2 Ιουνίου 2006

Πρόσληψη Εκπαιδευτικού προσωπικού από το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προκηρύσσει πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών – Εργαστηριακών Συνεργατών Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, στα εξής γνωστικά αντικείμενα:ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

(Οδός Τέρμα Λεωφ. Αντ. Τρίτση – Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Τ.Κ. 28100, τηλ. 26710-27101 έως 103)

Επιστημονικοί Συνεργάτες και – εν ελλείψει – Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Γνωστικά αντικείμενα:
1. Ανόργανη Χημεία
2. Μαθηματικά
3. Πληροφορική Ι
4. Φυσική
5. Μορφολογία Φυτών
6. Γενική Οικολογία
7. Οργανική Χημεία – Βιοχημεία
8. Γεωργική Οικονομία και Κοινωνιολογία
9. Εδαφολογία
10. Γενική Γεωργία
11. Συστηματική Βοτανική
12. Γενική Ζωολογία & Εντομολογία
13. Γενετική Ι
14. Γενική Φυτοπαθολογία
15. Αρδευση Φυτών
16. Θρέψη Φυτών
17. Φυσιολογία Φυτών
18. Γεωργική Μικροβιολογία
19. Ειδική Φυτοπαθολογία Ι
20. Ανατομία και Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων
21. Βιολογική Ειδική Γεωργία
22. Ειδική Ζωολογία & Εντομολογία Ι
23. Βιολογική Κτηνοτροφία
24. Ειδική Φυτοπαθολογία ΙΙ
25. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
26. Ζιζανιολογία & Βιολογική Ζιζανιοπροστασία
27. Ειδική Ζωολογία & Εντομολογία ΙΙ
28. Νομοθεσία Περιβάλλοντος & Βιολογικών Προϊόντων
29. Βιολογική Φυτοπροστασία Ι
30. Βιολογική Λαχανοκομία
31. Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα και Βιολογική Γεωργία
32. Βιολογική Δενδροκομία & Αμπελουργία
33. Διασφάλιση Ποιότητας και Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων
34. Βιολογική Φυτοπροστασία ΙΙ
35. Ανακύκλωση Αγροτικών Παραπροϊόντων & Αποβλήτων
36. Μετασυλλεκτική Φυσιολογία & Τεχνολογία
37. Αγρομετεωρολογία
38. Προστασία και Βελτίωση Εδαφών
39. Χερσαία Οικοσυστήματα
40. Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων
41. Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων
42. Τεχνικο-οικονομική Ανάλυση
43. Πληροφορική ΙΙ
44. Γενετική ΙΙ
45. Βιολογική Μελισσοκομία
46. Βιομετρία και Εφαρμοσμένη Στατιστική
47. Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Φυτοπαρασίτων
48. Υδάτινα Οικοσυστήματα και Βιολογική Ιχθυοκομία
49. Υγεία Ζώων και Περιβάλλον
50. Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ)
1. Ξ. Γλώσσα (Αγγλικά ορολογία)
2. Ξ. Γλώσσα (Ιταλικά ορολογία)
3. Φυσική Αγωγή

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(Οδός Τέρμα Λεωφ. Αντ. Τρίτση – Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Τ.Κ. 28100, τηλ. 26710-27311)
Επιστημονικοί Συνεργάτες και – εν ελλείψει – Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Γνωστικά αντικείμενα:
1. Αρχές Οικονομικής
2. Ποσοτικές Μέθοδοι
3. Εισαγωγή στους Η/Υ
4. Αρχές Επικοινωνίας
5. Αρχές Δικαίου
6. Αρχές Μάνατζμεντ
7. Αρχές Μάρκετινγκ
8. Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Η/Υ
9. Πολιτική Κοινωνιολογία
10. Κοινωνική Ψυχολογία
11. Εσωτερικές Επικοινωνίες
12. Τεχνικές Ερωτηματολογίου και Συνέντευξης
13. Δημόσιες Σχέσεις
14. Πολιτική Επικοινωνία
15. Ιστορία Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
16. Διαφήμιση
17. Οικονομική της Επικοινωνίας
18. Διεθνείς Επικοινωνίες

Για το εαρινό εξάμηνο 2006-2007

Επιστημονικοί Συνεργάτες και – εν ελλείψει – Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Γνωστικά αντικείμενα:
1. Μάρκετινγκ ΜΜΕ
2. Κοινή γνώμη, Κουλτούρα, Επικοινωνία
3. Θεσμοί και Δράσεις Ε.Ε.
4. Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων
5. Διεθνείς Σχέσεις
6. Υπερεθνικοί Οργανισμοί

Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ)
1. Ξ. Γλώσσα (Αγγλικά ΙΙ)
2. Ξ. Γλώσσα (Αγγλικά ΙΙΙ, μόνο για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2006/2007)
3. Φυσική Αγωγή
4. Φυσική Αγωγή

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (παράρτημα Ληξουρίου)

(Οδός Στυλιανού Τυπάλδου – Τ.Κ. 28100 – Ληξούρι Κεφαλληνίας, τηλ. 26710-92855)
Επιστημονικοί Συνεργάτες και – εν ελλείψει – Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Γνωστικά αντικείμενα:
1. Μαθηματικά
2. Φυσική – Κυματική
3. Πληροφορική Ι
4. Ηλεκτροτεχνία
5. Δομικά Στοιχεία Μουσικής Ι
6. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
7. Ηλεκτρονικά
8. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
9. Πληροφορική ΙΙ
10. Δομικά Στοιχεία Μουσικής ΙΙ
11. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
12. Ψηφιακή Τεχνολογία & Μουσική Ι
13. Ψηφιακή Επεξεργασία Ηχου
14. Ιστορία Μουσικής Ι
15. Οικονομική Επιχειρήσεων
16. Τεχνολογία Πολυμέσων
17. Ηλεκτροακουστική
18. Ψηφιακή Σύνθεση Ηχου
19. Τεχνολογία Υλικών
20. Ηλεκτρονικά συστήματα Ηχου
21. Ηχοληψία Ι
22. Ψηφιακή Επεξεργασία Ομιλίας
23. Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων Ι
24. Ιστορία Τέχνης
25. Ψηφιακή Τεχνολογία & Μουσική ΙΙ
26. Ιστορία Μουσικής ΙΙ
27. Δίκαιο Επιχειρήσεων – Πνευματικά Δικαιώματα
28. Ηχοληψία ΙΙ
29. Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων ΙΙ
30. Μεθοδολογία της Διδασκαλίας
31. Μουσική Παραγωγή
32. Ακουστική Οργανολογία Ι
33. Ηχοληψία ΙΙΙ
34. Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων ΙΙΙ
35. Αρχιτεκτονική και Ηχητική Σχεδίαση
36. Μουσική Θεάματος
37. Ακουστική Οργανολογία ΙΙ
38. Σεμινάριο Τελειοφοίτων
39. Μουσική και Κοινωνία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π.)
Γνωστικά Αντικείμενα:
1. Ψηφιακή Τεχνολογία & Μουσική Ι
2. Ψηφιακή Τεχνολογία & Μουσική ΙΙ
3. Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων Ι
4. Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων ΙΙ
5. Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων ΙΙΙ
6. Ηχοληψία Ι
7. Ηχοληψία ΙΙ
8. Ηχοληψία ΙΙΙ
9. Μουσική Θεάματος

Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ)
1. Αγγλικά Ι
2. Αγγλικά ΙΙ
3. Αγγλικά ΙΙΙ
4. Αγγλικά Vv 5. Αγγλικά ΙV
6. Αγγλικά Ορολογία
7. Φυσική Αγωγή

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (παράρτημα Ληξουρίου)
(Οδός Στυλιανού Τυπάλδου – Τ.Κ. 28100 – Ληξούρι Κεφαλληνίας, τηλ. 26710-92855)
Επιστημονικοί Συνεργάτες και – εν ελλείψει – Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Γνωστικά αντικείμενα:
37. Μαθηματικά
38. Φυσική – Κυματική
39. Πληροφορική Ι
40. Ηλεκτροτεχνία
41. Δομικά Στοιχεία Μουσικής Ι
42. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
43. Ηλεκτρονικά
44. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
45. Πληροφορική ΙΙ
46. Δομικά Στοιχεία Μουσικής ΙΙ
47. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
48. Ψηφιακή Τεχνολογία & Μουσική Ι
49. Ψηφιακή Επεξεργασία Ηχου
50. Ιστορία Μουσικής Ι
51. Οικονομική Επιχειρήσεων
52. Τεχνολογία Πολυμέσων
53. Ηλεκτροακουστική
54. Ψηφιακή Σύνθεση Ηχου
55. Τεχνολογία Υλικών
56. Ηλεκτρονικά συστήματα Ηχου
57. Ηχοληψία Ι
58. Ψηφιακή Επεξεργασία Ομιλίας
59. Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων Ι
60. Ιστορία Τέχνης
61. Ψηφιακή Τεχνολογία & Μουσική ΙΙ
62. Ιστορία Μουσικής ΙΙ
63. Δίκαιο Επιχειρήσεων – Πνευματικά Δικαιώματα
64. Ηχοληψία ΙΙ
65. Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων ΙΙ
66. Μεθοδολογία της Διδασκαλίας
67. Μουσική Παραγωγή
68. Ακουστική Οργανολογία Ι
69. Ηχοληψία ΙΙΙ
70. Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων ΙΙΙ
71. Αρχιτεκτονική και Ηχητική Σχεδίαση
72. Μουσική Θεάματος
37. Ακουστική Οργανολογία ΙΙ
38. Σεμινάριο Τελειοφοίτων
39. Μουσική και Κοινωνία

Επιστημονικοί Συνεργάτες και – εν ελλείψει – Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Γνωστικά αντικείμενα:
1. Μικροοικονομική
2. Χρηματοοικονομική Λογιστική
3. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
4. Πληροφορική Ι
5. Μαθηματικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
6. Οικονομικά Μαθηματικά
7. Μακροοικονομική
8. Διοικητική Λογιστική
9. Οργανωτική Θεωρία & Συμπεριφορά
10. Πληροφορική ΙΙ
11. Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
12. Αρχές Αστικού Δικαίου
13. Οικονομική της Διοίκησης
14. Μηχανογραφημένη Λογιστική
15. Χρηματοδοτική Διοίκηση
16. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (M.I.S.)
17. Χρήμα και Τράπεζες
18. Αρχές Εργατικού και Εμπορικού Δικαίου
19. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
20. Αρχές Μάρκετινγκ
21. Δημόσια Διοίκηση
22. Διοίκηση Παραγωγής
23. Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
24. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
25. Επιχειρησιακή Ερευναv
26. Φορολογική Λογιστική
27. Ηλεκτρονική Εμπόριο
28. Ερευνα Αγοράς
29. Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
30. Δημόσιες Σχέσεις
31. Διαφήμιση
32. Οικονομικός Προγραμματισμός

Για το εαρινό εξάμηνο 2006-2007
Επιστημονικοί Συνεργάτες και – εν ελλείψει – Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Γνωστικά αντικείμενα:
1. Διοικητική Δεοντολογία
2. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ)
1. Ξ. Γλώσσα (Αγγλικά Ορολογία)
2. Φυσική Αγωγή
4. Θεσμοί και Λειτουργία της Ε.Ε.
5. Τεχνικές Πωλήσεων
6. Ανάλυση Κεφαλαιαγοράς και Χρηματαγοράς

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (παράρτημα Ζακύνθου)
(Πλατεία Κάλβου 2 – Τ.Κ. 29100 – Ζάκυνθος, τηλ. 26950-24940 έως 941)
Επιστημονικοί Συνεργάτες και – εν ελλείψει – Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Γνωστικά αντικείμενα:
1. Φυσική Ι
2. Χημεία Περιβάλλοντος Ι
3. Αρχές Οικολογίας
4. Οικονομική Περιβάλλοντος
5. Μαθηματικά Ι
6. Πληροφορική Ι
7. Φυσική ΙΙ
8. Χημεία Περιβάλλοντος ΙΙ
9. Μηχανική Περιβάλλοντος
10. Μαθηματικά ΙΙ & Στατιστική
11. Σεμινάριο – Παρουσίαση Εργασιών
12. Πληροφορική ΙΙ
13. Θερμοδυναμική
14. Αρχές Επιστήμης Περιβάλλοντος
15. Συστήματα Αξιολόγησης & Ελέγχου
16. Αρχές Οργάνωσης & Διαχείρισης Περιβάλλοντος
17. Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων & Εφαρμογές
18. Ρευστομηχανική Περιβάλλοντος
19. Χερσαία & Υδατικά Οικοσυστήματα
20. Περιβαλλοντική Πολιτική & Σχεδιασμός
21. Μετεωρολογία – Κλιματολογία
22. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
23. Αέρια Ρύπανση
24. Περιβαλλοντική Επικοινωνία & Πληροφόρηση
25. Υδρολογία – Διαχείριση Υδατικών Πόρων
26. Επεξεργασία & Διάθεση Υγρών Αποβλήτων
27. Οικονομία Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
28. Ρύπανση Υδάτων & Εδάφους
29. Αισθητική Τοπίου & Στοιχεία Πολιτισμού
30. Επιθεώρηση Περιβάλλοντος
31. Ευρωπαϊκή & Εθνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία
32. Διαχείριση Στερεών & Επικίνδυνων Αποβλήτων
33. Λογιστική Περιβάλλοντος & Προσδιορισμός Περιβαλλοντικού Κόστους
34. Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική
35. Παγκόσμια Φαινόμενα Υποβάθμισης Περιβάλλοντος
36. Ιστορία & Φιλοσοφία της Οικολογίας
37. Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Αποβλήτων
38. Οικολογία Πληθυσμών – Βιοποικιλότητα
39. Θρησκεία & Περιβάλλον
40. Προπαρασκευαστικό Φροντιστήριο Μαθηματικών Ι και ΙΙ

Για το εαρινό εξάμηνο 2006/2007
Επιστημονικοί Συνεργάτες και – εν ελλείψει – Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Γνωστικά αντικείμενα:
1. Μέθοδοι Παρακολούθησης Ποιότητας Περιβάλλοντος
2. Σύνταξη Περιβαλλοντικών Μελετών
3. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
4. Δεοντολογία Επαγγέλματος
5. Ενέργεια – Επιπτώσεις στο Περιβάλλον
6. Αειφορική Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ)
1. Ξ. Γλώσσα (Αγγλικά Ορολογία)
2. Ξ. Γλώσσα (Γαλλικά Ορολογία)
3. Φυσική Αγωγή

[b]ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ[b] (παράρτημα Λευκάδας)
(Οδός Καποδιστρίου 11 – Νεάπολη Τ.Κ. 31100, τηλ. 26450-26160)
Επιστημονικοί Συνεργάτες και – εν ελλείψει – Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Γνωστικά αντικείμενα:
1. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Εισαγωγή στην Πληροφορική
3. Προγραμματισμός Η/Υ Ι
4. Μαθηματικά Ι
5. Αρχές Δικαίου
6. Πληροφορική & Κοινωνία
7. Ευρωπαϊκή Ενωση & Επιχειρήσεις
8. Μαθηματικά ΙΙ
9. Στατιστική Ι
10. Μακροοικονομική
11. Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
12. Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ
13. Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
14. Οικονομία & Περιβάλλον
15. Διεθνές Εμπόριο
16. Λειτουργικά Συστήματα
17. Στατιστική ΙΙ
18. Δομές Δεδομένων
19. Ανάλυση και Σχεδιασμός Αλγορίθμων
20. Διοικητική Λογιστική
21. Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙΙ (Αντικ. Προγρ.)
22. Πολιτική Οικονομία
23. Οικονομικά Μαθηματικά
24. Επιχειρησιακή Οικονομική Ανάλυση
25. Δίκτυα Η/Υ
26. Βάσεις Δεδομένων Ι
27. Τεχνολογία Διαδικτύου
28. Επιχειρησιακή Ερευνα
29. Γραφικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας
30. Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης
31. Επιχειρηματικότητα – Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
32. Τεχνολογίες Πολυμέσων
33. Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
34. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
35. Οικονομετρία
36. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
37. Ανάκτηση Πληροφοριών
38. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
39. Εμπειρα Συστήματα και Τεχνητή Νοημοσύνη
40. Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ι
41. Αυτοματισμός Γραφείου
42. Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
43. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
44. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
45. Εφοδιαστική
46. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
47. Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων ΙΙ
48. Δίκαιο Επιχειρήσεων
49. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Παραγωγής
50. Διαχείριση Εργων Πληροφορικής
51. Σεμινάριο Τελειοφοίτων
52. Εφαρμογές Τηλεματικής στη Διοίκηση
53. Διδακτική Πληροφορικής

Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Για τα γνωστικά αντικείμενα (Εργαστήρια)
1. Εισαγωγή στην Πληροφορική
2. Προγραμματισμός Η/Υ Ι
3. Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ
4. Λειτουργικά Συστήματα
5. Δομές Δεδομένων
6. Ανάλυση και Σχεδιασμός Αλγορίθμων
7. Διοικητική Λογιστική
8. Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙΙ (Αντικ. Προγρ.)
9. Δίκτυα Η/Υ
10. Βάσεις Δεδομένων Ι
11. Τεχνολογία Διαδικτύου
12. Τεχνολογίες Πολυμέσων
13. Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
14. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
15. Οικονομετρία
16. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
17. Εμπειρα Συστήματα και Τεχνητή Νοημοσύνη
18. Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ι
19. Αυτοματισμός Γραφείου
20. Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
21. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
22. Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων ΙΙ
Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ)
1. Ξ. Γλώσσα (Αγγλικά Ορολογία)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την πλήρη προκήρυξη και το έντυπο αίτησης για την υποβολή δικαιολογητικών για τις ανωτέρω θέσεις στις γραμματείες των Τμημάτων

Tα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο και να κατατεθούν στη Γραμματεία των Τμημάτων από 3-6-2006 έως και 22-6-2006 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πηγή: diorismos

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

40 χρόνια Α.Ο. Σάμης και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
1 Φεβρουαρίου 2023

40 χρόνια Α.Ο. Σάμης και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Ο Αθλητικός Όμιλος Σάμης σας προσκαλεί την Κυριακή 5/2 στις 19:00 στο κλειστό γυμναστήριο λυκείο…
Κοπή βασιλόπιτας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κεφαλληνίας [31.01.2023]
1 Φεβρουαρίου 2023

Κοπή βασιλόπιτας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κεφαλληνίας [31.01.2023]

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΚεφαλληνίας με τ…
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Λαογραφικού Χορευτικού Όμιλου Κεφαλονιάς «ΚΕΦΑΛΛΗΝΕΣ» [30.01.2023]
31 Ιανουαρίου 2023

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Λαογραφικού Χορευτικού Όμιλου Κεφαλονιάς «ΚΕΦΑΛΛΗΝΕΣ» [30.01.2023]

Σε «οικογενειακό» κλίμα χαράς έκοψε εχθές το βράδυ την πίτα του ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος …
Δημοτικό Θέατρο “Ο ΚΕΦΑΛΟΣ”: Διάλεξη με θέμα «Ἡ διδασκαλία τῶν τριῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν διά τήν Εἰρήνη» [30.01.2023]
30 Ιανουαρίου 2023

Δημοτικό Θέατρο “Ο ΚΕΦΑΛΟΣ”: Διάλεξη με θέμα «Ἡ διδασκαλία τῶν τριῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν διά τήν Εἰρήνη» [30.01.2023]

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 30/1 η διάλεξη στο δημοτικό θέατρο “Ο ΚΕΦΑΛΟΣ” με θέμα την “Διδα…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Βοσκοπούλα από το 1910 patisserie chocolaterie «Η φινέτσα, αποτυπωμένη στα πιο περίτεχνα γλυκίσματα»
21 Δεκεμβρίου 2022

Βοσκοπούλα από το 1910 patisserie chocolaterie «Η φινέτσα, αποτυπωμένη στα πιο περίτεχνα γλυκίσματα»

Κάτι αλλάζει στην Κεφαλονιά και φέρνει… την πιο γλυκιά εμπειρία σοκολάτας. Το μυθικό ζαχαρο…
Βρείτε ποικίλες ιδέες για τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας στο κατάστημα «Πετράτος – The P Store»
19 Δεκεμβρίου 2022

Βρείτε ποικίλες ιδέες για τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας στο κατάστημα «Πετράτος – The P Store»

Δεκέμβρης σημαίνει Χριστούγεννα. Χριστούγεννα σημαίνει Δώρα. Δώρα σημαίνει «ΠΕΤΡΑΤΟΣ – THE P STO…
Νέο κατάστημα για την «Τρίτη Γενιά» στο Αργοστόλι
19 Δεκεμβρίου 2022

Νέο κατάστημα για την «Τρίτη Γενιά» στο Αργοστόλι

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε το άνοιγμα του καινούργιου μας μαγαζιού στο Αργοστόλι στην οδό …
Δώρα για όλους στο «Isabella’s Jewellery Lab»
15 Δεκεμβρίου 2022

Δώρα για όλους στο «Isabella’s Jewellery Lab»

Τo κατάστημα Isabella’s jewellery lab σας εύχεται χρόνια πολλά και σας προσκαλούμε να δείτε τις …
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design