Skip to main content
19 Νοεμβρίου 2008

Νομαρχία Πειραιά: Όχι στη δημιουργία νέων ελεγκτικών οργάνων για την αγορά…

Ως ατυχή έμπνευση, καταδικασμένη σε αποτυχία και αναποτελεσματική απόδοση χαρακτηρίζει ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας την απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στη δημιουργία ακόμη ενός υδροκέφαλου, πανελλήνιας εμβέλειας και αμφίβολης αποτελεσματικότητας ελεγκτικού μηχανισμού, της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς (ΥΠΕΑ) με επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Ο κ. Μίχας επισημαίνει στην επιστολή του ότι η σύσταση της συγκεκριμένης υπηρεσίας που θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, για την οποία κατατέθηκε από το ΥΠΑΝ σχετικό σχέδιο νόμου στις 11-11-2008 στη Βουλή κινείται σε αντίρροπη τροχιά από την ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου συστήματος ελέγχου της αγοράς, που κατά κοινή ομολογία απαιτείται και η απουσία του οποίου επιτρέπει την εμφάνιση και διόγκωση των πάσης φύσεων στρεβλώσεων στην αγορά.

Νέοι οικονομικοί πόροι, μέσα υποδομής και προσωπικό θα σπαταληθούν άσκοπα και αναποτελεσματικά για τη σύσταση μιας ακόμη υπηρεσίας, της οποίας μάλιστα το πεδίο δράσης συμπίπτει με τις αρμοδιότητες που ασκούν ήδη οι υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσεπίλυτων προβλημάτων σύγχυσης, επικάλυψης και εμπλοκής με την αποστολή και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των ΝΑ σε πάρα πολλούς τομείς, αφού είναι αναμενόμενο ότι η δραστηριοποίηση πολλαπλών υπηρεσιών ελέγχων στο χώρο της αγοράς χωρίς συντονισμό και διακριτή υπεύθυνη αρμοδιότητα θα καταστεί προβληματική.

Παράλληλα με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, η Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι δεν έχει λάβει σοβαρά υπόψη της την τύχη που έχει μέχρι σήμερα το παρεμφερές σχέδιο ίδρυσης του ΕΦΕΤ. Σχέδιο, που είχε ως συνέπεια την ανυπαρξία ουσιαστικού έργου μετά από την κατασπατάληση τεράστιων οικονομικών πόρων, μέσων υποδομής και προσωπικού, αφού ο συγκεκριμένος φορέας αντί να επικεντρωθεί σε συντονιστικό και επιστημονικό ρόλο, ανέλαβε και αρμοδιότητες ελεγκτικού χαρακτήρα.

«Το πάθημα δεν έγινε μάθημα για την Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να προχωρά στη σύσταση της ΥΠΕΑ που δεν είναι παρά άλλη μία αναποτελεσματική μέθοδος δράσης, η οποία μάλιστα προκρίθηκε, χωρίς να προηγηθεί εποικοδομητικός διάλογος με τις ΝΑ και τις υπηρεσίες τους που ζουν και αγωνίζονται καθημερινά μέσα στην αγορά» αναφέρει συγκεκριμένα στην επιστολή του ο Νομάρχης Πειραιά.

Ο κ. Μίχας επικρίνει ακόμη στην επιστολή του τη δυνατότητα που δίνει το σχέδιο νόμου στην ΥΠΕΑ (άρθρο 20) να συνεργάζεται γενικώς και αορίστως με ιδιώτες για το έργο της, καθώς όπως επισημαίνει «η μη συγκεκριμενοποίηση του είδους και της μορφής της συνεργασίας ιδιωτών και ΥΠΕΑ εισάγει ουσιαστικά νέα ήθη στο πεδίο ελέγχου της αγοράς, καθώς φαίνεται ιδιώτες να καλούνται να ελέγξουν ιδιώτες».

Στην επιστολή του ο Νομάρχης Πειραιά ακόμη επισημαίνει ότι :
Αν και είναι γνωστό ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί των ΝΑ είναι υποστελεχωμένοι και με ανύπαρκτο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, η Κυβέρνηση συστήνει μια νέα υπηρεσία με το ίδιο ακριβώς γνωστικό αντικείμενο με τις υπηρεσίες των ΝΑ.

Αντί δηλαδή να ενισχυθούν οι υπηρεσίες των ΝΑ, που αποτελεί πάγιο αίτημά όλων των νομαρχιών δημιουργείται μια νέα υπηρεσία που θα ασκεί τις ίδιες και εκ παραλλήλου αρμοδιότητες με αυτές των ΝΑ.

Αντί της επιβαλλόμενης αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων ενισχύεται ο συγκεντρωτισμός και η λήψη αποφάσεων από ένα κέντρο εξουσίας μακράν των πραγματικών συνθηκών και αναγκών κάθε περιοχής της χώρας μας

Οι καθορισμένοι κανόνες λειτουργίας της νέας Ελεγκτικής Υπηρεσίας (άρθρο 6) θέτουν αυτήν υπεράνω των αιρετών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και επισείουν ακόμη και ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις κατά των υπηρεσιακών οργάνων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε περιπτώσεις μη αρμονικής συνεργασίας όταν το κρίνει μια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επιχειρείται δηλαδή η υποβάθμιση του ρόλου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κατά τρόπο βάναυσο, ενώ και η παρεμβολή ενός διορισμένου Ειδικού Γραμματέα με υπερεξουσίες στο έργο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υποβιβάζει και αδρανοποιεί τις ΝΑ, τους μόνους αιρετούς ελεγκτικούς μηχανισμούς κατά τρόπο ανεπίτρεπτο.

Επίσης και σε ό,τι αφορά το ζήτημα της υποστελέχωσης, (άρθρο 14 για τη Στελέχωση της ΥΠΕΑ), αναφέρεται ότι το προσωπικό της υπηρεσίας αυτής θα προέλθει μεταξύ άλλων και από μετατάξεις – αποσπάσεις από υπηρεσίες των ΝΑ. Πρόκειται για μια απαράδεκτη ρύθμιση την οποία σε καμία περίπτωση οι αιρετοί στις ΝΑ δεν πρόκειται να ανεχτούν, επιτρέποντας την περαιτέρω αποψίλωση των υπηρεσιών.

Η δε θέσπιση 200 νέων οργανικών θέσεων υπαλλήλων, με ετήσιο οικονομικό κόστος εκ του προϋπολογισμού 4.164.000 ευρώ, είναι βέβαιο ότι σπαταλά πολύτιμους οικονομικούς πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό για την δημιουργία αναποτελεσματικών νέων Υπηρεσιών.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και η πρόβλεψη του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου, στο οποίο αναφέρεται ότι η ΥΠΕΑ θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα, και αυτό σε αντιδιαστολή με ό,τι συμβαίνει για τις υπηρεσίες των ΝΑ. Πέντε χρόνια οι ΝΑ ζητούν περαιτέρω πιστώσεις στον προϋπολογισμό τους για ελέγχους πέραν του ωραρίου του δημοσίου και αυτές δεν καταβάλλονται .

Και τέλος, αν και αποτελεί πλέον αδήριτη ανάγκη που την έχουν διαπιστώσει και διατυπώσει αυτοδιοίκηση, επιστημονικοί φορείς και εργαζόμενοι ότι η πολυδιάσπαση υπηρεσιών και η διάχυση των αρμοδιοτήτων δεν ωφελεί, αλλά δημιουργεί προβλήματα στον έλεγχο της αγοράς, με την υπηρεσία αυτή προστίθεται ακόμη μία στη σωρεία των ήδη υπαρχουσών.

Γεγονός που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αιτιολογική έκθεση του ίδιου του σχεδίου νόμου, στην οποία ο συντάκτης της επικαλείται για τη δημιουργία της αυτό ακριβώς το γεγονός του κατακερματισμένου οργανωτικού σχήματος ελέγχου και έρευνας της αγοράς.

Για τους παραπάνω λόγους ο Νομάρχης Πειραιά ζητά από τον Υπουργό Ανάπτυξης την απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη ενός γόνιμου και μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα διαλόγου για την ουσιαστική αναμόρφωση του συστήματος ελέγχου της αγοράς.
Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Πειραιά επεσήμανε ότι «Η λειτουργία της ΥΠΕΑ είναι βέβαιο ότι όχι μόνο θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ΝΑ, τον ρόλο των οποίων έρχεται να υποκαταστήσει και να συρρικνώσει, αλλά θα τραυματίσει βαριά το ήδη πληγωμένο και κατακερματισμένο σύστημα ελέγχου της αγοράς.

Επιτέλους η Κυβέρνηση πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν χρειάζονται άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά ενίσχυση και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στην αποκλειστικά υπεύθυνη αιρετή ΝΑ που έχει αποδείξει με πενιχρά μέσα και προσωπικό ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων προστατεύοντας αποτελεσματικά τα δικαιώματα των καταναλωτών και τον υγιή ανταγωνισμό. Μια σύγκριση στα αποτελέσματα των ελέγχων των υπηρεσιών μόνο της Νομαρχίας Πειραιά τα τελευταία έξι χρόνια και της Κεντρικής Διοίκησης θα ήταν ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί».

*Επισυνάπτονται αποτελέσματα ελέγχων Νομαρχίας Πειραιά 2003-2008

Από το Γραφείο Τύπου
της Νομαρχίας Πειραιά

www.nomarhiapeiraia.gr www.nomarhiapeiraia.gr www.nomarhiapeiraia.gr

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

13 Απριλίου 2024

Eκκίνηση του «Kefalonia Backyard Ultra» @Θαλασσόμυλος [13.04.2024]

Σήμερα το πρωί δόθηκε η εκκίνηση για το πρώτο«Kefalonia Backyard Ultra». Η αφετηρία δόθηκε με…
13 Απριλίου 2024

Δίνεται η εκκίνηση για τον αγώνα «Kefalonia Backyard Ultra»

Σε λίγη ώρα στο Αργοστόλι, η οργανωτική επιτροπή του Kefalonia Backyard Ultra και ο Πολιτιστικός…
12 Απριλίου 2024

Τελετή έναρξης – υποδοχή αθλητών του «Kefalonia Backyard Ultra» [12.04.2024]

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα η τελευτή έναρξης και η υποδοχή των αθλητών στον Θαλασσόμυλ…
12 Απριλίου 2024

Δείτε αναλυτικά τo πρόγραμμα του «Kefalonia Backyard Ultra»

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024  17:00 – 20.00΄: Λειτουργία γραμματείας στη βάση του αγώνα στο κ…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

«Τρυπώσαμε» στις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Η Τελετή»
20 Μαρτίου 2024

«Τρυπώσαμε» στις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Η Τελετή»

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η ΤΕΛΕΤΗ» Παρασκευή 22, Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Μαρτίου και ώρα 21:00…
Οι πειρατές της Καραϊβικής κάνουν απόβαση στο Αργοστόλι στο κατάστημα Loukoumania
23 Φεβρουαρίου 2024

Οι πειρατές της Καραϊβικής κάνουν απόβαση στο Αργοστόλι στο κατάστημα Loukoumania

Οι πειρατές της Καραϊβικής φέτος βρέθηκαν στο Αργοστόλι …… και φυσικά μας βάζουν σε ρυθμ…
Στο κατάστημα Bio Market θα βρείτε πολλές επιλογές σε μπάρες πρωτεΐνης
23 Φεβρουαρίου 2024

Στο κατάστημα Bio Market θα βρείτε πολλές επιλογές σε μπάρες πρωτεΐνης

Στο κατάστημα Bio Market στο Αργοστόλι θα βρείτε πολλών ειδών μπάρες πρωτεΐνης σε διαφορετικές …
Eξαιρετικά δώρα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από το κατάστημα «Scandalo»
13 Φεβρουαρίου 2024

Eξαιρετικά δώρα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από το κατάστημα «Scandalo»

Στο κατάστημα  «Scandalo» στην πλατεία Καμπάνας θα βρείτε πολλές διαφορετικές και … ιδιαίτε…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU