίμανσης έργων Δ ΚΠΣ προϋπολογισμού 40.000 ¤
3. Έργα υδροληψίας προϋπολογισμού 111.516,33¤
4. Έργα αποχέτευσης (κατασκευή αποχετευτικού δικτύου προϋπολογισμού 362.122,87¤
5. Εγγειοβελτιωτικά αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 131.820,38¤

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ
Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από δεξαμενή επισκοπής έως είσοδο οικισμού προϋπολογισμού 80.000 ¤

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Δαπάνες για την απόκτηση γής (απαλλοτριώσεις – εξαγορές) για τη διάνοιξη περιφερειακών δρόμων προϋπολογισμού 1.772.365,30¤
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ
1.Κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης Πέλεκα προϋπολογισμού 130.000 ¤
2.Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου προϋπολογισμού 20.000¤
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Ύδρευση Δήμου Αργοστολίου προϋπολογισμού 2.074.492,22¤
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ
1.Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Ευφημίας προϋπολογισμού 60.984,80¤
2.Πολεοδομική μελέτη επέκτασης αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Αγίας Ευφημίας προϋπολογισμού 12.000¤

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Ανακατασκευή κτηρίων για εξεταστήρια στο Δράγανο- Σύβρος – Χορτάτα- Νίκολη- Κομιλιό προϋπολογισμού 298.371,71¤

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ
1.Μελέτη αγροτικού δικτύου Πυλάρου προϋπολογισμού 11.231,22¤
2.Μελέτη λιμένα Αγίας Ευφημίας προϋπολογισμού 6.736,61¤

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το μπριλάντε γιορτάσι της Αζολιωτοπούλας της Κυράς Υπαπαντής [02.02.2023]
3 Φεβρουαρίου 2023

Το μπριλάντε γιορτάσι της Αζολιωτοπούλας της Κυράς Υπαπαντής [02.02.2023]

Γεράσιμος Σωτ. Γαλανός Άβρεκτη φέτος τούτη η Υπαπαντή του Κυρίου, και, όπως λέει η παροιμία «…
Αργοστολιώτικο καρναβάλι 2023: Το Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού
3 Φεβρουαρίου 2023

Αργοστολιώτικο καρναβάλι 2023: Το Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους μαθητές του σχολείου σας και τους Συλλόγους Γονέων & Κηδ…
Α.Σ. Κεφαλληνιακός : Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας
2 Φεβρουαρίου 2023

Α.Σ. Κεφαλληνιακός : Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Το Δ.Σ. του Α.Σ. Κεφαλληνιακός σας προσκαλεί στο Κλειστό Γυμναστήριο «Αντώνης Τρίτσης» για την κ…
Koπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας Σκακιστικού Συλλόγου
2 Φεβρουαρίου 2023

Koπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας Σκακιστικού Συλλόγου

Ο Σκακιστικός Σύλλογος στέλνει τις ευχές του για καλή χρονιά σε όλους και σάςενημερώνει ότι κόβε…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

O Κεφαλονίτικος σατιρικός γάμος από το ΡΙΦΟΡΤΣΟ
2 Φεβρουαρίου 2023

O Κεφαλονίτικος σατιρικός γάμος από το ΡΙΦΟΡΤΣΟ

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Το Ριφόρτσο» Κεφαλληνίας και Ιθάκης θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 12 Φ…
Βοσκοπούλα από το 1910 patisserie chocolaterie «Η φινέτσα, αποτυπωμένη στα πιο περίτεχνα γλυκίσματα»
21 Δεκεμβρίου 2022

Βοσκοπούλα από το 1910 patisserie chocolaterie «Η φινέτσα, αποτυπωμένη στα πιο περίτεχνα γλυκίσματα»

Κάτι αλλάζει στην Κεφαλονιά και φέρνει… την πιο γλυκιά εμπειρία σοκολάτας. Το μυθικό ζαχαρο…
Βρείτε ποικίλες ιδέες για τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας στο κατάστημα «Πετράτος – The P Store»
19 Δεκεμβρίου 2022

Βρείτε ποικίλες ιδέες για τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας στο κατάστημα «Πετράτος – The P Store»

Δεκέμβρης σημαίνει Χριστούγεννα. Χριστούγεννα σημαίνει Δώρα. Δώρα σημαίνει «ΠΕΤΡΑΤΟΣ – THE P STO…
Νέο κατάστημα για την «Τρίτη Γενιά» στο Αργοστόλι
19 Δεκεμβρίου 2022

Νέο κατάστημα για την «Τρίτη Γενιά» στο Αργοστόλι

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε το άνοιγμα του καινούργιου μας μαγαζιού στο Αργοστόλι στην οδό …
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design