17 Οκτωβρίου 2005

35 έργα αξίας 23εκ ευρώ τρέχουν στο δήμο Αργοστολίου

Ένα τεράστιο έργο επιτελείται στον Δήμο Αργοστολίου αυτήν την περίοδο.
Συνολικά, τριάντα πέντε (35) έργα διαφόρων κατηγοριών, συνολικού προϋπολογισμού 22.829.039 ευρώ (7,8 δις δρχ) χρηματοδοτούμενα από διαφορετικά προγράμματα (Γ’ ΠΕΠ, ΕΠΤΑ, Θησέας, Γ΄ ΕΠΠΕΡ –ΥΠΕΧΩΔΕ-, ΠΔΕ, κ.λ.π.) έρχονται να προστεθούν στο πλήθος των έργων καθημερινότητας που χρηματοδοτούνται από πόρους του Δήμου και γίνονται σε όλους τους τομείς, στο Αργοστόλι και στα Δημοτικά Διαμερίσματα. Ειδικά στο Γ΄ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ιονίων Νήσων, ο Δήμος Αργοστολίου έχει ενταγμένα 20 έργα συνολικού προϋπολογισμού 11.547.039 ευρώ (4 δις δρχ.) κατέχοντας μάλιστα, μιαν από τις πρώτες θέσεις μεταξύ των φορέων εκτέλεσης έργων στην Περιφέρεια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αργοστολίου, έχοντας οργανώσει άρτιες υπηρεσίες, μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, τόσο στην φάση της κατάθεσης των προτάσεων, όσο και σε αυτήν της παρακολούθησης – εκτέλεσης των προγραμμάτων – έργων, εκπονώντας μάλιστα στα περισσότερα των έργων με το δικό του προσωπικό τις απαραίτητες μελέτες.
Ανάμεσα στα 35 έργα βρίσκονται αυτά που έχουν ολοκληρωθεί κι έχουν παραδοθεί προς χρήση και «κλείνουν» αυτήν την περίοδο και οικονομικά στα προγράμματα που είναι ενταγμένα, με τους σχετικούς ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Υπάρχουν έργα που είναι σε εξέλιξη, αυτά δηλαδή που έχουν δημοπρατηθεί και εντός του προσεχούς διαστήματος εγκαθίστανται οι εργολάβοι και ξεκινούν οι εργασίες.
Τέλος υπάρχουν έργα που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα και πρόκειται εντός των ημερών (σε κάθε περίπτωση εντός του 2005) να δημοπρατηθούν.
Αναλυτικά τα 35 έργα με το πρόγραμμα χρηματοδότησής τους καθώς και τον προϋπολογισμό τους είναι τα εξής:
1.Περιφερειακός δρόμος Αργοστολίου (Γ΄ ΠΕΠ) 1.710.000 ευρώ
2.Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αργοστολίου (Κήπος Νάπιερ, Πλατείες Τρωγιαννάτων – Φαρακλάτων – Αγκώνα – Κοντογουράτων) (Γ΄ ΠΕΠ) 1.082.000 ευρώ
3.Βελτίωση και συμπλήρωση οδικού δικτύου πόλεως Αργοστολίου (έργα υποδομής στο παλαιό και στο νέο σχέδιο πόλης) (Γ΄ ΠΕΠ) 2.800.000 ευρώ
4.Εκδόσεις αρχειακού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού Δήμου Αργοστολίου (Γ΄ ΠΕΠ) 100.000 ευρώ
5.Οργάνωση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας νερού Δήμου Αργοστολίου (Γ΄ ΠΕΠ) 332.000 ευρώ
6.Ανάπλαση – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων (Παιδικός Κήπος – Πλατεία Σισσιώτισσας) (Γ΄ ΠΕΠ) 820.000 ευρώ
7.Αγροτικός δρόμος στη θέση «Μαντράκια» Δημοτικού Διαμερίσματος Διλινάτων (Γ΄ ΠΕΠ) 360.000 ευρώ
8.Ενέργειες ανάδειξης σύγχρονου πολιτισμού και ιστορικής κληρονομιάς (Γ΄ ΠΕΠ) 425.000 ευρώ
9.Αποκατάσταση περιοχής Λυκιαρδοπουλάτων και άλλες παρεμβάσεις (Γ΄ ΠΕΠ) 2.050.000 ευρώ
10.Ανάπλαση του αστικού χώρου της περιοχής Λαϊκών Κατοικιών (Γ΄ ΠΕΠ) 100.000 ευρώ
11.Υποδομές και δράσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης (προτεραιότητα στις Επιχειρήσεις μεταποίησης και τουριστικού τομέα) (Γ΄ ΠΕΠ) 702.000 ευρώ
12.Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους του προγράμματος ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης Δήμου Αργοστολίου (Γ΄ ΠΕΠ) 59.865 ευρώ
13.Προβολή του προγράμματος ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης Δήμου Αργοστολίου στο διαδίκτυο (Γ΄ ΠΕΠ) 48.062 ευρώ
14.Δράση κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Αργοστολίου (Γ΄ ΠΕΠ) 198.900 ευρώ
15.Προώθηση στην απασχόληση μέσω ΟΑΕΔ στην περιοχή του προγράμματος ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης Δήμου Αργοστολίου (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας – επιδότηση απασχόλησης- επιδότηση αυτοαπασχόλησης) (Γ΄ ΠΕΠ) 208.278 ευρώ
16.Δράση Δημοσιότητας – Ευαισθητοποίησης προγράμματος ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης Δήμου Αργοστολίου (Γ΄ ΠΕΠ) 60.000 ευρώ
17.Δημιουργία μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι» στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος αστικής ανάπτυξης Δήμου Αργοστολίου (Γ΄ ΠΕΠ) 130.000 ευρώ
Σημείωση: Τα τελευταία εννέα (9) έργα αποτελούν υποέργα του πρότυπου έργου «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Αργοστολίου» (Πρόγραμμα ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης για την περιοχή Λυκιαρδοπουλάτα – Λαϊκές Κατοικίες – ΒΙΠΕ πόλεως Αργοστολίου) που είναι ένα από τα δυο έργα που έχουν ενταχθεί στο Γ΄ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων (το άλλο είναι του Δήμου Κερκυραίων) και υπεβλήθη από τον Δήμο Αργοστολίου. Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάζονται με τον Δήμο διάφοροι φορείς όπως η ΔΕΚΑ-Α, το ΕΒΕΚΙ, ο Σύλλογος Επαγγελματιών της ΒΙΠΕ και ο ΟΑΕΔ.
18.Κατάρτιση ανέργων, ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, υποαπασχολουμένων του σχεδίου «Επιταχυντές τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας» Δήμου Αργοστολίου (Γ΄ ΠΕΠ) 93.600 ευρώ (το έργο υλοποιείται από την ΔΕΚΑ-Α).
19.Προκατάρτιση ανέργων, ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων του σχεδίου «Επιταχυντές τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας» Δήμου Αργοστολίου (Γ΄ ΠΕΠ) 147.600 ευρώ (το έργο υλοποιείται από την ΔΕΚΑ-Α).
20.Δράση Συμβουλευτικής του σχεδίου «Επιταχυντές τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας» Δήμου Αργοστολίου (Γ΄ ΠΕΠ) 119.734 ευρώ (το έργο υλοποιείται από την ΔΕΚΑ-Α).
21.Κατασκευή προσβάσεων (ράμπες) σε πεζοδρόμια κεντρικών οδών πόλεως Αργοστολίου (ΣΑΤΑ- Λιμενικό Ταμείο) 32.000 ευρώ
22.Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Αργοστολίου και Δημοτικών Διαμερισμάτων (ΕΠΤΑ) 1.468.000 ευρώ
23.Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Σταδίου «Ανδρέας Βεργωτής» (ΕΠΤΑ) 204.000 ευρώ
24.Τοποθέτηση ελαστικού τάπητα (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο «Ανδρέας Βεργωτής» (ΕΠΤΑ) 670.000 ευρώ
25.Δρόμος Ζόλα-Αγία Κυριακή (ΠΔΕ- Θησέας) 230.000 ευρώ
26.Ναυτικών Μουσείο Φάρσων (ΕΠΤΑ) 730.000 ευρώ
27.Ύδρευση Θηνιάς – Νυφίου – Αγκώνα (Θησέας) 450.000 ευρώ
28.Επέκταση-αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αργοστολίου (Βιολογικός Καθαρισμός) (ΠΔΕ) 2.900.000 ευρώ
29.Ανάπλαση σχολικών αυλών 2ου – 3ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου – Δημοτικού Σχολείου Διλινάτων – ΤΕΕ (ΥΠΕΣΔΑ) 421.000 ευρώ
30.Δρόμος Φάλαρης (Διλινάτα – Πύλαρος) (ΠΔΕ) 2.500.000 ευρώ
31.Αξιοποίηση παράκτιας ζώνης Αργοστολίου στην περιοχή της λιμνοθάλασσας του Κουτάβου (Γ’ ΕΠΠΕΡ- ΥΠΕΧΩΔΕ) 670.000 ευρώ
32.Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών (Θησέας) 222.000
33.Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Αργοστολίου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνίας της Πληροφορίας») 400.000 ευρώ
34.Μελέτη Δημαρχείου (ΕΠΤΑ – Θησέας) 125.000 ευρώ
35.Μελέτη δικτύου ύδρευσης Αργοστολίου 260.000 ευρώ

Επιπλέον αυτών των έργων που εκτελούνται από τον Δήμο Αργοστολίου, με πόρους του Δημοτικού Γηροκομείου –κυρίως από την δωρεά Βεργωτή- και επίβλεψη του Δήμου Αργοστολίου, ολοκληρώνεται κατ’ αρχήν η μελέτη του νέου κτιρίου του Γηροκομείου και εντός του προσεχούς διαστήματος δημοπρατείται το έργο.
Επίσης, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ έχει υπό την επίβλεψή της το έργο του δρόμου της Κρανιάς που άμεσα ξεκινάει, όπως και τον Περιμετρικό δρόμο του Κουτάβου. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει υπό την επίβλεψή της την ενταχθείσα στο Γ’ ΚΠΣ κατασκευή του Στ΄ Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο, όπως και την μελέτη για το Τουριστικό Αγκυροβόλιο (κρουαζιερόπλοια) που η κατασκευή του θα ενταχθεί στο Γ’ ΚΠΣ.
Τέλος, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας πρόκειται στο προσεχές διάστημα να ξεκινήσει την κατασκευή του βρεφονηπιακού Σταθμού Αργοστολίου στο οικόπεδο που παραχωρήθηκε από το Δήμο στις Λαϊκές κατοικίες και ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων με χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας πρόκειται να εκτελέσει την επισκευή του Β’ Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου.

17 Οκτωβρίου 2005
Γραφείο Τύπου Δήμου Αργοστολίου

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

40 χρόνια Α.Ο. Σάμης και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
1 Φεβρουαρίου 2023

40 χρόνια Α.Ο. Σάμης και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Ο Αθλητικός Όμιλος Σάμης σας προσκαλεί την Κυριακή 5/2 στις 19:00 στο κλειστό γυμναστήριο λυκείο…
Κοπή βασιλόπιτας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κεφαλληνίας [31.01.2023]
1 Φεβρουαρίου 2023

Κοπή βασιλόπιτας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κεφαλληνίας [31.01.2023]

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΚεφαλληνίας με τ…
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Λαογραφικού Χορευτικού Όμιλου Κεφαλονιάς «ΚΕΦΑΛΛΗΝΕΣ» [30.01.2023]
31 Ιανουαρίου 2023

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Λαογραφικού Χορευτικού Όμιλου Κεφαλονιάς «ΚΕΦΑΛΛΗΝΕΣ» [30.01.2023]

Σε «οικογενειακό» κλίμα χαράς έκοψε εχθές το βράδυ την πίτα του ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος …
Δημοτικό Θέατρο “Ο ΚΕΦΑΛΟΣ”: Διάλεξη με θέμα «Ἡ διδασκαλία τῶν τριῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν διά τήν Εἰρήνη» [30.01.2023]
30 Ιανουαρίου 2023

Δημοτικό Θέατρο “Ο ΚΕΦΑΛΟΣ”: Διάλεξη με θέμα «Ἡ διδασκαλία τῶν τριῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν διά τήν Εἰρήνη» [30.01.2023]

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 30/1 η διάλεξη στο δημοτικό θέατρο “Ο ΚΕΦΑΛΟΣ” με θέμα την “Διδα…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Βοσκοπούλα από το 1910 patisserie chocolaterie «Η φινέτσα, αποτυπωμένη στα πιο περίτεχνα γλυκίσματα»
21 Δεκεμβρίου 2022

Βοσκοπούλα από το 1910 patisserie chocolaterie «Η φινέτσα, αποτυπωμένη στα πιο περίτεχνα γλυκίσματα»

Κάτι αλλάζει στην Κεφαλονιά και φέρνει… την πιο γλυκιά εμπειρία σοκολάτας. Το μυθικό ζαχαρο…
Βρείτε ποικίλες ιδέες για τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας στο κατάστημα «Πετράτος – The P Store»
19 Δεκεμβρίου 2022

Βρείτε ποικίλες ιδέες για τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας στο κατάστημα «Πετράτος – The P Store»

Δεκέμβρης σημαίνει Χριστούγεννα. Χριστούγεννα σημαίνει Δώρα. Δώρα σημαίνει «ΠΕΤΡΑΤΟΣ – THE P STO…
Νέο κατάστημα για την «Τρίτη Γενιά» στο Αργοστόλι
19 Δεκεμβρίου 2022

Νέο κατάστημα για την «Τρίτη Γενιά» στο Αργοστόλι

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε το άνοιγμα του καινούργιου μας μαγαζιού στο Αργοστόλι στην οδό …
Δώρα για όλους στο «Isabella’s Jewellery Lab»
15 Δεκεμβρίου 2022

Δώρα για όλους στο «Isabella’s Jewellery Lab»

Τo κατάστημα Isabella’s jewellery lab σας εύχεται χρόνια πολλά και σας προσκαλούμε να δείτε τις …
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
KEFALONITIS Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά

Copyright © 2002 - 2022 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

dial.design