Skip to main content
1 Αυγούστου 2007

Μουσείο Ελάτης – Επανοχωρίου στα Ομαλά

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ομαλών κ.Ματιάτος Σπυρίδωνας, διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 για το έργο: ΄΄Μουσείο Ελάτης Επανωχωρίου Κοινότητας Ομαλών: Υποέργο Α: Τεχνικές εργασίες” καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2338/95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν.1418/84, το ΠΔ 609/85 και τον Ν.2229/94, ως επίσης και των Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84, του Ν.2940/01 καθώς και του Ν.3263/04 και εφόσον ισχύουν μέχρι την ημερομηνία Δημοπράτησης του έργου.Η εκτέλεση του παρόντος έργου χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LEADER + και έχει διάρκεια υλοποίησης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 61.953,00 ευρώ (Εξήντα μία χιλιάδες και εννιακόσια πενήντα τρία ευρώ) με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Η ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου θα γίνει υποχρεωτικά στην Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3263/04.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κοινότητας Ομαλών την 21 Αυγούστου 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την παραπάνω ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, τότε θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με απόφασή της η Προϊσταμένη αρχή. Για την επαναληπτική δημοπρασία θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες της πρώτης δημοπρασίας πέντε εργάσιμες ημέρες πριν με ΦΑΞ. Στη νέα αυτή ημερομηνία μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού ενδιαφερόμενοι που δεν συμμετείχαν στην πρώτη δημοπρασία.

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που προέρχονται από κράτη -μέλη της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία της ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους ταχυδρομικά. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες : Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. Επίσης γίνονται δεκτές εργοληπτικές κοινοπραξίες και αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως και κατασκευαστικές επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε Δημόσια Συνεδρίαση την ίδια μέρα του Διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου (άνευ ΦΠΑ και Αναθεώρηση) δηλ. 985 ευρώ (Εννιακόσια ογδόντα πέντε ευρώ) και βεβαιώνεται με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προς την Κοινότητα Ομαλών.

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης όπως και ότι γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές προσφορές, διευκρινήσεις κλπ για το διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που το διεξάγει, το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύς μικρότερο των 90 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία Δημοπράτησης .

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών (σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 23 παρ.2 του Π.Δ. 609/85).

Περισσότερες πληροφορίες και τεύχη της μελέτης παρέχονται στους ενδιαφερόμενους, στα γραφεία της Κοινότητας Ομαλών (τηλ 26710-86221) και στα γραφεία της ΤΥΔΚ Κεφ/νίας τηλ.26710-22472, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΟΜΑΛΑ 26 / 7 /2007

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ομαλών
Ματιάτος Σπυρίδωνας

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

21 Μαΐου 2024

Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ριζοσπαστών για τον εορτασμό της 21ης Μάϊου @Αργοστόλι [21.05.2024]

Όπως κάθε χρόνο πραγματοποιήθηκε σήμερα η Δοξολογία και η κατάθεση Στεφάνων, στον Μητροπολιτικό …
21 Μαΐου 2024

Επετειακή εκδήλωση για τα 160 χρόνια από την Ένωση των Επτανήσων @Κέφαλος [20.05.2024]

Πραγματοποιήθηκε εχθές το βράδυ στο Δημοτικό θέατρο «Ο Κέφαλος» Επετειακή εκδήλωση για τα 160 χρ…
21 Μαΐου 2024

Κατάθεση στεφάνων και παρέλαση στις Κεραμειές [21.05.2024]

Πραγματοποιήθηκε σήμερα  στις Κεραμειές ο εορτασμός της 21ης Μαΐου που είναι αφιερωμένη στην Ένω…
20 Μαΐου 2024

Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία των Ριζοσπαστών εν όψει των εορτασμών της 21ης Μαΐου [20.05.2024]

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Επιμνημόσυνη Δέηση και καταθέσεις στεφάνων στο Νεκροταφείο Αργοστολίου…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ταξιδεύοντας με τις γεύσεις του «Wokinn» [17.05.2024]
17 Μαΐου 2024

Ταξιδεύοντας με τις γεύσεις του «Wokinn» [17.05.2024]

Εάν δεν έχεις δοκιμάσει τα λαχταριστά πιάτα του Wokinn νομίζουμε πως ήρθε η στιγμή να τρέξεις……
Στο κατάστημα «Loukoumania» θα βρεις λαχταριστά γλυκίσματα
2 Μαΐου 2024

Στο κατάστημα «Loukoumania» θα βρεις λαχταριστά γλυκίσματα

Καθώς μπαίνει το Πάσχα τείνουμε όλοι να αναζητούμε πιο έντονα γλυκές λιχουδιές, το κατάστημα Lou…
Πασχαλινά γλυκίσματα από τον φούρνο «Τρίτη Γενιά»
2 Μαΐου 2024

Πασχαλινά γλυκίσματα από τον φούρνο «Τρίτη Γενιά»

Τσουρέκια απλά ,γεμιστά με Μπουένο , σοκολάτα , κάστανο , σοκολάτα μπανάνα ,λευκή σοκολάτα , έρε…
Στα καταστήματα «Voskopoula since 1910» θα βρείτε εξαιρετικές πασχαλινές λιχουδιές
2 Μαΐου 2024

Στα καταστήματα «Voskopoula since 1910» θα βρείτε εξαιρετικές πασχαλινές λιχουδιές

Στα καταστήματα «Voskopoula sinve 1910» σας περιμένουν πασχαλινές λιχουδιές από πασχαλινό πανετό…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU