Skip to main content
20 Ιουλίου 2006

ΝΕΑ της ΕΡΙΣΟΥ (Ιούλιος ΒΆ).

Διαβάστε παρακάτω το δεκαπενθήμερο ειδησεογραφικό δελτίο επικοινωνίας των Ρισιάνων.

ΠΡΩΤΑ Η ΕΡΙΣΟΣ
Η συνέχεια της Διακήρυξης όπως την παρουσίασε
Η Κατερίνα Κουταλά.

Αγαπητοί Δημότες,
Για όλους αυτούς τους λόγους, για την ανατροπή της σημερινής κατάστασης, αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΠΡΩΤΑ Η ΕΡΥΣΣΟΣ». Παραμερίσαμε τις κομματικές μας διαφορές γιατί πιστεύουμε ότι δεν λειτουργούν θετικά για το Δήμο, αντίθετα δημιουργούν διαιρέσεις και πολώσεις που διασπούν τη μικρή κοινωνία μας. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτείται η συστράτευση όλων των υγιών δυνάμεων του τόπου και η επίτευξη της μέγιστης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης.

Με βασική αρχή το τρίπτυχο,
Αποτελεσματικότητα, Διαφάνεια, Κοινωνικός έλεγχος,
θα οργανώσουμε τη διοικητική, οικονομική και πολιτική λειτουργία του Δήμου έτσι ώστε:

1. Να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία και το κύρος του Δήμου.

2. Να καλλιεργήσουμε σχέση εμπιστοσύνης του Δήμου με τους δημότες που θα βασίζεται σε σταθερούς κανόνες και στην αμοιβαία παραδοχή των δικαιωμάτων, αλλά και των υποχρεώσεων.

3. Να οργανώσουμε το Δήμο ως μια σύγχρονη “επιχειρησιακή μονάδα” με την εφαρμογή ενός οργανογράμματος των υπηρεσιών που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές διοικητικές του ανάγκες και θα παρέχει υπηρεσίες ποιότητας στο δημότη.

4. Να αποτυπώσουμε την πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου, να καταγράψουμε την κινητή και ακίνητη περιουσία του και να εκπονήσουμε ένα ορθολογικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης με σκοπό την οικονομική του εξυγίανση και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

5. Να εκπονήσουμε Τετραετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοτικών Επενδύσεων, για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, υποδομές για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την κοινωνική μέριμνα). Να αξιοποιήσουμε δηλαδή όλες τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, τομεακά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα).

6. Να αποκαταστήσουμε το κύρος και να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου, των Τοπικών Συμβουλίων, της Δημαρχιακής Επιτροπής. Ιδιαίτερα τα Τοπικά Συμβούλια θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ιεράρχηση και το σχεδιασμό των έργων τοπικής σημασίας.

7. Να ενισχύσουμε την κοινωνική συμμετοχή και να ενθαρρύνουμε την παρουσία των δημοτών στο καθημερινό γίγνεσθαι του Δήμου.

8. Να συμβάλουμε στην καλλιέργεια της ιδέας του εθελοντισμού, να ενισχύσουμε ουσιαστικά τους εθελοντές μας.

9. Να εδραιώσουμε και να θεσμοθετήσουμε σχέσεις σταθερής συνεργασίας με τα πολιτιστικά σωματεία και τους αθλητικούς και κοινωνικούς φορείς του τόπου μας.

10. Να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή της νεολαίας στις δραστηριότητες του Δήμου, να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες της.

11. Να επιδιώξουμε τη σταθερή συνεργασία με την εκπαιδευτική μας κοινότητα, το ιατρικό προσωπικό, τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές του τόπου μας.

12. Να συνδράμουμε ουσιαστικά την εργαζόμενη μητέρα και τους δημότες της τρίτης ηλικίας.

13. Να στηρίξουμε τους αγρότες μας και να ενθαρρύνουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της τοπικής οικονομίας.

14. Να στηρίξουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις και να ενισχύσουμε την υγιή επιχειρηματικότητα,
διαμορφώνοντας σταθερούς κανόνες συνεργασίας με τους επιχειρηματίες του τόπου μας και σχέσεις που θα στηρίζονται στην αρχή της ισονομίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

15. Να επιδιώξουμε διαδημοτικές συνεργασίες με τον Όμορο και τους άλλους Δήμους του Νομού σε κοινές ενέργειες και δράσεις με στόχο τον καταμερισμό του κόστους και τον πολλαπλασιασμό του αμοιβαίου οφέλους.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΤΑΛΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 15 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 25 ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΣΧΟΛΙΑ

Ανεξαρτητοποίηση Μ. Ζαμπέλη: Παραμονή της παρουσίασης του 90% του ψηφοδελτίου της Κ. Κουταλά όπου είναι το όνομά του, αποχώρησε από την παράταξη του Κ. Κοντογούρη, ο Μ. Ζαμπέλης με την παρακάτω επιστολή που του απέστειλε:

Αγαπητοί κύριοι,
Με την επιστολή μου επιθυμώ να σας κάνω γνωστό ότι δεδομένου ότι στις προσεχείς Δημ. εκλογές δεν θα είμαι υποψήφιος με τον συνδυασμό σας ( όπως σας έχω προσωπικά επισημάνει), από σήμερα ανεξαρτητοποιούμαι, παραμένω όμως πρόεδρος του ΔΣ, όπως ο νόμος ορίζει. Σας διαβεβαιώνω ότι στον εναπομείναντα χρόνο της θητείας μου, θα δείξω την ίδια συνέπεια που με χαρακτήρισε τα 7 ½ χρόνια που το Σώμα με τίμησε με την ψήφο του. Για το θέμα αυτό, στη συνεδρίαση του ΔΣ την Κυριακή 16/7, ο Δημ. Σύμβουλος και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος στηριζόμενος από το ΚΚΕ, Παναγής Μενεγής Χρυσάφης, επιτέθηκε στον Μ.Ζ γιατί παρά το ότι είναι υποψήφιος με την Κ. Κουταλά, δεν παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου του ΔΣ, αν και εξελέγη με τις ψήφους των συμβούλων του Κ. Κοντογούρη. Αφησε δε αιχμές για την Κ. Κουταλά λέγοντας ότι ΅έτσι θα αναβαθμιστεί το ΔΣ που αναφέρει στην Διακήρυξη;Ά

Επισημαίνουμε ότι, όπως και ο Δήμαρχος που εκλέγεται για ορισμένη θητεία ( 4 χρόνια), και δεν χάνει τα αξίωμά του ακόμη κι αν ανεξαρτητοποιηθούν όλοι οι Σύμβουλοι της παράταξής του, έτσι και ο Πρόεδρος του ΔΣ, εκλέγεται για ορισμένη θητεία ( 2 χρόνια) από όλο το ΔΣ ( συμπολίτευση και αντιπολίτευση ), και δεν χάνει το αξίωμά του έστω κι αν πάψουν να τον στηρίζουν οι Σύμβουλοι που αρχικά τον εξέλεξαν. Θεωρητικά, επειδή η ψηφοφορία είναι μυστική, μπορεί να εκλεγεί στη θέση του Προέδρου ακόμη και Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης. Εδώ που τα λέμε η παραμονή του Μ.Ζ στη θέση του βολεύει και τον Κ.Κ, γιατί με τον χαμό που επικρατεί στη παράταξή του δεν θα ξέρει ποιους να προτείνει για το Προεδρείο του ΔΣ ( Πρόεδρος, Α/πρόεδρος, Γραμματέας) καθώς δεν του βγαίνουν τα κουκιά για να καλύψει όλες τις θέσεις της ΔΑ (Α/δήμαρχοι, Προεδρείο ΔΣ, Δημαρχιακή Επιτροπή).

— Ερωτηματικά έχει προκαλέσει ότι στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας ΅ΒΗΜΑΆ της ομοσπονδίας Κεφαλλωνίτικων και Θιακών σωματείων και σε άρθρο για τους υποψήφιους Δημάρχους στο νομό μας, αποσιωπάται η υποψηφιότητα του Παναγή Μενεγή Χρυσάφη στο Δήμο μας. Ο Μενεγής είναι Δημ. Σύμβουλος και στις προηγούμενες εκλογές ήταν πάλι υποψήφιος Δήμαρχος με την στήριξη του ΚΚΕ. Στο άρθρο αναφέρονται όλοι οι υποστηριζόμενοι από το ΚΚΕ υποψήφιοι, εκτός από αυτόν. Ο ανώνυμος συντάκτης – άρα η συντακτική επιτροπή- αναφέρει σαν πηγή, δημοσιεύματα του Κεφαλλωνίτικου τύπου. Απορούμε, η επιτροπή με την γνωστή τουλάχιστον φιλική της σχέση με το τοπικό ΚΚΕ, δεν έχει την καθιερωμένη ΅εσωτερικήΆ πληροφόρηση;

Γεράσιμος Βανδώρος.

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

20 Μαΐου 2024

Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία των Ριζοσπαστών εν όψει των εορτασμών της 21ης Μαΐου [20.05.2024]

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Επιμνημόσυνη Δέηση και καταθέσεις στεφάνων στο Νεκροταφείο Αργοστολίου…
20 Μαΐου 2024

Γυναικεία Χορωδία Δήμου Αργοστολίου: «Σαν του Μαϊού τες ευωδιές» @Κέφαλος [19.05.2024]

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την Ένωση των Επτανήσων με τη…
19 Μαΐου 2024

Κτήμα Χαριτάτος: Ανοιχτές Πόρτες 2024 [19.05.2024]

Με τον πρωινό ήλιο της Κυριακής αλλά και με το αεράκι της κυριακάτικης βραδιάς πραγματοποιήθηκε …
19 Μαΐου 2024

Συναυλία σπουδαστών της Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλληνίας @Αργοστόλι [18.05.2024]

Χθες Σάββατο 18 Μαΐου και ώρα 8μμ η αίθουσα συναυλιών της Φ.Σ.Κ. γέμισε από μουσική και ενθουσια…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ταξιδεύοντας με τις γεύσεις του «Wokinn» [17.05.2024]
17 Μαΐου 2024

Ταξιδεύοντας με τις γεύσεις του «Wokinn» [17.05.2024]

Εάν δεν έχεις δοκιμάσει τα λαχταριστά πιάτα του Wokinn νομίζουμε πως ήρθε η στιγμή να τρέξεις……
Στο κατάστημα «Loukoumania» θα βρεις λαχταριστά γλυκίσματα
2 Μαΐου 2024

Στο κατάστημα «Loukoumania» θα βρεις λαχταριστά γλυκίσματα

Καθώς μπαίνει το Πάσχα τείνουμε όλοι να αναζητούμε πιο έντονα γλυκές λιχουδιές, το κατάστημα Lou…
Πασχαλινά γλυκίσματα από τον φούρνο «Τρίτη Γενιά»
2 Μαΐου 2024

Πασχαλινά γλυκίσματα από τον φούρνο «Τρίτη Γενιά»

Τσουρέκια απλά ,γεμιστά με Μπουένο , σοκολάτα , κάστανο , σοκολάτα μπανάνα ,λευκή σοκολάτα , έρε…
Στα καταστήματα «Voskopoula since 1910» θα βρείτε εξαιρετικές πασχαλινές λιχουδιές
2 Μαΐου 2024

Στα καταστήματα «Voskopoula since 1910» θα βρείτε εξαιρετικές πασχαλινές λιχουδιές

Στα καταστήματα «Voskopoula sinve 1910» σας περιμένουν πασχαλινές λιχουδιές από πασχαλινό πανετό…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU