Skip to main content
11 Φεβρουαρίου 2009

Nέα της Ερίσσου – Ιανουάριος 2009

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και ώρα 5 μμ, πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση του 09 με πολλά και σοβαρά θέματα.

1. Αναπροσαρμογή τελών κοινοχρήστων χώρων προς μίσθωση για το οικ. έτος 09

2. Συζήτηση επί των υπ΄αριθμ. 4294/2008 και υπ’ αριθμ. 178/2009 αιτήσεων.
Εισηγητής 1& 2, η Δήμαρχος κ. Αικατερίνη Κουταλά

3. Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. 182/22-1-2009 αιτήσεως της Εταιρείας “ΒΑΝΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.“(FISKARDON BAY HOTEL ).

Εισηγητές η Δήμαρχος κ. Κουταλά και η Α/δήμαρχος κ. Κ Παναγιωτάτου.

4. Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού & καθαριότητας οικ. Έτους 2009.

5. Αναπροσαρμογή τελών Ύδρευσης οικ. έτους 2009 .
Εισηγητές 4&5 οι Α/δήμαρχοι κ. Κ. Παναγιωτάτου και κ. Π. Δενδρινός.

6. Διευκολύνσεις οφειλετών άρθρου 170 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

7. Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών παραλαβής προμηθειών βάσει ΕΚΠΟΤΑ

8. Τροποποίηση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

9. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2009.

10. Πρόταση τροποποίησης έργου Σ.Δ.Ι.Τ.,σχεδίων αξιοποίησης Ακινήτου 6 (Πρώην Δημοτικό Σχολείο Φισκάρδου) και Ακινήτου 4 (Κτίριο Ε.Τ.Α. Φισκάρδου).

Εισηγητές η Δήμαρχος και ο Τεχν. Υπάλληλος του Δήμου κ. Γ .Φιλιππάτος.

11. Έγκριση παράτασης εργασιών έργου: «Πλακόστρωση Δρόμου Πρόσβασης στην Κύρια Πύλη Φρουρίου Ασου»

12. Αποδοχή δωρεάς παραχώρησης λωρίδας γης εμβαδού 1,23 τ.μ. από Νίκο Γιαννουλάτο περιοχής Κατσαράτων Τ.Δ.Φισκάρδου Δήμου Ερίσου.

13. Ομοίως γη εμβαδού 203,55 τ.μ. από τον κ. PAYNE περιοχής Μπαρζουκάτων

14. Αναγνώριση οδού ως μοναδικής δημοτικής οδού που συνδέει τον οικισμό Δραπανίτικων με την επαρχιακή οδό 35 (παρακαμπτήριος Ασου)(Εφαρμογή άρθρου 1- παρ.2 του από 24-4-85 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 270Δ’).Εισηγητής 11,12,13,14 ο Τεχνικός Υπάλληλος του Δήμου κ. Γ. Φιλιππάτος

15. Ορισμός Επιτροπής Κατάρτισης Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2008.

16. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολ. διαφορών με συμβιβασμό για το 2009.

17. Συγκρότηση επιτροπής βάσει του άρθρου 80 παρ.7 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) για σφράγιση καταστημάτων-Επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

18. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή επί ζητημάτων θαλασσίων μέσων αναψυχής άρθρο 35 του Γενικού Κανονισμού λιμένα ΦΕΚ 444Β/29-4-99).

19. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή του ελέγχου Λουτρικών εγκαταστάσεων
Εισηγητής 6,7,15,16,17,18,19 η Αντιδήμαρχος κ. Κων/να Παναγιωτάτου.

20. Καταφύγιο Τουριστικών σκαφών στο Φισκάρδο.
Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Κων/νος Κοντογούρης.

21. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις.

Η συνεδρίαση τελείωσε περίπου στις μία μετά τα μεσάνυχτα και από αυτό μπορείτε να καταλάβετε την ένταση που επικράτησε!

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο επί κεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο και πρ. Δήμαρχος Κ. Κοντογούρης έκανε μερικές παρατηρήσεις που φόρτισαν από την αρχή το κλίμα.

Παραπονέθηκε

1) ότι ζήτησε κατάλογο με όσους δεν εξοφλούν τους λογαριασμούς ύδρευσης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ του αρνήθηκε γιατί όπως είπε ο δικηγόρος του είπε ότι είναι προσωπικά δεδομένα, ενώ αυτός( ο Κοντογούρης) έχει έγγραφο για το αντίθετο,

2) ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ ανέχεται την απαράδεκτη συμπεριφορά του προϊσταμένου της αρχαιολογίας κ. Σωτηρίου, να μην προσέρχεται να εξηγήσει στο Δ.Σ για το τι θα γίνει με το Ρωμαϊκό θεατράκι που αποκαλύφθηκε πρόπερσι, όπως είχε υποσχεθεί, ( για το θεατράκι, όπως και για τις άλλες εγκαταλειμμένες αρχαιότητες της Ερίσου, το Δελτίο μας, έχει εκφράσει πολλές φορές την αγανάκτησή του),

3) ότι ο Δήμος μας δεν αντέδρασε όταν η περιφέρεια Ιονίων νήσων ( ΠΙΝ), χωροθέτησε ως περιοχές ιχθυοτροφείων παραλίες της Ερίσου ( από Κακογκύλο μέχρι Γαγιάνα είπε),

4) ρώτησε την Δήμαρχο γιατί δεν ανακοινώνει τις προτάσεις του Δήμου προς την Νομαρχία για τα έργα του ΕΣΠΑ ( Δ¨ΚΠΣ) στην Έρισο. Ζήτησε δε το θέμα «καταφύγιο τουριστικών σκαφών στο Φισκάρδο» που είναι τελευταίο να συζητηθεί πρώτο γιατί επαναλαμβάνεται από υπαιτιότητα του Προέδρου του Δ.Σ πράγμα που έγινε δεκτό από το σώμα.
Να υπενθυμίσουμε τα γεγονότα.

Στην 15η συνεδρίαση της 16/11/08 το Δ.Σ συζήτησε το πάρα πάνω θέμα μετά από πρόταση της αντιπολίτευσης, ενώ η Δ.Α είχε κάνει ότι μπορούσε για να το αποτρέψει. Για τα της συζήτησης σας είχαμε ενημερώσει σε προηγούμενο Δελτίο μας. Κατά την ψηφοφορία 6 Δ.Σ ψήφισαν όχι στη μελέτη όπως παρουσιάστηκε από τον μελετητή Δ. Σβορώνο, 6 ναι και δύο ζήτησαν καμία παρέμβαση στο λιμάνι.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Γ. Ποδαράς επειδή είχε ψηφίσει την 2η πρόταση (υπέρ) υπολόγισε την ψήφο του για διπλή!! και θεώρησε ότι υπερψηφίστηκε δημιουργώντας μεγάλη ένταση και αγνοώντας την γνώμη του Α/προέδρου Γ. Βανδώρου και του Γραμματέα
Δ. Πατρίκιου που υποστήριζαν ότι η ψηφοφορία έπρεπε να επαναληφθεί. Επακόλουθο ήταν βέβαια η Περιφέρεια να ακυρώσει την απόφαση και το θέμα να επανέλθει στο Δ.Σ

Η νέα συζήτηση διεξήχθη στα ίδια πλαίσια με την προηγούμενη. Τελικά ο εισηγητής πρότεινε να ακυρωθούν όλες οι ενέργειες του Δήμου που αφορούν την προτεινόμενη κατασκευή του τουριστικού καταφυγίου .

Την πρόταση ψήφισαν 6 Δ.Σ και ο Πρόεδρος του Τ.Σ Φισκάρδου ( απουσίαζε ο Δ.Σ της μειοψηφίας Π. Καγκάδης) , ενώ απείχαν 5 Δ.Σ της πλειοψηφίας ( Απουσίαζε η ανεξάρτητη Δ.Σ Λ. Μαραβέγια που την προηγούμενη φορά είχε ψηφίσει την πρόταση της Δημάρχου να γίνει δεκτή η μελέτη όπως την είχε παρουσιάσει ο μελετητής Δ. Σβορώνος. Ουσιαστικά οι 5 Δ.Σ της πλειοψηφίας τήρησαν παθητική στάση

Η απόφαση που ήταν οπωσδήποτε αναμενόμενη θα έχει σίγουρα σοβαρές επιπτώσεις στην όλη διαδικασία της επιχειρούμενης τσιμεντοποίησης του λιμανιού, έστω και αν απαλείφθηκε η φράση ‘να σταματήσουν και οι ενέργειες των Δημοσίων υπηρεσιών ( Υπουργείων κλπ), γιατί βέβαια το Δ.Σ δεν μπορεί να το επιβάλει.
Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια!

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασαν και τα θέματα 8,9,10, επειδή η σύνδεσή τους με το προηγούμενο θέμα ήταν άμεση και ακόμη γιατί από αυτά βγήκε και ο …τίτλος του Δελτίου μας.

Συγκεκριμένα στη συζήτηση του Τεχνικού προγράμματος (Τ.Π), μεγάλη αντίδραση δημιούργησε η πρόταση της Δ.Α για δύο έργα στο Φισκάρδο.

1) Μελέτη Τουριστικού καταφυγίου σκαφών (ΠΠΕΑ – Σύνταξη φακέλου έργου) με προϋπολόγιζόμενη δαπάνη 15.132 Ε από τη ΣΑΤΑ και 2) Μελέτη Βυθομέτρησης λιμανιού με 13.000 Ε από την τροποποίηση του προγράμματος ‘ΘΗΣΕΑΣ’.

Η Δ.Α και ο συνεισηγητής Γ. Φιλιππάτος, επέμεναν στην ψήφισή τους γιατί, τα έργα είναι συμβασιοποιημένα με αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής (Δ.Ε), αλλά το Δ.Σ τα απέρριψε κατά πλειοψηφία.
Με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε την συνέχεια!

Το πρόβλημα προέκυψε γιατί ενώ οι περισσότεροι Δ.Σ δεν δέχονται έργα που έχουν σχέση με την τσιμεντομελέτη του λιμανιού, η Δήμαρχος είχε σπεύσει να τα περάσει από την Δ.Ε πέρυσι αρχές την καλοκαιριού.
Το σωστό ήταν να υπήρχαν τα έργα αυτά στο Τ.Π του 2008, όμως η Δήμαρχος δεν τα είχε προτείνει ίσως γιατί περίμενε τις αντιδράσεις και νόμιζε πως θα αιφνιδίαζε.

Στο Τ.Π δεν μπαίνουν τα έργα όταν πρόκειται να πληρωθούν, αλλά όταν πρόκειται να εκτελεσθούν ή να ανατεθούν. Έτσι το ζήτημα μπερδεύτηκε, αν και η Δήμαρχος για να δικαιολογηθεί δήλωσε πως ο μελετητής σκέφτεται να κάνει δωρεά τη μελέτη!!

Ένταση δημιούργησε και το έργο ‘Κατασκευή δρόμου Καριές – Μουρτζίνη Μώλο στο ΤΔ Μεσοβουνίων. Με προϋπολογισμό 150.000 Ε από ΣΑΤΑ και Γενικά έσοδα. Η αντιπολίτευση υποψιασμένη ζήτησε διευκρινίσεις και τότε η Δήμαρχος φανέρωσε πως το έργο θα κατασκευάσει με δικά του χρήματα ένας πολύ πλούσιος επενδυτής και για τυπικούς λόγους μπήκε στο Τ.Π του Δήμου.
Η συζήτηση τότε άναψε.

Ο Κοντογούρης είπε πως πρόκειται για το περίφημο λιμάνι της…. Μιμής ( Δήμητρας Παπανδρέου), που είχε γίνει ντόρος πριν 20 χρόνια και το έκανε πρωτοσέλιδα η ΑΥΡΙΑΝΗ δέκα χρόνια μετά! Η έκταση είχε αγοραστεί στις 26/9/88 από την εταιρεία ‘Ήλιος Ανώνυμη Τουριστική Ξενοδοχειακή και Ναυτιλιακή’ που σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας ήταν του Ανδρέα και της Δήμητρας Παπανδρέου.

Όπως πέστηκε στο τραπέζι του Δ.Σ η έκταση πουλήθηκε σε κάποιον κ. Αλεξίου, οποίος με τη σειρά του την πούλησε σε κάποιον κ. Κούμπαβλη, τον σημερινό επενδυτή της κ. Δημάρχου.

Η αντιπολίτευση καταψήφισε το έργο, ενώ ο Γ. Βανδώρος ψήφισε λευκό γιατί όταν ρώτησε την Δήμαρχο πως ένα έργο που φαίνεται Δημοτικό, θα το εκτελέσει ιδιώτης με δικά του έξοδα και ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν, αυτή δεν απάντησε.

ΠΗΓΗ:ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΡΙΣΟΥ

 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΡΧΕΙΟ

Σάββατο βράδυ @ MY WAY CLUB [28.12.2019]

Ακόμη ένα Σαββατόβραδο γέμισε το My Way από κόσμο γεμάτο κέφι και τρελή διάθεση για χορό! Ρίξτε μ…

«ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ» σας προσκαλεί σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, στα Σπαρτιά

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα…

Μια θύμηση για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο και λαμπρό επιστήμονα π. Γεώργιο Μεταλληνό

γράφει ο Σωτ. Γαλανός Τα ακόλουθα λόγια της γραφή μου ας είναι από καρδιάς για τον αγαπητό μας σ’…

Νίκη επί του Προμηθέα ΄14 στην Πάτρα και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας για τους Εφήβους του Α. Σ. Κεφαλονιά

Ο Α.Σ. Κεφαλονιά μπορεί να περηφανεύεται για άλλη μια χρονιά για την πρόοδο των αναπτυξιακών…

Λύκειο Ελληνίδων – Το στόλισμα της «Αγιοβασιλίτσας»

Σε κλίμα ευφρόσυνο, με πολλά παραδοσιακά κεράσματα και ευχές, πραγματοποιήθηκε , 29 Δεκέμβρη…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

22 Ιουνίου 2024

Ψηφιακή διήγηση της δημογραφικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ιστορίας της Κεφαλονιάς @Κέφαλος [21.06.2024]

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημοτικό θέατρο «Ο Κέφαλος» ψηφιακή διήγηση της δημογραφικής, κοινων…
21 Ιουνίου 2024

Η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλληνίας γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής [21.06.2024]

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, η Φιλαρμονική Σχολή της πόλης μας π…
21 Ιουνίου 2024

Μουσική συναυλία: Φιλαρμονική Δήμου Αργοστολίου «Διονύσιος Λαυράγκας» [21.06.2024]

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής που γιορτάζεται σήμερα , ο Δήμος Αργοστολίου, παρουσίασε …
21 Ιουνίου 2024

18ο καλοκαιρινό camp «Αθλητισμός και ψυχαγωγία»

18ο καλοκαιρινό camp “Αθλητισμός και ψυχαγωγία” Το αγαπημένο camp των παιδιών είναι και πάλι…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Πρoστατευμένο: Tzannatos Jewellers: Το νέο κόσμημα του Λιθοστρώτου
21 Ιουνίου 2024

Πρoστατευμένο: Tzannatos Jewellers: Το νέο κόσμημα του Λιθοστρώτου

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό …
Το κατάστημα «Beauty Bar» συνεχίζει και ομορφαίνει
13 Ιουνίου 2024

Το κατάστημα «Beauty Bar» συνεχίζει και ομορφαίνει

Το κατάστημα καλλυντικών και σεμιναριακό κέντρο ES Beauty Bar by Eleni Sourvanou συνεχίζε και ομ…
To νέο κατάστημα στο Αργοστόλι «V & V Cafe snack bar & more»
13 Ιουνίου 2024

To νέο κατάστημα στο Αργοστόλι «V & V Cafe snack bar & more»

Εάν θέλεις να ξεκινήσεις την μέρα σου με έναν απολαυστικό καφέ και να δοκιμάσεις συναρπαστικά br…
Το νέο κατάστημα «Gadget Experts» κάνει την εμφάνισή του στο Αργοστόλι
10 Ιουνίου 2024

Το νέο κατάστημα «Gadget Experts» κάνει την εμφάνισή του στο Αργοστόλι

Επισκεφθήκαμε σήμερα το νέο κατάστημα «Gadget Experts» στο Αργοστόλι. Το Gadget Experts άνοι…
 • YOU
 • YOU
 • YOU
 • YOU